Rinoplasti Burun Ameliyatı

burun-estetigi-82-350

Rinoplastiyle burnun görünümünü estetik ölçülere ve yüzün diğer kısımlarına uyumlu hale getirerek kişinin özgüvenini, beden algısını ve psikolojisini olumlu yönde değiştirmek amaçlayan burun estetik ameliyatıdır. Bu amaçla, burnun şekli değiştirilirken burun fonksiyonlarına zarar vermemek ve hatta varsa solunum problemlerini de düzeltmek önemlidir.

Rinoplasti ile Neler Tedavi Edilebilir?

Rinoplasti ameliyatında estetik ve fonksiyonel açıdan başarılı sonuç; kişinin yüzü ile uyumlu, doğal görünen ve rahat nefes alıp verilebilen bir burun olarak tanımlanabilir. Bu amaçla burun içi ve dışındaki birçok yapının şeklinin, konumunun ve çevresindeki diğer yapılarla olan ilişkilerinin değiştirilmesi gerekir. Burun sırtındaki kemer, burun-alın kemiği ve burun-dudak arasındaki açılar, burun uzunluğu, burun ucu yüksekliği, burun sırtındaki estetik hatlar, burun ucunun yapısı, burun deliklerinin yapısı ve genişliği, burun kanatlarının yapısı, solunum işlevine yardımcı olan kıkırdakların yapısı ve konumu, burun kanatları ile burun orta kısmı arasındaki ilişki düzeltilebilmektedir. Tüm bu değişiklikleri yaparken burundan nefes alma gibi çok önemli bir fonksiyonu da aynı titizlikle korumak hatta iyileştirmek gerekmektedir. Bu amaçla burundan nefes alma sorunlarına yol açabilen burun içi eğrilikler (septum deviasyonu) ve burun içi etlerin (konka) aşırı büyümesi de aynı seansta tedavi edilmektedir.

Bazen, istenilen estetik sonuca ulaşmak için burnun şekil ve fonksiyon bozukluğunun düzeltilmesi yanında burunla komşu olan diğer yüz bölümlerine de müdahale etmek gerekmektedir. Örneğin normalden daha az gelişmiş olan elmacık kemikleri, alt çene ve hatta alın kemikleri burnu olduğundan daha büyük göstermektedir. Bu bölgelerin, yağ dolgusu veya protez (implant) yerleştirme gibi ek işlemlerle, dolgunlaştırılması sadece buruna değil tüm yüze daha dengeli ve estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Burun ameliyatı öncesi değerlendirmede yukarıda sözü edilen tüm yapılar, oranlar, açılar yüzün tamamı ile birlikte değerlendirilmeli ve ameliyat öncesi planlama yapılmalıdır. Gerek ameliyat öncesi planlama gerekse yapılması istenilen değişimlerin doğru teknik ve beceri ile uygulanması ise üst düzey eğitim ve deneyim gerektirmektedir.

Rinoplasti Burun Ameliyatı Niçin Zordur, Eğitim ve Deneyim Gerektirir?

Burun yüzün ortasında yer alır ve yüz görünümünde kritik rol oynar. Burun ameliyatının diğer estetik ameliyatlara oranla hata payı çok düşüktür. İyi ve kötü sonucu milimetreler belirler. Her şey yolunda gittiğinde dahi kişinin ve çevresinin yeni görünümünü benimsemesi zaman alır.

Estetik burun ameliyatının başarısı için ameliyat öncesi doğru analiz ve planlama yapılmalı, ameliyat esnasında planlanan değişimler doğru teknikler kullanılarak gerçekleştirilmeli ve ameliyat sonrası yara iyileşme döneminde de ek sorunlar yaşanmamalıdır. Tüm bu aşamalardan sorunsuz geçmek için doktor yeterince eğitimli ve deneyimli olmalı, olası sorunları ve sonuçları öngörebilmelidir. Diğer taraftan doktorun kontrol edemediği burun derisinin yapısı, hastanın yara iyileşme özellikleri ve ameliyat sonrası önerilere uyması da çok önemlidir.

Bariz ameliyat hatalarını bir kenara bırakırsak, estetik burun ameliyatından memnun olmayan çoğu hastanın burun görünümünde ciddi sorunların olmadığı ancak hastanın ameliyat sonrası süreçten ve sonuçtan farklı beklentiler içinde olduğu ve sonucu kabullenecek ruhsal yapıda olmadığı görülmektedir.Ameliyat olmak isteyen hastaların bu tür eğilimlerinin belirlenmesi ve ameliyatların reddedilmesi bilgi ve deneyim birikimi gerektirmektedir.

Rinoplasti İçin Uygun Adayların Özellikleri

 • Ruhsal olarak olgun ve dengeli
 • Burnunda belirgin bir şekil bozukluğu var
 • Şekil bozukluğu yanında solunum problemi de var
 • Beklentileri gerçekçi: mükemmeli aramayan, daha iyi görünüme razı
 • Pozitif kişiliği var, iyimser, çevresi ile iyi geçinir

Rinoplasti İçin Uygun Olmayan Adayların Özellikleri

 • Burun şeklinde çok hafif bir bozukluk var veya yok
 • Burnundaki şekil bozukluğunu aşırı abartır
 • Burnundaki şekil bozukluğunu tam olarak belirtemez
 • Ameliyat olup olmamak konusunda kararsızdır
 • Narsistik kişiliğe sahiptir, mükemmeli ister
 • Sosyal ve duygusal ilişkilerinde sorunludur
 • Ameliyat sonrasında yaşam biçiminde ciddi değişimler bekler
 • Sorunlarından dış görünümünü sorumlu tutar
 • Daha önceki doktorlarını suçlar
 • Şüpheci davranışlar sergiler

Rinoplasti Burun Ameliyatı Yaşı Nedir?

Rinoplasti genellikle kızlarda 17, erkeklerde 18 yaş ve sonrasında önerilir. Burun dokularının erişkin boyutlarına gelmesini beklemenin yanı sıra, kişinin psikolojik olarak yeterli olgunluğa erişmesi de önemlidir. Yüzünde kalıcı bir değişiklik yapılacak kişinin bu değişikliğe ruhsal olarak hazır olması, ameliyattan beklentilerinin gerçekçi olması ve ameliyat sonrası yeni görünümüne kolayca uyum sağlaması için psikolojik olarak belirli bir olgunluğa ve dengeye ulaşmış olmasında yarar vardır.

Diğer taraftan bazı özel durumlarda, kişinin psikolojisini ve sosyal davranışlarını ciddi şekilde etkileyen belirgin burun şekil bozuklukları ve solunum problemleri daha erken yaşlarda da tedavi edilebilmektedir. Dr. Chauhan ve arkadaşları yaşları 13-19 arasında değişen, estetik ve fonksiyonel burun sorunları olan, 30 hastaya rinoplasti ameliyatı uygulamış ve burun şeklindeki ve solunumdaki düzelmenin hastaların psikolojilerini ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. (Chauhan N, Warner J, Adamson PA. Adolescent Rhinoplasty: Challenges and Psychosocial and Clinical Outcomes. Aesthetic Plast Surg. 2010 Mar 24.)

Rinoplasti Öncesi Planlama ve Hazırlık Evresi

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Burnunda şekil bozukluğu yakınması ile başvuran hasta ve doktor arasında doğru iletişim kurulmalı, hastanın yakınması ve ameliyattan beklentileri ile plastik cerrahın görüşleri ve burunda yapmayı planladığı değişim çok iyi örtüşmelidir. Ameliyat sonrası mutsuz olan hastaların çoğu farklı beklentiler içinde olan ve ruhsal olarak böyle bir değişime hazır olmayan hastalardır. Tercihen kişinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları üzerinde konuşulmalı ve sorunlu bölgeler tanımlanmalı, yapılacak işlemler belirlenmelidir.

Burun derisinin ve burun içini döşeyen mukoza dokusunun yapısı değerlendirilir. Karşıdan görünümde burundaki eğrilikler, asimetriler, burun ucunun genişliği, burun tabanının genişliği, burun kanatlarının ve burun deliklerinin yapısı değerlendirilir. Profil analizinde alın-burun açısı, burun-üst dudak açısı, burun sırtının yüksekliği, burun ucunun yüksekliği değerlendirilir, burun kanatlarının ve burun ucunun yandan görünümü değerlendirilir ve sorunlu noktalar belirlenir. Bilgisayar ortamında fotoğraflar üzerinde yapılan değişiklikler ile ameliyat sonrası burun görünümünde bir fikir sahibi olunabilir ancak tıpatıp aynısı olma garantisi yoktur. Plastik Cerrah yüzün burun dışındaki diğer kısımlarını da inceler, birbirleri ile olan oranlarını değerlendirir. Özellikle çene yapısı, alın ve elmacık kemik bölgeleri burun görünümünü etkileyen yapılardır. Bazen bu yapılara da estetik müdahale yapıldığında daha dengeli ve güzel bir burun ve yüz görünümüne sahip olmak mümkündür.

Yapılan burun içi muayenesinde burundan solunumu engelleyen septum deviasyonu, konka hipertrofisi gibi eşlik eden sorunların olup olmadığı araştırılır. Bu amaçla gerekiyorsa bilgisayarlı tomografi çekilerek burun ve çevresindeki anatomik yapılar daha detaylı incelenir.

Yapılan muayene, laboratuar tetkikleri ve konsültasyonlar sonucunda plastik cerrah rinoplasti ameliyatı için kişinin uygun bir aday olduğuna karar verirse ve kişi de doktorunun açıklamalarından tatmin olmuş ise ameliyat planlanır.

Ameliyat öncesi dönemde ameliyat adayının zihnindeki tüm sorular sorulmuş ve tatminkâr yanıtlar alınmış olmalıdır. Özellikle ameliyat sonrası dönem, ameliyatın riskleri ve olası komplikasyonları konusunda yazılı onam formu doktordan talep edilmelidir. Onam formu aceleye getirilmeden, planlanan ameliyat gününden daha önce dikkatle okunmalı ve anlaşılmalıdır. Rinoplasti ameliyatı öncesi dikkat edilmesi gereken durumlar, kullanılmaması gereken ilaçlar ve bitkisel preparatlar özellikle konuşulmalıdır.

Burun Ameliyatları Hangi Koşullarda Yapılmalıdır?

Burun ameliyatları tam teşekküllü ve steril ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında yapılmalıdır. Buruna küçük, kısmi müdahaleler lokal anestezi altında yapılabilir.

Rinoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi uygulandıktan sonra burun içerisi ve etrafı antiseptik solüsyonla temizlenir. Burun içi ve dışına kanamayı azaltıcı enjeksiyonlar yapılır. Kullanılan tekniğe, yapılacak olan ameliyatın karmaşıklık durumuna göre burun ameliyatı ortalama 1.5-2 saat sürer. Ameliyatın süresinden daha önemlisi cerrahın planladığı değişiklikleri yapması ve ameliyattan yapabileceğinin en iyisini yaptığı duygusu ile çıkması önemlidir. Bazen ameliyat esnasında bazı işlemler tekrar tekrar denenerek en iyi sonucu yakalamak önemlidir. Ameliyat sonunda burun üzerine, ödemi ve kanamayı kontrol etmek, buruna yeniden verilen şekli muhafaza etmek amacıyla plastik veya alçı kalıp konur. Burun içerisine ise, yapılan ameliyatın niteliğine ve cerrahın tercihine göre, normal tampon veya içinden hava geçişine izin veren silikon tamponlar konur. Bazen de burun içerisine hiç tampon konmaz.

Rinoplasti Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Kullanılan tekniğe, yapılacak olan ameliyatın karmaşıklık durumuna göre burun ameliyatı ortalama 1.5-2 saat sürer. Ameliyatın süresinden daha önemlisi cerrahın planladığı değişiklikleri yapması ve ameliyattan yapabileceğinin en iyisini yaptığı duygusu ile çıkması önemlidir.

Rinoplasti Ameliyatı Teknikleri

Burun Estetiği Ameliyat Teknikleri

Burun Estetiği Ameliyat Teknikleri

Rinoplasti ameliyatının felsefesi ve tekniklerinde son yıllarda önemli değişimler gözlenmektedir. Sadece kıkırdak ve kemik doku çıkartarak ve olabildiğince küçük bir burun yapma anlayışı artık terk edilmiştir. Küçük burun yerine dengeli, orantılı ve doğal burun yapma anlayışı hakim olmuştur. Bazen burnu tamamen küçültmek yerine bazı noktalarını (ör: burun kökü, burun ucu) daha belirgin hale getirmek, bazı noktalarını (ör: burun sırtı) ise küçültmek suretiyle daha estetik ve doğal bir sonuç almak mümkündür. Tüm bunları yaparken burundan nefes almayı riske etmeyen, hatta özellikle solunumu kolaylaştıran ek işlemler yapılmaktadır.

Rinoplastide başlıca açık ve kapalı olmak üzere iki teknik kullanılmaktadır. Kapalı teknikte sadece burun içerisinden yapılan kesilerle burun derisi, altındaki kıkırdak ve kemik yapılardan serbestleştirilir ve bu yapılara müdahale edilir. Açık teknikte ise burun içerisindeki kesilere ek olarak her iki burun deliğinin arasındaki kolumella denilen bölmeye de kesi yapılarak burun derisi yukarıya doğru kaldırılır; burun kıkırdakları ve kemik yapı tamamen ortaya konur.

Açık tekniğin en önemli avantajları:

 • Kemik ve kıkırdak yapı doğrudan gözlenir ve daha kesin anatomik tanı konur.
 • Her iki el daha rahat kullanılır
 • Kanama kontrolü daha iyi yapılır
 • Kemik-kıkırdak çatıda daha kontrollü ve kolay değişiklik yapılır
 • Kıkırdak yapılara dikişlerle daha iyi ve kontrollü şekil verilebilir
 • Spesifik bir deformite için daha fazla alternatif teknik uygulama şansı vardır
 • Kıkırdak greftlerine daha az gereksinim duyulur
 • Kıkırdak greftleri kullanılacaksa, greftlerin doğru yere konması ve dikişlerle tespit edilmesine olanak tanır

Açık tekniğin dezavantajları ise:

 • Ameliyat süresi daha uzundur
 • Burun ucundaki ödem daha uzun sürer
 • Kolumelladaki kesi yerinde iz kalabilir
 • Kolumella derisinde dolanım bozukluğu olabilir

Son yıllarda daha tutarlı ve öngörülebilir sonuç almak adına rinoplastide açık teknik daha fazla tercih edilmektedir. Her hasta için, yapılacak işlemin özelliğine ve doktorun tercihine göre kullanılacak teknik belirlenir. Ancak, kullanılan teknik ister kapalı olsun ister açık, cerrahın kullandığı tekniğe olan hâkimiyeti ve deneyimi de bir o kadar önemlidir.

Ameliyat Sonu Tampon ve Kalıplar

Ameliyatta burnun kemik ve kıkırdak çatısı değiştirilerek burna yeni şekil verilir. Yeni şeklin verilmesi ve dokuların bu şekli muhafaza ederek iyileşmesi için burun dışına bantlar ve (alçı veya plastikten) kalıp konur. Bu bantlar ve kalıp aynı zamanda burnun aşırı şişmesi ve kanamasını da engeller. Burun içerisine, yapılan ameliyatın türüne, doktorun tercihine ve hastanın kanama durumuna göre, bazen hiç tampon konmaz. Özellikle septum denilen burnun ortasındaki kısma da müdahale edilmiş ise hem septumu orta hatta tutmak ve içerisine kan toplanmasını engellemek için hem de burnun diğer kısımlarından olan kanamayı kontrol etmek için burun içerisine tampon konur. Konulan tamponun niteliği ve alınma zamanını doktor belirler. Eskiden burna büyük tamponlar konur ve en az 3 gün tutulurdu. Günümüzde burun fonksiyonlarının bir an önce normale dönmesi için tamponlar 24 saat sonra alınmaktadır. Burundan nefes alımına olanak veren silikon tamponlar da sıklıkla bu amaç için tercih edilmektedir.

Burun üzerine uygulanan bantlar ve kalıplar genellikle 10-14 gün sonra alınır. Bu süre yapılan işleme ve hastanın özelliğine göre daha kısa veya uzun olabilir.

Burun Ameliyatı Sonrası

 • Ameliyattan uyanıldığında sakin olunmalı, ağızdan nefes alınmalıdır. Dudak kurumasına karşı dudak nemlendiricisi kullanılmalıdır.
 • Baş mümkün olduğunca orta hatta tutulmalı, sağa-sola çevrilmemelidir.
 • Baş yüksekte yatılmalı ve ödem ve kanamayı azaltmak için soğuk uygulama yapılmalıdır.
 • Burundan ve ağızdan bir miktar kan sızması normaldir; ilk 24 saat boyunca bu sızıntı gittikçe azalacak ve rengi kırmızıdan açık pembeye dönecektir. Sızıntı bir kaç gün daha devam edebilir.
 • Ameliyat sonrası 4-6 saat sonra ağızdan sıvı gıda alımına başlanır ve ayağa kalkılmasına izin verilir.
 • Kanamayı artırmamak için, sakin bir ortamda ve baş yüksekte yatarak istirahat edilmeli, çok konuşulmamalıdır. Tuvalette ıkınmamaya özen gösterilmelidir.
 • Göz çevresinde bir miktar şişlik ve morarma olacaktır. Bu şişlik ilk 3 gün maksimum düzeye çıkacak ve sonra hızlı bir şekilde inmeye başlayacaktır.
 • Burun içerisinde tamponlar alındıktan sonra nezle gibi bir tıkanıklık olacaktır; açılması bir hafta içerisinde yavaş yavaş olacaktır. Koku alma duyusu da yavaş yavaş dönecektir. Burun içerisi son halini yaklaşık 6 hafta sonra alacaktır.
 • Genellikle ilk 24 saat hastanede geçirilir.
 • Ameliyat ertesi hastaneden çıkmadan önce varsa burun tamponları çekilir.
 • Burun içerisine evde bakım yapmak için tuzlu su ve antibiyotikli pomatlar yanında antibiyotik haplar reçete edilir.
 • İlk bir hafta aktif çalışmaması, ağır yük taşımaması, araba kullanmaması önerilir. Evde istirahat ve kısa yürüyüşler tavsiye edilir.
 • Bir hafta sonra burundaki bazı dikişler alınır. Burun sırtındaki bantlar ve atel değiştirilir.
  Hasta ameliyat sonrası ikinci hafta okul, iş ve sosyal yaşamına başlayabilir.
 • 10-14 gün sonra tüm bantlar ve atel alınmış olur.
 • Bantlar alındığında özellikle burun ucu olmak üzere burun hala şiştir ve bir miktar hissizdir. Doktorun öğreteceği masaj tekniği ödemin azalmasına yardımcı olacaktır.
 • 6 Hafta süre ile gözlük kullanılmaz, burna darbe gelmesi muhtemel sporlardan ve ağır egzersizlerden kaçınılır. Lens kullanımında bir sakınca yoktur.
 • Burun derisinde renk değişiklikleri ve leke oluşumundan kaçınmak için ilk bir ay burna doğrudan güneş gelmemesine özen gösterilmelidir, yaz aylarında güneş koruyucu kullanılmalıdır.
 • BURUN SON ŞEKLİNİ 6-12 AY SONRA ALIR, sabırlı olunmalıdır.

Rinoplasti Ameliyatı Sonrası En Sık Görülen Komplikasyonlar Nelerdir?

Ameliyat sonrası erken dönemde kanama, enfeksiyon, burun derisinde dolaşım bozukluğu ve kısmi doku ölümü, dikiş malzemelerine, kullanılan bantlara ve pomatlara karşı allerjik reaksiyon görülebilir. Geç dönemde nadir görülen sorunlardan bazıları burun derisinde uzun süren şişlik ve sertlik, burunda uzun süren uyuşukluk veya ağrıdır. Burun derisinin altında dokunulduğunda hissedilen düzensizlikler olabilir, burun delikleri tam simetrik olmayabilir. Burun görünümü hastanın beklediği gibi olmayabilir.

Rinoplasti Ameliyatı Sonrası Yeni Görünüm

Estetik burun ameliyatının diğer estetik ameliyatlardan en önemli farkı sonucun hemen ortaya çıkmamasıdır. Ameliyat sonrası burundan rahat nefes alamamanın yanı sıra yüzde oluşan şişlikler nedeniyle nispeten sıkıntılı bir süreç yaşanır. Burundaki bantlar ve atel çıkarıldığında burun son görünümünden çok uzaktır. Burundaki bariz sorunların düzeltildiği ilk bakışta görülebilir ancak burun genel olarak hala şiştir. Aynaya ilk bakıldığında karşılaşılan görüntünün burnun son hali olmadığı unutulmamalıdır. Bu dönemde aynada sık sık burnu incelemek, fotoğraflar çekmek ve milimetrik ölçümler yaparak sonuç hakkında karar vermeye çalışmak yanlıştır. Burun içi yaklaşık 6 haftada normale dönerken, burun görünümünde detayların ortaya çıkması ve burnun son halini alması 6-12 aylık bir süre almaktadır. Özellikle ilk 3 ay içerisinde burun derisindeki şişlik yavaş yavaş azalır, burun ucundaki sertlik yumuşamaya ve burun ucu incelmeye başlar. Burun-alın açısı ve burun-dudak açısı normale döner.

Ameliyat sonrası ilk haftalarda özellikle eski haline alışmış olan yakın çevreden farklı tepkiler ve eleştiriler olabilir; hasta psikolojik olarak bunlara hazır olmalı ve sonucu sabırla beklemelidir.

Rinoplasti Sonrası Burun Düşmesi Nedir?

“Ameliyat sonrası burun çok güzel görünüyordu ama daha sonra düştü” şeklinde yorumlara rastlanır. Ameliyat esnasında burun kıkırdakları olması gerekenden fazla çıkartılmış, burun ucu yeterince desteklenmemiştir, ancak oluşan problem ameliyat sonrası erken dönemde burun derisindeki şişlik nedeniyle fark edilmemiştir. Zaman içerisinde burundaki ödem gerileyip gerçek burun görünümü ortaya çıktıkça burun sırtı ve ucundaki yetersizlik de fark edilir hale gelmektedir.

Rinoplasti Burun Ameliyatı Hakkında Sorulan Sorular

Burun Eğriliği ve Burundan Nefes Alma Sorunları da Burun Ameliyatı İle Giderilir mi?

Septum deviasyonu olarak bilinen burnun orta kısmında burundan nefes almayı engelleyen veya zorlaştıran eğrilikler, burun deliklerinin yan duvarlarında yer alan konka denilen yapılardaki aşırı büyümeler de rinoplasti ameliyatı esnasında düzeltilir.

Rinoplasti Erkek ve Kadınlarda Farklı mıdır?

Burun estetik ölçüleri erkek ve kadınlarda bazı farklılıklar gösterir. Erkek rinoplasti ameliyatında en çok dikkat edilmesi gereken nokta bir erkeğe kadınsı bir burun yapmamaktır. Yandan bakıldığında burun sırtı erkeklerde burun ucu ile aynı hizada olmalıdır, oysa kadınlarda burun sırtı burun ucundan 1-2 mm daha geride olabilir. Burun-dudak açısı erkeklerde 90 derece iken bu açı kadınlarda 100-105 derecedir. Bir erkeğin burnunu 90 dereceden fazla kaldırmak kadınsı bir görünüme neden olur.

Revizyon (Sekonder) Rinoplasti Nedir? Ne Zaman Yapılmalıdır?

Daha önce rinoplasti ameliyatı yapılmış ancak görünümü veya fonksiyonu daha mükemmel hale getirmek için ikinci kez buruna ameliyat yapılması işlemidir.

Revizyon burun ameliyatı gerektiren olguları başlıca iki grupta toplayabiliriz. Birinci grup deneyimsiz cerrahların, özellikle de plastik cerrah olmayanların yaptığı bariz hatalara dayalı deformitelerdir. Burun sırtının aşırı düşürülmesi, septum kıkırdağının fazla çıkartılmasına bağlı burun desteğinin azalması ve burnun çökmesi, burun ucunun yeterince yüksek olmaması, burun kemiklerinin eğri ve ayrık olması, burun-alın ve burun-dudak açılarının normalden fazla veya az olması, burnun normalden kısa ve aşırı kalkık olması bunlardan bazılarıdır. Bu tür deformitelerde genel anestezi altında burun yeniden açılır, eksik kıkırdak dokular yerine konulur (burun içi, kulak kepçesi veya kaburgadan kıkırdak alarak) ve burun yeniden şekillendirilir.

Diğer taraftan en deneyimli cerrahların yaptığı ameliyatların dahi ortalama %5-10’unda küçük de olsa bir cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Burun sırtındaki küçük düzensizlikler, burun ucu veya burun kanatlarındaki asimetriler buna örnektir. Özellikle yara iyileşmesi döneminde burnun her tarafı aynı şekilde iyileşmeyebilir ve buna bağlı ufak tefek şişlik, çekilmeler veya düzensizlikler gelişebilir. Bazen burun ucunda normalden fazla bir sertlik ve şişlik olur; lokal kortizon enjeksiyonları yapılabilir.

Burun düzeltme, Revizyon ameliyatı bir önceki ameliyattan en az 6 ay hatta 1 yıl sonra yapılmalıdır.

Rinoplasti ameliyatı İstanbul ve yakınlarından gelen hastalarla gerçekleşebileceği gibi diğer şehirlerden ameliyat için gelen hastalarla da gerçekleşebilir.

Başarılı bir Burun Ameliyatı için söz konusu durumun uzman doktor tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu inceleme burun ameliyatı öncesinde gerçekleştirilecek muayenelerde hasta ve doktor tarafından değerlendirilir. Burun ameliyatının istenilen derecede başarılı kabul edilebilmesi için ameliyat öncesine hasta ve doktorun sağlıklı bir şekilde beklentileri konuşması oldukça önemlidir.

Burun estetiği fiyatı için en sağlıklı cevap hasta ile uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek muayene sonrasında verilebilmektedir.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı at Cengiz Açıkel
UT Southwestern Medical Center, Dallas-USA' da araştırma görevlisi, GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Tıp Fakültesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Prof Dr Cengiz Açıkel halen İstanbul-Batı Ataşehir'de bulunan özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Cengiz Açıkel 'in Son Yazıları
29 Ocak 2019

22 yorum

 • sol burun kemiğim yamuk tamamen kapalı nefes alamıyorum.bunu estetik ile birlikte sorunsuz düzeltmek istiyorum.fiyat ve diğer bilgileri iletir iseniz memnun olurum.

 • özlem öztürk

  hocam merhaba. 8.5 ay önce burun estetiği oldum. bugün kızımın kafası burnuma çarptı canım yandı. önemli bir şey olmuş mudur

 • Fiyat bilgisi alabilir miyim

 • İyi çalışmalar.ben burun estetiği yaptırmak istiyorum araştırma yapınca isminiz ile karşılaştım şehir dışından geleceğim için bana yardımcı olabilirmisiniz.muayene ücreti hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 • 6 yıl öncesi burun amaliyatı oldum ve bi darbeden dolayı burnumun sol tarafında kırt diye ses geliyor doktorum 24 saat sonra 48 saat sonra fotoraf gönder dedi,şimdide 1 hafta sonra sizce normalimi?

 • Merhabalar geçen sene haziran temmuz gibi burnum kırıldı üç yerinde kırık var ve görüştüğüm doktorlar 6 ay bekleyip hem kırık hem estetik ameliyat olabileceğimi söyledi bende şuan ameliyat olmak istiyorum ücretini öğrenmek ve en önemlisi güvenebileceğim bi doktor arıyorum yardımcı olabilir misiniz .
  Şimdiden teşekkürler cevabınızı bekliyorum
  İyi günler dilerim …

 • hocam iyi akşamlar 15 gün önce burun ameliyatı oldum açık bir şekilde burun deliklerinden biri yuvarlak inik ve büyük ; öteki yırtık gibi küçük ve kalkık acaba düzelir mi yani daha erken mi iç dikiş ve şişlikler duruyor yoksa bir hata mı söz konusu teşekkürler

 • hocam 7önce ameliyat oldum ama ikigun once ameliyat olduğum yere aynayla baktim sanki kayma olmuş çünku bitaraf acik bi tara kapali
  bnm icten egik ameliyatti

 • Merhaba cengiz bey benimde burnunda devilasyon var yaklaşık 10 sene önce nefes alamama nedeniyle bir operasyon geçirdim ancak burnunun sol deliği kapalı hala nefes alma güçlüğü çekiyorum estetik anlamda bir islem yapilmadi aynı zamanda şekil bozukluğu da mevcut sizin yaptığınız işleri gördüm bende size opere olmak istiyorum fiyat hakkında bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler dilerim

 • Merhaba ben Fransa’dan Elif başta herkes gibi benimde endişelerim vardı fazla bir araştırmam olmadı hayırlısı deyip yola çıktım ve İstanbul’a gittim uzun zamandır burun estetiği olmayı çok istiyordum ve oldum Cengiz bey ile tanıştım ve ameliyatımı onda oldum çok şükür şimdi 3. Haftadayım morluk yok biraz şişlik var oda beni rahatsız etmiyor Cengiz beye çok teşekkür ederim emeğinize sağlık sizin sayenizde güzel bir burna sahip oldum

 • Rüya Neslihan Aksu

  19.09.2016 tarihinde burun ameliyatimi Cengiz beye oldum. Baktıkça ellerine emeğine sağlık diyorum. Çıkıntılı kemer buruna sahip biri olarak nefes alip verme problemlerim vardı.
  Çevremde ameliyat olmuş bir çok kişiden duyduğum olumsuz tecrubelerden dolayi ameliyat olmak beni hep korkutsa da iyi bir doktor bulup problemlerimden kurtulmak istedim. Istanbul avrupa ve anadolu yakası olmak üzere birkaç doktorla görüştüm. Her bir doktorun hastalarina da baktiktan sonra kararim Cengiz bey oldu. Cengiz bey, yillarin tecrubesini tasidigini gosteriyor. Teknik olarak bilgileri digerlerine fark attigini belli ediyor. Burnumdaki orta cikinti kemiği çökmemesi için almadi törpüledi. Göz alti morluklarim oluşmadı bile. Tampon çikarken aciyacak sandim o bile olmadı. İyi ki araştırmışım dedim. içim rahat, burnum yüzüme uygun ve en önemlisi de beni tanımayan biri estetik olduğumu anlamaması. Şimdi yaşayabildiğimi nefes aldiğimi hissediyorum. Hastanede evimdeymis gibi hissettim tüm calisanlar oldukça ilgili cana yakindi ayrica.Ellerinize emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 • Burun estetiği yaptırmak istiyorum ameliyat tan önce gönderdiğimiz resim üzerinde nasıl olduğunu görebilirmiyiz

 • Iyi günler, ben almanyadan yaziyorum. 4 sene önce almanyada burun estetigi yaptirdim ve burnumdan nefes alamadigim icin ameliyat oldum. Bu ameliyat’dan sonra tekrar iki defa nefes alamadigim icin ameliyat oldum ama maalesef burnum düzelmedi, almanyada bircok doktota gittim ama hic biri bana yardimci olamadi hic bir sorun olmadigini söylediler, burun eti veya sinüzit yok bende, burnumdan nerdeyse hic nefes alamiyorum ve bundan cok rahatsiz oluyorum. Bu ameliyatlardan sonra burun ucu düstü ve kötü bir görüntü ortaya cikti. Türkiyede kulak burun bogazina gitmek istiyordum ama tesadüfen sizin sayfanizi gördüm onun icin sizde burun estetigi (Burun ucu) ve nefes alma sorunuma karsi ameliyat olmak istiyorum. Revizyon ameliyatlari yapiyor musunuz ve bunun fiyati ne kadar olur? dilerseniz size burnumun fotorafini’da gönderebilirim. umarim yardimci olabilirsiniz bana.

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba Yeşim Hanım, e-mail yoluyla size revizyon burun ameliyatı fiyatı ve detaylı bilgi verilmiştir. Görüşmek üzere,

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba,

   Revizyon burun estetiği ile ilgili detaylı bilgi e-mail yoluyla tarafınıza verilmiştir. İyi günler dilerim.

 • 2 hafta önce Cengiz beye burun estetiği ameliyatı oldum yeni tanıştığım insanlar asla anlamayacak derece de doğal ve yüzüme uygun bir burun yaptı bana çok memnun kaldım her şey için teşekkür ediyorum ona.

 • İyi çalışmalar.ben burun estetiği yaptırmak istiyorum araştırma yapınca isminiz ile karşılaştım şehir dışından geleceğim için bana yardımcı olabilirmisiniz.muayene ücreti hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba,

   Burun estetiği hakkında detaylı bilgi paylaşmak için e-mail yoluyla tarafınızla iletişime geçilmiştir. İyi günler.

 • Ben oldukça doğal duran bir burun istiyorum.burun kanatlarımin biraz daha dogal görünmesini istiyorum aynı zamanda aynaya yabancılaşmak istemiyorum. Bakanların pek farketmeyecekleri yan profilimi iyileştirecek bir operasyon istiyorum. Sizden haber bekliyrm çünkü yaptırmak konusunda oldukça kararlıyım

 • Yillar once deviasyon ameliyati sonrasinda burun kikirdaklari alinmis sonra 3.4 kez ame.oldum 3yil once kaburgadan kikirdak alinip duzeltecegiz dediler ama başarısız oldu simdi sol tarafa cektiriyor esnek ve egik bu durum tekrar duzeltebilirmisiniz yani sabit ve simetrik hale gelebilirmi teşekkür ederim

 • daha once burun estetigi oldu fakat memnun kalmadim . burun ucu dusuklugu ve burun deligi kucultme operasyonu gecirdim fakat burun deliklerimden hala rahatsizim. burun estetiği operasyonlarin maaliyeti hakkinda bilgi verirmisiniz .birde bu operasyonu gecirirsem ne kadar is yasantimdan uzak kalirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir