Jilet İzi Tedavisi

Jilet gibi kesici aletlerle kişinin kendi bedeninde kesikler oluşturma davranışının altında çok farklı nedenler olabilir. Arkadaş ortamında basit bir cesaret gösterisi şeklinde olabildiği gibi ciddi psikiyatrik sorunların bir dışavurumu olarak da karşımıza çıkabilir.

Sadece bizim toplumumuzda değil, dünyadaki tüm kültürlerde ve her türlü sosyoekonomik düzeydeki bireylerde görülür.

 • Toplumda görülme sıklığı tahmin edilenden daha fazladır. A.B.D.’ de görülme sıklığı %4’tür. İnternette “self-harm scars” veya “self-inflicted scars” kelimeleri ile arama yapıldığında bu konuda birçok kitap yazıldığı, form siteleri oluşturulduğu görülecektir.
 • Ergenlik döneminde ve kız çocuklarında daha sık gözlenir.
 • Ciltte oluşturulan kesik izleri ömür boyu kalıcı özelliktedir.
 • Kesik izlerinin kendine özgü bir görüntüsü vardır ve başkaları tarafından kolaylıkla anlaşılır.
 • Bu tarz izleri bedeninde taşıyan kimselere çoğu kişi önyargıyla yaklaşmakta ve yargılamaktadır. Bir yanık izi gibi sosyal olarak kabul görmez.
 • Çoğu kişi, izlerin olduğu vücut bölgesini toplumdan saklama ihtiyacı duyar. Bu durum, yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Kollarında faça izleri olan bir kişinin, kısa kollu kıyafet giymesi, sportif faaliyetlere katılması, iş yerinde yaz kıyafetleri veya üniforma giymesi, deniz havuz vb. ortamlarda bulunması sürekli bir sorun olarak karşısına çıkar.
 • Anne baba olmuş bu kişiler, çocuklarının bu izleri görmesini istemezler, onlara yanlış bir rol model olmaktan çekinirler.
 • Bazı mesleklere giriş görüşmelerinde kesik izleri nedeniyle kabul edilmezler.
 • Arkadaşlık ve evlilik aşamasında izlerin verdiği önyargı nedeniyle sorunlar yaşanabilmekte, ilişkiler sonlandırılabilmektedir.
 • Kesik izlerinin oluştuğu dönemi geride bırakmış, psikolojik olarak tamamen normal olan kişiler söz konusu izlerden kurtulmanın ve geleceğe yeni bir sayfa açmanın arayışındadırlar.
 • İnternet ortamında jilet izlerinin tedavisine yönelik arama yapıldığında çok farklı tedavi seçenekleri ile karşılaşılır. Bu yöntemlerin büyük çoğunluğu maalesef bilimsel temelden yoksun, çaresiz insanların tedavi arayışlarını istismar etmeye, onlara bir şeyler pazarlamaya, onlar üzerinden para kazanmaya yöneliktir. Bu durum bana “Denize düşen yılana sarılır” atasözünü hatırlatır.

 JİLET – FAÇA İZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Genellikle birden fazla ve yan yanadır, kendine özgü bir görünümü vardır.
 • Ciltte oluşan kesi iyileşirken orijinal doku ile değil bağ dokusu sentezi ile iyileşir. Bu nedenle kesi izleri komşu çevre deriden farklı renktedir ve bu nedenle göze çarpar.
 • Bağ dokusu içerisinde kıl kökü ve yağ bezi olmadığı için, kesi izlerinde kıl çıkmaz. Önkol dış yüzü gibi kıllı bir alanda ise izler, kılsız görünümü ile de dikkat çeker.
 • Bazen izlerde hipertrofik skar veya keloid denilen, sertleşme ve kabarıklık gözlenir.
 • Kesinin ciltteki derinliği genellikle tam kattır, bu nedenle cildin sadece üst tabakasını ortadan kaldıran (lazer, buz terapisi, zımparalama, kimyasal soyma) yöntemler izleri yok etmez.

(Kaynakça 1).

ZIMPARALAMA VE İNCE DERİ YAMASI İLE ONARIM AMELİYATI

 • Dr. Cengiz Açıkel ve arkadaşları tarafından geliştirilen yöntem, 2005 yılında, Amerikan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisinde yayınlanarak, dünya tıp literatürüne girmiştir.
 • Ameliyatın amacı: Kesik izlerinin bilindik görüntüsünü değiştirmek, “yanık izi” gibi sosyal olarak kabul edilebilir ve daha az dikkat çeken bir görünüme kavuşturmaktır.
 • Yöntem: Kesik izlerinin tamamen yok edilmesi değil, izlerin olduğu alanın bir bütün halinde zımparalanması, çok geniş izlerin inceltilmesi ve izlerin üzerine yeni bir deri yaması uygulayarak izlerin gizlenmesi esasına dayanır. 

VÜCUDUN HANGİ BÖLGESİNDEKİ İZLER TEDAVİ EDİLİR

 • Omuz ve el bileği arasında, kollarda olan izler birincil olarak tedavi edilmektedir.
 • Göğüs ön duvarında ve uyluklarda küçük bir alana sınırlı olan izler tedavi edilebilir.
 • El, yüz, boyun, karın ve bacak bölgelerindeki izlere ben kendi pratiğimde bu tedaviyi uygulamamaktayım. 

AMELİYATA UYGUN ADAYIN ÖZELLİKLERİ

 • Halen fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklıdır.
 • Tedaviyi yakınlarının baskısı nedeniyle değil, kendi özgür iradesiyle istiyordur.
 • Ameliyattan beklentisi gerçekçidir; izlerin olduğu bölgenin tamamen normal bir görünüme kavuşmasını beklemez.
 • Ameliyat sonrası dönemde, ameliyat alanlarının iyileşme, normalleşme ve son halini alma sürecinin 2 yıla kadar süreceğinin bilincindedir ve gereken sabrı gösterecek olgunluktadır.

 AMELİYAT YAŞI VE ZAMANLAMASI

 • Ameliyat zamanlamasında en önemli faktörlerden birisi, kişinin kendine zarar verme psikolojisini geride bırakmış olmasıdır. Tedavide öncelik psikolojik açıdan profesyonel yardım almaktır. Ruhsal açıdan stabil bir durum sağlandıktan sonra kesik izi tedavisi gündeme gelmelidir.
 • Kesik izlerinin taze veya eski olması teknik açıdan çok önemli değildir, çünkü o bölgeye zımparalama ve ince deri yaması uygulanacak ve yeni bir yara iyileşmesi süreci başlatılacaktır.
 • Yaş konusunda özel bir kısıtlama yoktur. 18 yaş altındaki olgularda, kişinin kendisi, ebeveynleri ve psikiyatrist görüşü doğrultusunda tedavi yapılabilir.

AMELİYAT ÖNCESİ

 • Aspirin, yeşil çay gibi kan sulandırıcı ilaç ve gıdaların tüketimi ameliyattan 15 gün öncesinden bırakılmalıdır.
 • Kür amaçlı özel diyetler veya gıdalar tüketilmemeli, tamamen doğal beslenilmelidir.
 • Bağışıklık sistemini düşüren aşırı yorgunluk, stres ve uykusuzluktan kaçınılmalıdır.
 • Doğum kontrol hapları 1 ay öncesinden kesilmelidir. Ameliyat sürecinde gebelik ihtimali olmayacak şekilde önlem alınmalıdır.
 • Roaccut***e içeren akne hapı kullananlar ilacı bıraktıktan bir yıl sonra ameliyat olabilirler.
 • Obez hastalar öncelikle kilo vermelidir.
 • Uyluk ve kesi izlerinin olduğu alanlardaki kıllar evde tıraş edilmemelidir. Kılların ameliyattan hemen önce hastanede tıraş edilmesi ciltte olası kesik ve enfeksiyon gelişimini önlemek için önemlidir.

 ANESTEZİ YÖNTEMİ

Olguların çoğu damardan sakinleştirici ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Tedavi edilecek alan çok geniş ise genel anestezi tercih edilir.

ZIMPARALAMA VE İNCE DERİ YAMASI İLE JİLET İZİ ONARIM AMELİYATI NASIL YAPILIR ?

 • Hasta odasında iken tedavi edilecek alanların sınırları hasta ile birlikte belirlenir, boyutları ölçülür. Bu ölçülere göre tedavi edilecek tarafın uyluğu üzerinde deri yaması alınacak alanların sınırları işaretlenir.
 • Birbirine yakın birden fazla izin olduğu alan bir bütün halinde tedavi edilir. Böylelikle daha az dikkat çeken bir görünüm elde edilir.
 • Ameliyathanede, deri yaması alınacak ve uygulanacak alanların cilt altına, steril koşullarda, içerisinde kanamayı azaltıcı ve lokal anestezi yapıcı bir solüsyon enjekte edilir.
 • Kesik izleri ve aralarındaki normal deriye bir bütün halinde zımparalama işlemi yapılarak derinin üst tabakası uzaklaştırılır. Bu işlem izleri yok etmez, zımparalamanın amacı uygulanacak olan deri yamasına bir yatak hazırlamaktır.
 • Genişlemiş ve üzerinde kıl çıkmayan izler cerrahi olarak çıkartılıp gizli dikişlerle dikilerek ince bir çizgi haline getirilir. Böylelikle kıl çıkmayan ve farklı renkteki alan azaltılmış olur.
 • İzlerle birlikte aynı alanda dövme de varsa o da zımparalanacaktır. Yüzeysel dövmelerin tamamı çıkartılabilmektedir ancak dövme boyasının çok derin olduğu bazı alanlarda dövme tamamen çıkartılamayabilir ve üzerine uygulanan deri yamasının altından kısmen görülebilir. Bu ihtimali en aza indirmek için mümkünse ameliyattan önce birkaç seans lazer işlemi ile dövmelerin hafifletilmesinde yarar vardır.
 • Uyluk (diz-kalça arası kısım) bölgesinden alınan 0.2 mm kalınlığındaki “ince deri yaması” zımparalama yapılmış alanın üzerine uygulanır, dikiş ve cilt stapleri yardımı ile tespit edilir. Bu deri tabakası, jilet izlerinin üzerini kapatarak izleri kamufle eder.
 • Uygulanan deri yamasının doğru incelikte olması çok önemlidir. Gereğinden ince deri yaması alttaki izleri gizlemez iken gereğinden kalın deri yaması estetik açıdan sorun oluşturur.
 • Ameliyat alanlarına enfeksiyondan koruyucu özel yara örtüleri ile pansuman uygulanır.
 • Deri yamasının uygulandığı alana kaynayabilmesi için hareket etmemesi gerekir. Bu amaçla, dirsek ve el bileği gibi hareketli alanların hareketini kısıtlamak amacıyla kola atel (yarım alçı) uygulanır.
 • Ameliyat edilen kola, kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde, yastıklarla desteklenerek pozisyon verilir. Eller herhangi bir nedenle kalp seviyesinin aşağısında tutulursa, ameliyat alanında kanama ve elin kan dolaşımını tehlikeye atacak derecede şişlik ve ödem gelişebilir.
 • Deri yaması alınan uyluk kısmı da mümkün olduğunca kalp seviyesine kaldırılır.
 • Ameliyat süresi tedavi edilen alanın genişliğine göre 1-4 saat arasında değişir.

AMELİYAT SONRASI

 • Ameliyat lokal anestezi altında yapılmışsa hasta odasına çıkarıldıktan sonra ağızdan beslenmeye başlar. Genel anestezi alan hastalar ise 2-4 saat sonra beslenmeye başlarlar.
 • Ameliyat gecesi hastanede geçirilir. Sadece tuvalet ihtiyacı için ayağa kalkılır.
 • Deri yaması alınan alanda yanma şeklinde bir ağrı olması doğaldır, basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınır. Ayağa kalkma durumunda ağrı ve kanamada artış olur, bu nedenle ilk günler mümkün olduğunca az ayağa kalkılmalıdır. Bacaklarda kan dolaşımını artırmak için yatak içerisinde hareketler yapılır.
 • Kol ayağa kalkıldığında da kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır.
 • Ertesi gün hastaneden taburcu olurken özel araç kullanılmalıdır, kol ve bacaklardaki geniş sargılar ve yatar pozisyonda olunması gerektiği için, toplu taşıma araçları kullanılamaz.
 • Ameliyattan 4-5 gün sonra ilk kontrol yapılır. İlk kontrole kadar kesin yatak istirahati yapılmalıdır. Çok ayağa kalkıldığında deri yaması alınan alanda kanama ve ağrı olacaktır ve yara iyileşmesi olumsuz yönde etkilenecektir. Bu nedenle ameliyat olan kişinin yemek vb. ihtiyaçlarını karşılayacak bir refakatçısı olması önemlidir. Çok sık tuvalete çıkma ihtiyacı duyan bayanların erişkin hasta bezi kullanması, erkeklerin ise bir kaba idrarlarını yapması önerilir.
 • Her iki kolundan birden tedavi olan hastaların el ve kol hareketleri atellerle kısıtlanacağı için günlük ihtiyaçlarında yardımcı olmak üzere mutlaka bir refakatçı gerekir.
 • Ameliyattan sonraki 15 gün süre ile ameliyat öncesinde olduğu gibi kan sulandırıcı ilaç ve gıdalar tüketilmez.
 • Ofiste yapılan ilk kontrolde, deri yamasındaki sargılar açılır, dikişler alınır. Deri yaması kenarlarına steril bantlar uygulanır ve bir hafta açılmamak üzere tekrar pansuman yapılır. Deri yaması alınan uyluk bölgesi açılmaz. Atel tekrar uygulanmadığı için el bileği ve dirsek eklemleri daha rahat hareket eder.
 • İlk kontrolden sonraki bir hafta hastanın tekrar kesin yatak istirahati yapması istenir çünkü deri yaması alınan alanın kendiliğinden iyileşmesi ortalama 2 haftayı bulmaktadır.
 • İlk kontrolden bir hafta sonra (ameliyattan 12 gün sonra), deri yamaları üzerindeki pansuman çıkartılır ve tubuler bandaj uygulanır. Deri yaması alınan bölgedeki dış sargılar çıkartılır, bu alana yapışık olan yara örtüsünün birkaç gün içerisinde kendiliğinden ayrılması beklenir.
 • Tubuler bandaj özellikle gündüzleri kollar kullanılırken takılmalıdır. Bandajın amacı deri yaması üzerine kontrollü bir basınç uygulayarak, yamanın şişmesini önlemek ve incelmesine yardımcı olmaktır. Bandaj deri yaması tamamen incelene kadar ortalama 6 ay kullanılır.
 • Ameliyattan ortalama 14 gün sonra deri yaması yatağına yapışmış ve deri yaması alınan alan da kendiliğinden iyileşmiş olur.
 • Bu dönemi, yaklaşık 2 yıl süren “ameliyat alanlarının olgunlaşması” süreci takip eder.
 • 2 Yıl boyunca aylık fotoğraf kontrolleri yapılır. Farklı aşamalarda farklı kremler kullanılarak deri yamalarının incelmesi ve renginin ten rengine yaklaşması için farklı kremler kullanılır.
 • Ameliyat alanları ilk aylar pembe kırmızı renktedir. Deri yaması çevre deriden daha kabarık görünümdedir. Deri yaması altındaki kesik izleri henüz renk uyumu oluşmadığı için dışarıdan fark edilebilir.
 • Bu süreçte kıllar tekrar uzamaya başlar, bir kısmı üzerindeki deri yamasını delip dışarı çıkabilir, bir kısmı ise deri yaması altında kalabilir. Ameliyattan yaklaşık 2-3 ay sonra bu kılların büyüteç altında üzerleri açılarak “kıl çıkarma işlemi” yapılır. Takip eden aylarda gerekiyorsa bu işlem tekrarlanır.
 • Akneye yatkın ciltlerde aylarca deri yaması altında akne benzeri reaksiyonlar olabilir, bunlara yönelik özel kremler kullanmak gerekebilir.
 • Ameliyat alanlarında esmerleşmeye ve pigmentasyon değişikliklerine yol açabileceği için en az bir yıl süre ile ameliyat alanları güneşten korunmalıdır.
 • Bazen, hiç güneşe maruz kalınması dahi deri yaması renginde koyulaşma olur, postenflamatuar hiperpigmentasyon denilen bir durumdur, değişik renk açıcı kremler kullanmak gerekir.
 • Ameliyat sonrası dönemde kullanılacak kremlerin bazıları gebelik durumunda sakıncalıdır, bu nedenle ameliyat sonrası en az 3 ay gebelik planlanmaması iyi olur. Gebelik söz konusu olduğunda ise bu kremler kesilmeli, sadece gebeliği takip eden doktorun bilgisi dahilinde izin verilen nemlendirici kremler kullanılmalıdır.
 • Ameliyattan 2 hafta sonra işe gidilebilir, 1 ay sonra aktif sportif faaliyetlere başlanabilir.
 • Doğallaşma sürecinin kalitesi ve hızı hastanın ten rengine, cilt yapısına, yara iyileşme özelliklerine ve doktorunun önerilerine uyumuna göre kişiden kişiye farklılık gösterir.

 DERİ YAMASI ALINAN ALAN

 • İstenilen incelikte ve boyutlarda deri yaması alınabilecek en iyi alan uyluk bölgesi yani diz ve kalça eklemi arasında kalan kısımdır.
 • Karşıdan görülmemesi nedeniyle öncelikle uyluk dış kısmı tercih edilir. Daha sonra uyluk ön yüzü ve en son uyluk iç yüzü bu amaçla kullanılır.
 • Deri yaması alınan alanda az veya çok bir miktar yara izi ömür boyu kalacaktır. Bu alan ne kadar kısa sürede ve sorunsuz iyileşirse o kadar az iz kalacaktır. Bu nedenle, ameliyat sonrasında çok ayakta kalınmaması, proteinden zengin beslenilmesi önemlidir.
 • Bazı hastalarda deri yaması alınan alanın kendiliğinden iyileşmesi 14 günden fazla zaman alır. Bunun en sık nedeni fazla ayakta kalmaktır. Diğer bir nedeni ise, kişinin yara iyileşme kapasitesinin yavaş olması ve bir takım vitamin eksiklikleridir.
 • Koyu tenli kişilerde deri yaması alınan alan ile çevresi arasında ton farkı daha belirgin olabilmektedir.

 AMELİYATIN RİSK VE KOMPLİKASYONLARI

 • Enfeksiyon
 • Kanama
 • Deri yamasının yatağa yapışmaması
 • Deri yaması alınan alanın geç ve zor iyileşmesi
 • Deri yaması alınan alanda kötü yara iyileşmesi
 • Deri yaması renginde koyulaşma
 • Deri yaması kenarlarının çevreden kabarık kalması
 • Kesik izlerinin bazılarının tamamen gizlenememesi
 • Tatmin edici olmayan estetik sonuç
 • Deri yaması altında skar revizyonu yapılan alanlarda genişleme ve çöküntü oluşması
 • Tekrar ameliyat gerekliliği

Uygulanan deri yaması ileride sorun oluşturur mu?

Deri yaması uygulandığı yeni alanla bütünleştikten sonra yani 2 yıldan sonra diğer deri alanlarından farklı bir işlem yapmanız gerekmeyecektir.

Denize havuza veya saunaya ne zaman girebilirim?

Deri yaması uygulandığı alanla bütünleştikten sonra yani yaklaşık 1 ay sonra suya veya saunaya girmenizde sakınca yoktur ancak en az 1 yıl güneşten korunmaya dikkat edilmelidir.

Bacağımdaki kıllar koluma taşınır mı?

Alınan deri yaması çok incedir ve bacağınızdaki kıl köklerini içermez, bu nedenle bacağınızda eskiden kıllar nasıl çıkıyorsa yine öyle çıkacaktır, kesik izlerinin olduğu alana kıl hücresi taşınmayacaktır.

Jilet İzleri İçin Ameliyatsız Bir Tedavi Yöntemi Var mı?

Jiletli kol için sık sık tedavi arayışı içinde olan hastalar, çözümü basit ve kulaktan dolma bilgiler (jel, merhem vb) ile bu sorunu çözmeye çalışmakta. Jiletli kol tedavisi için bu gibi yöntemler başarısız olacaktır.

Ameliyatsız tedavisi maalesef yoktur. Olsa idi, jilet izi giderme tedavisini yapmaz tüm hastalarıma o yöntemi uygulardım. Jilet izi tedavisinde dünyada ve Türkiye’de kullanılan tek etkili tedavi Zımparalama ve İnce Deri Yaması Tekniği’dir.

Ameliyat alanlarına dövme yaptırılabilir mi?

Ameliyatın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra deri yaması üzerine ve deri yaması verici alana dövme yaptırılabilir.

Ameliyat alanlarına ne zaman epilasyon yaptırabilirim?

Ameliyattan 2 yıl sonra epilasyon yaptırılabilir.

Cam Kesikleri de Zımparalama ve İnce Deri Yaması Tekniği ile Tedavi Edilebilir Mi?

Cam ve benzeri kesici aletlerle oluşan yaralanmalar sonucunda vücudun herhangi bir yerinde gizlenmesi zor ve ömür boyu kalıcı izler kalmakta. Farklı nedenlerle yapılmış olan cam kesiği izleri, Prof. Dr. Cengiz Açıkel ve arkadaşlarının geliştirdiği “Zımparalama ve İnce Deri Yaması” ameliyat tekniği ile tedavi edilebilmekte ve kişinin yaşamında yeni bir beyaz sayfa açmakta.

Gebelik Durumunda Faça İzi Ameliyatı Yapılabilir mi?

Gebelik ihtimali söz konusu olduğunda ameliyat sakıncalıdır. Bu nedenle, son adet tarihiniz ile ameliyat tarihi arasında gebelik ihtimali olmaması için gerekli önlemleri almanız çok önemlidir. Diğer taraftan ameliyat sonrasında kullanılacak bazı kremlerin (advantan pomad, dermovate krem gibi) gebelik durumunda kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle ameliyat sonrası en az 3 ay gebelik planlanmaması iyi olur.

Mülakat sınavlarından geçme garantisi veriliyor mu?

Prensip olarak hiçbir sınavdan geçme garantisi verilmemektedir.

Kesik izlerinin tamamı bir seferde tedavi edilebilir mi?

Ameliyat esnasında tedavi edilecek alanlara uygulanan ve içerisinde kanamayı azaltan ve ağrı kesici özellikte ilaçlar bulunan bir sıvı enjekte edilmektedir. Uygulanacak olan bu sıvı ile ancak belirli bir yüzey alanı tedavi edilebilmektedir. Çok geniş alanlara yayılmış ise en az 2 ay ara ile birden fazla ameliyat yapmak gerekebilmektedir.

Jilet izlerinin evde tedavisi mümkün mü?

Maalesef mümkün değildir. Bazı internet sitelerinde bu yönde reklam yapılarak cilt soyucu asit içeren (TCA gibi) solüsyonlar veya kremler pazarlanmaktadır. Bu maddeler etkili olmamakta, aksine mevcut tabloyu daha da kötüleştirebilmektedir.

Jilet izi silme solüsyonu veya kremi etkili midir?

Bazı internet sitelerinde “jilet izi silme solüsyonu” veya “jilet izi kremi” etiketi altında pazarlanan ürünlerin etkinliği ve güvenliği konusunda sorular alıyorum. Bunların bazılarında pazarlanan ürünün içerisinde hangi kimyasal maddenin olduğu dahi belirtilmiyor. Bu tür krem veya solüsyonların içerisinde cildi kimyasal yolla soymaya yarayan Trikloroasetik asit veya benzeri maddeler bulunmaktadır. Bu tür kimyasalların evde kullanılması son derece sakıncalıdır, doğru şekilde kullanılmadığında ciltte ciddi yanıklar ve izler (hipertrofik skar, keloid) bırakabilmektedir.  Doktor kontrolünde doğru şekilde kullanılsa dahi jilet izlerinin bu yöntemle geçmesi mümkün değildir çünkü kesik izleri cildin derin tabakalarında da devam ederken bu kimyasallarla ancak çok yüzeysel bir soyma yapılabilir ve yeni oluşan şeffaf epitel tabakası alttaki izleri gizlemez. Üstelik kimyasal uygulanan alanlarda kalıcı renk değişiklikleri oluşturarak izleri daha da dikkat çekici hale getirir. Bu tür uygulamaları deneyip başarısız sonuç aldıktan sonra bana başvuran birçok hastam oldu.

Jilet izleri nasıl gizlenir?

 • Kapatıcı makyaj ürünleri ile, çok özel günlerde, izlerin üzeri kapatılabilir. Ancak, sık sık yenilenmesi gerektiği için kolay sürdürülebilir bir yöntem değildir.
 • İzlerin üzerine gelecek şekilde birtakım takılar, aksesuarlar ve bandajlar kullanılabilir.
 • Uzun kollu kıyafetler giyilebilir.

Şehir Dışı ve Yurt Dışından Gelen Hastaların Faça İzi Tedavi Süreci nasıldır ?

Siz de faça izi nasıl geçer sorusuna cevap arıyorsanız uygun görülen ameliyat tarihinden en az 1 gün önce İstanbul’da olmalısınız . Bazen kısa mesafeli uçuşlarda sabah uçağı ile gelinmekte ve aynı gün öğleden sonra operasyon yapılabilmektedir.

Ameliyat gününün gecesi hastanede kalacaksınız. Ertesi gün taburcu edileceksiniz ve 4-5 gün sonra ilk kotrol için doktor ofisine geleceksiniz. Kontrolde herhangi bir sorun gözlenmez ise evinize dönebileceksiniz (toplam 5 gün) ve daha sonraki bakımı kendiniz yapacaksınız. Ameliyat bölgelerinin tamamen iyileştiğini görmek isterseniz toplamda 2 hafta İstanbul’da kalmanız gerekecektir.

Uçuşlarınızı ve kalacağınız yeri kendiniz organize etmelisiniz. Ataşehir İlçesi’nde bazı otel adlarını iletişim sayfasında bulabilirsiniz.

Dövme (tatuaj) jilet izlerini gizler mi?

 • İzlerin olduğu alana dövme uygulaması izleri bir miktar gizlese dahi tamamen gizlemez. Güneşte izlerin olduğu cilt kısımları parlayarak dikkat çeker. Diğer taraftan dövmenin kendisi de dikkat çekebildiği için insanların ilgisini o alana daha da yöneltme riski vardır. Önce dövme yaptırıp sonuç alamayan ve benim tedavi ettiğim birçok hastam vardır. Dövme yaptırmadan önce çok iyi düşünmenizi öneririm çünkü dövmeyi sildirmek istediğinizde lazerle tamamen silinmesi son derece güçtür ve çoğu zaman olanaksızdır. Diğer taraftan, dövme ile birlikte kesi izlerinin zımparalama ve ince deri yaması ile onarımının daha zahmetli ve pahalı olduğunu belirtmek isterim.
 • Kesik izleri üzerine ten renginde dövme yaptırmak sorunu çözmemektedir çünkü gerçek anlamı ile ten rengini dövme boyası ile taklit etmek mümkün değildir. Ayrıca, ten rengi güneş alma durumuna göre yıl içerisinde ton değişimleri gösterir oysa dövme rengi sabit kalır. Bu yöntemi denemiş ve sonuç alamamış hastalarım oldu.

Jilet izlerinin başka tedavi yöntemi var mıdır?

Bir tıbbi sorunun çözümünde en kolay, komplikasyon riski en düşük, başarı şansı en yüksek, maliyeti en ucuz ve uygulaması en pratik yöntemin araştırılması son derece doğaldır. Deneyimlerime ve plastik cerrahi bilgilerime göre jilet izlerinin tedavisinde etkin bir çözüm üreten böyle bir yöntem yoktur maalesef. Aşağıda jilet izlerinin tedavisi amacıyla kullanılan bazı yöntemler konusundaki görüşlerimi bulabilirsiniz.

 • Tek iz tedavisi: Cerrahi bir yöntemdir. İzlerin bulunduğu alandan bir deri şeridi çıkartıp tekrar dikerek, izlerin olduğu alanı küçültmek ve kesi izlerini “ameliyat izi” gibi sosyal olarak daha kabul edilebilir bir ize dönüştürmek amaçlanır. Ancak, bu yöntemle çıkartılacak deri şeridinin eni çok sınırlıdır ve genellikle izlerin tamamı çıkartılamaz. Diğer taraftan, çıkartılan deri şeridi genişletildikçe dikiş hattında aşırı gerilim oluşur ve takip eden aylarda bu bölge tekrar genişlemeye başlar, ayrıca dikiş hattında kabarma, sertlik ve kızarıklık ile karakterize hipertrofik skar denilen kötü yara iyileşme riski artar.
 • Sadece zımparalama yöntemi: Faça izlerinin olduğu bölgeye zımparalama işlemi uygulanarak derinin üst tabakası kaldırılır ve açık yara haline gelmiş alan pansumanlarla kendiliğinden iyileşir. Bu yöntemde, derinin zımparalanacak kısmı çok sınırlıdır, zımparalama işlemi çok derinlere uygulanırsa yeni oluşan yaranın kendiliğinden iyileşmesi çok zor ve estetik olarak çok kötü olabilir, hipertrofik skar veya keloid doku gelişme riski artar. Diğer taraftan, jilet izlerinin çoğu derinin tüm katları boyunca olduğu için zımparalama işlemi izleri tamamen yok etmez. İzler tamamen yok edilemediği gibi zımparalama işlemi uygulanan alanda açık ve koyu renkte alanlar şeklinde dikkat çeken pigmentasyon sorunları gözlenir.
 • Lazer tedavisi: Çok yüksek enerjinin kontrollü olarak deri yüzeyine uygulanarak hücrelerin buharlaştırılması esasına dayanır. Lazerle derinin çok çok sınırlı bir kısmı soyulur, izlerin tamamen silinmesi ve yerine kıl kökleri ve yağ bezleri ile karakterize yeni bir deri oluşumu söz konusu olmaz ve bu nedenle izleri yok edemez.
 • Buz terapisi: Derinin üst tabakasının soğuk uygulama ile tahrip edilmesi esasına dayanır, kesik izlerini geçirmediği gibi uygulanan alanda ciddi renk değişimlerine ve kötü yara iyileşmesine neden olabilir.
 • TCA (TriChloroacetic Acid) ile kimyasal soyma: Cildin en üst tabakasını kimyasal yolla soyulması esasına dayanır. Kesik izlerini geçirmez. Evde kendiniz uygulamaya kalkarsanız ciddi komplikasyonlara neden olabilirsiniz.
 • Dermaroller Tedavisi: İnce iğneler ile deriye delikler açar, kesik izlerini tedavi etmez.

 Jilet izlerinin gelecekte başka tedavisi olabilir mi?

 Uygulamakta olduğum “zımparalama ve ince deri yaması” ile izlerin gizlenmesi yönteminde hastalar açısından en sıkıntılı bölüm deri yaması alınan uyluk kısmının iyileşmesine kadar en az 14 gün yatak istirahati yapmaları gerekliliği ve bu bölgede oluşan izdir. Özellikle kadın hastalarım uylukta oluşabilecek iz konusunda endişe duymaktadır.

İleride, zımparalama işleminden sonra uygulanacak olan deri yaması hastanın uyluğundan alınmayacak hücre kültürü laboratuarlarında hastadan alınacak çok küçük bir deri parçasından gereken miktarda üretilecektir. Böylelikle yatağa bağlı kalma ve bacakta iz kalma sorunları giderilmiş olacaktır. Günümüzde özellikle büyük yanıklı hastaların tedavisinde kullanılmak üzere deri kültürleri yapılmaktadır ancak bu deriler çok ince ve transparandır sadece derinin epidermis tabakasından ibarettir ve derinin daha derin tabakası olan dermiş tabakasını içermez.

Bu nedenle, şeffaf ve çok ince olan kültüre deri kesik izlerini gizleyecek kalınlıkta ve matlıkta değildir. Derinin dermiş ve epidermis tabakalarının birlikte üretildiği ve içerisinde ter bezi, yağ bezi gibi diğer deri eklerinin de bulunduğu bir deri üretme yöntemi (kök hücreler kullanılarak) geliştirildiğinde deri yaması sorununun çözüleceğini düşünmekteyim. Bu konuda halen ülkemizde ve dünyada çalışmalar yapılmaktadır ancak günlük rutin kullanıma girmemiştir.

Jilet İzi Ameliyatı Sonrası İzler Tamamen Geçer mi?

İzler, kesik izi anlaşılmayacak şekilde gizlenir ancak ameliyat alanının tamamen normal bir deri gibi görünüm alması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu yöntemin en önemli avantajı kendine özgü olan ve kolaylıkla anlaşılabilen jilet izlerinin tipik görüntüsünün ortadan kaldırılması ve/veya yanık izi gibi sosyal olarak kabul edilebilir hale getirilmesidir.

Jilet izi tedavisi ameliyat ücreti nedir?

Ameliyat ücreti izlerin durumuna göre değişmektedir. Bu konuda bizimle iletişime geçerek sizin izlerinizin tedavi maliyetini öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Prof. Dr. Cengiz Açıkel’in A.B.D. Milli Sağlık Enstitüsü’nün Sitesinde Yayınlanan Çalışması

Jilet İzinin Cerrahi Tedavi Süreci nasıldır ?

Jilet İzi Tedavi Süreci

Jilet İzi (Faça İzi) silme hakkında detaylı bilgi almak için form doldurabilir, online randevu alabilir ya da iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Jilet izi tedavisi fiyatı hakkında bilgi almak için öncesinde muayene olmanız gerekmektedir.

KAYNAKÇA:

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16141818/

201 YORUMLAR

 1. Merhabalar lise döneminde yapmış olduğum bir hatadan dolayı kolumda çok derin olmamakla beraber 7 8 tane jilet izi var şu an 33 yaşındayım ve çok rahatsız oluyorum büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Jilet izlerinin tamamen geçmesi mümkün mü nasil bir yol izliyorsunuz ve fiyatını benimle paylaşır mısınız?

  • Naim Bey Merhaba, değerlendirebilmesi adına öncelikle hocamızın izi görmesi gerekmektedir. 0535 875 2020 numaralı WhatsApp hattına fotoğraf gönderebilirseniz eğer detaylıca bilgilendirme yapabiliriz. Saygılarımla

 2. Merhabalar bende fiyat icin bilgi edinmek istiyorum ankarada yasiyorum istanbuldami tedavi ediyorsunuz 4faca izim var cok rahatsiz edici bilgi verirseniz sevnirim

  • Tuğba Hanım Merhaba, 05358752020 numaralı WhatsApp hattına izlerinizin tamamının fotoğrafını gönderebilirseniz eğer fiyat dahil detaylı bilgilendirme yapabiliriz, iyi günler

  • Elif Hanım Merhaba, izlerin tamamının fotoğrafını 05358752020 numaralı WhatsApp numaramıza gönderebilirseniz eğer size detaylıca bilgi verebiliriz, saygılarımla

   • Yeşim Hanım Merhaba, ameliyat sonrası süreçte hocamızla iletişime devam etmeniz çok önemlidir. Bu sebeple her ay düzenli mail ortamında ya da gelip ofisimizde kontrollerinizi sağlayabilir, aklınıza takılan tüm soru işaretlerini bizimle paylaşabilirsiniz. En doğru, açıklayıcı yanıtı hocamız size verecektir. Saygılarımla

  • Merhaba,
   İzlerin tamamının bir fotoğrafını veya fotoğraflarını;
   cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz size detaylı bilgilendirme yapabiliriz. Saygılarımla

 3. Merhabalar sol kolumda çok sağ kolumda ince bir kaç tane olmak üzere jilet izlerim mevcut bunlardan kurtulmak istiyorum ne kadar işlem gerekir ? Ne kadara mal olur?

  • Sena Hanım Merhaba, ameliyat detayları ve fiyat bilgisi için bize WhatsApp üzerinden fotoğraf gönderebilir misiniz ? Whatsapp : 05358752020 Teşekkürler

  • Merhaba Metin Bey, dövme ile birlikte müdahale edilebilir fakat öncelikle görüp değerlendirmemiz gerekmektedir, ona nazaran tedavi planlaması yapabiliriz. Fotoğrafları bize mail ya da 0535 875 2020 numaralı WhatsApp ‘tan gönderebilir misiniz ? Teşekkürler

 4. Merhabalar Hocam.
  Kolumdaki jilet izlerini izah etmisnodugunuz gibi ameliyat ile tedavi sürecine başlamak istiyorum,ücretlendirme konusunda fikir sahibi olabilirmiyim? ameliyat ücreti nekadar ve farklılık gosterebiliyormu ?

  • Burhan Bey Merhaba, ücretler sizin izlerinize göre belirlendiği için öncelikle izleri görüp değerlendirmemiz gerekmektedir. İzlerin fotoğraflarını WhatsApp üzerinden bizimle paylaşabilir misiniz ? Telefon : 05358752020 Saygılarımla

 5. Merhabalar efendim 12 yil once cam ile sol koluma harf yazmistim suan cok az belli oluyor ama devlet kurumuna girmeme engel olan bi durum bunun bir caresi bir tedavisi var midir simdiden teşekkür ederim

 6. Merhabalar 3 tane yaklaşık 2,5 cm civarında 2 si çok yüzeysel olmak üzere kesik izlerim var . Fiyat , tedavi süresi , iyileşme vs . Bilgi alabilir miyim ?

 7. Merhaba kolay gelsin kolumda 9 10 tane 5 6 cm gecik izler mevcut ameliyat sonucu tamamen gecip eski ritmine donme garantisi varmi varsa fiyat bilgisi ve adrwsi alabilirmiyim cok saolun . .

  • Merhaba Enes Bey, bizimle 05358752020 numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebilirseniz eğer detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Teşekkürler

  • Merhaba Onur Bey, görüp değerlendirme sonrasında bilgi verebiliriz, WhatsApp üzerinden fotoğraf gönderebilir misiniz ? Telefon : 05358752020 Teşekkürler

 8. İyi günler hocam benim 4 adet 3-5 cm kesigim var omuz altı fiyat alabilirmiyim imkanım yeterli olursa yaza ameliyat olmayı düşünüyorum siz tarafından kolay gelsin

  • Seyithan Bey Merhaba, görüp değerlendirme sonrasında bilgi verebiliriz, WhatsApp üzerinden fotoğraf gönderebilir misiniz ? Telefon : 05358752020 Teşekkürler

 9. Uzun zamandır araştırıyorum ama olumlu sonuç almamaktan korktuğum için hiç bir şekilde cesaret edemiyorum hocam benim göz kapağından dudak bölümüne kadar faça şeklinde can kesiği var tedavisi mümkünmü???

 10. Bu işin tek çaresi Cengiz Açıkel, orda burda paranızı heba etmeyin derim. TcA ,peeling,karbolaz yöntemleri lazer tedavileri hem cebinize hemde psikoljinize zarar.Teşekkür ederim herşey için..

 11. Arkadaşlar ben yeni Cengiz bey tarafından ameliyat oldum boşuna sağa sola bakıp araştırmanıza gerek yok dünyanın neresinde olursanız olun kesinlikle bu sıkıntılar için Cengiz beyle bir görüşün derim. Israrla tavsiye ederim.

 12. Cengiz Merhaba,
  Çok uzun zamandır bu konuyu araştırıyorum, sadece sizin sayfanız ve videolarınız içimi rahatlattı. Jilet izlerine son bu operasyonu olmak istiyorum, fiyat konusunda bilgilendirmeniz mümkün mü? Teşekkür ederim.

  • Merhaba Muzaffer Bey, jilet izi tedavi fiyatı izlere ve bölgeye göre değişmektedir. Bu sebeple en sağlıklı bilgi için fotoğrafları görmemiz gerekir. Mail adresinize bilgilendirici bir mail de iletiyoruz. Size ulaşmaması durumunda tekrar iletişime geçiniz.

 13. Merhaba yüzümde doğumdan kalan yaklaşık 0.5 uzaklıkta 2 cm uzunluğunda birbirine paralel iki tane neşter izi var . Konuştuğum estetik doktorlar izin sabit olduğunu söylediler. Eğer mümkünse ortalama tedavi fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum. İyi Çalışmalar…

 14. Selam bu estetik tedavisinin ortalama fiyatı nedir?
  Devlet hastahanelerinde de uygulanabiliyor mu?
  E posta aracılığı ile bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Merhaba Emre, jilet ya da faça izleri polis ya da askeri okullar için sorun yaratabiliyor evet. Söz konusu izler Zımparalama ve İnce Deri Yaması Tekniği ile tedavi edilebilir. Lütfen iletişim bilgilerimizden iletişime geçiniz.

  • merhaba, yorumunuz prof. dr. cengiz açıkel’e iletilmiştir. mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. iyi günler dileriz.

 15. Kolumdaki jilet izlerini gecirmek için ameliyat oldum. Prof. Dr Cengiz bey güler yüzlü ve cana yakin biri, hastalarina karsi cok ilgili, ameliyat sonrasida hastalarinin iyileşme süreci takibini yapıyor. Vucudunun herhangi bir yerinde yara izi, jilet izi, yanik izi olan varsa hic tereddüt etmeden işin uzmanına yaptirin derim. Ben yaptirdim cok memnunum baska yöntemler deniyerek paraniza yazik etmeyin. Bu işin tek uzmani var. Prof Dr Cengiz AÇİKEL ‘dir

 16. Cengiz bey kolay gelsin iyi çalışmalar benim bir kollumda da jilet izi var yaklaşık 8 sene oldu acaba bunun tedavisi varmı izler silinebilirmi veya ne yapılabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim

 17. selamün aleyküm hocam benim erkek lardeşimiz sol kolunda derin jilet izleri var ve baya kötü gözüküyo estetik operasyonla tamamen kaybolur mu bu izler ve ücreti ne kadar olur

  • merhaba, yorumunuz prof. dr. cengiz açıkel’e iletilmiştir. mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. iyi günler dileriz.

 18. Merhaba

  Jilet, faça olarak kolumda benimde irili ufaklı 13 adet derin olmamak kaydıyla izler var.

  Buraya yazan arkadaşlar gibi bende bu durumdan pişman ve mağdurum.

  ° izlerden tamamen kurtulma şansım var mıdır
  °sizlerle nasıl iletişim kurabilirim

  Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkür ederim

  • hocam ben daha 16 yaşımdayım jilet ve cam kesiklerim var ve ben şuanspor okuyorum ordan özel harekat olmak istiyorum ve ben kızım ne yapcam bilmiyorum ne olur bana yardım edermisiniz lütfen

 19. Hocam dövme konusunda bir çözümünüz var mı? Sol kolumda yarım karış dövme var Daha önceden lazer tedavilerine gittim ama iyi bir sonuç çıkmadı.

 20. 17 yaşındayım kolumda 4 derin 7 8 tane küçük faça var yaklaşık 2 yıl geçti görünebilir bir yerde olduğu için sürekli uzun kol giymek zorundayım lütfen bana yardımcı olun ameliyat ücreti ve bu her ilde oluyormu onu söylerseniz çok memnun olurum teşekkürler iyi günler

 21. Hocam benim sol kolumda omuz kısmında jilet izi var biraz derin ben tedavi olmak istiyorum tedavisi kaç gün sürüyor fiyatı nedir bunları öğrenmek istiyorum

 22. Hocam bnm sağ ve sol kolumda jilet izleri ve sadece 1 dövme var. Yanlız sağ ve sol kolumdaki izler o kadar derin değil yüzeysel izler var bunun tedavisini olmak istiyorum. Ve ayrıca merak ettiğim tamamen gidiyor mu bunun için sizden yardımcı olmanızı talep ediyorum..

 23. iyi aksamlar hocam internette sıte ararken sıze tesatüfen rasladım öyle mutlu oldum ki. benım büyük bi sıkıntım var gençken. ergenlık zamanları. sevgılımden ayrıldıgım için özentilik mi diyelım dikkatını cekmek için mi diyelım. bilmiyorum. kollarıma zarar verdım. şimdi ise. küçüklükden beri. asker olma. şansımı kaybettım. gecen sene uzmancavusluga basvuru yaptım. almadılar benı kendımı dışlanmış gibi hissettim çok zoruma gitti. bunlardan kurtulup. sevdiğim mesleği yapmak istiyorum. suan kuveytteyım. sizin verecegınız yanıta göre türkiyeye ilk sizin yanınıza geleceğim. bana yardımcı olun lutfen.suan 1 senem kaldı daha başvuru yapamayacağım uzman cavuşluk için en yakın zamanda gelmeyı dusunuyorum yanınıza cevabınızı sabırsızlıkla beklıyorum

 24. Merhabalar benim kolumda 4 sene olacak nerdeyse ve kolumda ki yara 30 dikişlik yara bilekten dirsege kadar nasıl geçer bu yara yardimci olurmusunuz

 25. Sol kolumda, sağ kolumda ve sağ bileğimde jilet izleri var çok derin değil yüzeysel izler.İzlerden kurtulmak istiyorum.tedavi süreci ya da uygulanabilecek işlemler neler?fotograflarını gönderebilirim.tedavi süreci ve fiyat hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum.iyi çalışmalar

 26. merhaba hocam
  omuzum da jilet izleri var.özel hastahane de zımparalama yöntemi ile tedavi yaptırdım.sonuç alamadım.iletişime geçebilirsek mutlu olurum.

 27. Merhaba hocam benim kolumda yaklaşık 11 yıllık faca izleri var 20 tane falan çocukluğumda bir erkek arkadasim tarafından evinde alikonulmus ve evden beni göndermesi için ikna edebilmek adına kendime zarar vermiştim.. çok etkileniyorum keyfiye hiç bir şey yapmadım insanlar öyle sanıyor.. hocam bir de üzerine dövme yaptırdım kapansin diye o şekilde geziyorum esmer olduğum için yakına gelmeyen göremiyor yalnız ben psikolojik olarak etkileniyorum geçmişi hatırlatıyor bana o korkuyu o telaşı o lanet günü bana yardımcı olurmusunuz.. gelecek le ilgili kariyerlerim var ve ben geçmişim yüzünden hepsinden olmuş vaziyetteyim neredeyse

 28. Merhaba hocam benim kolumda yaklaşık 11 yıllık faca izleri var 20 tane falan çocukluğumda bir erkek arkadasim tarafından evinde alikonulmus ve evden beni göndermesi için ikna edebilmek adına kendime zarar vermiştim.. çok etkileniyorum keyfiye hiç bir şey yapmadım insanlar öyle sanıyor.. hocam bir de üzerine dövme yaptırdım kapansin diye o şekilde geziyorum esmer olduğum için yakına gelmeyen göremiyor yalnız ben psikolojik olarak etkileniyorum geçmişi hatırlatıyor bana o korkuyu o telaşı o lanet günü bana yardımcı olurmusunuz.. gelecek le ilgili kariyerlerim var ve ben geçmişim yüzünden hepsinden olmuş vaziyetteyim neredeyse

 29. merhaba ben bir kaç gün önce arkadaşlarımla doğruluk cesaretlik oynarken iddia üzerine-kolumun üst kısmını- bileğimden dirseğime kadar çok hafif gazoz camıyla kısa kısa kesikler attım -1 veya 2 şer cmer- en çabuk nasıl geçebilir çok pişman oldum.ince ince kabuk bağladı ama hemen geçmesi gerekiyor :(

 30. Merhaba hocam,
  8-10 sıralı jilet izi tedavisi ücreti takriben ne kadardır ücret bilgisi paylaşabilir misiniz lütfen.

  İyileşme süresi 7-8 ay kadar sanırım, 1 aya kadar tedavi olmak istiyorum.

  Saygılar.

 31. Hocam merhaba polislik sınavına hazırlanıyorum kolumda faça izleri var ne kadar sureyle normal goruntuye ulaşır ve süreç ne kadar 2 ay ıcındeki mülakata yetişebilirmiyim.

 32. Hocam merhabalar sol kolumda 4yıl öncesinden kesiklerim var çok derin değiller ama sıralı olduğu için çoğu zaman fark ediliyor Yen’i bir işe hazırlanıyor acaba geçmesi ve tedavi mümkü mü psikolojik olarak çok rahatsız edici bir durum kol açıp her hangi bir ortama giremiyorum bununla ilgili ücreti ve tedavi aşamasını bana bilgi verirseniz çok memnun kalırım . Hayırlı çalışmalar

 33. Benim kolumde 4 tane jilet izi var. Bu izler gecmezse mesleğime kavusamayacam bana yardim edin nolurrr.. eger gececekse hemen yapmak istiyorum. Bide ucretide ogrenebilir miyim ?

 34. Abi beni kurtarın bu jilet izlerinden abi çok pişmanım yazın uzun kolla dolaşıyorum kurban olayım cengiz bey hayatımda çok sıkıntılar yaşıyorum akrabalarımın yanına gidemiyorum en sonunda kendimi öldürecem vengiz bey lütfen bir cevap gençliğimi yaşıyamıyorum heryerde bana engel çıkıyor acıyın bana bir el uzatın bir tedavi uygulayın

 35. Merhaba hocam ben size kolda jilet atılmış bir kaç resim atmak istiyorum bana yardımcı olurmusunuz nasıl gönderebilirim hemen dönerseniz sevinirim

 36. Merhaba Cengiz bey

  bahsettiğiniz bu operasyonun fiyatını öğrenmemiz mümkünmü..
  size mail yoluyla kolumdaki izlerin resmini atsamn düzelebilirliği hakkında bi yorum yapabilirmisiniz.. saygılar

 37. Bu uygulamada yaş sınırı var mıdır? Kolumun üst tarafında 2 tane yan yana kesik izi var bunun için ücret ne kadar olur,bilgilendirebilir misiniz?

 38. Slm hocam benim kolumda jilet izi var onun icin melham gibi bise var mi hocam ve yok sa da nasil bir sis tem le bu jilet izi , nasil yok yok ederiz. Siz den haber beklicem hocam simdiden saol ol hocan tskr ….

 39. Merhabalar benim kolumda iki yil oncesinde yapmis oldugum cam kesikleri var bu durumdan cok pisman ve rahatsizlik duyuyorum nereye gitsem tedavisi olmaz diyerek krem vererek beni geri gonderiyorlar bu izlerin gecme olsasiligi var mi varsa nasil bi tedaviyle ve kac kere gelmem gerekmekte ankarada yasiyorum

 40. merhaba hocam sol kolumda 10 tane ince jilet izi var askere gideceğim için sıkıntı olmaması açısından kapattırmak istiyorum bu konu hakkında bana bilgi verirmisiniz ve ücreti nedir?

 41. Hocam benim iki kolumda da jilet izi var ama öyle cok derin degil nasıl bi yontem uygunlanir ne kadar surede iyilesir ve cildiye bu konuda bana yardımcı olurmu cevap verirseniz sevinirim

 42. Cengiz bey kolay iyi çalışmalar dilerim.

  Yaklaşık 4-6 sene öncesinden sağ ve sol ayak baldırımda neredeyse yarısı ve sol kolumda sadece 1 adet 8-10 cmlik çizim bulunmaktadır. 2 sene sonra bir iş mülakatına gireceğim. Bu yüzden araştırmalarım doğrultusunda size bir kaç sorum olacak.

  -Bu izlerim geçmesi mümkün müdür? Biraz fazla zaman geçti o yüzden şüphelerim var.
  -İlk 1 sene içerisinde havuza girmem gerekebilir 6-7 aydan sonra havuza girmem mümkün olabilir mi?
  -Tahmini bir fiyat bilgisi alabilir miyim?
  -Çeşitli meslek dalları için yetkili doktorlardan sağlık raporu alınması gerektiği zaman herhangi bir olumsuzluk oluştur mu?

 43. Merhaba bende bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorum kolumda dört tane iz kaldı ve mümkün olursa hemen tedavisini olmak istiyorum dönüş yaparsanız sevinirim

 44. Doktor Bey Merhaba,

  Su çiçeği izleri için tedavi yöntemi var mı ? Eğer var ise tedavi sonrası sosyal hayata dönmek için ne kadar süre geçmeli ve tedavi masrafları ne olacaktır.
  Teşekkür ederim.

 45. Merhaba,

  Normalinden büyük jilet izleri için kesin çözüm bulunmaktamıdır ?
  Sadece sağ omuzumda mevcuttur. Bu nedenle kazanmış olduğum subaylığa bile gidemiyorum.

  Yardımlarınız için teşekkür ederim.

 46. Hocam videolarinizi izledim benimde sol kolumda cok derin olmayacak sekilde 6-7 tane iz var yakindan bakilinca belli oluyor askeriye sinavlarina giricm 1 ocaga kadar halledilebiliyormu ? Fiyat hakkinda bilgi alabilirmiyim ?

 47. Mrb 10 yıl önce tele carpmamdan dolayı yanağımda 5 cm uzunluğunda kahve rengi iz oluştu geçme ihtimali varmı ? Varsa hangi yöntemle geçer bilgi verirmisiniz.

 48. İyi günler cengiz bey sol kolumda derin değil ama yine de belli olan izler var bunun için polislik sinavina giremiyorum bunu kapatmanın bir yolu var mı varsa ücreti hakkında bilgi alabilir miyim ?

 49. Merhaba Cengiz Bey

  Benim kollarımda derin değil sadece yüzeysel olarak jilet izleri var.
  Bu yüzden polis ve askeri sınavlara giremiyorum.
  Yapmış olduğunuz ameliyat ile sağlık kontrolunden geçebilirmiyim.

 50. Selam aleyküm hocam kolumda 12 tane jilet izleri var 1 ikitanesi belli oluyor ama digerleri dikkatli bakınca belli oluyor ama ben uzman çavuşluk sınavına girmek istiyorum ve jilet oldugu için kayıt yapmıyorum bana yardımcı olursanız memnun olurum saygılarımla.

  • Merhabalar İpek Hanım,

   Dönüşleri mail üzerinden yorum yapan hastalarımızla birebir görüşerek yapıyoruz. Siz de mail üzerinden dönüş yapılacaktır.

   Saygılarımla.

 51. hocam iyi günler sol kolumda faça izleri vardı belli olmasın diye üzerine dövme yaptırdım şuan polislik için sildirmem gerekiyor fakat bu sefer tekrar faça izleri ortaya çıkıcak çok büyük ve derin kesikler değil yardımcı olursanız sevinirim

 52. Sol kolumda omuza yakın pazı üzerinde 4 adet kesik iz var konuyla ilgili tedavi olmak istiyorum süreçin
  Nasıl işlediği Hakkı’nda bilgi alabilir miyim
  bir ücret hakkın da bilgi verebilirseniz çok sevinirim

 53. hocam benim kolumda da 5-6 çizik var 3 tanesi biraz kalın 9 10 senelik
  ameliyat ücretlerini öğrenebilir miyim mail atarsanız çok sevinirim

 54. Merhaba bnm kolumda cok derın 4 5 cm derınlıgınde ız var damarın tam orda doktorlar amelıyat lazer tedevısı olacagnı soyledıler ama kayserıde hangı plastık cerrahıye gıttıysem bu gecmez ız kalır dedıler et dısa fıskırmıs bı cozumu varmı nası gecer

 55. Kolumda 8 tane faça izi var 1 tanesi beyaz kalın bir iz dıgerleri daha hafif izlerimi ameliyat olmadan nasıl geçirebilirim izlerimin uzerinden 3 ay gecti bana onerebileceginiz bir çözüm yolu varmı

 56. Hocam merhaba benim kolumda 10cm dövme var cerrahi yöntemle akabilir misiniz ve alırsanız iyileşme süreci kaç gün olur ? Email yoluyla dönüş yapabilirseniz sevinirim.

   • Merhaba, izlerin fotoğraflarını site üzerinden form doldurarak gönderebilirseniz, jilet izi tedavisi için tarafınıza detaylı bilgilendirme yapılacaktır Emrah Bey. İyi günler dileriz.

 57. Merhabalar ben 23yaşındayım ve bir kaza sonucu yüzümde (dudak kenarı ve çene bölgesi) cam kesik izleri oluştu. Üzerinden 5ay geçti düzenli krem kullanıyorum ama hala izleri var bu izlerin kalıcı olup olmadığı kaçıncı aydan sonra anlaşılır ve yüzde olduğu için ameliyatın bi sakıncası varmıdır?

  • Merhaba, izlerin fotoğraflarını site üzerinden form doldurarak gönderebilirseniz, jilet izi tedavisi için tarafınıza detaylı bilgilendirme yapılacaktır Erdoğan Bey. İyi günler dileriz.

  • Merhaba,

   İzlerin fotoğraflarını form doldurarak iletebilirseniz, detaylı tedavi yorumu yapabilirim. Saygılarımla.

 58. Hicsm merhabalar. Ankarada yasiyorum. Benim de iki kolumda az da olsa faça izlerim mevcut. Cerrahi mudahele ile ilgili yazılarınızı okudum. Fiyat hakkinda bilgi verebilirmisiniz. Eposta adresinize resimleri gonderebilirim. Geldigimde vakit kaybetmeden ameliyat olmak istiyorum. Bilgilendirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar, Saygılarımla.

  • Merhaba,

   İzlerin fotoğraflarını form doldurarak gönderebilirseniz detaylı bir tedavi yorumu yapabilirim. Saygılarımla.

 59. Slm sol kolumda omuza yakın pazı üzerinde derin 4 adet kesik izim var konuyla ilgili tedavi olmak istiyorum süreçin Nasıl işlediği Hakkı’nda bilgi almam mümkünmü

  İyi günler

  • Merhabalar Fatih Bey,

   Dönüşleri mail üzerinden yorum yapan hastalarımızla birebir görüşerek yapıyoruz. Form doldurarak bu konu ile ilgili sorularınızı sorabilir, bilgi alabilirsiniz.

   Saygılarımla.

   • Merhabalar hocam benim sol kolumda irili ufaklı bir sürü faça izi var.Şimdi kısa kollu giyemiyorum ve ciddi olarak utanıyorum kendimden.Size fotoğraflarını gönderdim dövme için tedavi görüyorum sildirmeye başladım bir iki seans sonra tamamen geçmiş olacak lakin façalar için sizden bir fiyat alabilirsem tedaviye başlamak istiyorum.
    e-mail gönderilirken konuya büyük harfle FAÇA yazarsanız çok memnun olurum.Bu konuyla alakalı size e posta gönderdim.Teşekkür ederim.

 60. Hocam iyi günler. 3-4 yıl önce kolumda yaptığım jilet izleri mevcut. Boy olarak kısa. Şu an yaşım 24. Ekte fotoğrafını göndereceğim. Ücreti ya da yapılması gerekenlerin hakkında bilgilendirirseniz çok minnettar kalacağım. Galiba lazerli tedavi uygulanacak. Kaç seans gerekir tahmini olarak. Lütfen beni kurtarın..

 61. hocam ben 17 yaşındayım sol kolum da ve sol bacağımda derin olmayan jilet izleri var ama görüntü bozukluğu yapıyor ve rahatsız oluyorum. videonuzu izledim ve bu izlerin geçebileceğini söylemişsiniz iz kalmaz mı ve bu işlemin ücreti nedir ? yardımcı olursanız sevinirim

 62. Cengiz bey kolay gelsin iyi çalışmalar benim iki kollumda da jilet izi var yaklaşık sene oldu acaba bunun tedavisi varmı izler silinebilirmi veya ne yapılabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim

Yorum Yaz :

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz