fbpx
Plastik Cerrahi

Burun Estetiği (Rinoplasti) Ameliyatı

Prof. Dr. Cengiz Açıkel’in İstanbul’daki rinoplasti (burun estetiği) hizmetleri, estetik ve işlevsel iyileştirmeler sunar. Rinoplasti, yüzün merkezi olan burunu yeniden şekillendirmek, boyutunu ayarlamak ve yüzle uyumlu hale getirmek için uygulanır.

Bu prosedür, dış görünüşte önemli bir etki yaratırken, aynı zamanda solunum sorunlarını da çözebilir. Ameliyat, burnun doku, kıkırdak ve kemik yapılarını yeniden düzenleyerek, estetik açıdan uyumlu ve işlevsel bir sonuç sağlar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Burun Estetiği Ameliyatı veya Rinoplasti Ameliyatı Türkiye’de ve İstanbul’da en fazla talep edilen ve gerçekleştirilen estetik ameliyatlardan bir tanesidir. İnsanın, çevresi ile etkileşiminde ve sosyal ilişkilerinde çok önemli bir rol oynayan yüz bölgesinin merkezinde burun yer almaktadır.

Dış görünümün gittikçe önem kazandığı günümüz kültüründe estetik açıdan güzel kabul edilen standartların dışında bir burun, örneğin kemerli ve büyük bir burun, özellikle gençlerin çoğu tarafından bir kusur olarak algılanmakta ve ciddi özgüven sorunlarına yol açabilmektedir.

Burun, estetik açıdan değerlendirilirken mutlaka burunla birlikte yüzün estetik oran ve ölçülerine etki eden elmacık kemikleri, alın ve çene ucu gibi diğer yapılar da değerlendirilmeli ve gerekiyorsa aynı seansta bu bölgelere de müdahale edilmelidir.

Yüze bütüncül bir estetik yaklaşımla yapılacak olan başarılı bir burun estetiği ameliyatı hastalarımızın  yaşamlarında yeni bir sayfa açmakta, kendileri ve çevreleri ile daha barışık, özgüveni daha yüksek bireyler olarak yollarına devam etmelerini sağlamaktadır.

Cengiz Açıkel Fancybox

Burun, estetik açıdan olduğu kadar işlevsel açıdan da yaşamsal görevleri olan bir organımızdır. Burundan nefes alırken havadaki istenmeyen parçacıklar temizlenir, havanın ısısı ve nemi akciğerlerimiz için en ideal değerlere getirilir.

Septum deviasyonu yani burun içerisindeki bölmenin eğriliği veya burun içerisinde havayı nemlendiren ve ısısını düzenleyen ve halk arasında burun etleri olarak bilinen anatomik yapıların normalden büyük olması (konka hipertrofisi) gibi birçok neden burundan nefes almayı güçleştirebilmektedir. Estetik burun ameliyatı öncesinde, solunum güçlüğüne neden olabilen tüm tıbbi ve cerrahi sorunlar titizlikle değerlendirilmekte ve burun estetiği ameliyatında eşlik eden bu tür işlevsel sorunlar da giderilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti) Nedir?

Anestezi altında, bir takım cerrahi teknikler kullanılarak, burnun yumuşak doku, kıkırdak ve kemik yapılarına müdahale ederek, burnun açı ve oranlarını değiştirme yani yeniden şekillendirme ve burnu yüzün diğer ögeleri ile daha uyumlu hale getirme operasyonudur.

Rinoplasti ile Neler Tedavi Edilebilir?

 • Burun boyutu yüz ile daha uyumlu hale getirilebilir.
 • Profil görüntüde burun sırtındaki kemer veya düzensizlikler giderilerek daha düzgün bir profil elde edilebilir.
 • Burun-dudak ve burun-alın açıları estetik ölçülere göre ayarlanabilir.
 • Burun ucunun yüksekliği değiştirilebilir; uzun burun ucu kısaltılır, basık burun ucu uzatılır.
 • Karşıdan bakıldığında burun tabanı daraltılabilir.
 • Burun ucunun şekli değiştirilebilir; geniş ve yayvan bir burun ucu daha kibar hale getirilebilir.
 • Burun delikleri küçültülebilir veya şekli değiştirilebilir.
 • Burun kanatları küçültülebilir veya şekli değiştirilebilir.
 • Burnun dışarıdan gözlenen eğrilikleri düzeltilebilir.
 • Burun içerisinde solunumu engelleyen septum deviasyonu ve konka hipertrofisi (burun eti büyümesi) gibi sorunlar rinoplasti ameliyatı esnasında birlikte tedavi edilebilir.(Kaynakça 1).

Burun Estetiği ile Birlikte Yapılabilen Ameliyatlar

 • Septum deviasyonunun (burun orta bölmesindeki eğrilik) düzeltilmesi yani septoplasti ameliyatı.
 • Konka hipertrofisi (burun eti büyümesi) tedavisi. Radyofrekans, lazer, koter veya cerrahi teknikler kullanılarak büyümüş burun etleri tedavi edilir.
 • Burunla birlikte yüzün tamamının daha orantılı ve dengeli bir görünüme kavuşturulması amacıyla;
  • Alt çene ucuna veya köşelerine yönelik işlemler (büyütme, öne alma, geriye alma). Silikon veya poröz polietilen gibi sentetik implantlar veya yağ dolgusu çene ucunu veya alt çene köşelerini daha belirgin hale getirmek amacıyla kullanılır.
  • Elmacık kemikleri bölgesinin sentetik implantlar veya yağ dolgusu ile belirginleştirilmesi.
  • Alın bölgesinin yağ dolgusu ile şekillendirilmesi işlemleri yapılabilir.

Burun Estetiği Olacak Kişilerde Olması ve Olmaması Gereken Özellikler

Burun estetiği yüz görünümünde ve ifadesinde belirgin değişime neden olan ve geriye döndürülemez bir ameliyattır ve son derece kişiye özgüdür. Bu nedenle, rinoplasti ameliyatını başkalarının isteklerini karşılama, onlara kendini beğendirme veya medyada öne çıkan ideal yüz görünümüne kavuşma hevesiyle değil, sadece kendiniz için yaptırmalısınız. Ameliyat adayları;

 • Psikolojik ve ruhsal açıdan son derece sağlıklı olmalıdırlar. Ameliyat öncesi görüşmede bu tür sorunlar gizlenmemeli, ameliyat için acele edilmemelidir. Öncelikle varsa ruhsal ve fiziksel problemler tedavi edilmeli ve ameliyata en iyi koşullarda girilmelidir.
 • Psikolojik olgunluğa erişmiş olmalı, iyimser bir ruh haline sahip olmalı; olası komplikasyon veya istenmeyen estetik sonuçları sabır ve olgunlukla karşılayabilecek durumda olmalıdır.
 • Yüz gelişimleri tamamlanmış olmalıdır.
 • Burnunda ve yüzünde olacak değişimi yıllardır istiyor olmalıdır, geçici bir hevesle ani karar alıp bu ameliyatı olmamalıdır. Yüzünde ameliyat sonrasında olacak olan değişimi kabullenme ve adaptasyon sürecinde sorun yaşamayacak kadar motive olmalıdır. Ameliyat konusunda kararsız olanlara zaman tanınmalı hemen ameliyat edilmemelidir.
 • Ameliyattan beklentileri gerçekçi olmalıdır. Aşırı mükemmeliyetçi ve narsistik özelliklere sahip kişilerin ameliyat sonrasında ciddi sorunlar yaşaması çok olasıdır.
 • Burunlarındaki şekil bozukluğu göze çarpar nitelikte olmalıdır. Burnunda beğenmediği özelliği tanımlayamayan veya çok küçük bir bozukluğu aşırı abartan kişiler uygun aday değildirler.
 • Ameliyat sonrasında sosyal ilişkileri ve yaşamı ile ilgili aşırı bir beklenti içinde olmamalıdır. Estetik burun ameliyatı sihirli bir değnek değildir.

Burun Estetiğinde Nasıl Bir Burun Hedeflenmelidir?

Kendi içerisinde uygun açı ve oranlardaki bir burun her yüz tipine aynı şekilde olumlu bir estetik görünüm kazandırmaz. Bu nedenle yüzün diğer bölgeleri ile doğal bir uyum sergileyen, ilk bakışta dikkati çekmeyen ancak yüze çekicilik katan bir estetik sonuç hedeflenmelidir. Burun ve yüz estetiği bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı, gerektiğinde rinoplasti esnasında yüzün diğer bölgelerine de müdahale edilmelidir.

Burun Estetiği Ameliyat Süreci

Ameliyat olmaya karar vermiş ve kendisini hazırlamış olan hasta ameliyat olacağı hastanenin anestezi doktoru ile ameliyattan önce bir görüşme yapar ve doktorun isteyeceği tetkikleri yaptırır. Bu tetkiklerde de ameliyata engel bir sorun saptanmaz ise ameliyat aşamasına geçilir.

Rinoplasti operasyonu ruhsatlı ve tam donanımlı ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında yapılır. Burun içi, dışı ve çevresi antiseptik maddelerle silinir, kanamayı azaltıcı ve ağrı kesici maddeler içeren bir solüsyon burun derisi altına ve içerisinde bazı noktalara enjekte edilir.  Kullanılan cerrahi tekniklere göre farklı kesiler yapılarak burun derisi kaldırılır ve değişiklik yapılacak kemik ve kıkırdak dokular ortaya konur.

Bir plastik cerrahın zihinsel olarak en yorulduğu ameliyatlardan bir tanesi rinoplasti ameliyatıdır çünkü ameliyat boyunca sürekli bir veri alışverişi ve karar alma durumu söz konusudur. Milimetrik değişimlerin söz konusu olduğu bir operasyonda nereden ne kadar doku çıkartılacağı veya ekleneceği, nerede durulacağı kararını vermek son derece bilgi ve deneyim isteyen yorucu bir süreçtir. Ameliyat öncesi yapılan cerrahi plan ameliyat esnasında doğru teknikler kullanılarak sabırla, adım adım hayata geçirilmeli aceleye getirilmemelidir.

Cerrah ameliyattan çıktığında ameliyat içine sinmeli, yapılması gereken tüm işlemleri yaptığından emin olma duygusunu yaşamalıdır. Özellikle belirtmek isterim ki başarılı bir estetik sonucun alınmasında en önemli faktör kullanılan ameliyat teknikleri ve aletlerden ziyade cerrahın kullandığı tekniğe ve aletlere olan hakimiyeti, deneyimi ve özenidir.

Ameliyat bitiminde burun içerisine nefes almaya izin veren silikon tamponlar, burun üzerine ise buruna verilen yeni şeklin korunması ve aşırı şişme ve kanamanın önüne geçmek amacıyla bir plastik kalıp konur. Genel anesteziden uyanma esnasında hastanın sakin kalması panik yapmaması, anestezi doktorunun dediklerine odaklanması her şeyi çok daha kolay hale getirir.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Estetik burun ameliyatında kullanılan farkıl cerrahi yöntemler söz konusudur. Bunlar kullanılan deri ve mukoza kesilerine göre başlıca “kapalı” ve “açık” yöntem olarak iki gruba ayrılır. Kapalı yöntemde kesilerin tamamı burun içerisinden yapılır, ameliyat daha sınırlı bir görüş alanından gerçekleştirilir.

Özellikle burun ucunda fazla değişikliğe gerek duyulmayan, sadece burun kemerine yönelik işlemlerde kullanışlıdır. Başlıca avantajı ameliyat sonrası burun ucunda daha az şişlik olması ve normal görünüme daha hızlı dönülmesidir.

Ayrıca, kolumella denilen burun delikleri arasındaki bölmede derisinde bir kesi yapılmadığı için bir iz oluşma riski yoktur. Açık rinoplasti tekniğinde ise burun içerisindeki kesilerin yanı sıra kolumella derisinde de kesi yapılarak burun derisi tamamen yukarı doğru kaldırılır ve işlemlerin yapılacağı kemik ve kıkırdak yapılar ortaya konur.

Bu yapılarda istenilen değişiklikleri yapmak, dikiş teknikleri ile kıkırdakları şekillendirmek daha kolaydır. Daha hassas ayarlamaların yapılabilmesi ve daha öngörülebilir sonuçların alınabilmesi nedeniyle son yıllarda açık teknik plastik cerrahlar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

Bu yöntemin başlıca dezavantajı burun ucunda daha fazla ödem olması ve normale biraz daha geç dönmesidir. Genellikle kolumella cildinde yapılan kesi zaman içerisinde dikkat çekmeyecek bir görünüm alır ancak bazen daha dikkat çeken bir kesi izi kalma riski söz konusudur. Estetik sonucun başarısında kullanılan yöntemin kendisinden ziyade yöntemi uygulayan cerrahın kullandığı tekniğe olan hakimiyeti ve deneyimi daha önemli rol oynar.

Cengiz Açıkel Fancybox

Estetik Burun Ameliyatının Riskleri ve Komplikasyonları

 • Aşırı kanama
 • Enfeksiyon
 • Burun derisinde dolaşım bozukluğu
 • Kullanılan ilaç veya malzemelere alerjik reaksiyon
 • Burun derisinde uzun süreli şişlik ve sertlikler
 • Burun derisinde uzun süren ağrı ve uyuşukluk
 • Burun deliklerinde, burun kanatlarında asimetrik görüntü
 • Tatmin edici olmayan estetik görüntü

Burun Ucu Estetiği – Tip Plasti

Burun kemiklerine herhangi bir müdahalede bulunmaksızın, sadece burun ucundaki yapıların estetik boyut şekil ve oranları yakalayacak şekilde düzeltilmesine yönelik yapılan bir ameliyattır. Bu ameliyatla;

 • Burun-dudak açısı
 • Burun ucu yüksekliği
 • Burun ucu genişliği
 • Burun ucu kıkırdaklarının büyüklük ve şekilleri
 • Burun kanatlarının büyüklüğü ve şekli
 • Burun deliklerinin büyüklük ve şekli değiştirilebilmektedir.

Soru ve Cevaplar

 • Erkeklerde burun estetiğinin kadınlardan farkları nelerdir?

Erkeklerde yapılacak burun estetiğinde yüzün erkeksi görünümünün korunmasına, feminize edilmemesine dikkat edilmelidir. Burun-dudak açısı 90 dereceden daha fazla olursa yani burun fazla kalkık olursa yüze daha kadınsı bir hava vermektedir. Yine profil görüntüde burun sırtı kadınlarınkine göre daha düz olmalıdır, içeriye kavisli olmamalıdır.

 • Burun estetiği en erken kaç yaşında yapılabilir?

Genel olarak, kadınlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaşından itibaren burun estetiği yapılabilir. Solunumu engelleyen ciddi anatomik sorunlarda ve psikolojik gelişimi çok olumsuz yönde etkileyen çok belirgin burun deformasyonlar söz konusu olduğunda daha erken yaşlarda da burun ameliyatı yapılabilmektedir.

 • Ameliyat kaç saat sürer?

Yapılacak işlemlere bağlı olarak estetik burun ameliyatı 2-5 saat sürebilir. Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah ameliyat öncesinde tahmini bir süre belirtecektir.

 • Ameliyat sonrası burun bakımı nasıl yapılmalı?

Burun bakımında amaç burun bölgesini temiz tutmak, enfeksiyondan korumak, nemlendirmek ve oluşan ödemin gerilemesine yardımcı olmaktır. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun bu konudaki önerilerini dikkate almak ve uygulamak önemlidir. Ben hastalarıma ilk günlerde burunlarını steril tuzlu su içeren spreylerle yıkamalarını, kuvvetle sümkürmekten kaçınmalarını, oksijenli suya batırılmış ucu pamuklu çubuklarla kesi yerlerini ve burun dışına taşan kan pıhtılarını temizlemelerini ve antibiyotikli krem uygulamalarını öneriyorum. İlerleyen haftalarda ise burun yıkama solüsyonları ve burun nemlendiricileri kullanmalarını öneriyorum. Bu uygulamalar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmekte ve bu uygulamalarda aşırıya kaçmak istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir, bu nedenle operasyonu yapan doktorun tavsiyeleri esas alınmalıdır.

 • Burun Ameliyatı Sonrası Burun Ucu Sertliği

Özellikle ilk 3 ay içerisinde burun derisindeki şişlik yavaş yavaş azalır, burun ucundaki sertlik yumuşamaya ve burun ucu incelmeye başlar. Burun-alın açısı ve burun-dudak açısı normale döner.

Ameliyat sonrası ilk haftalarda özellikle eski haline alışmış olan yakın çevreden farklı tepkiler ve eleştiriler olabilir; hasta psikolojik olarak bunlara hazır olmalı ve sonucu sabırla beklemelidir.

 • Ameliyat Sonrası Masaj

Ameliyat sonrası burun derisinin altındaki dokulara yapışma sürecinde oluşan ödemin azaltılması ve sertliğin yumuşatılması amacıyla masaj yapılabilir. Ben hastalarıma ilk 6 hafta masaj önermiyorum çünkü masaj yaparken henüz yeni şekilleriyle kaynamamış olan kemik ve kıkırdak yapıların yerlerinden oynatılma riski vardır. Masajın ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda her doktorun kendi deneyimi ve tercihi söz konusudur, bu nedenle ameliyatı yapan doktorun önerilerine kulak vermek en doğrusudur.

 • Ne Zaman İşime Dönebilirim?

Hastalarıma estetik burun ameliyatından sonraki ilk bir haftayı evlerinde geçirmelerini ve yanlarında kendilerine hem günlük ihtiyaçlarını gidermede hem de psikolojik bağlamda yardımcı olacak bir kişinin bulunmasını öneriyorum. İkinci hafta, burun üzerinde plastik kalıp olmak koşulu ile, çok efor gerektirmeyen işlere dönebileceklerini söylüyorum. Kemiklerin tamamen kaynaması 6 haftayı bulmaktadır, bu nedenle 6 haftadan sonra her türlü aktiviteyi ve sporu yapabileceklerini belirtiyorum.

 • Ameliyat Sonrası Doğal Burun Görünümü Nedir ve Mümkün Müdür?

Yüzün diğer kısımları ile uyum içerisinde olan, ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyen bir burun doğal burundur. Burun estetiğinden sonra hastanın yakın çevresi değişikliği daha kolay fark edecek ve yorumlarda bulunacaktır bu normaldir.

Ameliyatın üzerinden en az 1 yıl geçtikten sonra yeni tanıştığınız kişiler eğer doğrudan sizin burnunuza odaklanmıyorsa burnunuz doğal demektir. Rinoplasti ameliyatı ile doğal burun görünümü elde etmek mümkündür.

 • Burun Ucu Neden Düşer?

Burun uçununun projeksiyonunu belirleyen kıkırdak yapıların ameliyat esnasında yeterince desteklenmediği durumlarda burun ucu burun sırtına göre düşük kalır ancak bu durum ameliyattan sonraki günlerde oluşan ödem nedeniyle çok dikkat çekmez. Zamanla burun ucunda ameliyata bağlı şişlikler geriledikçe gerçek görüntü ortaya çıkar

 • Burun Ameliyatında Çok Kanama Olur Mu?

Burun ameliyatı esnasında çok kanama olmaması için özel önlemler alınır. Ameliyat öncesinde kanın pıhtılaşmasını azaltan, kan sulandırıcı etkisi olan ilaçlar, besin destekleri ve bitkisel çaylar tüketilmez. Kanın pıhtılaşma özelliğinin normal olduğunu kontrol etmek amacıyla bazı kan tetkikleri yapılır.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve kan basıncı özellikle düşük tutulur, ek olarak, burun çevresine, burun derisi altına ve içerisine damarları büzücü, kanamayı azaltıcı etkisi olan özel bir solüsyon enjekte edilir. Tüm bu tedbirlerin harfiyen uygulandığı kişilerin ameliyatında ciddi bir kanamaya rastlanmaz.

Ancak ameliyat sonrasında yarı oturur pozisyon yerine tam yatar pozisyonda yatılırsa, aşırı hareket edilirse, efor harcanırsa, tuvalette fazla ıkınılırsa, çok konuşulursa, yeşil çay gibi kan sulandırıcı çaylar tüketilirse, herhangi bir nedenle kan basıncı yükselirse burundan olan kan sızıntısında artış görülebilir. Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde sakin kalınmalı ve yapılan önerilere harfiyen uyulmalıdır.

 • Geniş Burunlar Daraltılınca, Burun Deliklerindeki Görsel Sorunlar da Düzelir Mi?

Burun ucu boyutlarının küçültüldüğü ameliyatlarda boyutlarla orantılı olarak burun kanatları ve burun delikleri de küçültülür. Aynı zamanda burun deliklerinin profilden görünümündeki sorunlar da giderilir. Yandan bakıldığında çok fazla görünen veya hiç görünmeyen burun delikleri normal görünümlerine getirilir.

 • Burun Ameliyatı Sonrasında Tamamen İyileşme Ne Zaman Sağlanır?

Burun ameliyatından 6 hafta sonra kemik ve kıkırdaklar kaynamış olur ve her türlü sportif aktivite yapılabilir ancak burundaki ödem ve sertliklerin tamamen iyileşmesi ve biyolojik olarak yara iyileşmesinin tamamlanması 2 yılı bulur.

 • Ameliyat Sonrası Güneş ile Temas Ne Zaman Olmalı?

Ameliyattan sonraki ilk bir ay burun derisi 50 faktörlü krem, şapka vb önlemlerle güneşten korunmalıdır, aksi halde deride lekeler oluşabilir. Takip eden aylarda da özellikle yaz aylarında güneş koruyucu kullanmaya devam edilmelidir.

 • Burun Estetiği Sonrası Burun Delikleri Eşit Olur Mu?

Ameliyat sonrası burun deliklerinin eşit olması hedeflenen ve çoğu zaman gerçekleştirilen bir konudur. Bazı durumlarda, özellikle yara iyileşmesi sürecinde oluşan bağ dokusunun çekmesine veya kıkırdakların yerinden kaymasına bağlı asimetriler gözlenebilir.

 • Burun Eğriliği (Yamukluğu) Düzeltilebilir Mi?

Burun estetiği için başvuran hastaların çoğunda az veya çok bir miktar eğrilik mevcuttur ve dışarıdan gözlemlenebilen veya sadece burun içerisinde olan bu tür eğrilikler özel teknikler kullanılarak düzeltilir.

 • Burun Estetik Ameliyat Fiyatlarını Etkileyen Şeyler Nelerdir?

Ameliyat fiyatlarını belirleyen faktörlerden bir tanesi ameliyatın yapılacağı hastanenin uyguladığı fiyat politikasıdır. Diğer bir etken ise ameliyatın niteliği ve zorluk derecesidir. Diğer taraftan her plastik cerrahın veya merkezin farklı fiyat skalaları mevcuttur.

 • Burun Estetiği ile Nefes Alma Problemlerim de Çözülür Mü?

Burun Estetiği ile nefes alma sorunlarını aynı operasyonda gidermek mümkündür. Aynı operasyon sırasında önce burnun fonksiyonel yapısı düzeltilir, daha sonra da kişi estetik dokunuşlar istiyorsa eğer bu görünüm sağlanabilir. Bu şekilde tercih edilen Burun Ameliyatları oldukça yaygındır.

Cengiz Açıkel Fancybox

Burun Estetiği Fiyatları 2024

Burun estetiği ameliyatı standart bir ameliyat değildir ve ameliyat ücreti de her hasta için aynı değildir. Burun estetiği ameliyatı içerisinde burundan nefes almayı engelleyen diğer sorunlar da birlikte düzeltilebilir ve ameliyat ücreti değişir. Diğer taraftan, her bireyin burnundaki deformasyon aynı değildir ve düzeltilme işleminin zorluk derecesi de değişkenlik göstermektedir, bu nedenle burun estetiği ameliyat fiyatı da ona göre değişmektedir. Diğer taraftan, internet ortamında burun estetiği fiyatlarını ilan etmek etik ve yasal değildir.

İnternetten sadece fiyat araştırmak ve ona göre bir karar vermek tavsiye edilen bir yöntem değildir. Doğrusu, öncelikle burun estetiği ameliyatı yapan doktorları araştırmak, öz geçmişlerini incelemek, nerede ameliyat yaptığını araştırmak ve belirlediğiniz bazı doktorlara bizzat muayene olmaktır. Bu muayenede doktor sizdeki sorunları daha sağlıklı değerlendirme olanağı bulur, tüm sorularınızı yanıtlar ve sizin ameliyatınız için bir fiyat belirler. Bu yöntem daha doğru ve sağlıklıdır.

Burun estetiği fiyatları en pahalı olan doktor en iyi doktor demek değildir. Her doktorun belirli bir oranda komplikasyon veya idealden daha düşük sonuçları olmaktadır. Diğer taraftan en ucuz burun estetiği ameliyatı fiyatı veren merkezlere de aynı dikkatle yaklaşılmalıdır. Bazen çok ucuz olduğu için fazla sorgulanmadan yaptırılan ve başarısız sonuç alınan bir burun ameliyatının düzeltilmesi maddi ve manevi olarak çok daha pahalıya mal olabilmektedir.

Burun Estetiği 2024 fiyatları için detaylı bilgi almak ya da muayene olmak için sitemizden form doldurabilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza 2024 burun estetiği fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

KAYNAKÇALAR:

 1. https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/rhinoplasty
 2. http://www.plastikcerrahi.org.tr/menu/16/burun-ameliyatlari

Sık Sorulan Sorular

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Erişkin yaşa gelmiş kişilerde özgüvenlerini zedeleyecek ve psikolojik olarak olumsuz etkileyecek derecede belirgin burun deformasyonunun söz konusu olduğu durumlarda burun estetiği yapılabilir. Burundaki şekil bozukluğuna burun içerisinde solunum sorunlarına yol açan septum deviasyonu, burun eti büyümesi gibi sorunlar da eşlik ediyorsa, aynı seansta hem solunum işlevini rahatlatmak hem de estetik görünümü düzeltmek akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Burun Estetiği Kimlere Yapılabilir?

18 yaşını bitirmiş, fiziksel ve psikolojik bakımdan sağlıklı olan, belirgin bir burun deformasyonu gözlenen ve bu deformasyondan yıllardır kurtulmak isteyen ve yüzündeki değişime hazır olan kişilere burun estetiği yapılabilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Genel olarak tüm kesilerin burun içerisinde yapıldığı “kapalı” ve burun içerisindeki kesilere ek olarak burun delikleri arasındaki kolumella denilen yapı üzerinde cilt kesisinin de yapıldığı “açık” yöntem olarak iki ana cerrahi yaklaşım vardır. Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatında burun kemikleri ve kıkırdaklarına birlikte müdahale edilir.

Tip rinoplasti (burun ucu estetiği) ameliyatında ise burun kemiklerine dokunmadan sadece burun ucunun ve kıkırdak yapıların şekillendirilir. Septorinoplasti ameliyatında ise burun estetiği ile birlikte burun içerisindeki septum deviasyonu da (orta bölme eğriliği) tedavi edilir. Burun estetiği standart bir ameliyat değildir, burundaki deformasyonların durumuna göre farklı cerrahi teknikleri plastik cerrahlar kendi cerrahi deneyimlerini de göz önüne alarak uygularlar.

Ameliyatsız Burun Estetiği Nedir?

Burun bölgesine hazır dolgu uygulamaları ile burun görünümünün bir miktar değiştirilmesi işlemidir. Her ne kadar kulağa basit ve pratik gelse de özellikle dolgu uygulamalarında alerjik reaksiyon, enfeksiyon, burun derisinde dolaşım bozukluğu, ciltte kontur düzensizliği, görme kaybı gibi bazı riskleri taşıdığı bilinmelidir. Başarılı sonuç alınsa dahi genellikle geçici olan bu uygulamayı ben kendi pratiğimde yapmıyorum.

Burun Estetiği için Doktor Nasıl Seçilmelidir?

Daha önce burun estetiği yaptırmış ve memnun kalmış tanıdıklarınızdan tavsiye alabilirsiniz. Plastik cerrahların tamamı uzun eğitim süreçlerinde burun estetiği ve onarımı konusunda eğitim alırlar.

Farklı kanallarla ulaştığınız doktorların öncelikle özgeçmişlerini okumalı, bulunduğu şehri, ameliyatlarını yaptığı hastaneyi öğrenmeli ve mutlaka kendisi ile yüz yüze görüşmelisiniz. Bu görüşmeye gitmeden önce özellikle öğrenmek istediğiniz konuların bir listesini yapmalısınız ve doktorunuzun bu sorularınıza yanıtlarını ve burun estetiğine yaklaşımını öğrenmelisiniz. Bu şekilde yapacağınız birkaç görüşmeden sonra size en uygun olan doktora karar vermeniz daha kolay olacaktır.

Burun Estetiği Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ameliyat sonrasının sorunsuz geçirilmesi için erken ve geç dönemde dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. Bu konular yukarıdaki “Burun Estetiği” ana sayfamızda “Estetik Burun Ameliyatı Sonrası Erken Dönem” ve “Estetik Burun Ameliyatı Sonrası Geç Dönem” başlıkları altında tüm detayları ile açıklanmaktadır.

Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nedir?

Kendi uygulamalarımda hastalarım burun estetiği ameliyatı oldukları günün gecesini hastanede geçirirler ve ertesi gün taburcu edilirler. Kendilerinden bir refakatçı eşliğinde istirahat etmeleri, önerilen şekilde burun temizliği yapmaları, beslenmeleri ve 5 gün sonra kontrole gelmeleri istenir. İlk kontrolde burun içerisindeki silikon stentler çıkartılır, cilt dikişleri alınır, burun içerisi temizlenir ve burun üzerindeki kalıp değiştirilir.

Bir hafta sonra yapılan ikinci kontrolde burun üzerindeki bantlar ve kalıp çıkartılır. Aynada ilk defa görülen burnun gerçek boyutlarından çok daha fazla ödemli olduğu, burun derisinde duyu değişikliği ve burun ucunda şişlik ve sertliğin normal olduğu unutulmamalıdır.

Takip eden bir ay boyunca yeniden şekillendirilen kemik ve kıkırdak yapıların düzgün kaynaması için travmalardan kaçınmak koşuluyla günlük hayata dönüş yapılır. Ameliyat sonrası 1, 3, 6 ve 12 ay sonra yapılan kontrollerle iyileşme süreci takip edilir. Bu süreçte masaj, kortizon enjeksiyonu gibi ek işlemler yapılabilir. Ameliyatın sonucunu tam olarak değerlendirmek ve gerekiyorsa revizyon yapmak için en az bir yıl geçmesi beklenmelidir.

Burunda Et ve Deviasyon (Eğrilik) Şikâyeti Olan Kişiler Burun Estetiğinden Nasıl Yararlanabilir?

Burundaki et (konka hipertrofisi) ve septum deviasyonu ameliyatı olacak kişiler eğer burun estetiği de yaptırmak istiyorlarsa veya burun estetiği de gerekiyorsa (burnun dışarıdan görünümü de değişecek ise) aynı seansta yaptırmaları çok önemlidir çünkü burun orta bölmesinden deviasyon düzeltilirken çıkartılacak olan kıkırdak dokular aynı seansta burun şekillendirmek için kullanılmaktadır.

Burada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim; sadece burun eti ve deviasyon ameliyatı sigorta sistemleri tarafından kısmen veya tamamen karşılanabildiği için hastaya olan finansal maliyeti daha düşük olabilmekte ancak bu işlemlere burun estetiği de eklendiğinde sigorta şirketleri ile ödeme sorunları yaşanmaktadır.

Bu sorunlardan kaçınmak için önce burun eti ve deviasyon ameliyatı olmak ve daha sonra burun estetiği yaptırmak akla gelebilir ancak doğru bir yaklaşım değildir çünkü deviasyon ameliyatında çıkartılan kıkırdak dokular kullanılmaz ve atılırsa daha sonra yapılacak olan estetik ameliyatta sorunlar yaşanabilmektedir.

Burun Operasyonu İçin Burnun Dışında Bir Kesi Olması Gerekli Midir?

“Kapalı” rinoplasti tekniği ile yapılan burun ameliyatlarında burun derisinde bir kesi yapılmaz. Ancak, birçok avantajı nedeniyle plastik cerrahların büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen “Açık Rinoplasti” tekniğinde burun delikleri arasında “kolumella” denilen sütun üzerinde bir cilt kesisi yapılır. Ayrıca ister açık ister kapalı teknik kullanılsın, burun kanatlarının ve burun deliklerinin küçültülmesi gerekiyorsa yine bu bölgelerde kesiler olacaktır.

Estetik Burun Ameliyatında Tampon Kullanmak Zorunlu Mudur?

Burun ameliyatı sonrasında tampon kullanılmadığında düşünüldüğünün aksine burun içi yapılar şişer ve hasta burnundan nefes alamaz hale gelir.

Oysa tampon yani içerisinden hava geçmesi için tünel olan silikon stentler kullanıldığında hem burundan nefes almak mümkün olacaktır, hem de bu tamponlar sayesinde burun orta bölmesinin ve hareketli hale getirilmiş olan burun kemiklerinin daha stabil kalmaları sağlanacaktır. Söz konusu silikon stentler çevre dokulara yapışmadığı için çıkartılırken herhangi bir ağrı veya kanama söz konusu olmamaktadır.

Burun Ameliyatı Sonrası Hastanede Kalmak Gerekir Mi?

Kendi pratiğimde, ameliyat ettiğim hastalarımın ilk geceyi mutlaka hastanede geçirmelerini istiyorum. Çünkü, hastanede hastanın tüm yaşamsal fonksiyonları yakından takip edilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır.

Ameliyat sonrası burundan kan sızıntısının ve şişliğin daha iyi kontrolü için hastanın yarı oturur pozisyonda olması hastane yatağında daha iyi sağlanmakta ve yine soğuk uygulama daha iyi yapılabilmektedir. Damar yoluyla verilen antibiyotik, ağrı kesici ve sıvılar daha etkili olmaktadır.

Herhangi bir komplikasyon gelişmesi durumunda ise yine hastane ortamında komplikasyonun fark edilmesi ve gerekli müdahalenin zamanında yapılması mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra, ertesi gün taburcu ettiğim hastalarıma özellikle ilk beş gün mutlaka bir refakatçı gözetiminde kalmalarını öneriyorum.

Burun Estetiği İçin En Uygun Mevsim Hangisidir?

Aslında burun estetiği her mevsim yapılabilir. Ancak, yaz mevsiminde havaların sıcak olması, insanların tatile çıkması, deniz, havuz yüzme vb. ev dışı aktivitelere daha yoğun katılım olması nedeniyle yaz mevsimi pek tercih edilmez. Diğer yandan birçok öğrenci, öğretmen veya çalışan insan yaz tatili döneminde ameliyat olmayı tercih edebilmekte.

Bu nedenle yaz döneminde ameliyat düşünen hastalarıma planlarında varsa önce tatillerini yapmalarını ve daha sonra ameliyat planlamalarını öneriyorum. Hastaların ameliyat sonrası kalacakları mekânda klima olması konfor açısından yararlı olmakta. Ameliyat sonrasında ilk bir ay güneşten çok iyi korunmalarını ve sportif faaliyetlerden kaçınmalarını özellikle belirtiyorum. Yukarıda belirttiğim nedenlerle bahar ve kış ayları daha konforlu olabilmektedir.

Burun Estetiği Sonrası Normal Hayata Ne Zaman Dönülebilir?

Ameliyattan bir hafta sonra sokağa çıkılabilir, iki hafta sonra tüm bantlar çıkar ve işe başlanabilir. Tamamen normal aktivitelere başlamak için kemiklerin kaynaması için gerekli olan 6 haftayı beklemek gerekir.

Burun Ameliyatı İle Nasıl Bir Buruna Sahip Olunacağı Önceden Bilinebilir Mi?

Burun ameliyatı öncesinde uygulanan bazı simülasyon programları ile ameliyat sonrası hakkında yaklaşık bir fikir edinilebilir. Özellikle profil görüntüsü daha gerçekçi sonuçlar verebilmekte.

Ancak, 2 veya 3-boyutlu bu programlarda kişilerin cilt kalınlığı ve yara iyileşme özellikleri hesaba katılmaz. Bu tür ameliyat öncesi simülasyonlarda elde edilen görüntülerin bire bir aynısını ameliyat sonrasında elde etmenin her zaman mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

Daha Önce Burun Ameliyatı Olmuş Fakat Sonuçtan Memnun Olmayanlar İçin Ne Yapılabilir?

İlk burun ameliyatı sonrası sonuçtan memnun olmayan hastalar ameliyattan en az bir yıl geçtikten sonra yeniden değerlendirilir ve gerekiyorsa revizyon ameliyatı yapılır.

Bu revizyonlar bazen basit bir müdahale bir rötuş olabileceği gibi bazen vücudun başka yerlerinden kıkırdak alınmasını gerektiren ve ilk ameliyata göre daha fazla emek harcanan bir ameliyat olabilmektedir. Bu ameliyatlara “sekonder” veya “revizyon rinoplasti” ismi verilir.

Burun Ucu Ameliyatı Sonrası Burun Ucu Düşer Mi?

Eğer ameliyat esnasında burun ucunun düşmemesi için özel destek yapılar ve dikişler kullanılarak önlem alınmamış ise ameliyat sonrası ilerleyen haftalarda burun ucundaki şişlik geçtikçe burun ucunda bir düşme yani yandan bakıldığında burun ucunun burun sırtına göre olması gerekenden daha az bir projeksiyon gösterdiği gözlenebilir. Ameliyatı izleyen ilk haftalar şişlik nedeniyle bu durum tam olarak değerlendirilemez.

Burun Estetiğinde Lokal ya da Genel Anestezi Farkı Nedir?

Genel anestezi uygulamasında tamamen uyutulan hastanın tansiyonu ve diğer yaşamsal fonksiyonları çok daha iyi kontrol edilir ve ameliyat hem hasta için hem de cerrah için daha kontrollü ve konforlu olur.

Lokal anestezi uygulamasında hastanın bilinci açık olacağı ve kendi nefes alacağı için işlem çok daha zor olacaktır. Özellikle tansiyonun istenilen derecede düşürülememesi veya kontrol edilememesi nedeniyle kanama ve morluk daha fazla olacaktır. Günümüzde, sınırlı girişimler haricinde, burun estetiğinde genel anestezi esastır.

Burun Estetiği Ameliyatında Tampon Kullanılır Mı?

İçerisinden hava geçişine müsaade eden silikon borucuklar en sık tercih edilen tampon yöntemidir. Eskilerde olduğu gibi burun boşluklarını tamamen kapatan uzun gazlı bezler çok özel durumlar haricinde artık kullanılmamaktadır.

Burun Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Yan Yatabilirim?

Burun estetiği sonrası yarı oturur pozisyonda ve tam sırtüstü yatmak, hem burundan olan kan sızıntısını azaltacaktır hem de burun çevresinde oluşacak olan ödemin daha az ve her iki tarafta eşit olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle ilk 1 hafta yüksek yastıkta ve sırtüstü yatmak çok yararlıdır. Bu süreyi 2 haftaya çıkarmak normale dönüş hızını daha da artıracaktır.

Burun Estetiğinin Zararları Var Mıdır?

Her ameliyatta olduğu gibi burun estetiği ameliyatında da “zarar” demeyelim ama komplikasyon riski vardır. Bu riskler anesteziye veya ameliyata bağlı olabilmektedir.

Ameliyat öncesinde yaptığınız öngörüşmede doktorunuzdan tüm bu riskleri anlatan yazılı onam formlarını talep etmenizi ve bu formları evinizde sakin bir ortamda dikkatle sonuna kadar okuyup aklınıza takılan konuları doktorunuzla tekrar konuşmanızı öneririm.

İlgili Makaleler

28 Yorum

  1. Merhaba,
   Yüzünüzün direkt karşıdan, burun delikleri görünecek şekilde alttan ve her iki yan profilden fotoğrafını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

 1. sol burun kemiğim yamuk tamamen kapalı nefes alamıyorum.bunu estetik ile birlikte sorunsuz düzeltmek istiyorum.fiyat ve diğer bilgileri iletir iseniz memnun olurum.

  1. Merhabalar Çağatay Bey, Detaylı bilgilendirme için WhatsApp üzerinden yüzünüzün karşıdan, her iki yandan ve burun delikleriniz görünecek şekilde alttan çekilmiş fotoğraflarını gönderir misiniz?
   Teşekkürler. Telefon numaramız: 0535 875 20 20

 2. hocam merhaba. 8.5 ay önce burun estetiği oldum. bugün kızımın kafası burnuma çarptı canım yandı. önemli bir şey olmuş mudur

  1. Hazal Hanım merhaba,
   Fiyat ve ameliyat ile ilgili detaylı bilgilendirme için 0535 875 2020 numaralı WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilir misiniz ?
   Saygılarımla

 3. Merhabalar Burun estetiği konusunda şüphelerim bulunmaktadır. Bu zamana kadar da şüphelerim/endişelerim aşamadığımdan burun estetiği ameliyatı olamadım. Burnumun yüzüme orantılı ve uyurken horlama şikayetimin giderilmesini hedeflemekdeyim. Bunun için sizin tecrübelerinize sığınarak yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla

 4. İyi çalışmalar.ben burun estetiği yaptırmak istiyorum araştırma yapınca isminiz ile karşılaştım şehir dışından geleceğim için bana yardımcı olabilirmisiniz.muayene ücreti hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 5. 6 yıl öncesi burun amaliyatı oldum ve bi darbeden dolayı burnumun sol tarafında kırt diye ses geliyor doktorum 24 saat sonra 48 saat sonra fotoraf gönder dedi,şimdide 1 hafta sonra sizce normalimi?

 6. Merhabalar geçen sene haziran temmuz gibi burnum kırıldı üç yerinde kırık var ve görüştüğüm doktorlar 6 ay bekleyip hem kırık hem estetik ameliyat olabileceğimi söyledi bende şuan ameliyat olmak istiyorum ücretini öğrenmek ve en önemlisi güvenebileceğim bi doktor arıyorum yardımcı olabilir misiniz .
  Şimdiden teşekkürler cevabınızı bekliyorum
  İyi günler dilerim …

 7. hocam iyi akşamlar 15 gün önce burun ameliyatı oldum açık bir şekilde burun deliklerinden biri yuvarlak inik ve büyük ; öteki yırtık gibi küçük ve kalkık acaba düzelir mi yani daha erken mi iç dikiş ve şişlikler duruyor yoksa bir hata mı söz konusu teşekkürler

 8. hocam 7önce ameliyat oldum ama ikigun once ameliyat olduğum yere aynayla baktim sanki kayma olmuş çünku bitaraf acik bi tara kapali
  bnm icten egik ameliyatti

 9. Merhaba cengiz bey benimde burnunda devilasyon var yaklaşık 10 sene önce nefes alamama nedeniyle bir operasyon geçirdim ancak burnunun sol deliği kapalı hala nefes alma güçlüğü çekiyorum estetik anlamda bir islem yapilmadi aynı zamanda şekil bozukluğu da mevcut sizin yaptığınız işleri gördüm bende size opere olmak istiyorum fiyat hakkında bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler dilerim

 10. Merhaba ben Fransa’dan Elif başta herkes gibi benimde endişelerim vardı fazla bir araştırmam olmadı hayırlısı deyip yola çıktım ve İstanbul’a gittim uzun zamandır burun estetiği olmayı çok istiyordum ve oldum Cengiz bey ile tanıştım ve ameliyatımı onda oldum çok şükür şimdi 3. Haftadayım morluk yok biraz şişlik var oda beni rahatsız etmiyor Cengiz beye çok teşekkür ederim emeğinize sağlık sizin sayenizde güzel bir burna sahip oldum

 11. 19.09.2016 tarihinde burun ameliyatimi Cengiz beye oldum. Baktıkça ellerine emeğine sağlık diyorum. Çıkıntılı kemer buruna sahip biri olarak nefes alip verme problemlerim vardı.
  Çevremde ameliyat olmuş bir çok kişiden duyduğum olumsuz tecrubelerden dolayi ameliyat olmak beni hep korkutsa da iyi bir doktor bulup problemlerimden kurtulmak istedim. Istanbul avrupa ve anadolu yakası olmak üzere birkaç doktorla görüştüm. Her bir doktorun hastalarina da baktiktan sonra kararim Cengiz bey oldu. Cengiz bey, yillarin tecrubesini tasidigini gosteriyor. Teknik olarak bilgileri digerlerine fark attigini belli ediyor. Burnumdaki orta cikinti kemiği çökmemesi için almadi törpüledi. Göz alti morluklarim oluşmadı bile. Tampon çikarken aciyacak sandim o bile olmadı. İyi ki araştırmışım dedim. içim rahat, burnum yüzüme uygun ve en önemlisi de beni tanımayan biri estetik olduğumu anlamaması. Şimdi yaşayabildiğimi nefes aldiğimi hissediyorum. Hastanede evimdeymis gibi hissettim tüm calisanlar oldukça ilgili cana yakindi ayrica.Ellerinize emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 12. Burun estetiği yaptırmak istiyorum ameliyat tan önce gönderdiğimiz resim üzerinde nasıl olduğunu görebilirmiyiz

 13. Iyi günler, ben almanyadan yaziyorum. 4 sene önce almanyada burun estetigi yaptirdim ve burnumdan nefes alamadigim icin ameliyat oldum. Bu ameliyat’dan sonra tekrar iki defa nefes alamadigim icin ameliyat oldum ama maalesef burnum düzelmedi, almanyada bircok doktota gittim ama hic biri bana yardimci olamadi hic bir sorun olmadigini söylediler, burun eti veya sinüzit yok bende, burnumdan nerdeyse hic nefes alamiyorum ve bundan cok rahatsiz oluyorum. Bu ameliyatlardan sonra burun ucu düstü ve kötü bir görüntü ortaya cikti. Türkiyede kulak burun bogazina gitmek istiyordum ama tesadüfen sizin sayfanizi gördüm onun icin sizde burun estetigi (Burun ucu) ve nefes alma sorunuma karsi ameliyat olmak istiyorum. Revizyon ameliyatlari yapiyor musunuz ve bunun fiyati ne kadar olur? dilerseniz size burnumun fotorafini’da gönderebilirim. umarim yardimci olabilirsiniz bana.

  1. Merhaba Yeşim Hanım, e-mail yoluyla size revizyon burun ameliyatı fiyatı ve detaylı bilgi verilmiştir. Görüşmek üzere,

  2. Merhaba,

   Revizyon burun estetiği ile ilgili detaylı bilgi e-mail yoluyla tarafınıza verilmiştir. İyi günler dilerim.

 14. 2 hafta önce Cengiz beye burun estetiği ameliyatı oldum yeni tanıştığım insanlar asla anlamayacak derece de doğal ve yüzüme uygun bir burun yaptı bana çok memnun kaldım her şey için teşekkür ediyorum ona.

 15. İyi çalışmalar.ben burun estetiği yaptırmak istiyorum araştırma yapınca isminiz ile karşılaştım şehir dışından geleceğim için bana yardımcı olabilirmisiniz.muayene ücreti hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Burun estetiği hakkında detaylı bilgi paylaşmak için e-mail yoluyla tarafınızla iletişime geçilmiştir. İyi günler.

 16. Ben oldukça doğal duran bir burun istiyorum.burun kanatlarımin biraz daha dogal görünmesini istiyorum aynı zamanda aynaya yabancılaşmak istemiyorum. Bakanların pek farketmeyecekleri yan profilimi iyileştirecek bir operasyon istiyorum. Sizden haber bekliyrm çünkü yaptırmak konusunda oldukça kararlıyım

 17. Yillar once deviasyon ameliyati sonrasinda burun kikirdaklari alinmis sonra 3.4 kez ame.oldum 3yil once kaburgadan kikirdak alinip duzeltecegiz dediler ama başarısız oldu simdi sol tarafa cektiriyor esnek ve egik bu durum tekrar duzeltebilirmisiniz yani sabit ve simetrik hale gelebilirmi teşekkür ederim

 18. daha once burun estetigi oldu fakat memnun kalmadim . burun ucu dusuklugu ve burun deligi kucultme operasyonu gecirdim fakat burun deliklerimden hala rahatsizim. burun estetiği operasyonlarin maaliyeti hakkinda bilgi verirmisiniz .birde bu operasyonu gecirirsem ne kadar is yasantimdan uzak kalirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu