Meme Büyültme Ameliyatında Kas Altı Mı Kas Üstü Mü?

Silikon implant ile meme büyütme ameliyatında silikon implantın hangi plana yerleştirileceği önem taşır. Öncelikle bilinmelidir ki tüm plastik cerrahlar tarafından genel kabul görmüş tek ve ideal bir plan yoktur. Memenin durumuna ve plastik cerrahın deneyimine göre değişik yaklaşımlar olabilmektedir. Pektoral kas olarak bilinen göğüs kasının üzerinde hazırlanan bir cebe yerleştirilen silikon implantların üzerini örtecek yeterince meme dokusu yok ise uygulanan silikon implant kenarları dışarıdan farkedilir ve yapay bir görünüm verir. İmplant üzerinde zamanla oluşacak kıvrımlar yine dışarıdan anlaşılabilir. Bu nedenle bazı cerrahlar kas üzerine koydukları implantların üzerine ve çevresine yağ enjeksiyonu yapmaktadırlar. İmplant çevresinde oluşacak olan ve kapsül kontraktürü denilen komplikasyonun da kas üstü implantlarda daha sık gözlendiği bildirilmektedir. Diğer taraftan, kas altı plana göre kas üstü planda, daha geniş bir meme taban çapı olduğu için, daha büyük boyutlarda implant koymak imkanı vardır. Kas altı plan pratikte “dual plan” olarak bilinen ve implantın üst yarısının göğüs kası altında, alt yarısının ise meme dokusu altında olduğu şekilde uygulanır. Bu teknikte, silikon implantın kenarları ve göğüs kafesi arasındaki geçiş daha az belirgindir ve memeye daha doğal bir görünüm vermektedir. Kapsül kontraktürü gelişimi kas altı implantlarda daha az gözlenmektedir ve bu planda düz yüzeyli implantlar daha rahat kullanılabilmektedir.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel

UT Southwestern Medical Center, Dallas-USA' da araştırma görevlisi, GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Tıp Fakültesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Prof Dr Cengiz Açıkel halen İstanbul-Batı Ataşehir'de bulunan özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Latest posts by Prof. Dr. Cengiz Açıkel (see all)

5 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir