fbpx
Plastik Cerrahi

Meme Küçültme Ameliyatı

Meme küçültme ameliyatı (redüksiyon mammoplasti), normalden büyük ve sarkmış olan memelerdeki fazla meme dokusu, yağ dokusu ve derinin cerrahi yollarla çıkarılması işlemidir. Bu işlem, memeyi vücutla orantılı bir bedene küçültme ve estetik bir şekil verme amacı taşır​​. Ameliyat, genel anestezi altında gerçekleştirilir ve meme kitlesi azaltılır, sarkmış olan meme başı yukarı taşınır ve memeye estetik bir form verilir​​.

Meme hipertrofisinin nedenleri arasında idiopatik faktörler, ergenlik, gebelik, bazı ilaçlar, otoimmün hastalıklar, menapoz ve aşırı kilo alımları bulunabilir​​. Büyük göğüsler psikolojik sorunlara, omuz, sırt ve boyun ağrılarına, nefes alma zorluklarına ve kıyafet bulma problemlerine yol açabilir​​.

Ameliyatın faydaları arasında sırt, boyun ve omuz ağrılarının azalması, meme derisindeki pişik ve cilt sorunlarının giderilmesi, fiziksel aktivitelerin artması, özgüvenin yükselmesi, psikososyal depresyonun azalması ve meme kanserine yakalanma riskinin azalması yer alır​​.

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Meme küçültme veya göğüs küçültme ameliyatı (redüksiyon mammoplasti), normalden büyük ve sarkmış olan memedeki fazla meme dokusu, yağ dokusu ve deriyi birtakım cerrahi teknikler kullanarak çıkartmak suretiyle memeyi vücutla orantılı bir bedene küçültme ve estetik bir şekil verme ameliyatıdır.

Ergenlik döneminden itibaren ciddi psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açan bu durum göğüs küçültme ameliyatı ile başarılı şekilde tedavi edilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme küçültme veya göğüs küçültme ameliyatı genel anestezi altında ameliyathane koşullarında memedeki büyüklüğün ve sarkmanın derecesine göre farklı cerrahi teknikler kullanılarak yapılır. Bu ameliyatta;

 • Meme kitlesi azaltılır, normal boyutlara indirilir,
 • Sarkmış olan meme başı olması gereken seviyeye taşınır yani meme dikleştirme işlemi yapılır,
 • Memeye estetik bir form şekil verilir.

Bu işlemler yapılırken;

 • Meme başı ve çevresindeki renkli kısmın (nipple-areola kompleksi) kan dolaşımının korunmasına,
 • Meme başının fonksiyonel duyusunun korunmasına,
 • Memenin süt verme ve emzirme kapasitesinin korunmasına dikkat edilir.

Büyük Göğüslerin Nedenleri

Normalden büyük boyutlara erişmiş meme durumuna meme hipertrofisi denir ve büyüklüğün derecesine göre makromasti, hipermasti veya gigantomasti olarak da isimlendirilir. Yaşamın herhangi bir döneminde, farklı nedenlerle, yıllar içerisinde yavaş yavaş veya günler içerisinde hızla, tek veya çift taraflı olarak göğüslerin aşırı büyük boyutlara ulaşması hali görülebilmektedir. Görülme sıklığına göre nedenleri sıralarsak:

 • İdiyopatik tip; tespit edilebilen özel bir neden yoktur, en sık gözlenen durumdur. Bu duruma genellikle obezite ve hormonsal dengesizlik gibi durumlar da eşlik eder.
 • Ergenlikle tetiklenen tip (juvenil tip); 11-19 yaşları arasında muhtemelen cinsiyet hormonlarınca tetiklenir.
 • Gebelikle tetiklenen tip; genellikle gebeliğin ilk 3 ayında, gebelik hormonlarınca tetiklenen tiptir, 100.000 gebeliğin 1’inde görülür.
 • İlaçlarla tetiklenen tip; D-penisilamin, siklosporin gibi bazı ilaçların tetiklemesiyle oluşur.
 • Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı, otoimmün hastalıklar; SLE, Haşimoto tiroiditi, kronik artrit, psöriyazis gibi hastalıklarda görülen tiptir.
 • Menapoz dönemleri
 • Aşırı kilo alımları

Göğüs büyüklüğünün dereceleri

 • Hafif: Fazlalık 300 gramdan azdır
 • Orta: 300-800 gram fazlalık vardır
 • İleri derece:800 gramdan daha fazla meme ve yağ dokusu vardır. Ameliyatta çıkartılan dokular tartılarak ameliyat notuna kaydedilir.

Büyük Göğüslerin Dezavantajları

 • Psikolojik sorunlar; Özellikle, arkadaşlarına göre çok büyük göğüsleri olan ergenlik dönemindeki bir kız çocuğunda ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Kişinin özgüveninde azalma, vücudunu beğenmeme ve buna bağlı sosyal izolasyon vb. diğer sorunlara yol açabilir.
 • Memelerin ağır olmasına bağlı omuz, sırt ve boyun ağrıları,
 • Postür bozuklukları,
 • Koşma vb. bazı fiziksel aktivitelerde kısıtlama,
 • Nefes alıp verirken, özellikle yatarken, akciğerlerin yeterince genişlemesinde zorluk,
 • Meme altlarında pişikler, yaralar ve cilt enfeksiyonları,
 • Estetik açıdan güzel görünmeyen göğüsler kişinin vücudunu çirkin bulmasına neden olabilir.
 • Kıyafet bulma sorunları; büyük göğüsler nedeniyle normal standartlardaki kıyafetler giyilemez, alt ve üst beden arasında fark oluşur ve kıyafetlere ek işlemler yapılması gerekir.

Meme Küçültme Ameliyatının Faydaları

Vücutla orantılı büyüklükte ve estetik olarak güzel şekilli bir meme görüntüsü elde edildiğinde fiziksel, ruhsal ve psikososyal açıdan birçok yarar sağlanır.

 • Sırt, boyun ve omuz ağrıları geçer
 • Meme derisinde pişik vb. sorun kalmaz
 • Azalmış olan fiziksel aktiviteler artar, daha rahat nefes alır ve hareket eder
 • Kişi kendisini daha güzel bulur, özgüveni artar, ruhsal açıdan daha pozitif bir duruma geçer
 • Kıyafet sorunu ortadan kalkar, istediği yıllarca özendiği kıyafetleri rahatlıkla giyer
 • Psikososyal depresyonu azalır, çevresi ile daha olumlu ilişkiler kurar
 • Meme dokusu kitlesi azaldığı için, meme kanserine yakalanma riski de azalır.

 Meme Küçültme Ameliyatı için Uygun Adayın Özellikleri

Aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız meme küçültme ameliyatını düşünebilirsiniz;

 • Meme büyümesi durmuş ve hormonal bir hastalık yoktur
 • Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklıdır
 • Ameliyattan beklentileri gerçekçidir
 • Sigara içmiyordur
 • Vücut kitle endeksi normal sınırlardadır, obez değildir
 • Göğüslerinin büyük olduğunu düşünüyordur ve estetik bulmuyordur
 • Göğüsleri fiziksel aktivitelerini kısıtlayacak boyutlardadır
 • Göğüslerinin büyüklüğüne bağlı boyun, omuz ve sırt ağrıları vardır
 • Omuzlarda sutyen askılarının yaptığı çökmeler izler vardır
 • Meme altı kıvrımlarda pişikler, cilt irritasyonları vardır

Ameliyat Olma Yaşı

Normalde kişinin ergenlik dönemini bitirmesi ve meme büyümesinin durması üzerinden en az 6 ay geçmiş olması gerekir. Ancak, henüz ergenlik döneminde iken çok büyük boyutlara ulaşan ve ergende ciddi psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yol açan durumlarda endokrinoloji ve psikiyatri uzmanlarının konsültasyonları da alınarak daha erken yaşta meme küçültme ameliyatı yapılabilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Öncesi

 • Ameliyat öncesi görüşmede hem genel beden ve ruh sağlığı hem de meme hastalıkları yönünden detaylı bir sorgulama yapılır, memelerin fotoğrafı çekilir, ölçümler yapılır.
 • Varsa daha önce memelerindeki tıbbi sorunlar ve geçirdiği tedaviler irdelenir
 • Tüm estetik ameliyatlarda uyulması gereken ve sitemizin ana sayfasında “Ameliyat öncesi dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altında sunulan konulara uyulmalı ve hazırlık yapılmalıdır.
 • Tüm bu hazırlıklara ek olarak, bir genel cerrahi uzmanına başvurup rutin meme muayenesi yaptırılmalı, mamografi ve ultrasonografi ile memenin son durumu ortaya konmalıdır.
 • Meme başında ve dikiş hatlarında olası bir dolaşım bozukluğuna bağlı komplikasyon riskini azaltmak için sigara ameliyattan en az 1 ay öncesinden mutlaka bırakılmalıdır.
 • Ameliyatın gerçekleştirileceği hastanenin anestezi doktoru ile görüşülür ve doktorun gerekli gördüğü tetkikler yaptırılır.
 • Vücut kitle endeksi obez kategorisinde olan kişilerde ameliyat sürecinde komplikasyon görülme sıklığı artar, bu nedenle öncelikle kilo verilmeli, daha sonra ameliyat planlanmalıdır.

Yeni Meme Boyutunun Planlanması

Meme küçültme ameliyatında çıkartılacak doku miktarı ve yeni oluşturulacak memenin boyutları sadece hastanın veya doktorun tercihine bağlı bir konu değildir. Standart olan estetik kabul edilen bir memenin meme başı genişliği, meme altı kıvrımı ile olan ilişkisi, memenin şekli bazı ölçü ve oranlarla belirlenmiştir.

Ameliyat edilecek kişinin göğüs kafesinin genişliği, meme tabanının genişliği, meme başının köprücük kemiğine olan uzaklığı, meme başı ile meme altı kıvrımı arasındaki mesafenin uzunluğu, meme derisinin kalitesi gibi birçok faktör göz önüne alınarak ameliyat planlaması yapılır.

Bazen hastalar yıllardır çektikleri sıkıntı nedeniyle göğüslerinin çok küçük olmasını isterler. Bu durumda bedenlerine göre çok küçük olan göğüslerin de estetik durmayacağı kendilerine izah edilmeli ve daha normal ölçülerde bir göğüs bedeni planlanmalıdır.

Meme Küçültme Yöntemleri ve Cerrahi Teknikler

Meme küçültme ameliyatı tam teşekküllü hastanelerde ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat günü, ameliyat öncesinde, uygulanacak cerrahi tekniğe göre göğüslerin üzerinde operasyonu yapacak plastik cerrahi uzmanı tarafından çizimler ve işaretlemeler yapılır.

Bacaklarda pıhtı oluşumunu engellemeye yarayan özel antitrombotik çoraplar giydirilir.  Daha sonra ameliyathaneye geçilir, genel anestezi uygulanarak ameliyata başlanır.

 • Sadece liposuction: Meme derisi fazla gevşek ve sarkık olmayan ve meme dokularından ziyade yağ dokusunun fazla olduğu seçilmiş olgularda, meme derisine hiç kesi yapmadan sadece “liposuction (yağ çekme)” işlemi yapılarak meme bir miktar küçültülebilir. Bazı olgularda doku çıkarma teknikleri ile birlikte özellikle koltuk altlarına doğru olan fazla yağlar liposuction yöntemi ile alınabilir.
 • “Serbest meme ucu grefti” tekniğinde meme ucu ve çevresindeki renkli alan (nipple-areola kompleksi) dairesel şekilde ameliyatın başında, yerinden çıkartılır, bir kenara konur, fazla doku çıkartılıp yeni meme şekillendirildikten sonra yeniden olması gerektiği yere bu yapı dikilir. Özellikle çok büyük hacimli memelerde, diyabetik hastalarda, çok sigara içenlerde meme başının kan dolaşımının riskli olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu teknikle ameliyat sonrasında emzirmek mümkün değildir, süt kanallarının meme ucu ile ilişkisi kesilmiştir ve meme ucunun duyusu eskisi gibi olmamaktadır.
 • Nipple-areola kompleksinin bir pedikül ile birlikte korunduğu, diğer alanların çıkartıldığı teknikler. Bu cerrahi tekniklerin ortak noktası meme başı ve çevresini yani nipple-areola kompleksini ve bu yapıya kan dolaşımı desteği sağlayacak, içerisinden kan damarları ve süt kanallarının geçtiği, bir miktar meme dokusunu korumak yani onlara cerrahi olarak dokunmamaktır. Meme başı ile birlikte bir bütün olarak korunan bu meme dokusuna “pedikül” denir. Bu pedikül sayesinde memenin süt verme emzirme özelliği de korunur. Cerrahi olarak korunacak olan ve pedikül dediğimiz bu yapı memedeki lokalizasyonuna göre isimlendirilir. Cerrahi teknikler kullandıkları pedikülün memedeki konumlandırılmasına göre;
  • Santral pedikül
  • Medial (iç) pedikül
  • Lateral (dış) pedikül
  • Superior (üst) pedikül
  • Supero-medial (üst-iç) pedikül
  • Supero-lateral (üst-dış) pedikül
  • İnferior (alt) pedikül
  • Vertikal (dikey) çift pedikül
  • Horizontal (yatay) çift pediküllü olabilmektedir.

Pedikül ÇeşitleriPedikül seçiminde amaç meme başına en iyi kan dolaşımı ve duyu desteği sağlarken memeyi şekillendirmede yeterli meme dokusunu da elde bulundurmaktır. Tek ve ideal bir pedikül yoktur, memenin büyüklüğü ve sarkıklığının derecesi ve cerrahların deneyimleri ve kişisel tercihleri pedikül seçiminde rol oynar.

Ameliyatta, önceden belirlenmiş ve meme üzerinde çizimi yapılmış meme başı ve pedikülü haricinde kalan fazla deri ve meme dokusu çıkartılır. Bu nedenle, memenin hangi bölgesinden doku çıkartılmak isteniyorsa pedikül bu alanın dışında kalacak şekilde seçilir. Örneğin, memeni alt kutbundaki dokuları çıkaracak isek, pedikül santral, üst, üst iç veya üst dış yerleşimli olmalıdır.

Ben kendi ameliyatlarımda hafif olgularda superior pedikül, daha ileri olgularda supero-medial pedikülü tercih etmekteyim. Bu pedikülleri kullanırken memenin asıl sarkık görünümünü veren ve ileride de tekrar sarkmasına neden olan memenin alt kutup bölümünü tamamen çıkartabilme olanağı bulmaktayım.

Meme Küçültme İz Çeşitleri

Ameliyatın başında fazla deriyi çıkarmak amacıyla meme derisinde yapılan kesiler ameliyatın sonunda yeni yerlerine dikildiğinde farklı şekillerde yara izleri veya kesi izleri oluşur. Bu izlerden en sık kullanılanları:

 • Periareolar: Sadece areola çevresinde dairesel şekilde iz vardır.
 • Vertikal: Areola çevresindeki dairesel ize ek olarak areoladan aşağı doğru orta hatta dikey olarak uzanan ve “lolipop” denilen şekildir.
 • Ters-T: Areola çevresindeki dairesel ize ve alt kutuptaki vertikal ize ek olarak meme altı kıvrımında yatay planda da iz olan şekil.
 • Sadece horizontal: Areola çevresindeki ize ek olarak sadece meme altı kıvrımı hizasında yatay planda iz vardır, alt meme kutbunda dikey iz yoktur.
 • J-şekil: Areola çevresindeki izden başlayıp aşağıya doğru inen ve meme altı kıvrımında dışarı doğru j harfi gibi şekil alan izdir.
 • L-şekil: Areola çevresinden başlayıp dikey olarak aşağı inen ve meme altı kıvrımında dışarı doğru yatay bileşeni olan iz tipidir.Meme Küçültme İz Çeşitleri

Yukarıda bahsedilen izlerin kullanılmasındaki amaç meme derisindeki fazla deriyi çıkartırken mümkün olduğunca daha kısa ve daha iz dikkat çeken izler oluşturmaktır. En sık kullanılan izler orta büyüklükteki memelerde “vertikal”, daha büyük memelerde ise “Ters-T” şeklindeki izlerdir. Kişisel tecrübelerime göre, ameliyatın sonucundan hastanın memnun olmasını etkileyen en önemli faktör izlerin boyu değil memenin estetik şekli olmaktadır.

Bazen daha kısa iz oluşturmak gayretiyle yetersiz deri çıkartıldığında meme derisinde potluklar kalmakta, meme istenilen estetik şekli tam almamakta ve çoğu zaman ikinci bir revizyona gerek duyulmaktadır. Bu nedenle ne kadar deri çıkartmak gerekiyorsa ne kadar iz kalması gerekiyorsa çekinmeden yapılması gerektiğini düşünüyorum.

 • Ameliyatta fazla dokular çıkartılıp meme yeniden şekillendirildikten sonra, ameliyat alanına içeride biriken sıvıyı dışarıya almak için drenler konur, kendiliğinden eriyen ciltaltı dikişlerle kesiler kapatılır, pansuman ve özel sutyen korse giydirildikten sonra ameliyat sonlandırılır.
 • Çıkartılan meme dokuları olası bir meme hastalığı yönünden incelenmek üzere patolojik tetkike gönderilir. Bu şekilde rutin patolojik incelmeye gönderilen meme küçültme materyallerinin binde 3-4’ünde daha önce saptanmamış meme tümörlerinin saptandığı bildirilmektedir. Çok erken safhada yakalanan bu olguların tedavisi de daha kolay olmaktadır.

Meme Küçültme Ameliyatının Risk ve Komplikasyonları

 • Meme içerisinde kan toplanması,
 • Enfeksiyon gelişmesi,
 • Meme başı ve cilt duyusunda değişiklik,
 • Meme başı ve meme cildinin kan dolaşımında bozulma ve buna bağlı kısmi veya tam kat deri kayıpları. Özellikle sigara öyküsü olan ve ameliyat sonrasında da sigara içmeye devam eden kişilerde daha fazla görülür.
 • Dikiş hatlarında yara açılması.
 • Kesi hatlarında kötü yara iyileşmesine (hipertrofik skar, keloid) bağlı belirgin nedbe (skar) oluşumu, yara izlerinde genişleme.
 • Asimetri,
 • Estetik olarak tatminkâr olmayan sonuç.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası

 • Ameliyattan 4-6 saat sonra yemek yemeye başlanır ve ayağa kalkıp dolaşılır.
 • Ameliyat gecesi hastanede geçirilir.
 • Drenler gelen sıvının miktarına göre 1-3 gün sonra çekilir.
 • 7-10 gün sonra pansumanlar çıkartılır ve duş alınacak hale gelinir.
 • Kesi izlerinin daha estetik iyileşmesine yardımcı olacak kremler birkaç ay kullanılır.
 • Altında balen bulunmayan özel korse 2-3 ay kullanılır.
 • Ameliyattan 1 hafta sonra kolları çok zorlamamak koşuluyla işe dönülebilir.
 • Ameliyattan sonra memenin estetik görünüm olarak gerçek şeklini alması 3-6 ayı bulur, sabırla beklenmelidir. Herhangi bir rötuş, revizyon gerekiyorsa yine en az 6 ay hatta bir yıl beklenerek son durumu görmek ve ona göre müdahale etmek gerekir.
 • Başlangıçta daha belirgin olan ameliyat izlerinin son halini alması 2 yılı bulur, sabırlı olunmalıdır.

Meme (Göğüs) Küçültme Ameliyatı Fiyatı?

Meme küçültme ameliyatı standart bir ameliyat değildir ve göğüs küçültme ameliyatı fiyatı da her hasta için aynı değildir. Göğüs küçültme ameliyatı içerisinde burundan nefes almayı engelleyen diğer sorunlar da birlikte düzeltilebilir ve ameliyat ücreti değişir. Diğer taraftan, her bireyin göğüs küçültme işleminin zorluk derecesi de değişkenlik göstermektedir, bu nedenle meme küçültme ameliyat fiyatı da ona göre değişmektedir. Diğer taraftan, internet ortamında göğüs estetiği fiyatlarını ilan etmek etik ve yasal değildir.

Meme Küçültme Ameliyatı Kansere Sebep Olur mu?

Meme küçültme ameliyatı kansere sebep olmadığı gibi, potansiyel olarak kanser gelişebilecek meme dokusunun miktarını azaltarak dolaylı olarak kanser gelişme riskini da azaltır. Diğer taraftan, meme küçültme ameliyatında çıkartılan meme dokusunun patolojik incelemesi yapıldığından henüz başlangıç aşamasındaki kanserler daha tespit edilebilir ve erken tanı konmuş olur.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Emzirebilir Miyim?

Serbest “meme başı grefti (free nipple graft)” tekniği haricinde kullanılan diğer cerrahi tekniklerde meme ucu bir miktar süt bezi ve süt kanalları ile bütünlüğü bozulmayacak şekilde, bir blok şeklinde, hareket ettirilir ve bu nedenle emzirme fonksiyonu devam eder.

Ameliyattan Ne Kadar Süre Sonra Emzirebilirim?

Ameliyatınız ile emzirme arasına gebelik süreci gireceğinden yeterli süre geçmiş olacaktır.

Emzirme Bittikten Ne Kadar Süre Sonra Ameliyat Olabilirim?

Süt bezlerinin eski hallerine dönebilmeleri için en az 6 ay, hatta 1 yıl beklenilmesinde yarar vardır.

Meme Küçültme Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Ameliyat kullanılan tekniğe göre 3-5 saat sürebilir, bazen daha da fazla sürebilir.

Ameliyatsız Meme Küçültmek Mümkün mü?

Ameliyat haricinde etkili bir göğüs küçültme yöntemi yoktur maalesef. Ancak, fazla kilolu kişiler kilo verdiklerinde meme boyutları da bir miktar küçülebilir. Eğer göğüslerin büyümesine neden olan bir ilaç veya hastalık varsa öncelikle bu durum düzeltilmelidir.

Meme Ucu da Küçültülebilir mi?

Meme ucu bölgesinde ek bir dolaşım sorunu riski oluşturmaktan kaçınmak için meme küçültme ameliyatında meme uçlarına müdahale etmiyorum. Ameliyattan birkaç ay sonra, lokal anestezi altında meme ucu küçültme işlemini ayrıca yapmayı tercih ediyorum.

Aynı Anda Dikleştirme de Yapılabilir mi?

Tüm meme küçültme ameliyatlarında rutin olarak meme dikleştirme meme toparlama işlemi de yapılmaktadır, yani meme ucu olması gereken yere, daha yukarı bir pozisyona taşınmaktadır. Ek olarak genişlemiş olan areola kısımları da küçültülür ve daha simetrik bir hale getirilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Kullanılan cerrahi tekniği göre meme derisinde kesi yapılmasına bağlı bir miktar iz kalacaktır. Oluşan izlerin son halini alması 2 yılı bulmaktadır. Genellikle bu izler çok dikkat çekici değildir, ancak kişilerin yara iyileşme özelliklerine göre, nadiren daha belirgin iz de kalabilmektedir.

Ne Zaman Sütyen Takabileceğim ve Doğru Sütyen Seçimini Nasıl Yapabilirim?

Yeni bedeninize sutyen seçmek için acele etmeyiniz, doktorunuzun verdiği özel sutyen korseyi en az 2 ay kullanınız. Hatta ameliyattan 1-2 hafta sonra memelerdeki ödemin azalmasına bağlı aynı korsenin bir küçük bedenine geçmeniz gerekebilir. 2-3 ay sonra bizzat üzerinize deneyerek sutyen alınız ve alırken kesi izlerinin üzerine bası yapmayacak ancak memeyi iyice kavrayacak şekil ve beden de sutyen tercih ediniz.

Hastanede Ne Kadar Yatacağım?

Herhangi bir tıbbi veya sosyal gereklilik olmadığı durumlarda hastanede bir gece yatmak yeterli olmaktadır.

Meme Küçültme Ameliyat Fiyatları 2024

Meme küçültme ameliyatı fiyatları hastaneye, memedeki büyüklüğün derecesine ve doktora göre değişmektedir. Güncel fiyat bilgisi almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

 1. Breast reduction

Sık Sorulan Sorular

Meme küçültme ameliyatı ağrılı mıdır?

Meme küçültme ameliyatı sonrası ciddi bir ağrı söz konusu değildir. Aksine, meme kitlesi azaltıldığı için göğüslerde bir rahatlama ve hafifleme hissedilir. Ameliyat bittiğinde ciltte kesi yapılan yerlere lokal anestezi uygulanmış olduğu için hemen hiç ağrı duyulmaz. Ameliyat sonrası ilerleyen saatlerde ise damardan uygulanan ağrı kesiciler devreye girer ve ağrı kontrol altına alınır. Ameliyatın ertesi günü sadece parasetamol gibi basit ağrı kesicilere gerek duyulur veya hiç ağrı kesici almaya gerek duyulmaz. Eğer ameliyat sonrasında ciddi bir ağrı ve memede şişme ve gerginlik gelişiyorsa bu durum meme içerisinde kan toplanması (hematom) denilen bir komplikasyon belirtisi olabilir ve ameliyatı yapan plastik cerrah ile iletişime geçilmelidir.

Meme küçültme ameliyatı sonrası ağrılar ne zaman geçer?

Meme büyütme ameliyatına göre çok çok az olan ağrılar genellikle meme altı kıvrımındaki cilt kesilerinden kaynaklanır ve basit ağrı kesiciler ile kontrol altına alınır. Genellikle ameliyattan 1-2 gün sonra ağrı kesici almaya gerek duyulmaz. Ancak kollar çok kullanılırsa buna bağlı memelerde bir miktar şişme ve ağrı görülebilir. Ciddi ağrılar bir komplikasyon habercisi olabilir ve ameliyatı yapan doktorla iletişime geçilmelidir.

Meme küçültme ameliyatından sonra ne zaman işe dönebilirim?

Herhangi bir komplikasyon gelişmemiş ise, meme küçültme ameliyatından bir hafta sonra özel sutyen korse kullanmak ve kolları çok zorlamamak kaydıyla işe dönülebilinir. Eğer işte kolları zorlayıcı fiziksel aktiviteler yapılacak ise ameliyattan 2 hafta sonra işe dönmek daha iyi olur.

Meme küçültme ameliyatında yaşın etkisi var mı?

Normal koşullarda meme küçültme ameliyatı için meme büyüme sürecinin bitmesi üzerinden en az 6 ay geçmesi memelerin son halini alması beklenir. Meme büyüme süreci ergenlik döneminde daha hızlı olur ancak 18 yaşından sonra da bir miktar büyümeye devam edebilir. 18 Yaşından sonra 6 ay süre ile meme hacminde belirgin bir artış yok ise ameliyat planlanabilir. Diğer yandan, ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açacak derecede büyük meme söz konusu ise endokrinoloji ve psikiyatri konsültasyonları alındıktan sonra daha erken yaşlarda da meme küçültme ameliyatı yapılabilir.

Meme küçültme ameliyatı sonrası doktor kontrolleri ne zaman yapılır?

Ameliyatı takip eden ilk günlerde kontrol muayenelerinin zamanlaması plastik cerrahın kişisel tercihine ve dren kullanılıp kullanılmamasına göre değişebilir. Benim kendi pratiğimde ameliyat sonrası 3-5. günlerde dren çekmek ve ilk pansuman değişimi için hastamı 2 kez kontrole çağırıyorum. Ameliyattan 10 gün sonra bir kontrol daha yapıyorum. Daha yakından takip etmeyi gerektiren bir durum söz konusu değilse ameliyattan 1, 3, 6 ve 12 ay sonra rutin takip muayenelerini planlıyorum.

Meme küçültme ameliyatı sonrası göğüsler tekrar büyüyebilir mi?

Normal koşullarda meme küçültme ameliyatı sonrasında göğüsler tekrar eskisi kadar büyük hacimlere ulaşmazlar. Ancak, aşırı kilo alımı, hormonal hastalıklar, kitle gelişimi ile karakterize meme hastalıkları veya gebelik gibi özel durumlarda göğüslerde bir miktar büyüme gözlenebilir.

Meme küçültme ameliyatı sonucu kişiden kişiye değişir mi?

Ameliyat sonrasında mememin estetik görünümü meme dokusunun ve meme derisinin ameliyat öncesi yapısına, göğüs kafesinin yapısına, kişinin yara iyileşme özelliklerine ve uygulanan cerrahi tekniğe göre bir miktar farklılık gösterebilir. Yara izleri her hastada aynı şekilde iyileşmeyebilir. Diğer taraftan, her iki memede yapılan meme küçültme ameliyatı sonrasında memeler arasında mutlak bir simetri elde etmek güçtür. Minimal asimetrilere hazırlıklı olmak gerekir. Ameliyattan en az 6 ay geçtikten sonra dikkat çeken bir asimetri varsa lokal anestezi altında revizyon ile düzeltme yoluna gidilir. Özellikle belirtmek isterim ki sigara içenlerde meme başında dolaşım bozukluğu, dikiş hatlarında açılma veya kötü yara iyileşmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma ihtimali daha fazladır.

Göğüs küçültme ameliyatında göğüsler ne kadar küçültülmeli?

Ameliyat öncesinde göğüs kafesi genişliği, meme hacmi ve beden ölçüleri göz önüne alınır ve uygulanacak tekniğin önerdiği ölçülere göre bir çizim ve planlama yapılır. Uygulan cerrahi tekniğin önerdiği ölçüler binlerce hasta üzerinde yapılan ve alınan sonuçlar göz önüne alınarak geliştirildiği için elde edilen sonuçlar büyük oranda normal sınırlar içerisinde kalır. Amaç beden ölçüleri ile orantılı bir şekil ve büyüklük elde etmektir. Bazı hastalar doğal ve estetik olmayacak kadar küçük göğüs isteyebilmektedirler, bu tür hastalara bunun doğru olmayacağını izah ediyorum ve ikna olmayan hastaları ameliyat etmiyorum. Bazen göğüsler normal ölçülerde olmasına rağmen hasta yeterince küçülmediğini düşünebilmekte. Bazen de gerçekten yeterli meme küçültme işlemi yapılmamış olabilmektedir. Yeterince küçültülmemiş göğüsleri ikinci bir operasyonla biraz daha küçültmek mümkün iken çok küçük bir memeyi tekrar büyütmek için silikon implant haricinde çözüm yoktur. Her ne kadar, memenin ameliyat sonrası alacağı şekli ve büyüklüğü simüle eden bazı programlar olsa da pratikte her zaman gerçek sonuçlarla bilgisayarda gösterilen sonuçlar örtüşmeyebilmektedir. Ben kendi pratiğimde ameliyat öncesinde hastama kesin sutyen ölçüleri vermiyorum ve ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra göğüslerin alacağı şekle göre sutyen seçmesi için beklemesini öneriyorum.

Meme küçültme ameliyatında süt kanalları zarar görür mü?

Meme küçültme amacıyla farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin çoğunda çıkartılmayan meme dokusu (süt bezleri) ile meme ucu arasındaki bağlantı yani süt kanalları korunur ve ileride süt verme konusunda sorun yaşanmaz. Plastik cerrahi uzmanı ile yapılan ön görüşmede size hangi tekniğin uygulanacağını ve süt kanallarının korunup korunmayacağını sormak en doğrusudur. Ben kendi pratiğimde genellikle supero-medial pediküle dayanan bir teknik kullanıyorum ve süt kanallarını koruyorum.

Meme derisinde iz bırakmadan veya çok kısa izlerle meme küçültmek mümkün mü?

Sadece çok seçilmiş olgularda liposuction yöntemi ile meme küçültülürse meme derisinde belirgin bir iz kalmaz. Ek olarak, Ters-T şeklindeki izden daha kısa iz bırakan bazı cerrahi teknikler vardır ancak her olgu için uygun değildir. Daha kısa iz oluşturmak adına fazla meme derisinin yeterince çıkartılmadığı olgularda iz kısa kalsa da nihai estetik sonuç güzel olmadığından hasta tatmin oranı düşüktür, genellikle yeniden ameliyat gerekir.

Ameliyattan ne kadar zaman sonra spora başlayabilirim?

Göğüs küçültme ameliyatından 4 hafta sonra kolları çok zorlamamak ve sutyen korse kullanmak koşuluyla spora başlanabilir. Yüzme, tenis, ağırlık kaldırma gibi kolları zorlayıcı sporlar için en az 6 hafta beklenmesinde yarar vardır. Kollar kullanılırken ağrı duyulursa ara verilmeli fazla zorlanmamalıdır.

Ameliyattan sonra denize girmek ve güneşlenmek zararlı mıdır?

Meme küçültme ameliyatında yapılan kesi hatlarının iyileşmesi ve su geçirmez hale gelmesi ortalama 2 haftayı bulur. Bu süreden sonra deniz havuz vb. suya girmede, kolları zorlamamak koşulu ile, bir sakınca yoktur. Diğer yandan, güneş yara izlerinde koyulaşmaya neden olabileceği için güneşten korunulmalıdır. Kesi yerleri üzerine 50 faktörlü güneş kremi sürülüp üzerine tüm göğsü kapatacak bir mayo ile suya girilebilir.

Ameliyattan sonra sutyen kullanmasam olur mu?

Ameliyattan sonraki 2-3 ay boyunca özel sutyen korse kullanmak dikiş hatlarının ve göğüslerin desteklenmesi bağlamında zorunludur. Daha sonra sutyen kullanılmasa da olur. Ne varki, ayakta iken sutyen kullanılmadığında yer çekimi etkisi ile göğüslerin sarkmaya daha yatkın olduğu hatırda tutulmalıdır.

Ameliyattan ne kadar süre sonra göğüslerimin gerçek şekli ortaya çıkar?

Göğüs küçültme ameliyatından sonra pansumanların açıldığında ilk göreceğiniz göğüs şekli göğüslerinizin gerçek şekli değildir. Ödemlerin geçmesi ve göğüslerin doğal halini alması ortalama 3-6 aylık bir süreçtir. Kesi izlerinin son halini alması ise 1-2 yılı bulur.

Ameliyattan sonra göğüs şeklim hep aynı kalır mı?

Meme küçültme ameliyatı sonrası ortaya çıkan gögüs şekli ömür boyu aynı kalmayacaktır. Göğüsler yer çekimi, kilo alıp verme, gebelik, güneş etkisi ve yaşlanma gibi nedenlerle bir miktar değişime uğrayacaktır.

Meme küçültme ameliyatı tekrarlanabilir mi?

Yeterince küçültülmemiş veya şekil verilmemiş göğüslere tekrar göğüs küçültme ve toparlama ameliyatı yapılabilir. Bu işlem için ilk ameliyatın üzerinden en az 1 yıl geçmesini beklemekte yarar vardır. Burada önemli bir nokta; ilk ameliyatta kullanılan cerrahi tekniğin bilinmesidir. Bu nedenle ikinci ameliyatı başka bir doktor yapacak ise ilk ameliyatla ilgili teknik bilgiler ilk ameliyatı yapan doktor ve ameliyatın yapıldığı hastaneden talep edilmelidir.

Meme küçültme ameliyat fiyatı ne kadardır?

Meme küçültme, Göğüs küçültme ameliyat fiyatları ameliyatın yapılacağı hastaneye, ameliyatın zorluk derecesine ve ameliyatı yapan plastik cerraha göre değişir. Sizin için geçerli olacak fiyatı öğrenmek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

64 Yorum

  1. Merhaba, WhatsApp hattımız üzerinden iletişime geçerseniz eğer yardımcı olabiliriz, saygılarımla

 1. Merhaba doktor bey göğüs küçültme ameliyatı fiyatı alabilir miyim göğüs genişliği 111 cm ve 120 beden desteksiz toparlayıcı kullanıyorum

  1. Merhaba, WhatsApp hattımız üzerinden fotoğraf göndererek iletişime geçerseniz eğer değerlendirebiliriz, saygılarımla

 2. Göğüs ölçülerim 70 A desteksiz sütyen kullanıyorum. Göğüs büyütme ameliyatı için ameliyat süreci ve fiyat hakkında bilgi alabilir miyim?

  1. Merhaba, WhatsApp hattımız üzerinden iletişime geçerseniz eğer değerlendirebiliriz, saygılarımla

  1. Semra Hanım Merhaba, e-posta adresiniz üzerinden sizinle iletişime geçilmiştir. Saygılarımla

 3. Merhaba,

  1.71 boyundayım Kilom 60. Göğüsüm 34DD cup B cup’a inmek istiyorum, fiyat bilgisi alabilir miyim?

  1. Tuba Hanım Merhaba, e-posta adresiniz üzerinden geri dönüş yapılmıştır. Kontrolünü sağlayabilirsiniz. Saygılarımla

 4. Merhabalar….56 yaşındayım.alt beden genişliği 78 cm.- göğüs genişliği 98….Çok küçük istiyorum yok gibi….olabilir mi?….olursa fiyat ne civarlarda olur….Çok teşekkür ederim….

  1. Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

   1. Merhaba,
    Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
    -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
    – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
    Saygılarımla

  1. Ayşe Hanım Merhaba,

   Ameliyat fiyatı ve diğer detaylar ile ilgili bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilir misiniz ?
   WhatsApp : 0535 875 2020

   Teşekkürler

 5. Merhabalar göğüs ölçüm 80 C.küçülme nedeniyle fazla sarktı.amacım boş deriden kurtulurken küçültmede yaptırmak dikleştirme değil yani.2 çocuğum var küçüğü 3.5 yaşında.emzirme sürecim geçti yani.çocuk da düşünmüyorum.fiyatı ne olur acaba?yardımcı olursanız sevinirim.iyi çalışmalar.

  1. Göğüs küçültme ameliyatı olmak istiyorum. Bunun için hem fiyat bilgisi, hem de emzirme durumunu sormak istiyorum. Yardımcı olursaniz sevinirim

 6. Merhabalar 80 d ve 85 c kaliplar kullaniyorum meme kucultme ameliyati yaptirmak istiyorum. Fiyat bilgisi almak istiyorum

 7. hocam meraba karstan musa yıldız sizden ricam eşim 36 yaşında meme küçülmeyi düşünüyor nasıl yaparız maliyeti bize nolur

  iletişim 0537 883 1565 sizden ricam telefon açılması

 8. Merhabalar.

  22 yaşındayım. Evliyim çocuğum yok. Yıllardır büyük gogusler yüzünden ne rahat hareket edebiliyorum ne de istediğimi giyebiliyorum.
  Bunun yanı sıra son 5 6 aydır çektiğim boyun ve sırt ağrısı da cabası. Sutyen lastiklerinin verdiği acıyı saymıyorum bile(cokuntu var omuzlarda ) . Kendime göre sutyen bulamama sikintisi yaşıyorum. uzerime surekli bol gomlekler/ ceket giyimek zorunda hissediyorum kendimi.
  ve cocugum olmadigi icin tavsi etmiyorlar
  peki bunun gercekten yan etkisi varmi ?

  boyum 1.73
  kilom 80
  sutyen beden 90 G cup kullaniyorum

  kucuktme ve diklestirme icin fiyat ogrenebilirmiyim acaba?

  iyi gunler ,

 9. Merhaba, göğüs küçültme fiyatlarıyla ilgili bilgi almak istiyorum cevaplayabilirseniz çok sevinicem 19 yaşındayım

 10. Merhaba 38 yaşındayım 95 neden sutyen tanıyorum. Göğüs küçültme ameliyatı yaptırmak istiyorum. Ameliyat ücreti ogrenebilirmiyim.

 11. Merhaba Cengiz Bey,

  40yaşındayım. Göğüs küçülteme ameliyatı olmak istiyorum. 90-95 D Kalıp sütyen kullanıyorum. Belimde fıtık ve boyun düzleşmem var. sırt ağrılarım gün geçtikçe artıyor. Ameliyat düşünüyorum. Öncelikli ne yapmamız gerekiyor ve fiyat konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

 12. Merhaba neden meme küçültme fiyat bilgisi paylaşmıyorsunuz ortalama bir fiyatınız vardır değilmi?Ben sağlığım açısından küçültmek istiyorum..

 13. Merhaba cengiz bey 1 dogum yaptim ve şuan 95 beden takiyorum aşırı derecede agrilarim var sırt ve boyun bölgesinde gögüs küçültme ameliyat fiyatlarını ögrenebilirmiyim.
  Teşekkürler.

 14. Merhaba , meme küçültme ameliyatı olmak istiyorum. 38DD kullanıyorum. Fiyat bilgisi alabilirmiyim.

 15. Merhaba Cengiz bey ben 20 yaşındayım 4 ay önce meme küçültme operasyonu geçirdim fakat göğüsümün kahverengi kısımının hemen altında yaralar açıldı doktorum sigara içtiğim için olduğunu söyledi 4 ay oldu yaralarım kapanıyor tekrar tekrar açılıyor iltihaplanma sonucu ufak bi yarık oluştu bunun için tekrar bi doktora başvurmalı mıyım yoksa pansumanıma devam mı etmeliyim

 16. Merhaba ben Londrada kaliyorum, 6nci ayda gelmeyi dusunuyorum meme kucultmek icin. Fiyat ogrenebilirmiyim lutfen

 17. Merhababen 41 yasindayim85 d kalip sudyen takiyorum sırtım ve omuzlarim cok agriyor ben de goğüslerimi kucultsem ağrilarim dinermi ve mumkunse fiyatini ögrenebilirmiyim.

 18. İyi günler. Yaşım 22 85 beden iç Çamasiri takıyorum ve bundan çok fazla rahatsızım kendimden utanıyorum. Yaklaşık 16 ay sonra düğünüm var ve göğüs küçültme ameliyatı hakkında fiyatı öğrenmek istiyorum .

 19. 18 yaşındayım 90 beden takıyorum ve bu durumdan memnun değilim küçültmek istiyorum fiyat öğrenebilirmiyim acaba ?

 20. Merhabalar meme küçültme ameliyatı olmak istiyorum bu gün ameliyatım vardı ama kafama takılan sorular yüzünden iptal ettim ben hem meme küçültme hem karın yağları nı aldırmak istiyorum meme küçültme fiyatını ayrı VE her ikisi kombin olarak fiyat alma şansım var mı acaba

 21. İyi günler doğum yapmadan önce 85 yakiyorum doğumdan sonra 95 beden takıyorum bebegim silinen keseli 2 yıl oldu fiyat nedir meme küçültmede

  1. Merhaba, Meme Küçültme Ameliyatı fiyatı hakkında detaylı bilgi e-mail yoluyla iletilmiştir. İyi günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu