Meme Dikleştirme (Toparlama)

Estetik ve normal kabul edilen bir memeye yandan bakıldığında meme ucu ve meme alt kutbu meme altı kıvrımının daha yukarısında yerleşmiştir. Herhangi bir nedenle meme ucu meme altı kıvrımının aşağısına inmiş yani sarkmış deforme olmuş bir memenin bazı cerrahi teknikler kullanarak ideal estetik görünüme kavuşturulması ameliyatına “mastopeksi” veya “meme (göğüs) dikleştirme” veya “meme toparlama” ameliyatı denir.

Göğüsler neden sarkar?

Meme dokusu ve onu bir kılıf gibi saran meme derisi statik bir yapı değildir. Göğüsler zaman içerisinde çevresel ve yapısal birçok nedenle büyüklük ve şekil olarak değişim süreci yaşar. Bazı kadınların göğüsleri genetik ve yapısal olarak daha gevşektir ve sarkmaya daha meyillidir. Memelerde sarkmaya neden olabilen faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Memelerin büyük olması; büyük memeler ağırlığının etkisi ile daha çabuk sarkar, ergenlik döneminde dahi sarkma gözlenebilir.
 • Aşırı kilo alıp verme
 • Gebelik
 • Emzirme
 • Menapoza bağlı meme dokusunda azalma ve gevşeme
 • Yaşlanma
 • Daha önce meme büyütme amacıyla uygulanmış silikon implantlar
 • Sigara
 • Aşırı güneşe maruz kalma gibi bazı çevresel nedenler
 • Obezite

Meme sarkması (meme pitozu) şekilleri

Meme başı (nipple) ve çevresindeki pembe-kahverengi alanın (areola) yani “nipple-areola kompleksinin, NAK” meme altı kıvrımına göre aşağıya doğru yer değiştirmesine “meme sarkması” veya “meme pitozu” denir.

Normal bir memeye yandan bakıldığında meme ucu meme altı kıvrımı hizasının yukarısındadır, hafif yukarıyı gösterir ve memenin alt kutbu (meme ucu ile meme altı kıvrımı arasında kalan kısım) hafif dışa kavislidir ancak çok gevşek ve sarkık değildir. Meme ucunun meme altı kıvrımı ve meme alt kutbu ile olan ilişkisine göre meme sarkması derecelendirilir.

 • Hafif derecede sarkma (1. Derece): Meme ucu meme altı kıvrımının hizasında veya hemen aşağısındadır (1 cm kadar) ancak alt meme kutbunun üzerindedir. Meme ucu karşıyı gösterir.
 • Orta derecede sarkma (2. Derece): Meme ucu meme altı kıvrımından 1 cm’den daha fazla aşağıdadır ancak hala meme ucunun altında bir miktar meme alt kutbu bulunur. Meme ucu hafif aşağıyı gösterir.
 • İleri derecede sarkma (3. Derece): Meme ucu meme altı kıvrımının çok aşağısındadır ve daha aşağısında hiç meme dokusu yoktur, meme ucu en aşağıdadır. Meme ucu tamamen aşağıyı gösterir.
 • Yalancı sarkma (psödopitoz): Meme ucu meme altı kıvrımının yukarısındadır ancak meme alt kutbu sarkmıştır yani meme altı kıvrımının altına inmiştir.

Meme dikleştirme ameliyatı öncesi

Meme büyütme ameliyatı sayfasında belirttiğim koşulları sağlayan hastalar ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken önlemleri alarak kendilerini ameliyata hazırlarlar. Bu önlemler sitemde “Ameliyat öncesi” başlığı altında ayrı bir sayfada genişçe açıklanmıştır.

Özellikle kan sulandırıcı ilaç ve gıdalardan uzak durulmalı ve sigara içilmemelidir. Meme dikleştirme ameliyatı öncesi aday meme hastalıkları uzmanına (ülkemizde genel cerrahi uzmanları) başvurmalı ve olası meme hastalıkları yönünden rutin bir değerlendirme yaptırmalıdır.  Ameliyata engel teşkil edebilecek herhangi bir meme hastalığı tespit edilirse öncelikle bu durum tedavi edilmelidir.

Diğer taraftan tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat öncesinde aspirin veya düzenli yeşil çay tüketimi gibi kan sulandırıcılar kesilmeli, genel anestezi yönünden gerekli tetkikler yapılmalı ve kişinin fiziksel ve psikolojik olarak ameliyata hazır olduğu teyit edildikten sonra ameliyat aşamasına geçilmelidir.

Meme dikleştirme toparlama mastopeksi ameliyatı yöntemleri

Ameliyat çok sınırlı müdahaleler haricinde genel anestezi altında yapılır ve yapılacak işlemin karmaşıklığına göre ameliyat süresi 1-4 saat arasında değişmektedir.

Ameliyatın amacı sarkmış olan meme ucunu olması gereken seviyeye taşımak, fazla meme derisini 3 boyutlu olarak çıkarmak ve memeye daha estetik bir şekil vermektir. Sarkmanın ve meme dokusundaki deformasyonun derecesine göre farklı cerrahi teknikler uygulanmakta ve meme derisinde uygulanan yönteme göre farklı kesi izleri kalmaktadır. Bu izler sadece meme başı çevresinde olabileceği gibi, bu ize ek olarak meme altında dikey şekilde (Lolipop, vertikal), j şeklinde veya ters-T şeklinde izler kalabilmektedir.

Meme dikleştirme ve büyütme ameliyatı

Normal meme dikleştirme ameliyatında memenin hacmi yani beden ölçüsü değiştirilmez ancak şekli daha estetik hale getirilir. Eğer memede sarkmanın yanı sıra ciddi hacim kaybı da söz konusu ise meme dikleştirme ameliyatıyla birlikte silikon implant ile meme büyütme işlemi de yapılarak memenin hem sarkması giderilir hem de hacim olarak istenilen büyüklük (sutyen ölçüsü) sağlanmış olur. İki farklı işlemin yapıldığı bu tip bir ameliyat daha fazla cerrahi deneyim gerektirir.

Az hacimli ve sarkık memelere sahip bazı hastalar “meme dikleştirme estetiği” talebi ile bazı hastalar ise “meme büyütme estetiği” talebi ile başvurmaktadır. Yapılan muayene sonucunda hem memenin sarkma derecesi hem de hacmi değerlendirilir ve meme estetiğinde uygulanacak işlemlere karar verilir.

Meme estetiğinde amaç memeye hem hacim hem de şekil bakımından normal ve estetik bir görünüm kazandırmaktır. Meme büyütme estetiği ve kullanılan silikon implantlarla ilgili daha fazla bilgiyi “meme büyütme” başlıklı sayfamızda bulabilirsiniz.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası

Meme dikleştirme ameliyatından 2 saat sonra ağızdan beslenmeye başlanır ve 4 saat sonra ayağa kalkılır. Bir gece hastanede kalınır. Varsa drenler, ertesi gün veya 1-2 gün sonra çekilir.

Göğüsleri sabit tutan ve dikiş hatlarına bası yapmayan özel sutyen korse en az 2 ay kullanılır. Pansumanların değişimi ve banyo yapacak hale gelmek 7-10 günü bulur. Kesi hatları için özel kremler kullanılır ve izler son halini alana kadar yani en az 1 yıl güneşten korunmaya dikkat edilir.

Bandajlar çıktıktan sonra görülen meme görünümü memenin son hali değildir, ilk haftalar meme alt kutbu daha basık ve sıkı, üst kutbu daha şiş görünür. İlerleyen aylarda, meme yer çekimi etkisi ile gevşemeye başlar ve daha doğal bir görünüm alır.

Meme dikleştirme ameliyatının riskleri ve komplikasyonları

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Dikiş hatlarında açılma
 • Meme başı kan dolaşımında bozulma ve doku kaybı
 • Meme ucunda duyu değişiklikleri veya his kaybı
 • Asimetri
 • Kesi izlerinin kötü iyileşmesi
 • Tatmin edici olmayan estetik sonuç

 Süt vermeyi kestikten ne kadar sonra ameliyat olabilirim?

Meme bezlerinin süt üretimini tamamen durdurması ve gebelik öncesi durumuna dönmesi için en az 3-6 ay beklenmelidir.

 Meme dikleştirme ameliyatı süt vermeyi engeller mi?

Bazı tekniklerde süt bezlerinin bir kısmı kesiliyor olsa da genel olarak memenin süt verme fonksiyonu etkilenmez.

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı aynı anda yapılabilir mi?

Evet yapılabilir, dikleştirme gereken olguların çoğunda memede ciddi bir hacim kaybı da söz konusudur ve silikon implant ile desteklenmesi gerekmektedir.

Göğüslerimde sarkma var bana hangi ameliyat gerekli?

Sarkmanın söz konusu olduğu göğüslere mutlaka dikleştirme ameliyatı gereklidir. Ancak yapılacak dikleştirme ameliyatına ek olarak başka işlemin gerekip gerekmediğine memenin büyüklüğüne bakarak karar verilir. Memelerde eğer;

 • Sarkma var ancak büyüklük (sutyen ölçüsü, cup size) normal ise sadece meme dikleştirme ameliyatı yapılır.
 • Sarkma var ve yanında meme hacmi küçük ise, meme dikleştirme ve silikon implant ile meme büyütme birlikte yapılır.
 • Sarkma var ve meme hacmi de büyük ise, meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı birlikte yapılır.

 Ameliyat yaş sınırı nedir?

Meme dikleştirme ameliyatı için meme gelişiminin tamamlanması beklenmelidir. Çok özel durumlar haricinde en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Genel sağlık sorunu olmayan hastalarda özel bir üst yaş sınırı yoktur.

Ameliyat için en uygun zamanlama nedir?

Yakın bir zamanda bebek sahibi olmayı planlıyorsanız meme dikleştirme ameliyatını gebelik ve emzirme süreci bittikten sonra yaptırmanızı öneriyorum çünkü gebelik ve emzirme dönemlerinde göğüslerde sarkma ve hacim değişiklikleri yaşanacaktır. Eğer yakın gelecekte bebek sahibi olmayı planlamıyorsanız, örneğin bekarsanız, beklemek zorunda değilsiniz ameliyat olabilirsiniz. Ancak, bilmelisiniz ki ileride yaşayabileceğiniz gebelik ve emzirme dönemleri göğüslerinizde bir miktar değişime yol açacaktır.

 Meme dikleştirme ameliyatı yapılmış bir memeye daha sonra meme büyütme ameliyatı yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Bazen memenin büyüklüğü konusunda ve silikon implanta gerek olup olmadığı konusunda kararsız kalınabilir. Bazen de sarkma çok ileri boyuttadır ve implant ile birlikte ameliyat edilmesi komplikasyon riskini artırabilir. Böyle durumlarda önce sadece meme dikleştirme ameliyatı yapılır. Ameliyattan en az 6 ay-1 yıl sonra istenirse silikon implant ile meme büyütme ameliyatı yapılabilir.

Meme dikleştirme ameliyatının sonuçları kalıcı mıdır?

Hiçbir meme ameliyatının sonuçları kalıcı değildir mutlaka zamana ve çevresel koşullara bağlı olarak bir miktar değişim gözlenir. Özellikle genetik yatkınlığı olan, derisi çok gevşek olan, ameliyattan sonra gebelik ve emzirme süreci yaşayan, kilo alıp verme durumları yaşayan kişilerde sonuçların kalıcılık süresi daha kısa olabilmektedir.

Meme uçlarında his veya duyu kaybı olur mu?

Uygulanan cerrahi tekniğe göre nadiren geçici his kayıpları veya duyu değişiklikleri gözlenebilir. Çok çok nadiren de kalıcı his kaybı olabilir.

Ameliyat ağrılı mıdır?

Sadece meme dikleştirme ameliyatında ciddi bir ağrı olmaz. Eğer meme dikleştirme işlemi yanında silikon implant ile meme büyütme işlemi de yapılmış ise silikonun meme ve kas dokusunu ittirmesi, gerdirmesine bağlı bir miktar ağrı özellikle ilk gün olur ancak bu ağrı basit ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilecek düzeydedir.

Ameliyatsız meme dikleştirme mümkün mü?

Göğüslerin formunu korumak için bazı önerilerde bulunulabilir ancak sarkmış bir göğsü ameliyatsız dikleştirmek mümkün değildir, eğer öyle bir yöntem olsaydı kimse ameliyat olmaz herkes o yöntemi uygulardı.

Ameliyat sonrası iz kalır mı?

Kullanılan cerrahi tekniğe göre memede bir miktar iz kalacaktır. Ameliyat sonrasında izlerin tamamen iyileşmesi ve dikkat çekmeyen hale gelmesi 1-2 yılı bulmaktadır. Bu süreçte, özellikle ilk aylarda yardımcı bazı kremler kullanılır. Kesi izinin ne kadar güzel iyileşeceğini belirleyen en önemli faktör kişinin yara iyileşme özelliğidir, bazı kişilerde yaralar hızla ve güzelce iyileşirken, bazı hastalarda izler daha yavaş ve daha zor iyileşebilmektedir. Bazen de hipertrofik skar veya keloid dediğimiz kötü yara iyileşmesi görülebilmektedir.

14 YORUMLAR

  • Eylem Hanım Merhaba,
   Fiyat bilgisi alabilmek adına 05358752020 numaralı WhatsApp hattından asistanım ile iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımla

 1. Merhaba ismim ferhan ben 2014yilinda karaciğer verdim abime ama göğüslerim çok sarktı olduğum ameliyattan dolayı korkuyorum yaptırmaya bir sorun yasarmiyim acaba birde ucret öğrenmek istiyorum

 2. Merhabalar. Ben de 20 kilo verdim ve göğüslerim sarktı. Küçük değiller ama sanki hepsi aşağıda toplandı üst taraf hep deri. 25 yaşındayım, biraz korkularım var ilerki zamanlarla ilgili. Bilgi alabilir miyim

  • İlke Hanım Merhaba, öncelikle görüp değerlendirmemiz gerekmektedir. Bunun için gelip muayene olma imkanını varsa eğer randevu oluşturabiliriz. Gelme imkanınız yoksa da 05358752020 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak bilgi alabilirsiniz, saygılarımla

 3. Merhabalar 24 yasindayim bekarım liseden bu yana cok fazla kilo alip verdigim icin vucudumun goguslerimin derisi inanılmaz sarkık ne yaptiysam duzelmedi bacak kalca kol her yerim sarkık ama en cok rahatsiz oldugum göğüslerim ve bu beni ciddi anlamda rahatsiz ediyor ilk muayeneniz ücretli midir ucretliyse ne kadar bi de 95 beden kullaniyorum ama içi boş full deri gibi yani kücültme de gerekir mi yoksa deri toplandıktan sonra normal hacime gelecek mi diklestirmeyle beraber fiyat araliğini yazarsaniz sevinirim iyi gunler tesekkurler

 4. Merhaba benim 25 kilo vermem le birlikte vücudumun bazı bölgelerinde sarkmalar meydana geldi bunlardan biri göğsüm diyeride popo ve iç bacaklar bunun için kalan yağ dokularını aldırıp diyer bölgelere enjekte ettirip daha dolgun ve ameliyatsız olmasını tercih ediyorum bu şekilde olurmu yoksa memedeki sarkma ve çatlak izlerini sadece meme dikleştirme operasyonuylamı eski formuna kavuştura biliriz?

 5. merhabalar ben dikleştirme amaleyatı olmak istiyorum sarkık boyuma göre biraz büyük ama bu beni rahatsız etmiyor sadece sarkık toparlanmasını istiyorum ama korkuyorm emzirmeden 24 yaşındayım 7 ay sonra düğünüm var ozmana kadar iyileşirmi hemen olablirmiyim :(

  • Merhaba, iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçerseniz size daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Muayene olmak için randevu talebi de oluşturabilirsiniz. İyi günler dileriz.

 6. 21 yasındayım gögüs ölçüm 90beden ve cıkmaya basladıgı dönemden beri oldukca sarkık dikleştirme gerekirse küçültme istiyorum ana henüz evlenmedim bu ilerki yaşamımda sorun olurmu emzirmede fln cvbınıxı bekliyorum

Yorum Yaz :

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz