fbpx
Plastik Cerrahi

Meme Estetiği

Meme estetiği veya göğüs estetiği ana başlığı altında, estetik plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir dizi ameliyat yer alır. Bu operasyonlarda amaç memenin şekil ve büyüklük olarak ideal estetik standartlara uydurulmasıdır. En sık yapılan estetik operasyonlardan biri olan meme estetiği kişilerin özgüvenlerini artırırken kendileri ve çevreleri ile daha barışık bir yaşam sürmelerine katkı sağlar.

Bunun yanı sıra meme küçültme ameliyatında olduğu gibi sağlık açısından da yararlar söz konusudur. Estetik meme ameliyatlarının başında silikon implant ile “meme büyütme” ameliyatı gelir. Halk arasında “silikon ameliyatı” veya “göğüs büyütme ameliyatı” olarak da bilinen bu ameliyatta silikon implantlar kullanılarak meme hacmi büyütülür ve kişinin bedeni ile daha orantılı bir sutyen ölçüsü sağlanır.

Göğüs Büyütme Ameliyatı Öncesinde Belirlenecek Noktalar Nelerdir?

 • Kullanılan silikon implantının şekline karar verilir. Yuvarlak mı damla model (anatomik tip) mi olacak, yüzeyi pürtüklü mü yoksa düz mü olacak sorularına yanıt verilir.
 • Kullanılacak olan silikon protezin büyüklüğü hakkında bir ön fikir oluşturulur.
 • Meme protezinin nasıl bir kesi kullanılarak uygulanacağı belirlenir. Meme altı kıvrımı üzerinde yapılan bir kesi sıklıkla tercih edilmektedir.
 • Silikon implantın göğüs kasının üstüne mi yoksa altına mı yerleştirileceği belirlenir.
 • Yukarıda bahsedilen noktalar ameliyat öncesi yapılan muayenede belirlenir. Kişinin göğüs kafesinin genişliği, mevcut meme dokusunun büyüklüğü ve yapısı önemlidir.
 • Hastanın ameliyattan beklentileri ve cerrahın deneyimi son kararda belirleyici olur.

Gerek sağlık gerek estetik açıdan son derece yüz güldürücü bir diğer estetik meme ameliyatı ise “meme küçültme” veya “göğüs küçültme” ameliyatıdır. Bu operasyonda;

 • Büyük ve sarkık bir memeden fazla meme dokusu ve meme derisi 3-boyutlu olarak çıkartılır.
 • Meme altı kıvrımının aşağısına yer değiştirmiş olan meme ucu olması gereken yere taşınır. Yani, meme dikleştirme veya meme toparlama denilen işlem de yapılmış olur.
 • Geniş olan meme başı küçültülür ve memeye daha estetik bir görünüm verilir.

Meme hacminin normal sınırlarda olduğu ancak meme ucunun normalden daha aşağıya sarkmış olduğu durumlarda ise “meme dikleştirme, göğüs dikleştirme” veya “meme toparlama, göğüs toparlama” ameliyatı yapılır. Bu estetik meme operasyonunda ise;

 • Meme ucu ve çevresindeki renkli halka küçültülür ve meme altı kıvrımının daha yukarısına taşınır.
 • Gevşemiş olan meme derisindeki fazlalıklar 3 boyutlu olarak çıkartılır ve memeye ideal estetik şekil verilir.

Sarkık bir meme aynı zamanda hacim olarak da küçük ise aynı seansta hem silikon implant ile meme büyütme hem de meme dikleştirme işlemi birlikte yapılır.

Göğüs Büyütme ve Dikleştirme Ameliyatı Nedir?

Meme dikleştirme ve büyütme ameliyatı en sık yapılan meme estetiği ameliyatlarından bir tanesidir. Kadınlarda göğüsler estetik açıdan değerlendirildiğinde başlıca iki kriter göz önüne alınır. Bunlardan bir tanesi “göğüs şekli” diğeri ise “göğüs büyüklüğü” dür. Değişik nedenlerle meme başının meme altı kıvrımının hizasına veya daha aşağısına doğru yer değiştirmesine “meme sarkması” veya “meme pitozu” denir. Bu tür sarkık memeler aynı zamanda daha yayvan bir görüntüye sahiptir ve şekil olarak estetik görünmezler.

Göğüs büyüklüğü açısından değerlendirme yapıldığında ise göğüs boyutları veya hacmi normal, küçük veya büyük şeklinde bir sınıflandırma yapılır. Sutyenlerin “cup, kup veya kap” ölçüleri göğüs büyüklüğü konusunda bir fikir verir. Göğüsler ne kadar büyükse bu ölçü o kadar artar.

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı sarkık ve içi boşalmış göğüslerin aynı ameliyat seansında hem şekil olarak dikleştirildiği hem de bir silikon implant yardımı ile büyütüldüğü bir estetik operasyondur. Bu operasyon ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında bir Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Bu operasyonla göğüsler hem şekil hem de büyüklük olarak daha estetik bir görünüme kavuşur.

Meme dikleştirme terimi yerine “meme toparlama” veya “mastopeksi” kelimeleri de kullanılır. Sadece meme dikleştirme yapılan ameliyatlarda memenin şekli değişir ve fazla deri çıkartılır ancak meme dokusu çıkartılmadığı için memenin hacmi değişmez, başka bir deyişle sutyeninizin kup ölçüsü aynı kalır.

Silikon implant ile meme büyütme ameliyatına ise halk arasında “silikon ameliyatı” da denir. Seçilmiş olgularda silikon implant ile birlikte veya sadece yağ dolgusu ile de meme büyütme işlemi yapılabilir.

Göğüs Büyütme ve Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat öncesinde planlanan dikleştirme kesileri ve büyütme sınırları meme derisi üzerinde işaretlenir. Ameliyathanede hasta uyutulduktan sonra planlamaya uygun olarak fazla meme derisi çıkartılarak meme başı olması gereken yere getirilir. Daha sonra meme dokusu veya göğüs kası altına silikon implantın yerleştirileceği bir cep hazırlanır ve bu cebe uygun büyüklükte ve şekilde silikon implant yerleştirilir. Son olarak meme derisinde yatay ve dikey düzlemlerdeki fazlalıklar çıkartılarak toparlama işlemi yapılır ve memeye son şekli verilir. Çoğu zaman ameliyat alanında birikecek sıvıların dışarıya drenajı için bir silikon dren kullanılır.

Cerrahi teknik ve uygulamanın zorluğu açısından meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı tek başına yapılan meme büyütme ameliyatından veya tek başına yapılan meme dikleştirme ameliyatından daha zordur ve daha fazla deneyim gerektirir.

Bana Hangi Ameliyatın Gerektiğini Nasıl Anlarım?

Göğüslerinize bir dikleştirme toparlama işlemi gerekip gerekmediğini belirlemek için basitçe; Göğüslerinize yandan baktığınızda meme ucu meme altı kıvrımının hizasında veya daha aşağısında ise bir meme dikleştirme işlemine gerek vardır. Aksi halde göğüslerinizde sarkmadan söz edilmez.

Bu durumun bir istisnası meme altı kıvrımının olması gerektiği yerde olmaması örneğin normalden daha yukarıda olması durumudur. Böyle bir durumda meme altı kıvrımının daha aşağıda doğru yere getirilmesi de cerrahi plana dahil edilir. Memedeki sarkmanın nedenleri, sarkmanın dereceleri ve tedavi seçenekleri konusunda daha detaylı bilgiyi sitemizin meme dikleştirme ameliyatı başlıklı sayfasında bulabilirsiniz.

Meme büyütme ameliyatına gerek olup olmadığını ise sutyeninizin kup ölçüsünü referans olarak kullanabilirsiniz. Çok küçük bir göğüste meme büyütme işlemine gerek olduğunu belirlemek çok da zor değildir. Ancak, bazı sınırda olgularda kararsız kalınabilir.

Özellikle sarkık olmakla birlikte çok küçük olmayan bir göğüs için; sutyen takıldığında doldurduğu kap ölçüsü sizin için yeterli ise büyütme işlemine gerek yoktur. Çünkü göğüs dikleştirme ameliyatı ile sarkıklık giderilip mevcut meme dokusu ile daha yuvarlak ve dik şekilli bir meme oluşturulduğunda ortaya çıkan şekil ve büyüklük size yeterli gelebilecektir. Diğer taraftan mevcut kullandığınız sutyenin kup ölçüsünü büyütmek istiyorsanız dikleştirme işlemi ile birlikte silikon implant ile meme büyütme işlemi de yapılması gerekecektir.

Eğer göğüslerinizde büyütme işlemine gerek olup olmadığı konusunda kararsız iseniz sadece göğüs dikleştirme operasyonu yaptırmanızı ve sonucu görmenizi öneririm. Sonuçtan memnun olursanız sorun kalmaz. Bu şekilde silikon implant kullanımına bağlı olası komplikasyonlardan da kaçınmış olursunuz. Diğer taraftan, göğüs dikleştirme ameliyatı sonrasında göğüslerinizin boyutu sizi tatmin etmiyorsa her zaman mevcut göğüslerinizin altına bir silikon implant yerleştirilerek daha sonra da meme büyütme işlemi yapılabilmektedir.

Göğüs Büyütme ve Dikleştirme Ameliyatında Nasıl Bir İz Kalır?

Bu ameliyatta kullanılan kesiler ve buna bağlı kesi izleri standart değildir. Göğüsteki sarkmanın derecesine göre farklı kesiler ve buna bağlı kesi izleri oluşmaktadır. Aşağıdaki görselde sıklıkla kullanılan kesiler ve buna bağlı oluşacak izler gösterilmektedir.

Meme Büyütme ve Dikleştirme

Size hangi kesinin kullanılacağına ise ameliyatı yapacak olan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı kendi bilgisi ve deneyimi doğrultusunda karar verecektir. Bazen, kullanılacak kesiler bağlamında doktorlar arasında görüş ayrılıkları olabilir.

Aynı ameliyatta kullanılan silikon implantlar ise dikleştirme amacıyla yapılan bu kesiler kullanılarak konur.

Ameliyatta Kullanılacak Silikon İmplant (Protez) Nasıl Olmalı?

Her koşulda kullanılacak tek ve ideal bir silikon implant yoktur. Silikon implantın seçiminde implantın şekli ( yuvarlak – anatomik ), yüzey özellikleri (düz – pürtüklü), profil yüksekliği (az-orta-yüksek-çok yüksek) ve boyutuna karar verilir. Sizin için hangi implantın uygun olduğuna ameliyat öncesi görüşmede ameliyatı yapacak doktor karar verecek ve daha detaylı bilgilendirme yapacaktır. Genel olarak silikon implant ile meme büyütme ameliyatı hakkında çok daha detaylı bilgiyi ve sık sorulan soruların yanıtlarını sitemizin meme büyütme başlıklı sayfasında bulabilirsiniz.

Tubuler – Tuberöz – Asimetrik Göğüs

Tubuler veya tuberöz meme deformitesinin düzeltilmesi özel bir meme estetiği ameliyatıdır. Meme derisinin yeterince gelişmediği özel bir meme gelişim bozukluğudur ve tedavisi son derece deneyim gerektirir. Temelde silikon implant ile meme büyütme işlemi yapılırken çoğu zaman küçük revizyonlar yapılmasına gerek duyulur.

Erkeklerde memelerin normalden büyük olması durumuna ise “jinekomasti” denir ve liposuction veya cerrahi eksizyon yöntemleri ile tedavi edilir. Yaşam kalitesini son derece olumlu etkileyen jinekomasti ameliyatı erkeklerde en sık yapılan estetik ameliyatlardan bir tanesidir. Yukarıda bahsedilen ameliyatlara ek olarak sadece meme ucunun büyük olduğu durumlarda meme ucu küçültme işlemi lokal anestezi altında yapılabilir. Yine gömük olan meme uçlarını çıkartmak üzere farklı cerrahi teknikler kullanılır.

Meme ucu çevresindeki areola denilen renkli kısmın normalden büyük olduğu durumlarda sadece bu alana müdahale edilerek areola küçültülebilir ve daha simetrik hale getirilebilir. Yukarıda bahsettiğim estetik meme ameliyatları ile ilgili daha detaylı bilgileri sitemin ana menüsünde “meme estetiği” başlığı altında bulabilirsiniz.

Meme estetiği ameliyatı öncesinde mutlaka bir genel cerrahi uzmanı tarafından rutin meme muayenesi yapılmalıdır. Ultrasonografi, mammografi veya MR gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak meme dokularında herhangi bir patolojik durum olup olmadığı araştırılmalıdır.

Eğer doğum kontrol hapı kullanılıyorsa, bacaklarda pıhtı oluşma riskini artırdığı için, ameliyattan en az 1 ay önce bırakılmalıdır. Ameliyattan en az 15 gün öncesinden itibaren kan sulandırıcı etkisi olan aspirin, E vitamini, yeşil çay gibi ilaç ve besin destekleri tüketilmemelidir.

Meme Estetiği Nasıl Yapılır?

Meme Estetiği Nasıl Yapılır?

Ameliyat öncesi yapılan klinik ve laboratuvar değerlendirmeler sonrasında meme estetiği için uygun adaylara ameliyathane koşullarında ve genellikle genel anestezi altında estetik meme operasyonu yapılır. Operasyon boyunca bacaklara kan dolaşımını destekleyici pnömotik kompresyon aleti uygulanır. Ameliyat alanında birikecek olan kan ve doku sıvısını vücut dışarısına almak için genellikle dren kullanılır.

Ameliyattan 2 saat sonra ağızdan sıvı ve gıda alımına başlanır ve ameliyattan 4 saat sonra hasta ayağa kaldırılır ve yürütülür. Ameliyat gecesi hastanede geçirilir, hem hastanın olması gereken pozisyonda yatması sağlanır hem hasta yakından takip edilir hem de damardan ağrı kesici, antibiyotik ve sakinleştirici uygulanarak ameliyat sonrasında daha güvenli ve konforlu bir ortam sağlanır.

Göğüs Estetiğini Kim Yapar?

Tüm estetik meme ameliyatları Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Bu eğitimi almamış doktorların memeye yaptığı estetik müdahalelerin başarısız olması ve tamiri zor komplikasyonlara yol açması ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Kimler Göğüs Estetiği Yaptırabilir?

Meme gelişimi tamamlanmış, 18 yaşından büyük, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı, ameliyattan beklentileri gerçekçi olan ve göğüslerinde belirgin derecede deformasyon gözlenen kişiler meme estetiği yaptırabilir. 18 yaşından küçüklerde ise kişinin psikolojisini ciddi derecede bozacak kadar ileri deformasyonların olduğu durumlarda, psikiyatri uzmanı ve ebeveynlerin de görüşü alınarak daha erken yaşlarda da göğüslere müdahale edilebilir. Örneğin, göğüsleri aşırı büyük bir genç kız veya erkek 16 yaşında da ameliyat edilebilir.

Meme Estetiği Süt Kanallarına Zarar Verir Mi?

Estetik meme ameliyatlarında meme ucu altındaki süt kanalları ve kan damarlarının meme ucu ile olan bağlantıları korunur dolayısıyla memenin süt verme fonksiyonu korunmuş olur. Eğer süt kanallarının kesileceği özel bir meme küçültme tekniği kullanılacak ise plastik cerrah mutlaka hastayı bu konuda bilgilendirir.

Meme Estetiğinde İz Kalır Mı?

Yapılacak olan meme estetiğine bağlı olarak meme başı çevresinde, memenin alt kısmında orta hatta veya meme altı kıvrımı üzerinde kesi izleri olabilir. Bu izler ilk aylar daha pembe renkte ve belirgin iken 1-2 yıl içerisinde çoğunlukla dikkat çekmeyecek hale gelir. Bazen izler genişleyebilir veya kabarık hale gelebilir. Bu durumda iz revizyonu, kortizon enjeksiyonu gibi ek işlemler gerekebilir. Estetik Ameliyatı sonrası hakkında detaylı bilgi için: https://www.cengizacikel.com/ameliyat-sonrasi-nelere-dikkat-etmeli/

Meme Estetiğinin Riskleri Var Mıdır?

Meme Estetiğinin Riskleri Var Mıdır?

Her ameliyatta olduğu gibi meme estetiğinin de bazı riskleri vardır. Bunlar arasında en sık görülen ameliyat bölgesinde kan toplanması (hematom), dikiş hatlarında açılma, meme ucu veya meme derisinde dolaşım bozukluğu, memelerde bir miktar asimetri sayılabilir. Bu nedenle; ameliyat öncesinde kan sulandırıcı ilaç ve gıdalardan kaçınmak kanama riskini azaltacaktır.

Sigara içme kan damarlarında daralmaya ve meme derisinde dolaşım bozukluğuna yol açabilmektedir ve ameliyat sürecinde kesinlikle sigara içilmemelidir. Ameliyat öncesi ve sonrasında doktorunuzun önerilerine harfiyen uymak olası riskleri en aza indirecektir. Diğer taraftan, meme estetiği ameliyatı kişinin fiziksel ve ruhsal açıdan en iyi olduğu koşullarda yapılmalıdır. Var olan sağlık sorunları doktordan gizlenmemeli, varsa küçük sağlık sorunları düzeltilmeli ve sonrasında ameliyat planlanmalıdır.

2024 Meme Estetiği Fiyatları

Meme estetiği fiyatları yapılacak olan ameliyata göre değişmektedir. Bu konuda güncel meme ameliyatı fiyat bilgisini iletişim sayfamızda belirtilen yollardan birini kullanarak ofisimize ulaşmak suretiyle alabilirsiniz.

Kaynakça

 1. Aesthetic Breast Surgery: What Do the Measurements Reveal?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu