Jinekomastinin Cerrahi Tedavisi

jinekomastinin-cerrahi-tedavisi1

Jinekomasti ameliyatının planlamasında

  • Deri fazlalılığının miktarı,
  • Meme ucundaki sarkmanın derecesi,
  • Memedeki sert glandüler dokunun miktarı,
  • Memedeki yağ dokusunun miktarı,
  • Meme başındaki kahverengi kısmın boyutu göz önünde bulundurulur.
Meme derisinin aşırı fazla olmadığı durumlarda;

Memenin sert glandüler dokusundaki fazlalık genellikle, meme başının kahverengi kısmı içerisinde kalacak şekilde yapılan küçük kesilerden girilerek, cerrahi olarak çıkartılır. Eğer meme dokusuna yağlı doku hakim ise sadece liposakşın yapılır. Genellikle hem glandüler doku hem de yağ dokusu fazlalığı olduğu için cerrahi çıkartma işlemi ve liposakşın birlikte kullanılarak memeye daha iyi şekil verilebilir.

Eğer her iki meme başının çapları arasında fark varsa bu çapları eşitleyecek şekilde kesiler yapılabilir.

Meme ucunda sarkma varsa meme ucunu olması gereken yere getirecek farklı kesiler tasarlanabilir.

Deri fazlalığı olan Jinekomasti olguları:

Deri fazlalığının söz konusu olduğu Jinekomasti olgularında derinin elastikiyeti ve kendini toparlama kabiliyeti önemlidir. Genç insanlarda, deri kalitesinin bozulmamış olduğu olgularda liposakşın ile yağlar alındıktan sonra 4-6 hafta süre ile bandaj uygulaması ile deri büzülür ve yeni şeklini alabilir; böylelikle fazla deriyi çıkartmak için ek kesiler yapmaya ve izler bırakmaya gerek kalmaz. Ancak aşırı derecede deri fazlalığı olan olgularda kesiler fazla deriyi de çıkartacak şekilde planlanır; sadece meme başı çevresinde daire şeklinde veya lolipop şeklinde veya ters-T şeklinde farklı izler oluşturulabilir.

Bazen fazla izden kaçınmak için önce liposakşın ve küçük kesi ile girilerek sadece meme dokusundaki fazlalık çıkartılır ve 6-9 ay beklenir. Bu süre zarfında fazla deride toparlanma olur. Bu süre sonunda hala deri fazlalığı söz konusu ise bu fazlalık çıkartılarak daha az iz bırakma yönüne gidilebilir.

Özet olarak; Jinekomastinin tek ve standart bir tedavisi yoktur. Hangi yöntemin hasta için en uygun olacağına plastik cerrah hasta ile konuşarak ve olası sonuçları tartışarak birlikte karar verir.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Açıkel, JinekomastiErkekte Büyük Meme, Erkek meme büyümesi, Erkek Meme Estetiği

14 Eylül 2016


Jinekomastinin Cerrahi Tedavisi
Puanlama:
26 Eylül 2016

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir