Meme Estetigi

Erkek Meme Ameliyatı

Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Erkek memelerinde iyi veya kötü huylu tümörler nedeniyle çeşitli cerrahi girişimler, ameliyatlar yapılmaktadır. Buna ek olarak, erkek memelerinin normalden büyük boyutlarda olması ile karakterize olan ve jinekomasti olarak adlandıran durum erkek memelerinde başta gelen ameliyat nedenidir. Ayrıca meme ucunun normalden büyük olması, birden fazla meme ucu bulunması gibi daha az sıklıkla gözlenen durumlarda da cerrahi tedavi yoluna gidilmektedir.

 

erkek meme ameliyatı

Erkek memelerinin iyi veya kötü huylu kitlelerinin cerrahi tedavisi ülkemizde genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kitlenin özelliğine göre deri altından sadece kitle çıkartılabildiği gibi kitle ile birlikte üzerindeki deri de çıkartılabilmekte ve bazı durumlarda koltuk altı lenf bezleri de aynı ameliyatta çıkartılmaktadır.

Erkeklerin meme ameliyatı olmalarının en sık nedeni jinekomasti olarak bilinen memenin normalden büyük boyutlara ulaşması durumudur. Tedavisi plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılmakta ve farklı cerrahi teknikler ayrı ayrı veya birlikte kullanılmaktadır.

Genellikle, jinekomasti gözlenen erkeklerin çoğunda belirgin bir neden saptanmaz. Ancak, bazı hastalıklarda, ilaç ve madde kullanımlarında altta yatan bir neden bulunabilir. Bu nedenle, cerrahi tedavi öncesinde mutlaka önce bir endokrinoloji veya iç hastalıkları uzmanına başvurarak olası nedenler yönünden muayene olunmalıdır. Jinekomastiye neden olabilecek herhangi bir durum saptanırsa, öncelikle bu durum tedavi edilmelidir.

İdiyopatik denilen ve altında özel bir durumun bulunmadığı jinekomasti olgularında tedavi cerrahidir. Eğer hasta obez ise kilo verme meme boyutlarını bir miktar küçültebilir. Bunun ötesinde jinekomastinin ameliyat dışı bir tedavisi yoktur.

Jinekomasti ameliyatlarının tamamı hastanede ve ameliyathane ortamında yapılmalıdır. Ameliyatlar yapılacak olan işleme ve boyutuna göre lokal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. Jinekomasti ameliyatında en sık kullanılan yöntem koltuk altı çizgisinden girilerek 2-3 mm ilk bir kanül yardımı ile meme bölgesindeki yağı çekme (liposuction) işlemidir. Bu yöntemde meme dokusu içerisinde ve çevresindeki yağ dokusu kalıcı olarak azaltılır. Alınan yağ ileride tekrar yerine gelmez. Bu işlem sonrasında 3 hafta süre ile kullanılan korse yardımı ile meme derisi de yavaş yavaş büzülerek yeni duruma adapte olur. Liposuction yöntemi ameliyat süresi, komplikasyon ihtimali ve ameliyat sonrası konfor ve işe dönüş bakımından en pratik ve etkin yöntemdir. Bu işlemde memenin süt bezlerine bir müdahalede bulunulmaz ancak süt bezleri arasındaki yağ dokusu çekilir. Genellikle sadece liposuction uygulaması ile tatmin edici sonuçlar alınır. Ameliyattan 3 gün sonra yapılan kontrolden sonra günlük işlere dönmek mümkündür.

 

erkeklerde meme ameliyatı

Bazen erkek memesinin büyümesinde lokal yağ artışından ziyade süt bezlerindeki büyüme ön plandadır. Böyle durumlarda, özellikle sadece meme ucunun altına gelen bölgede sert bir kitle şeklinde gözlenen durumlarda, meme ucunun altında yarım daire şeklinde yapılan bir kesi ile girilerek meme dokusunun fazla kısmı cerrahi olarak çıkartılır. Bu teknikte en sık yapılan hata, meme dokusunu gereğinden fazla veya orantısız çıkarmaktır.

Yağ dokusu ve süt bezlerinin birlikte fazla olduğu jinekomasti olgularında aynı seansta hem liposuction hem de süt bezlerinin cerrahi olarak çıkartılması yapılabilir. Ancak, her iki işlemi aynı seansta yapmanın en önemli dezavantajı gereğinden fazla doku çıkararak meme bölgesinde çökük bir görüntü oluşturulmasıdır. Bu tür olgularda yağ enjeksiyonu uygulanarak çöküklük giderilmeye çalışılır. Benim kişisel tercihim, öncelikle sadece liposuction yapmak ve meme derisinin büzülerek yeni durumuna uyum sağlamasını beklemektir. Deneyimlerime göre hastalarımın yaklaşık % 95’inde sadece liposuction yöntemi ile istedikleri sonucu elde etmek mümkün olmuştur. Böylelikle meme başında herhangi bir kesi izi oluşmadığı gibi gereğinden fazla doku çıkararak çökük bir görüntü oluşturma riskinden de kaçınılmış olur.

Jinekomasti olgularının estetik sonuç açısından en zorlayıcı olanları, bir kadın memesi gibi, meme derisinin aşırı fazla olduğu ve meme başının normal yerinden daha aşağıya yer değiştirdiği sarkık memelerdir. Bu olgularda, meme başını yukarıya, olması gereken yere taşımanın ve fazla yağ ve meme dokusunu çıkarmanın yanı sıra fazla olan deriyi de bir veya iki düzlemde çıkarmak gerekir. Ameliyatta tüm bu manevralar yapıldığında, deri fazlalığı ve sarkmanın derecesine göre meme başı çevresinde çepeçevre bir iz kalabileceği gibi, bu izin yanı sıra meme başının yanında ve/veya aşağısında da ek izler oluşacaktır. Yaşam boyu kalıcı olan ve bazı hastalarda oldukça dikkat çekici olabilen bu izler nedeniyle hastalar ameliyat sonrasında da düşledikleri yaşam kalitesine ulaşamayabilmektedirler.

Estetik Meme Cerrahisi

Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Gerek erkek gerekse kadın memelerinin farklı nedenlerle oluşan deformasyonları kişilerin yaşam kalitesini, öz güvenlerini, vücut algılarını ve psikolojilerini son derece olumsuz etkileyebilmekte. Doğumsal, gelişimsel veya edinilmiş meme deformasyonlarının giderilmesine yönelik yapılan estetik ameliyatlarla bu tür sorunlar giderilebilmekte ve kişilerin kendileri ile daha barışık bir yaşam sürmeleri sağlanmakta.

Erkek memelerinde en sık gözlenen sorun jinekomasti olarak bilinen erkek memesinin normalden büyük boyutlarda olması durumudur. Jinekomastinin tipine göre sadece yağ çekme (liposuction), sadece meme başından yapılan bir kesi ile girilerek cerrahi olarak meme dokusu çıkartılması, bu iki yöntemin birlikte gerçekleştirildiği farklı cerrahi tedavi yöntemleri kullanılmakta. Meme derisinin de aşırı fazla olduğu jinekomasti olgularında fazla derinin de çıkartıldığı teknikler kullanılmakta.

Erkeklerde veya kadınlarda sadece meme ucu normalden büyük olabilir (nipple hypertrophy) ve kıyafetlerin altından dikkat çekecek boyutlara ulaşabilir. Lokal anestezi altında yapılacak bir cerrahi müdahale ile büyük olan meme uçları küçültülebilir.
Nadiren de olsa bir meme de veya çevresinde birden fazla meme ucu bulunabilir (accessory nipple, supernumerary nipple) ve cerrahi olarak çıkartılarak tedavi edilir.
Kadın memelerinde en sık gerçekleştirilen estetik cerrahi girişimlerin başında silikon implant ile meme büyütme, meme dikleştirme, meme büyütme ile birlikte meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatları gelir. Bu ameliyatların her birinde plastik cerrahın deneyimi ve tercihi ve memenin durumuna göre farklı teknikler uygulanmaktadır. Örneğin standart bir meme büyütme tekniği yoktur. Kullanılacak olan implantın şekli, büyüklüğü, yüzey özellikleri, konulduğu cebin kas altı veya üstü olması, kullanılacak kesinin yeri gibi bir çok detay hastanın durumuna, memesinin yapısına ve estetik cerrahın tercihine göre değişebilmektedir. Tek ve ideal bir yöntem yoktur. Olsa idi, tüm cerrahlar aynı yöntemi ve implantı kullanırdı.
Memelerdeki tümöral kitlelerin çıkartılması sonucu oluşan deformasyonların düzeltilmesine yönelik ameliyatlar meme cerrahisinde özel bir yer tutar. Meme dokusunun kanserli doku ile birlikte kısmi veya tamamen bir genel cerrahi uzmanı tarafından çıkartılmasını takiben aynı ameliyatta veya daha sonra gerçekleştirilen bir ameliyatla plastik cerrahi uzmanı tarafından onarım yapılır. Bu amaçla hastanın kendi dokuları kullanılabildiği gibi silikon implantlar da kullanılabilir.

Meme Estetiği

Meme Estetiği

Estetik ve fonksiyonel açıdan memenin insan vücudunda özel bir yeri vardır. Doğumsal veya sonradan devreye giren gebelik, kilo alıp verme, yaşlanma, ilaç veya madde kullanımı, hormonal değişimler, meme hastalıkları vb birçok nedenle veya nedeni bilinmeksizin tamamen gelişimsel olarak memenin şekli normalin dışına çıkabilmekte, normalden daha küçük, daha büyük, sarkık veya asimetrik olabilmektedir. Aynı şekilde meme ucunda da benzer sorunlar görülebilmektedir. Bu benzeri sorunlar ortaya çıktığında Meme Estetiği ya da diğer bir tabirle Göğüs Estetiği operasyonları tedavi için kullanılmaktadır.

Meme Estetiğinin Amacı

Meme estetiğinde amaç memeye boyut ve biçim olarak “normal” veya “estetik” olarak kabul edilen şekli vermektir. Bu amaçla sarkık memelerde meme başının gövde üzerindeki seviyesi ve şekli değiştirilmekte, fazla deri çıkartılarak meme yeniden şekillendirilmektedir. Bazen hem meme toparlama hem de silikon meme ameliyatı yardımı ile büyütme birlikte yapılabilmektedir.

Göğüs estetiği

Göğüs estetiği

Büyük memelerde uygun olgularda sadece liposuction yöntemi ile meme küçültülebildiği gibi çoğu zaman fazla deri ve meme dokusu çıkartılarak meme hem küçültülmekte hem de şekillendirilmektedir.

Gelişimsel olarak küçük olan memelerin büyütülmesinde halen altın standart silikon implant (protez) ile memenin büyütülmesidir.

Tubuler (tuberous) meme gibi meme dokularındaki gelişim yetersizliklerine bağlı ortaya çıkan asimetriler ise yine benzer yöntemler kullanılarak tedavi edilmektedir.

Erkeklerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen jinekomasti (erkekte büyük meme) sadece liposuction ile birlikte bir miktar deri ve meme dokusu çıkartılarak küçültülebilmektedir.

Meme tümörlerinin çıkartılması sonucu oluşan deformiteler ise kendi vücudundan doku aktarımı, balon yöntemi, protez kullanımı, yağ enjeksiyonu gibi farklı onarım yöntemleri ile başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.

Meme estetiği ameliyatları yapılırken memenin duyu, emzirme gibi işlevselliğinin korunmasına da son derece özen gösterilmektedir.

Göğüs Estetiği yöntemlerinin en çok tercih edilen estetik ameliyatlardan biri olduğunu da hatırlatmakta var. Siz de göğüs estetiği ile alakalı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Meme Büyütme

Meme BüyütmeMeme büyütme küçük boyutlu bir memenin -meme dokusu altında oluşturulan cebe silikon meme protezi yerleştirilerek- büyütülmesi işlemidir. Meme küçük ancak meme başında >>

Meme Küçültme

Meme KüçültmeMeme Küçültme (Göğüs Küçültme); Değişik nedenlerle normalden büyük ölçülere ulaşmış ve sarkmış bir meme (makromasti, gigantomasti, meme hipertrofisi) >>


Meme Dikleştirme

Meme DikleştirmeHamilelik, süt verme, sık kilo alıp verme, yaşlanma, menapoz gibi nedenlerle meme dokusunu göğüs ön duvarına bağlayan bağlar gevşer ve sıklıkla meme >>

Meme Ucu Estetiği

Meme Ucu EstetiğiSüt kanallarının açıldığı meme ucunun etrafında pembe-kahverengindeki halka (areola) cildi altında ince bir kas tabakası vardır ve değişik uyaranlar >>


Asimetrik Meme

Asimetrik MemeHer iki memenin şekil ve büyüklük bakımından birbirinden farklı olmasıdır. Erkek ve kadınlarda iki meme arasında çok dikkat çekmeyen hafif eşitsizlikler yaygındır. >>

Jinekomasti

jinekomastiJinekomasti terimi Yunanca gynec (kadınsı, feminen) ve mastos (meme) kelimelerinden köken alır; Erkek meme dokusunun herhangi bir nedenle >>


Tuberöz veya Tubuler Meme Deformitesi

Tuberöz veya Tubuler Meme DeformitesiÖzellikle meme ucunun aşağısında kalan kısımda meme dokusu ve derisinin gelişmemesine bağlı olarak memelerin tüp şeklinde deforme ve asimetrik >>

Estetik meme ameliyatı İstanbul ve yakınlarından gelen hastalarla gerçekleşebileceği gibi diğer şehirlerden ameliyat için gelen hastalarla da gerçekleşebilir.

Meme estetiği fiyatı için en sağlıklı cevap hasta ile uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek muayene sonrasında verilebilmektedir.

Meme Estetiği hakkında bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Meme Asimetrisi

Meme Asimetrisi

Meme Asimetrisi Nedir?

Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel
Meme Estetiği
Meme asimetrisi (Asimetrik Meme) her iki memenin şekil ve büyüklük bakımından birbirinden farklı olmasıdır.

Erkek ve kadınlarda iki meme arasında çok dikkat çekmeyen hafif eşitsizlikler yaygındır. Dikkat çekecek ve kişiyi psikolojik olarak rahatsız edecek derecede olanların birçok nedeni olabilir ve meme asimetrisi değişik yaşlarda görülebilir.

Meme Asimetrisinin (Asimetrik Meme) Nedenleri Nelerdir?

 • Memeler, başka bir deyişle göğüsler, çoğu zaman tam simetrik değillerdir. Memelerin şekillerinde, büyüklüklerinde, meme uçlarında ve çevresindeki renkli kısımlarda seviye ve şekil olarak bir miktar eşitsizlik olması doğaldır. Bazen bu eşitsizlikler gözle görülür derecede belirgin olabilir ve kişilerin yaşam kalitelerini düşürebilir, ciddi psikolojik sorunlara, özgüven kayıplarına yol açabilir.
 • Ergenlik döneminde meme gelişimi başladığından itibaren memelerde bir asimetri gözlenmeye başlayabileceği gibi ilerleyen yaşlarda değişik nedenlerle sonradan da gelişebilir.
 • Ergenlik döneminde bazen bir taraf meme normalden fazla büyüme gösterebilir (virginal hipertrofi), bazen de bir meme normal iken diğeri gelişmeyebilir. Poland sendromu gibi bazı konjenital hastalıklarda bu gibi tek taraflı meme gelişme geriliği gözlenebilir.
 • Tubuler veya tuberöz meme denilen durumda ise her iki memede, meme derisindeki yetersiz gelişime bağlı çok farklı şekilsel ve hacimsel asimetriler gözlenebilmektedir.
 • Hamilelik ve süt verme dönemlerinde büyüyen memelerin daha sonraki küçülme sürecinde simetrik bir küçülme olmayabilir ve genellikle bir miktar sarkma da küçülmeye eşlik eder.
 • Hızlı kilo verme süreçlerinde, memelerin bazı dejeneratif hastalıklarında ve mastit denilen iltihabı (enflamatuar) durumlarında da meme asimetrisi gelişebilir.
 • Meme tümörlerinin cerrahi tedavisi sonrasında, özellikle tek taraflı meme dokusunun tamamının veya sadece kitlenin çıkartıldığı durumlarda değişik derecelerde meme asimetrisi gelişir.
 • Yaşlanma sürecinde memelerdeki süt bezleri ve yağ dokusunda hacimsel azalma gözlenir ve bu süreçte de herhangi bir patolojik neden olmaksızın asimetriler ortaya çıkabilir.
 • Erkek memelerinde de ergenlik döneminden itibaren yapısal olarak meme asimetrisi gelişebildiği gibi, ilerleyen yaşlarda tümör, hastalık, bazı hormon veya ilaç kullanımına bağlı olarak asimetriler gözlenebilir.

Meme Asimetrisi (Asimetrik Meme) Tedavisi

 • Cerrahi tedavide amaç iki memeyi büyüklük ve şekil bakımından eşitlemektir. Bu amaçla normalden büyük meme küçültülürken, normalden küçük meme de meme protezi ile büyütülebilir. Bazen bir memeye küçültme diğerine büyütme gerekebilir.
 • Sınırlı ve lokalize meme büyütme amacıyla protez yerine kişinin kendisinden alınan yağ hücreleri enjekte edilebilir.
 • Meme asimetrisi ameliyatı ile meme ucundaki şekilsel sorunlar ve meme ucu çevresindeki halkalar da eşitlenebilir.

Meme Büyütme, Meme Küçültme ve diğer Meme Estetiği konularında bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Meme Ucu Estetiği

Gömük Meme Ucu Neden Oluşur?

Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel
Meme Estetiği

Meme Ucu Estetiği

Meme Ucu Estetiği

Memelerdeki süt bezleri yaklaşık 18 adet ince süt kanalı ile meme uçlarına açılır. Bebeğin sütle beslenmesinde önemli rolü olan meme uçları farklı nedenlerle ve değişik derecelerde içeriye gömük hale gelebilir. Bebek emzirme işleminde ciddi sorunlara yol açabildiği gibi kadınlarda özgüven kaybı ve psikolojik takıntı kaynağı da olabilmektedir.

Meme uçlarının çevresinde ise daha koyu renkte areola denilen ve şekli ve büyüklüğü değişiklik gösteren dairesel şekilli bir cilt mevcuttur. Bu yapının altında ise dairesel şekilli ince bir adele tabakası bulunur. Bu kasların dokunma, soğuk, stres vb bazı uyaranlar sonucunda kasılması sonucu meme uçları ileri doğru çıkar ve daha belirgin hale gelir. Gün içerisinde bahsettiğimiz nedenlere bağlı olarak meme uçları bazen daha silik bazen daha belirgin olabilir.

Memelerin büyüme gelişme süreçlerinde meme hacim olarak büyürken bazen meme ucuna açılan süt kanalları bu büyümeye paralel olarak gelişmez ve göreceli olarak kısa kalır ve meme uçlarının içeriye doğru çökük olmasına yol açar. Bazen de meme ucundaki dairesel kas tabakasının normalden geniş ve güçlü olması aynı sonuca yol açabilir. Ergenlik döneminde, yapısal ve genetik nedenlerle görülen bu durum genellikle bir hastalık belirtisi değildir. Ancak, ergenlik dönemi veya sonrası yaşlarda özellikle tek taraflı olarak meme ucunun içeriye çekilmesi veya gömülmesi meme kanseri gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir ve bu nedenle vakit geçirmeksizin bir meme hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Meme kanseri yanı sıra, emzirme sonrası gelişen meme sarkmalarında, aşırı kilo alma ve verme durumlarında, memelerin enfeksiyon ve iltihabi hastalıklarında da meme uçlarında değişik derecelerde içe dönme, gömülme görülebilmektedir.

Meme Ucu Tipleri

Gömük meme ucu 3 farklı derecede olabilir:

 • Hafif: Meme ucu çevresine basıldığında meme ucu öne çıkar
 • Orta: Meme ucu daha zor öne çıkar ve çabucak geri içeri gömülür
 • İleri: Meme ucu manipülasyonla dahi ileri çıkmaz, hep gömüktür.

Gömük Meme Ucu Estetiği Nasıl Yapılır?

Meme Ucu Estetiği sırasında lokal anestezi altında farklı teknikler kullanılır; esası meme ucunu içeri çeken süt kanallarının ve bağların kesilerek meme ucunun serbestleştirilmesidir. Sorun tekrarlayabilir bu nedenle gömük meme ucu öne alındıktan sonra altına farklı dokular konabilir.

Süt vermeyi planlayan hastalarda süt kanallarını kesen yöntemler önerilmez.

Hafif ve orta olgularda süt kanallarını kesmeden sadece dikiş yardımı ile içe göçük meme ucu öne çıkarılabilir.

Çökük ve Gömük Meme Ucu Estetiği konularında bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme
Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel
Meme Estetiği

Meme ucu ve çevresindeki koyu renkli dairesel alanın (Nipple-Areola Kompleksi) meme altı kıvrımı hizasında veya daha aşağısında olması durumu meme sarkması veya meme pitozu olarak isimlendirilir. Meme başı ile köprücük kemiği veya iman tahtası (sternum) çentiği arasındaki mesafe de (normalde ortalama 21 cm dir) sarkmanın derecesini gösteren ölçümlerdendir, ancak bu mesafe kişinin boyuna ve gövde yapısına göre değişebilmektedir.

Yandan bakıldığında meme başı ve aşağısındaki meme dokusunun memenin göğüs ön duvarı ile birleştiği meme altı kıvrımı ile olan ilişkisine göre sarkmanın derecesi tayin edilir. Normalde yandan bakıldığında, meme ucu meme altı kıvrımı hizasının daha yukarısında olmalıdır. Meme başı meme altı kıvrımından daha aşağıya olan sarkma derecesine göre hafif, orta ve ileri derecede sarkma (pitoz) dan söz edilir. Bazı ender durumlarda meme altı kıvrımı olması gerektiği yerde değil daha yukarı yerleşimlidir ve bu nedenle meme sarkık gibi görünebilir.

Ergenlik döneminde memelerin normalden büyük olması durumuna sarkma da eşlik eder. Ayrıca aşırı kilo alma ve verme, gebelik, emzirme,  yaşlanma veya menapoz gibi nedenlerle de memelerde sarkma gözlenebilir.

Diğer taraftan, daha önce meme küçüklüğü veya sarkıklığı nedeniyle silikon implant ameliyatı geçirmiş hastalarda da zamanla sarkmalar gelişebilmektedir. Silikon implantlar ne kadar büyükse memelerde oluşan sarkmalar da o kadar fazla olur.

Tüm bu yukarıda belirtilen nedenlerle meme derisi genişler, memeyi gövdeye bağlayan bağlarda gevşeme olur ve nipple areola kompleksi aşağıya doğru yer değiştirir. Bu duruma genellikle meme hacmine bir azalma eşlik eder. Özellikle memenin üst yarısında, dekolte kısımlarında, belirgin bir dolgunluk ve hacim kaybı ortaya çıkar.

Meme Dikleştirme Ameliyatı

Sarkmış bir memenin hacmi normal, normalden fazla veya normalden az olabilir. Hacim normalden fazla ise meme küçültme ameliyatı yapılır. Normal hacimli memelerde sadece meme başının çevresindeki fazla deri çıkartılarak nipple-areola kompleksi (meme ucu ve çevresi) olması gereken yere getirilir. Küçük hacimli ve sarkık memelerde ise hem meme protezi ile büyütme hem de meme dikleştirme ameliyatı (Meme Toparlama) yapılır. Bu iki işlem aynı seansta yapılabildiği gibi ayrı seanslarda da yapılabilir.

Aynı ameliyatta hem silikon implant ile memenin dolgunluğunu sağlamak hem de sarkıklığını giderecek bir dikleştirme işlemi yapmak oldukça deneyim gerektiren bir cerrahi yöntemdir. Silikon implantın büyüklüğü, şekli ve yerleştirilecek düzlem ile bu implantın üzerinde konumlanacak olan nipple-areola kompleksinin ve meme derisinin doğru şekilde ayarlanması gerekir.

Meme Dikleştirme Ameliyatının Amaçları

 • Nipple-Areola kompleksinin ideal yerine taşınması
 • Meme derisindeki fazlalığın 3 boyutlu olarak azaltılması
 • Memelere daha estetik bir görünüm kazandırmak
 • Meme hacmini korumak veya artırmaktır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Öncesi

Meme Dikleştirme Ameliyatı Öncesi

Meme Dikleştirme Ameliyatı Öncesi

Meme dikleştirme ameliyatı öncesi kişinin meme hastalıkları uzmanına (ülkemizde genel cerrahi uzmanları) başvurması ve rutin değerlendirme yaptırmasında yarar vardır. Ameliyata engel teşkil edebilecek herhangi bir meme hastalığı tespit edilirse öncelikle bu durum tedavi edilmelidir. Diğer taraftan tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat öncesinde aspirin veya düzenli yeşil çay tüketimi gibi kan sulandırıcılar kesilmeli, genel anestezi yönünden gerekli tetkikler yapılmalı ve kişinin fiziksel ve psikolojik olarak ameliyata hazır olduğu teyit edildikten sonra ameliyat aşamasına geçilmelidir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılır. Çok sınırlı müdahaleler lokal anestezi ile yapılabilir.
Ameliyat süresi yapılacak işleme göre 1-3 saattir.

Hafif dereceli sarkmalar:

Meme başı çevresinden deri parçası çıkartılır, yarımay veya daire şeklinde bir iz kalır. Eğer meme hacmi küçük ve sarkma hafif ise sadece meme altına meme protezi yerleştirmek sureti ile meme büyütülmesi sorunu çözer, cilt çıkarmak gerekmez.

Orta dereceli sarkmalar:

Meme başı çevresinden dairesel veya eliptik cilt çıkartılır. Memenin alt kısmında fazlalık ve yayvanlık varsa toparlamak için bu bölgeden de cilt çıkartılır; meme başının altında aşağıya doğru uzanan ek bir iz oluşur.

İleri derecede sarkmalar:

Meme başı çevresi ve altında düz bir hat şeklinde veya ters-T şeklinde iz kalacak şekilde ameliyat teknikleri kullanılır. Ameliyat bitiminde meme içerisinde kan toplanmasını önlemek için drenler konur.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası

Meme dikleştirme ameliyatından 4-6 saat sonra ayağa kalkılır, ağızdan beslenmeye geçilir.
Bir gece hastanede kalınır.
Ertesi gün veya 1-2 gün sonra drenler çekilir.
3 ay süre ile balensiz özel sütyen kullanması önerilir.
Dikişler 5. gün alınır ve banyo yapılabilir.
Kesi hatları ten rengine dönene dek güneşten korunmalıdır.
Meme dikleştirme ameliyatı sonrası ameliyat izleri son halini ortalama bir yılda alır; gittikçe ten rengine döner.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası Süt Verme

Meme dikleştirme ameliyatında süt bezleri ve kanalları büyük oranda korunduğu için süt verme sorunu yaşanmaz.

Meme Dikleştirme (Meme Toparlama) konularında bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Meme Küçültme

Meme, Göğüs Küçültme
Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel
Meme Estetiği

Meme Küçültme (Göğüs Küçültme); Değişik nedenlerle normalden büyük ölçülere ulaşmış ve sarkmış bir meme (makromasti, gigantomasti, meme hipertrofisi) beden algısını ve özgüveni olumsuz etkileyebilmekte ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra sırt ve boyun ağrıları, omuzlarda sutyen izleri, meme altlarında pişik vb fiziksel rahatsızlık kaynağı da olmaktadır.

Meme Küçültme Yöntemleri

Meme Küçültme (Göğüs Küçültme) ameliyatının amacı;

Memenin boyutunu normal ölçülere indirmek, meme başını ideal konumuna getirmek ve memeye uzun süre formunu koruyacak estetik bir şekil vermektir.
Meme küçültülürken plastik cerrahların amaçlarından biri de meme üzerinde mümkün olan en kısa ve en az dikkat çeken izi bırakmaktır.

Meme küçültme ameliyatı öncesinde meme hastalıkları yönünden rutin muayene yapılmalıdır. Bu muayene ülkemizde genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmakta ve gerekli tetkikler incelenerek memelerin durumu değerlendirilmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşılırsa öncelikle bu sorunun giderilmesi yoluna gidilmelidir.

Memenin boyutu, meme başının köprücük kemiğine olan mesafesi, meme başı ile meme altı kıvrımı arasındaki mesafe, meme derisinin kalitesi, meme dokusunun meme bezi ve yağ içeriği, genel beden yapısı, omuz ve kalça ölçüleri gibi birçok faktör ameliyat öncesinde değerlendirilir ve uygun yöntem belirlenir.

Kilo ile meme ölçüleri de değişeceğinden kişinin meme küçültme ameliyatını kilo verme işleminin sonunda yaptırması daha doğrudur.

Süt verme işleminden sonra en az 6 ay geçmelidir.

Meme Küçültme Ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Meme küçültme ameliyatında fazla olan meme dokusu ve meme derisi 3 boyutlu olarak çıkartılmaktadır. Memenin hangi bölgelerinden deri ve doku çıkartılacağı kullanılan cerrahi tekniğe göre değişmektedir. Bu amaçla kullanılan yöntemler sonrasında;

 • Meme başının etrafında sadece daire şeklinde bir iz,
 • Meme başı çevresine ek olarak aşağı doğru inen bir iz,
 • Meme başı çevresine ek olarak aşağı doğru L şeklinde bir iz,
 • Meme başı çevresine ek olarak alt tarafta ters-T şeklinde bir iz,
 • Meme başı çevresinde ve meme altı kıvrımında yatay bir iz kalabilir.
 • Çok büyük memelerde meme başı çıkartılıp yeni oluşturulan memeye yama şeklinde yerleştirilebilir
İstanbul Meme Küçültme

Meme Küçültme

Memelerden koltuk altlarına doğru uzanan ve yağ dokusundan zengin alanlara ameliyat esnasında yağ çekme (liposuction) işlemi de yapılarak daha estetik bir sonuç alınabilir. Eğer bu yörelerde deri fazlalığı da söz konusu ise liposuction yerine doğrudan cerrahi olarak deri ve altındaki yağ dokusunun çıkartılması yöntemi tercih edilir. Bu şekilde iz daha fazla olur ancak estetik sonuç daha tatmin edicidir.

Meme küçültme operasyonu ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Operasyon süresi ortalama 4-5 saat arasında değişmektedir.Meme küçültme ameliyatının bitiminde ameliyat alanında oluşan kan sızıntısını dışarıya almak amacıyla dren denilen küçük borucuklar konulur ve gelen sıvının miktarına ve görünümüne göre ameliyattan bir kaç gün sonra çekilir. Ameliyattan yaklaşık 2 saat sonra ağızdan beslenmeye başlanır ve 4 saat sonra hasta ayağa kaldırılarak yürütülür. Dikişler genel olarak kendiliğinden eriyen dikişlerdir ve cilt altına yerleştirilir, daha sonra alınması gerekmez. Cilt üzerine konmuş olan dikişler ise ameliyattan 5 gün sonra alınır. Ortalama 10 gün sonra banyo yapılır ve özel sutyen korse kullanmak koşulu ile günlük hayata dönülür.

Ameliyat izleri son halini ortalama bir yıl sonra alır ve ten rengine döner.

Vertikal Skar Tekniği ile Meme Küçültme

Son yıllarda çok popüler olmasının iki nedeni vardır;

 • Ters-T tekniğine göre daha az iz bırakılmaktadır (meme başı çevresi ve aşağı doğru bir çizgi)
 • Memenin alt kutbundan doku çıkarılır, memeye daha iyi şekil verilir ve daha önemlisi meme şeklini, diğer tekniğin aksine, uzun yıllar muhafaza eder.
 • Bu teknikle yapılan memeler ameliyat sonrası ilk günlerde güzel görünmezler, alt kısımları daha basıktır ve dikiş hatları çok düzgün değildir; bu görüntüye psikolojik olarak hazırlıklı olunmalıdır. Bununla birlikte ameliyattan 2-3 ay sonra meme dokusu yer çekimi etkisi ile gevşeyip formunu aldıkça meme daha estetik ve ideal görünümüne kavuşur ve bu formunu uzun yıllar korur.
 • Bazen meme altında küçük bir potluk kalabilir; 3 ay sonra lokal anestezi ile düzeltilir.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Emzirebilir miyiz?

 • Meme küçültme amacıyla kullanılan cerrahi tekniklerin çoğunda meme uçlarına açılan süt kanalları ile bağlantılı oldukları süt bezlerinin bir kısmında bütünlük korunur, böylelikle ileride meme emzirme işlevi korunmuş olur. Bazı cerrahi tekniklerde ise meme ucuna açılan tüm süt kanalları kesilir ve süt verme şansı çok düşer.
 • Bazı uygun adaylarda, memeye öncelikle liposuction yapılarak hacmi küçültülür ve klasik tekniklere göre daha az meme dokusu çıkartılır. Bu şekilde daha fazla süt bezi ve kanalı korunmuş olur.
 • Ameliyat sonrasında süt verme garantisi genel olarak verilmez çünkü ameliyat dahi olmamış bazı kişilerin süt veremediği bilinmektedir. Bu kişilerin ameliyat sonrasında, bu tür bir süt verememe sorununu ameliyata bağlama eğilimi çok yüksektir.

Meme Küçültme Meme Kanseri İlişkisi

 • Meme küçültme ameliyatının kendisi meme kanserine yol açmadığı gibi meme kanser oluşma riskini azalttığı yönünde bilimsel çalışmalar mevcuttur. Meme kitlesi ne kadar az ise kanser oluşacak hücre sayısı da o kadar azalır ve kanser gelişme olasılığı da  oransal olarak azalır.
 • Meme küçültme ameliyatı esnasında çıkartılan dokular öncelikle patolojik incelemeye tabi tutulur ve kanser vb meme hastalıkları yönünden incelenir. Rutin yapılması gereken bu incelemelerin %3-4’ünde klinik olarak belirgin hale gelmemiş kanser hücrelerine rastlandığı literatürde bildirilmektedir. Bu haliyle de meme küçültme ameliyatı meme kanserlerinin erken aşamada belirlenmesi ve tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır.

Erkekte Meme Küçültme

Erkeklerdeki memelerin normalden büyük olması durumu jinekomasti olarak isimlendirilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi jinekomasti başlıklı sayfamızda bulabilirsiniz.

Meme Küçültme konularında bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Meme Büyütme

Meme Büyütme Ameliyatı

Yazar: Prof. Dr. Cengiz Açıkel
Meme Estetiği

Meme büyütme (Göğüs Büyütme – Meme Protezi, Silikon Ameliyatı) küçük boyutlu bir memenin meme dokusu altında oluşturulan cebe silikon protez yerleştirilerek büyütülmesi işlemidir. Meme küçük ancak meme başında ve derisinde belirgin sarkma varsa meme toparlama (meme dikleştirme, mastopeksi) işlemi ile birlikte meme büyütme ameliyatı yapılır. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kişinin psikososyal durumunu son derece olumlu etkileyen bir ameliyattır.

A.B.D.’ de sadece 2009 yılında 289.000 silikon protez ile meme estetiği ameliyatı gerçekleştirilmiş ve en sık yapılan estetik ameliyat olmuştur. Göğüs büyütme amacı ile farklı ilaçlar veya yöntemler ileri sürülse de halen silikon protezler ile meme büyütmede altın standarttır.

Meme Büyütme Ameliyatı

Ameliyatsız Göğüs Büyütme Yöntemi Var Mıdır?

Sağlıklı, güvenli ve uzun etkili bir göğüs büyütme yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Silikon implant kullanımı göğüs büyütme işleminde altın standart olmaya devam etmektedir.

Meme Büyütme Ameliyat Yaşı

Meme büyütme ameliyatı için meme dokusunun gelişimini tamamladığı 18 yaş sonrası önerilir. Ancak ergenlik çağında bir memenin fazlaca geliştiği diğer memenin gelişmediği “asimetrik memeler” kişi için ciddi psikolojik sorun oluşturuyorsa gelişmemiş olan memenin daha erken yaşlarda meme protezi ile diğer memeye eşitlenmesi mümkündür.

Meme Büyütme Ameliyat Öncesi

Meme büyütme ameliyatı öncesi meme muayenesi yapılmalı; şüpheli durumlarda veya 40 yaş üstü kişilerde meme ultrasonografisi ve mamografi ile meme değerlendirilmelidir. Gözden kaçan meme hastalıkları ameliyat öncesinde tespit edilmiş olur. Göğüs büyütme ameliyatı sonrası için de bir referans değerlendirme yapılmış olur.

Emzirme Bittikten Ne Kadar Süre Sonra Meme Büyütme Ameliyatı Yapılabilir?

Meme Büyütme Ameliyatında kullanılan silikon meme protezleri gebelik ve süt vermeye engel değildir. Süt verme (emzirme) bittikten en az 3 ay sonra, bazen memenin durumuna göre 6 ay sonra meme büyütme ameliyatı yapılabilir.

Meme Büyütme Ameliyatında Anestezi

Ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında yapılır. Göğüs büyütme ameliyatının süresi kullanılan tekniğe göre 1-2 saattir.

Meme Büyütme Ameliyat Tekniği

Meme büyütme ameliyatında meme altında oluşturulan ceplerin doğru ve simetrik hazırlanması, çok iyi kanama kontrolü yapılması, meme dokusuna zarar verilmemesi ve meme protezinin doğru konumda yerleştirilmesi kritik önem taşır. Bence yukarıda söz edilen noktalar hangi kesiden daha iyi yapılabiliyorsa o kesi tercih edilmelidir. Burada plastik cerrahın deneyimi ve tercihi önemli rol oynar. Ameliyat izinin nerede daha kabul edilebilir olduğu ise tartışmalıdır.

Meme Büyütme Meme Altına Giriş Yeri

Meme başı, meme altı kıvrımı veya koltuk altına yapılan 3-4 cm lik kesilerden girilir. Her kesinin avantaj ve dezavantajları vardır. Göbek deliğinden girilerek serum fizyolojik ile şişirilen protezlerin konulması yeterince kontrollü ve öngörülebilir olmaması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.

Koltuk altına yapılan kesi izi kötü iyileşirse saklamak daha güçtür, tüm kısa kollu kıyafetlerde izin görülme ihtimali vardır. Koltuk altı kesiden meme altında cep oluşturmak ve kanama kontrolü yapmak teknik olarak daha güçtür, özel aletler ve deneyim gerektirir. En sık gözlenen sorun protezlerin olması gerektiğinden daha yukarıda ve dışarıda kalmasıdır.

Meme başındaki kahverengi kısım etrafında yarım ay şeklinde yapılan kesi ile meme altına girilebilmesi için bu kısmın çapının en az 3 cm olması gerekir. Bu kesiden girildiğinde meme dokusunu keserek veya etrafından dolaşarak meme altına ulaşılır. Süt kanallarında yerleşik bakterilerin protezi enfekte etme ve meme ucunda kısmi duyu kaybı ihtimali daha yüksektir. Kesi kötü iyileşirse karşıdan bakıldığında daha göz önündedir.

Memenin alt tarafta göğüs ön duvarı ile birleştiği kıvrıma yapılan kesiden girildiğinde meme altı cebi hazırlamak çok daha kolaydır. Kan damarlarını birebir görmek ve kanamayı kontrol etmek mümkündür. Yine göğüs kasının altında cep hazırlamak daha kontrollü ve kolaydır. Meme başı ve meme dokusu ile doğrudan temas edilmez. Kesi izi tam meme altı kıvrımına denk getirildiğinde çok iyi gizlenir, ancak bu kıvrımın üst veya alt tarafında kalırsa dikkat çeker. Özellikle bikini giyildiğinde meme başındaki iz gizlenirken bu iz gizlenmeyebilir. Diğer taraftan memeye karşıdan bakıldığında meme başına göre daha az dikkat çekecek konumdadır.

Meme Silikon Protezinin Yerleştirildiği Alan

Protez için meme altında hazırlanan cep hemen meme dokusunun altında (subglandüler) veya meme dokusunun altında bulunan göğüs kasının (pektoral kas) altında (subpektoral) hazırlanabilir.

Hangi planın hasta için daha uygun olacağını belirleyen birçok faktör vardır. Kişinin mevcut meme dokusunun hacmi, meme deri ve deri altı dokusunun kalitesi ve kalınlığı, göğüs kafesinin yapısı, göğüs kaslarını kullanma durumu, plastik cerrahın deneyimi ve tercihleri bu faktörler arasındadır.

Hemen meme altına protez yerleştirmek daha kolay ve ağrısızdır. Meme daha kolay şekillendirilir. Ancak meme protezini gizleyecek kadar meme ve ciltaltı dokusu olmadığı durumlarda protez kenarları dışarıdan görülecek şekilde belirginleşir ve memeye yapay bir görünüm verir. Elle dokunulduğunda daha kolay fark edilir. Yine protez etrafında kapsül formasyonu denilen komplikasyon daha sık görülür.

Genellikle, protezin üst kısmı kas altında alt kısmı ise meme altında kalacak şekilde “dual plan” denilen teknik daha çok tercih edilir. Böylelikle protez kenarları üst dekolte tarafında kas altında gizlenirken, alt tarafta protez göğüs dokusunun hemen altında olduğu için daha iyi şekil verilmiş olur.

Meme Büyütmede Protezin Büyüklüğü ve Türüne Nasıl Karar Verilir?

Meme Protezi

Meme Protezi

Silikon implantın büyüklüğünde belirleyici olan en temel faktör hastanın göğüs kafesinin genişliğidir. Uygulanacak implantın taban çapı kişinin meme taban çapından büyük olamaz. Diğer taraftan, kişinin meme dokusunun esnekliği ve silikon implantın yerleştirildiği plan da silikon implantın büyüklüğünü etkileyen faktörler arasındadır. Kas altı yerleşimde kas üstü yerleşime göre bir miktar daha küçük implant kullanılmaktadır. Son yıllarda güncel literatür bilgileri ışığında yuvarlak ve düz yüzeyli protezlerin tercih edilme oranlarında artış olduğunu söyleyebilirim. Bazı özel durumlarda, farklı yüzey özelliklerinde ve farklı şekillerde implantlar da kullanılmaktadır.

Normal standartlarda bir meme silikonu usulüne uygun konulduğunda dışarıdan anlaşılması mümkün değildir. Medyada yer alan çoğu ameliyatlı memeler normal sınırlarını zorlayan veya yanlış uygulamalar sonucu yapay bir görünüm kazanmış memelerdir.

Meme Protezinin Silikon Yapısı

Meme protezlerinin dış kılıfı silikondan yapılmıştır; pürtüklü (textured) veya düzgün yüzeyli (smooth) olabilir. Pürtüklü yüzey olanların protez etrafında kapsül oluşturma ihtimali daha düşüktür.

Protez kılıfının içerisinde serum fizyolojik (tuzlu su) veya farklı akışkanlıkta olabilen silikon jel bulunur.

Tuzlu su ile şişirilen protezler A.B.D.’de silikon jel dolu protezlerin FDA onayı almasından önce sık kullanılıyordu. Bu tür protezler şişirilmeden önce çok küçük kesilerden meme altına yerleştirilir ve sonrasında şişirilir. Her iki meme arasındaki küçük asimetrileri eşitleme avantajı vardır (bir göğüs daha az, diğeri biraz daha fazla şişirilebilir). Ancak bu meme protezlerinin içindeki suyu dışarı kaçırma, sönme ihtimalleri daha fazladır. Bazen içindeki sıvının çalkantı sesi duyulabilir, hemen meme altına yerleştirildiğinde meme derisi üzerinde şekil bozuklukları oluşturabilir.

Son dönemde “koheziv jel” denilen daha yoğun kıvamdaki silikon jeller gündeme gelmiştir. Protezin kılıfı delinse dahi içindeki jel dışarı akmaz. Aynı zamanda, bu protezlerin yapısı nedeniyle memeye daha iyi şekil vermek ve o şekli uzun süre muhafaza etmek mümkündür. Kıvam olarak da meme dokusu kıvamına daha yakındır. Asimetrik memelerde farklı büyüklükte ve yapıda protezler kullanarak başarılı sonuç almak mümkündür.

En çok tercih edilen silikon türü hangisidir?

Son literatür bilgileri ışığında ben kendi pratiğimde en sık yuvarlak ve düz yüzeyli silikon implantları kas altı planda kullanmaktayım.

Meme Protezinin Şekli

Meme protezleri yuvarlak ve anatomik şekil (damla model) olmak üzere başlıca iki ana gruba ayrılır. Anatomik tip protezler normal bir memenin şeklini daha iyi taklit eder; meme başı ve altında kalan kısım daha dolgundur. Meme dokusunun çok az olduğu durumlarda özellikle tercih edilir. Bu protezler farklı en, boy ve yükseklik kombinasyonlarında üretilir. Doğru kombinasyonu belirlemek plastik cerrahın deneyimine kalmıştır.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

İstanbul Meme büyütme

Meme büyütme

Meme büyütme estetiği ameliyatından bir kaç saat sonra ayağa kalkılabilir ve yemek yenebilir. Geceyi hastanede geçirmek yatağın pozisyonu, ağrı kontrolü ve olası komplikasyonların yakından izlenmesi bakımından yararlıdır.

Balensiz sporcu sütyeni veya özel sütyen ödem ve ağrı kontrolünde faydalıdır.

3-5 gün sonra duş alınabilir ve işe başlanabilir.

Meme büyütme ameliyatı sonrası ilk hafta meme olduğundan daha büyük ve gergindir. Günler içerisinde gerçek boyutuna döner ve yumuşar.

Protez kas altına yerleştirilmiş ise bir hafta süre ile ağır kaldırmak, araba kullanmak gibi göğüs kaslarını zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. 4-6 hafta süre ile memelerin güneşten korunması önerilir. Özellikle kesi izi 50 faktörlü güneş kremi ile veya bantla güneşten korunmalıdır aksi takdirde iz daha koyu bir renk alır.

Yüzme, tenis oynama, ağırlık kaldırma gibi kolların aktif kullanıldığı sporlara 6-8 hafta sonra başlanır.

Meme büyütme Ameliyatı sonrası doktorun belirlediği periyotlarla (1, 3, 6 ay gibi) kontrole gidilmelidir.

Kesi izinin sorunsuz iyileşmesine yardımcı olacak bantlar veya merhemler kullanılabilir. Kesi izi son halini ortalama bir yılda alacak ve ten rengine dönecektir. Sabırlı olunmalıdır.

Meme Büyütme Ameliyatında Komplikasyonlar

Göğüs Büyütme Ameliyatı

Göğüs Büyütme Ameliyatı

Silikon ameliyatı sonrası en sık gözlenen komplikasyon meme protezinin yerleştirildiği cebe kan birikmesidir (hematom). Memede ani büyüme ve şiddetli ağrı olur. Tekrar ameliyathaneye alınarak biriken kan boşaltılır ve kanama kontrolü yapılır. Kanama ihtimali nedeniyle aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ameliyat öncesi ve sonrasında en az 10 gün süre ile kullanılmamalıdır. Ikınma, ağır kaldırma gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.

Ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişirse protezin çıkartılması gerekebilir. Enfeksiyon geçtikten bir süre sonra tekrar protez konabilir.

Dikiş atılan bölgede yara iyileşme sorunları olabilir.

Geç dönemde protez etrafında bir zar (kapsül) oluşmasına bağlı ağrı ve memede şekil bozukluğu gelişebilir. Derecesine göre ameliyatla düzeltilir.

Protezlerin patlaması ancak delici bir alet batırıldığında mümkündür. Veya uzun yıllar sonra protezin dış zarındaki zayıflama sonucu dış zar yırtılabilir ve bütünlüğü bozulur; protezin değiştirilmesi gerekir.

Meme Büyütme Meme Protezinin Ömrü

Teorik olarak meme protezi ömür boyu vücutta kalabilir dense de protezin dış çeperindeki yıpranma nedeniyle belirli bir süre sonra deformasyon gelişme olasılığı vardır. Dış çeperin yapısına ve kalitesine göre bu süre değişir. Ortalama 15 yıllık bir süre söylenebilir. Genellikle bu süre sonunda memelerde sarkmada olduğundan hem sarkmalar toparlanır hem de protezler değiştirilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında Gebelik ve Süt Verme

Meme protezleri gebelik ve süt vermeye engel değildir.

Meme Büyütme Ameliyatından Sonra Sütyen Kullanabilir Miyim?

Ameliyattan 3 ay sonra balenli sütyen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında Rutin Meme Kontrolleri

Ultrasonografi ve mamografi ile düzenli kontroller protez ameliyatı olmayan kişiler gibidir. Film çekilirken proteziniz olduğunu belirtmelisiniz; memeye ona göre pozisyon verilir.

Göğüs büyütme ameliyatından sonra iz kalır mı?

Uygulamakta olduğum yöntemde meme altı kıvrımı üzerinde orta kısımda yaklaşık 4 cm lik bir hat üzerinde ince bir çizgi şeklinde yapılan kesiye bağlı iz oluşmaktadır. Bu iz ilk aylar daha belirgin iken ameliyattan 1- 2 yıl sonra dikkat çekmeyecek hale gelmektedir.

Meme Silikon Protezin Yırtıldığını Nasıl Anlarım?

Memede hacim azalması ve şekil bozukluğu dikkat çeker. Ele gelen sertlik, kitle ve ağrı olabilir. Meme US, mamografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı kesinleştirilir. Böyle bir durumda protez en kısa sürede yenisi ile değiştirilmelidir.

Göğüs büyütme İstanbul ile birlikte tüm Türkiye için son dönemlerin en çok tercih edilen estetik ameliyatları arasında görülmektedir.

Göğüs Büyütme Ameliyat Fiyatının Değişiklik Göstermesinin Nedeni Nedir?

Döviz kurundaki değişimler dövizle ithal edilen silikon implant fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Ayrıca, hastane ücretleri de her yıl başı enflasyon oranında artmaktadır

Fiyat için en sağlıklı cevap hasta ile uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek muayene sonrasında verilebilmektedir.

Gerçekleştirilecek meme estetiği yöntemi ve silikon miktarı meme estetiği fiyatı için belirleyici olacaktır. Meme Büyütme Estetiği öncesinde gerçekleştirilecek detaylı muayene ile uzman cerrah ve hastanın tüm beklentilerini bu aşamada sağlıklı bir şekilde görüşmesi önerilir. Bu görüşme meme büyütme estetiği için yol gösterici olacaktır.
Meme Büyütme işleminin uzman cerrah tarafından gerçekleştirilmesi son derece önemli bir ayrıntıdır. Bu konularda bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı