Jinekomasti

Bir erkek memesinin, değişik nedenlerle, normalden daha büyük boyutlara ulaşarak kadınsı bir görünüş almasına jinekomasti denir, tek veya çift taraflı olabilir. Bazen altta yatan başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilen bu durum, ciddi psikososyal sorunlar oluşturma potansiyeline sahiptir.

Özellikle genç erkekler toplum içerisinde havuza denize girme gibi faaliyetlerden kaçınır, arkadaşları arasında soyunmaktan çekinir, sosyal izolasyona yönelirler. İstedikleri kıyafetleri giyemezler, büyümüş olan göğüslerini gizlemek için omuzlarını içeri verip öne doğru eğilirler ve kalıcı postural bozukluklar oluşabilir.

Jinekomasti tedavisi yani erkekte meme küçültme ameliyatı günümüzde erkekler arasında en sık yapılan ameliyatlardan bir tanesidir ve son derece yüz güldürücü ve kalıcı sonuçlar alınabilmektedir.

ERKEKTE MEME BÜYÜMESİNİN (JİNEKOMASTİNİN) NEDENLERİ

Ameliyatla tedavi edilen jinekomasti olgularının %85’inde erkek göğsünün neden büyüdüğüne dair belirgin bir neden saptanamaz yani idiyopatiktir.  %15’lik kısmında ise kanser, endokrin ve metabolik hastalıklar, stres, obezite, travma, viral enfeksiyonlar, bazı ilaçların kullanımı veya ailesel yatkınlık gibi farklı nedenler söz konusu olabilir.

Jinekomasti sadece bir memede veya her iki memede birden gözlenebilir, bazen bir taraf diğerinden daha belirgin olabilir. Doğal veya çevresel nedenlerle hormon seviyelerinde bir artış ya da düşüş gözlenebilir.

 • Doğal Hormonal Değişiklikler

Hormonlar erkeklerde ve kadınlarda değişik oranlarda bulunur. Bazı hormonlar kas kitlesi ve kıllanma gibi erkeksi özellikleri belirlerken, bazıları ise meme gelişimi gibi kadınsı özellikleri belirler. Erkeklerde normalde az miktarda bulunan östrojen hormonu yaşamın bazı dönemlerinde artış gösterir ve buna bağlı jinekomasti görülme sıklığı artar.

 • Yenidoğanlarda jinekomasti. Erkek bebeklerin yarıdan fazlası anneden aldıkları östrojen hormonları nedeniyle jinekomasti ile doğarlar. Şişmiş olan meme dokusu genellikle doğumdan 2-3 hafta sonra geriler.
 • Ergenlik döneminde jinekomasti. Ergenlik döneminde jinekomasti sık görülür ve genellikle 6 ay – 2 yıl içerisinde, özel bir tedaviye gerek kalmaksızın, kendiliğinden geriler.
 • İleri yaşlarda jinekomasti. 50 Yaşını aşmış erkeklerde jinekomasti görülme sıklığı tekrar artar. Bu yaş grubunun yaklaşık dörtte birinde hormonal değişime bağlı olarak jinekomasti görülür.
 • İlaçlar
 • Prostat büyümesi veya prostat kanserinde kullanılan anti-androjen ilaçlar
 • Anabolik steroidler ve androjenler.
 • Anksiyete tedavisinde kullanılan diyazepam benzeri ilaçlar.
 • Trisiklik antidepresanlar.
 • Antibiyotikler.
 • Simetidin benzeri ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Kemoterapi ilaçları.
 • Kalp ilaçları (kalsiyum kanal blokerleri gibi).
 • Metpamid benzeri barsak hareketlerini düzenleyen ilaçlar.
 • AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.
 • Alkol ve Uyuşturucular
 • Alkol
 • Amfetamin
 • Marijuana
 • Eroin
 • Metadon

4- Sağlık Koşulları

 • Hipogonadizm. Kliniferter sendromu veya hipofiz yetersizliği gibi hormon üretimini engelleyen durumlarda jinekomasti görülür.
 • Yaşlanma. Özellikle kilolu kişilerde yaşlanma ile birlikte jinekomasti görülme sıklığı artar.
 • Tümörler. Testis tümörleri, sürrenal bezi veya hipofiz bezi tümörleri gibi bazı tümörler hormon dengesini bozarlar.
 • Hipertiroidi. Tiroksin hormonu aşırı üretilir.
 • Böbrek yetmezliği. Diyaliz tedavisi gören hastaların yaklaşık yarısında hormonal değişikliklere bağlı olarak jinekomasti gözlenmekte.
 • Karaciğer yetmezliği ve siroz. Karaciğer sorunlarına bağlı hormonal değişimler ve siroz tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı olarak jinekomasti gelişebilir.
 • Yetersiz beslenme ve açlık. Vücut yeterli besin desteğini alamaz ise hormon seviyeleri bozulur ve buna bağlı olarak jinekomasti gözlenir.
 • Bitkisel Ürünler

Şampuan, sabun veya losyonlarda kullanılan çay ağacı veya lavanta gibi bitkisel yağlar içerdikleri hafif östrojen nedeniyle jinekomastiye yol açabilirler.

JİNEKOMASTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişinin boy ve kilosu göz önüne alındığında, benzer diğer bireylere göre memelerinin dikkat çekecek ve kıyafetlerinin dışından anlaşılacak şekilde tek veya çift taraflı olarak normalden daha büyük olması jinekomasti belirtilerindendir. Büyüyen memelerde bir miktar ağrı ve hassasiyet de gözlenebilir. Özellikle ergenlik döneminden sonra daha önce herhangi bir büyüme yok iken, tek taraflı olarak bir meme büyümeye başlamış ise altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir ve mutlaka araştırılmalıdır. Bu konuda başvurulacak doktor Endokrinoloji uzmanıdır.

JİNEKOMASTİ TANISI NASIL KONUR?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayene ile kişinin öz geçmişi ve olası nedenler sorgulanır. Altta yatan olası bir patolojiyi ortaya koymak adına bir takım kan testleri ve radyolojik görüntüleme çalışmaları yapılarak tanı konur.

JİNEKOMASTİ GÖRÜLME SIKLIĞI

Erkeklerin yaşamlarında değişik dönemlerde hormonal değişimlere bağlı olarak meme dokularında artış gözlemlenebilir. Yeni doğan bebeklerde anneden geçen östrojen hormonu etkisi ile büyüyen meme dokusu birkaç haftada normal haline döner.

Ergenlik döneminde ise her 100 erkeğin 60’ında farklı düzeylerde jinekomasti durumu gözlenir. Ergenlik döneminin sonunda ise her 100 erkeğin 7’ sinde jinekomasti gözlenir. İlerleyen yaşlarda erkeklerde bazı hormonlarda azalmaya bağlı olarak jinekomasti görülme sıklığında bir artış söz konusudur.

Jinekomasti genellikle her iki meme de birden gözlenir. Bir taraf biraz daha fazla olabilir. Meme büyümesine ağrı ve hassasiyet de eşlik edebilir. Özellikle ergenlik dönemi sonrasında gelişen tek taraflı jinekomasti olguları altta yatan başka hastalıklar yönünden etraflıca araştırılmalıdır.

JİNEKOMASTİ TİPLERİ

Büyüyen dokunun yapısına göre;

 • Glandüler Tip: Büyük oranda süt bezleri büyümüştür.
 • Karışık Tip: Hem süt bezleri hem de süt bezlerinin arasında ve çevresindeki yağ dokusunda artış vardır.
 • Yağlı Tip: Büyük oranda yağ dokusu artışı vardır.

Memenin büyüklüğü ve derisinin durumuna göre yapılan başka bir sınıflama:

 • Tip 1: Sadece meme başının altında bir miktar sert meme dokusu bulunur, meme derisi normaldir.
 • Tip 2A: Meme orta derecede büyümüştür ancak deri fazlalığı yoktur.
 • Tip 2B: Meme orta derecede büyümüş ve bir miktar deri fazlalığı vardır. Söz konusu deri fazlalığı ameliyattan sonra kendiliğinden büzülerek normale dönme potansiyeli taşır.
 • Tip 3: Memenin görünümü bir kadın memesi gibi büyüktür ve deri fazlalığı da eşlik eder. Fazla deriyi çıkarmak için ek cerrahi işlem gerekir.

JİNEKOMASTİ TEDAVİSİNİ KİM YAPAR?

Jinekomasti tanısı Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından konur. Jinekomastiye neden olan bir madde kullanımı veya hastalık saptanırsa öncelikle nedene yönelik tedavi ilgili branş hekimi tarafından yapılır. İlaç veya madde kullanımına bağlı jinekomasti olgularında bu maddelerinin kullanımı sonlandırıldıktan veya altta yatan hastalık tedavi edildikten sonra ortalama 1 yıl beklenerek memenin boyutundaki değişim gözlenir.

Eğer meme boyutunda yeterince gerileme olmaz ise ve altta yatan neden tedavi edilmiş ise estetik açıdan memeyi küçültmek amacıyla bir Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanına başvurulur. Olguların büyük çoğunluğunda jinekomastiye yol açabilecek bir neden saptanmaz ve doğrudan cerrahi tedaviye geçilebilir.

JİNEKOMASTİ BİR HASTALIK MIDIR? AMELİYAT ZORUNLU MUDUR?

Her jinekomasti hastalık değildir ancak bir hastalık nedeniyle de oluşabilir, bu nedenle mutlaka bir Endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda herhangi bir hastalık saptanamaz ise jinekomasti durumu tamamen estetik bir sorun şeklinde ele alınabilir. Bu durumda ameliyat zorunlu değildir ancak psikolojik ve sosyal nedenlerle dileyen ameliyat olarak daha normal bir görünüm kazanmak isteyebilir.

JİNEKOMASTİ AMELİYATI YAŞI

Ergenlik döneminde ortaya çıkan jinekomasti görüntüsünün büyük oranda kendiliğinden gerilemesi nedeniyle ameliyat için ergenlik döneminin sona ermesini yani en az 18 yaşını beklemek gerekir. Ancak çok ileri boyutlarda olan ve ergende çok ciddi psikososyal sorunlara yol açan durumlarda psikiyatri doktorunun da görüşü alınarak daha erken yaşta da müdahale yapılabilir.

JİNEKOMASTİ AMELİYATI ÖNCESİ

Endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra estetik açıdan tedavi için plastik cerrahi uzmanına yönlendirilen hastanın fotoğrafları çekilir, göğüs ve beden ölçüleri alınır. Tıbbi öz geçmişi sorgulanır. Hangi cerrahi yöntem ile tedavi yapılacağına karar verilir. Yöntemin artıları eksileri tartışılır.

Ameliyat süreci hakkında detaylı bilgilendirme yapılır. Ameliyat öncesi nelere dikkat edileceği, ameliyatın olası risk ve komplikasyonları hakkında hasta bilgilendirilir. Hasta, ameliyattan en az 15 gün öncesinden itibaren doktoru tarafından kendisine verilen protokolü uygulamaya başlamalıdır. Ameliyata 3 gün kala ameliyat olacağı hastanenin anestezi uzmanı ile bir ön görüşme yapılır, uzmanın gerekli gördüğü laboratuvar testleri yapılır.

JİNEKOMASTİNİN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Yapılacak işlemin büyüklüğüne göre cerrahi tedavi hastane koşullarında, lokal veya genel anestezi altında yapılır.

 • Sadece liposuction (yağ çekme): Koltuk altı çizgisinden yapılan 4 mm lik bir kesiden girilerek meme dokusu içerisindeki ve çevresindeki fazla yağlar vakumla çekilir, meme başına herhangi bir kesi yapılmaz. Operasyon yaklaşık 1 saat sürer. Dren kullanılmaz.
 • Meme derisine kesi yapılarak dokuların cerrahi olarak çıkartılması
  • Meme başının alt yarısına yapılan yarım daire şeklinde bir kesiden girilerek sadece meme dokusu çıkartılır, deri çıkartılmaz.
  • Farklı kesiler yapılarak fazla meme ve yağ dokusu ile birlikte bir miktar meme derisi de çıkartılır. Sadece meme başı çevresinde dairesel şekilde bir iz kalabileceği gibi meme derisinin çok fazla ve sarkık olduğu daha ileri olgularda meme başı çevresine ek olarak memenin yan veya alt kısımlarında da kalıcı izler oluşturularak fazla deri çıkartılır.

Sadece meme başı altına sınırlı olan ve sert meme dokusunun büyümesi ile karakterize olgularda meme başı alt yarısından yarım daire şeklinde yapılan bir kesi ile girilerek fazla meme dokusu (tamamı değil!) çıkartılır.

Daha ileri olgularda hangi yöntemin kullanılacağı cerrahın deneyimi ve tercihine göre değişebilir. Liposuction veya cerrahi teknik ayrı ayrı veya birlikte veya iki aşama şeklinde yani önce liposuction ikinci ameliyatta cerrahi eksizyon şeklinde kullanılabilir.

Ameliyatta ne kadar doku çıkartılacağı ve doğal bir meme ve meme başı görüntüsü için ne kadar doku bırakılacağını ayarlamak deneyim gerektiren bir konudur. Gereğinden fazla doku çıkartıldığında memede hiç de doğal olmayan çökük bir görüntü oluşur, ek olarak meme derisi yeni duruma uyum sağlayamaz ve katlantılı bir görünüm alır.

Jinekomasti tedavisi uyguladığım hastalarımın büyük çoğunluğunda sadece liposuction yöntemi yeterli olmaktadır.

Kullanılacak tekniğe göre ameliyat 1-4 saat sürer. Cerrahi eksizyon yapılan olgularda biriken sıvının dışarıya alınması için bir dren konur. Ameliyat bitiminde ameliyat alanlarına kontrollü bir bası yapmak amacıyla kompresif bandaj uygulanır.

AMELİYAT SONRASI

 • Ameliyattan 2 saat sonra ağızdan beslenmeye başlanır, 4 saat sonra ayağa kalkılır ve yürümeye başlanır.
 • Kolları zorlamadan yarı oturur pozisyonda yatılır.
 • Ameliyat gecesi hastanede geçirilir.
 • Ameliyattan 1-2 gün sonra varsa drenler çekilir.
 • 4-5 gün sonra varsa cilt dikişleri alınır. Bu aşamada göğüsler hala şiştir, estetik olarak son halini almamıştır.
 • Korse kullanmak ve kolları çok zorlamamak koşulu ile ameliyattan 5-7 gün sonra iş hayatına dönülebilir.
 • 4-6 hafta süre ile, meme derisinin zeminindeki dokulara daha iyi yapışması ve büzülmesi için, korse bandaj kullanılır. Haftalar içerisinde göğüslerdeki şişlik ve ödemler azalır, gevşek olan deri sıkılaşmaya başlar ve gerçek estetik sonuç ortaya çıkar. Hücresel düzeyde ameliyat alanlarının son halini alması ise 6 ay-2 yıl sürer.
 • 6 hafta süre ile kolları zorlayıcı ağır sporlar yapılmaz.
 • Herhangi bir nedenle ameliyat bölgesine bir müdahale yapılacak ise en az 6 ay hatta bir yıl beklenmelidir.

JİNEKOMASTİ AMELİYATININ RİSK VE KOMPLİKASYONLARI

 • Enfeksiyon
 • Memede kan veya sıvı toplanması
 • Dikiş hatlarında açılma
 • Meme başının kan dolaşımında bozulma ve doku kaybı
 • Meme ucunda ve derisinde duyu değişiklikleri
 • Kesi izlerinin kötü iyileşmesi
 • Fazla doku çıkartılmasına bağlı memede içeriye çökük, dalgalı bir görüntü oluşması
 • Dokunun yetersiz çıkartılmasına bağlı tatmin etmeyen sonuç.
 • Asimetri

Ameliyattan sonra jinekomasti tekrarlayabilir mi?

Ameliyat öncesinde herhangi bir neden saptanamamış olan, liposuction veya cerrahi eksizyon yöntemi ile tedavi edilen, 18 yaşından büyük kişilerde ameliyat öncesi hacimlere ulaşacak şekilde bir tekrar meme büyümesi beklenmez. Ancak, aşırı kilo alma veya meme bezlerinde büyümeye neden olabilecek ilaç veya takviye gıda alımı veya hastalık durumlarında memelerde bir miktar büyüme gözlenebilir.

Ameliyat sonrası korse kullanımı nasıl olmalıdır?

Ameliyattan sonra 4-6 hafta süre ile sıkılığı ayarlanabilen korse kullanılmalıdır. Günlük aktiviteler yapılırken, kollar kullanılırken korse daha sıkıya ayarlanmalı, istirahat halinde daha gevşek duruma getirilmelidir. Banyo vb. ihtiyaçlar giderilirken korse kısa sürelerle çıkartılabilir ancak özellikle ameliyatı takip eden ilk bir iki hafta, meme derisi altında kan ve sıvı birikimini önlemek adına, korse kullanımına daha titizlikle uyulmalıdır.

Jinekomasti ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

 • Ergenlik döneminde görülen jinekomasti olguları büyük oranda kendiliğinden gerilediği için ergenlik döneminin bitmesini beklemek gerekir.
 • Jinekomastiye sebep olan bir ilaç, besin veya hastalık tespit edilmiş ise öncelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına odaklanılır ve meme hacminde bir gerileme olup olmadığını görmek için ortalama bir yıl beklenir.
 • Herhangi bir neden saptanmamış yetişkin erkeklerde görülen jinekomastinin sağlıklı bir şekilde gerilemesini sağlayan bir ilaç veya yöntem yoktur, böyle bir şey olsaydı kimse ameliyat olmazdı veya doktorlar yapmazdı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki istatistiklere göre erkeklerde en sık yapılan estetik ameliyatlar sıralamasında jinekomasti 4. sıradadır.

Jinekomasti sporla geçer mi?

Eğer fazla kilonuz varsa, obez iseniz ve spor yapıp kilo verirseniz meme hacminde de bir miktar gerileme olabilir. Ancak, özellikle göğüs kaslarını (pektoral kasları) çalıştıracak egzersizler yaparak jinekomastiye tedavi etmeye çalışmak faydasızdır, aksine ters etki gösterir, şöyle ki; yoğun egzersizler sonucu göğüs kaslarının kitlesi daha da artar ve bu durumda göğüs kaslarının üzerinde önünde bulunan meme dokusu daha da öne doğru ittirilir ve daha belirgin hale gelir.

Jinekomasti nasıl gizlenir?

“Düzleştirici jinekomasti atletleri” giysilerin altından giyilerek büyük meme görüntüsünün dışarıdan anlaşılması önlenebilir.

Erkeklerde meme büyümesi en çok hangi yaşlarda görülür?

Kandaki hormonal değişimlere paralel olarak en çok yeni doğan, ergenlik ve ihtiyarlık dönemlerinde görülür.

Jinekomasti ameliyatında iz kalır mı?

Tedavide kullanılan yönteme göre değişik büyüklükte ve lokalizasyonda iz kalacaktır. Bu izler kişinin yara iyileşme özelliklerine göre daha az veya daha fazla dikkat çeken bir görünümde olabilir.

En az iz liposuction yönteminde kalır; benim uyguladığım liposuction yönteminde sadece önkoltukaltı çizgisinde 4 mm lik bir iz oluşur ve bu iz de bir yıl içerisinde dikkat çekmeyecek hale gelir. Meme başında veya derisinde kesi yapılarak uygulanan diğer cerrahi yöntemlerde kesinin biçimine göre bir iz kalmaktadır.

Yalancı jinekomasti (psödojinekomasti) nedir?

Meme başı altında sadece yağ dokusu birikimidir, özellikle fazla kilolu kişilerde gözlenir. Kilo verme ile bir miktar gerileyebilir ancak bu durumda da en etkili tedavi yöntemi “liposuction” dır.

Ameliyat olunduğu elle dokunulduğunda anlaşılır mı?

Jinekomasti ameliyatının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra herhangi bir komplikasyon gelişmemiş bir kişide elle dokunulduğunda ameliyat olunduğu anlaşılmaz. İlk aylar cilt altında bazı sertlikleri siz hissedebilirsiniz ancak ameliyat olduğunuzu bilmeyen bir kişinin bu sertlikleri normal meme dokusundan ayırt etmesi zordur.

Jinekomasti meme kanserine neden olur mu?

Erkeklerde de meme dokusu bulunur ve meme kanseri gelişebilir ancak bu oran kadınlara göre çok düşüktür. Meme kanseri tanısı konmuş her 100 kadın için 1 erkeğe meme kanseri tanısı konmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2014 yılında yapılan 2400 meme kanserli ve 52.000 normal memeli erkeklerde yapılan bir çalışmada obezite, Kliniferter sendromu, artmış östrojen seviyeleri ve jinekomasti durumunun erkeklerde meme kanseri görülme sıklığını bir miktar artırdığı belirtilmiştir.

Jinekomasti meme kanseri ile karışır mı?

Erkek meme dokusu içerisinde bir kitle oluşması ve büyümesi bazen jinekomasti gibi algılanabilir. Bu nedenle özellikle tek memede sonradan başlayan bir büyüme, ele gelen bir kitle meme ucunda çekilme, meme derisinde görsel değişiklik vb. bir durum gözlendiğinde ihmal edilmemeli ve doktora başvurulmalı ve meme dokusunun büyümesine yol açabilen patolojik durumlar araştırılmalıdır.

Jinekomasti ameliyatı ne kadar sürer?

Sadece liposuction yönteminin kullanıldığı ameliyatlar ortalama 1 saat sürmektedir. Meme dokusunun çıkartıldığı ameliyatlar ise kitlenin büyüklüğüne, fazla derinin durumuna ve uygulanacak cerrahi tekniği göre 2-4 saat sürebilmektedir.

Ameliyattan sonra ağrı ve morarma olur mu?

Ciddi bir ağrı ve morarma olmaz. Ameliyat esnasında hem ameliyat alanına lokal anestezi enjekte edilir hem de damardan ağrı kesici verilir. Bu nedenle, ameliyattan sonraki saatler son derece rahat geçirilir. Çoğu hasta ikinci günden itibaren ağrı kesiciye ihtiyaç duymaz. Eğer şiddetli ağrınız olursa bu meme içerisinde kan toplanması gibi bir komplikasyon habercisi olabilir, doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir.

Jinekomasti ameliyatı fiyatları

Kullanılan ameliyat tekniğine ve jinekomastinin derecesine göre ameliyat ücretleri değişmektedir. Bu konuda ofisimizden daha doğru bilgi alabilirsiniz.

77 YORUMLAR

  • Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

  • Kerim Bey Merhaba,

   Mail üzerinden size bilgilendirme yapılacaktır. Geri dönüşün size ulaşmaması durumunda 0535 875 2020 numaralı WhatsApp hattında bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

   Teşekkürler

  • Metin Bey Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

  • Merhaba Kenan Bey, konuyla ilgili yardımcı olmak isteriz. Bırakmış olduğunuz e-mail bilginizden sizinle temasa geçtik. Lütfen gelen kutunuzu kontrol ediniz. Tüm sorularınız için iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.

  • Merhaba Halil Bey, fiyat vermek için önce muayene olmanız gerekir. Daha hızlı bir çözüm için sitemizde bulunan form alanından yüzünüz görünmeyecek şekilde fotoğraflarınızı gönderebilirseniz bir yorum yapılabilir. İyi günler.

 1. Iyi günler,

  34 yasindayim, boyum 1.92 kilom 100 Kg, beni 13/14 yasimdan beri rahatsiz eden gögüste yaglanma(Jinekomasti oldugunu düsündügüm) konusunda muayne olmak , eger gerekli görülürse Ocak ayinda ameliyat olmak istiyorum. Bu yüzden bilgi olarak ;

  1) Muayne ve ve ,gerekli görülürse ameliyat , ne kadar zaman icerisinde yapilabiliyor ?

  2)Ortalama bir maliyet bilgisi alabilirmiyim?

  3) Istanbul disinda yasadigim icin, ocak ayinda ameliyat olmak istesem ; 7-8 günlük bir vakit yeterli olurmu ? ( hastane yatis vs)

  Kolay Gelsin & Iyi Calismalar

  • Merhaba, yorumunuz Prof. Dr. Cengiz Açıkel’e iletilmiştir. Mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. İyi günler dileriz.

  • Merhaba Kadir Bey, mevcut durumu anlayabilmemizi sağlayacak fotoğrafları form doldurarak tarafımıza iletebilir misiniz? Size cevap olarak ameliyat fiyatı ve süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir. İyi günler dileriz.

  • Merhaba, mailinize Jinekomasti fiyatları için bir bilgilendirme yapılmıştır. Mailin size ulaşmaması durumunda lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçiniz. İyi günler.

  • Merhaba, yorumunuz prof. dr. cengiz açıkel’e iletilmiştir. mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. iyi günler dileriz.

 2. Düşük seviyeli jinekomastim olduğu daha önce gittiğim doktorlar tarafından belirtilmişti. Ameliyat ve muayene ücretlerinizi öğrenebilir miyim?

  • merhaba, yorumunuz prof. dr. cengiz açıkel’e iletilmiştir. mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. iyi günler dileriz.

 3. Merhaba bende jinekomasti sorunuyla karşılaştım meme ucunda bir tabaka var fazla büyük değil ama görüntüsü çok rahatsız ediyo 1 yada 2 yıldır bu sorun yüzünden denize bile girmiyorum tedavisi nedir kaç paradır tedavi olduktan kaç gün sonra normale döner ve izi kalırmı

 4. Hocam 1.76 cm boyundayım ve 90-94 kilo aralığındayım Jinekomasti sorunum var daha öncee spor yaparak 85 kiloya kadar düştüm ama bir küçülme görmedim. Bu kiloda Ameliyat olabilirmiyim ????? Cevap bekliyorum lutfen yanıt verin ihtiyacım Var.

 5. HOCAM MRB

  OĞLUM 2002 DOĞUMLU VE JINEKOMASTI İLE İLGİLİ OPERASYON OLMAK İSTİYOR.
  PSIKOLOJI İÇİN ONAY VERDİM LAKİN EMİN ELLERDE OLMASINI İSTİYORUM
  YAŞI İTİBARİYLE BU OPERASYON YAPILABİLİR Mİ VE MALİYE OLAYI NE OLUR

  KONU HAKKINDA DÖNÜŞÜNÜZÜ BEKLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

 6. merhaba hocam daha önce başka bir hastanede muayene olmuştum sadece yağ dokusu olduğunu liposakşın yöntemi ile yağlarımı alacaklarını söylemişlerdi sizden fiyat bilgisi alabilir miyim teşekkür ederim.

 7. İyi günler,

  Kısa bir süre içinde 18 yaşına gireceğim. Boyum 1.75-1.78 arası kilom 67-70 arasında değişiyor. Uzun bir süredir “puffy nipple” dedikleri durumdan şikayetçiyim. Göğüs bölgemde yağ miktarı az.

  Yaşımı düşünerek bu durumdan cerrahi müdahale olmadan kurtulma şansım var mı?

  Glandüler tip jinekomasti için muayene ve ameliyat ücretiniz nedir?

  Bilgilendirebilirseniz sevinirim

 8. Hocam merhaba, operasyon olduğum gün taburcu olabilirmiyim? İşe dönmem kaç gün sürer?Ameliyat sonrası ağrı sızı gibi durumlar olur mu? Aynı gün araba kullanabilirmiyim? (şehir dışından geleceğim) Operasyonun şekline göre maliyeti ne kadar olabilir? Şimdiden teşekkürler.

 9. Selam hocam gögüs bölgemde yağlanma var ve meme uçlarım içeri göçük Ağustos’un sonuna doğru tedavi olmak istiyorum isterseniz resimde atabilirim. Hangi hastanede tedavi ediyorsunuz gerek ameliyat gerek giriş çıkış test kontrol ücretleri nekadar fiyata mal olur. İşin ehli bir hocaya güvenerek tedavi olmak istiyorum saygılar.

 10. Ameliyat sonrası uzun dönem ağrı oluşur mu? Ameliyat sonrası spor yapabilecek miyim? Ne kadar zaman sonra başlarım? Ameliyatın vücudumdaki başka organlara zararı olur mu? Yada yeni hastalıkların tetikleyicisi olur mu? Şehir dışından gelecekler için tavsiniz nedir? Kaç günümüzü ayırmamız gerekir yada kaç kez gelmemiz İcap eder?Tüm bu sorulardan sonra ücret ne kadar olur mail yoluyla cevaplarsanız memnun olurum.

 11. jinekomasti ameliyatı olduğumda 18 yaşındaydım ancak ameliyat yapan doktor bir genel cerrah olunca kesti biçti. Yara izlerim var, yağ alındığı için çukurlar mevcut. Yara izleri düzelterek ve yağ enjekte edilerek nasıl bir sonuç elde edilebilir ve bilateral müdahelenin ücreti ne olacaktır. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.

 12. Merhabalar,
  27 yaşındayım 175 boy ve 72 kiloyum.Uzun zamandır spor yapsamda jinekomastim geçmedi.Zaten geçmeyeceğimi de araştırınca öğrendim.
  Fiyatlarınız konusunda bilgi alabilir miyim?

 13. Mail adresime ameliyat öncesi ve sonrası görüntü örnekleri göndermeniz ve ameliyat artı muayene ücretleri detaylı bilgi göndermeniz mümkün müdür ? Gönderirseniz sevinirim ve o na göre hazırlık yaparım

 14. merhabalar hocam yurt dışında çalışmaktayım bu ameliyatı olup geri dönücem bunun için kaç gün izin almamı önerirsiniz gelince sıra beklemeden hemen ameliyat olabilir miyim ve döndüğümde işime sorunsuz devam edebilirmiyim.
  Birde fiyat belirtirseniz bütün masraflar için sevinirin

 15. Son 1 yıldır bu ameliyat ve ameliyat özelinde doktor tavsiyeleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım ve araştırmalarım sonucunda ameliyatı Sn. Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam’a olma kararı aldım ve 10 Kasım 2016 tarihinde de ameliyatımı oldum. Sonuçtan çok ama çok memnun kaldım. Ameliyat olacak arkadaşlara önerim Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam’ı tereddütsüz seçmeleri yönünde olacaktır. Ameliyat her ne kadar nispeten basit seviyede sınıflandırılsa da vaka deneyimi muazzam seviyelerde olan güvenli ellere emanet olmak gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Bu sebeple konunun duayeni Sn. Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam kesinlikle ve kesinlikle doğru adres. Konuyla ilgili yöntem araştırması sürecinde internetten çok fazla fikir edindim lakin söyleyebilirim ki internette ve forumlarda yönlendirici bilgilerin yanında çok da fazla yanıltıcı bir bilgi kirliliği var malesef. Bu sebeple Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam ile yapacağınız size özel değerlendirme randevusunda size özel vaka değerlendirmesi özelinde herşey netleşiyor, yani kendisine ön muayene olmanızı mutlaka tavsiye ediyorum.
  Ayrıca kendisi gerçekten muhteşem bir insan: bilgi birikimi, küresel akademik müfredatı ve güncel teknoloji & yöntemleri herdaim yakından takip etmesi, güven veren açıklamaları ve duruşu ile samimiyeti ve içtenliği tanıştığınız an sizi zaten ikna etmeye yetiyor.
  Uzun süredir bana sağlık açısından rahatsızlık veren bu durumdan beni kurtararak 3 gün içinde normal hayat rutinime sağlıklı, ağrısız ve dinç bir şekilde kavuşturduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.

  • Toplam ne kadar ücret ödediniz? Biliyorum ücreti hastaya ve derecesine göre değişir ama en adından yaklaşık bir ücret öğrenebilsek yine yeter.

 16. Selam arkadaşlar. 1 yila dayanan uzun araştırmalarım sonucu Cengiz Açıkel gibi emin ele ihtiyaç duydum. Geçen hafta jinekomasti ameliyatı oldum. Tek bir ağrım sızım olmadan atlatiyorum. Müthiş profesyonel birisi, hemsireler oldukca ilgili, kendisi şeker tadinda bir insan, kendisiyle tanişmaktan oldukça mutlu oldum. Benim gibi güven problemi yaşayan arkadaşlar var ise, kesinlikle ‘Emin El’ Cengiz Açıkel’dir. İşin ehli.. müthiş sıçakkanlı, ilgili bir hoca. Şiddetle tavsiye ederim. Saygılar.

 17. İyi günler,

  Ben jinekomasti ile ilgili bilgi almak istiyorum. Yazılan bölümlerden az çok bilgim oldu. Ameliyat olmayı düşünüyorum.
  2 tane sorum olacak;
  1- Ameliyat öncesi muayeneye gelmem gerekiyor sanırım. Gerek muayene gerekse de ameliyatın ücretini öğrenebilir miyim?
  2- Aktif olarak spor yapıyorum. Yazınızda 6 hafta spor yapılmaz yazmışsınız. Bu bütün sporlar için geçerli mi? Örneğin salonda yapılan kondisyon antrenmanı veya kol için yapılan ağırlık antrenmanı gibi.

  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

 18. Merhaba,
  Boyum 1,86 kilom 81.Ağustos un son haftası ameliyat olmayı düşünmekteyim.düzenli spor yapmaya çalışan birisi olarak ileri dereceden jinekomasti olmadığımı düşünmekteyim.ortalama ameliyat fiyatı söyleme şansınız var mıdır acaba ?

 19. Merhaba cengiz hocam sikayetim göguslerimde tavsiye uzerine buldum sizi yillardir jinekomasti denilen rahatsizlik var yaşim 24 kisacasi fiyat ogrenmek icin yazdim ortalama fiyatlar ne kadar oluyo ameliyatin muanenin hastaneden cikisimmin komple fiyati nedir hocam bu konuda beni aydinlatirsaniz cok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler.

  • Merhaba Samet Bey,

   e-Mail yoluyla jinekomasti tedavisi hakkında detaylı bilgi sizinle paylaşılmıştır. İyi günler dilerim .

 20. sayın dr.cengiz bey;
  23 yaşımdayım fakat göğüs uçlarından şikayetçyim jinekomasti denilen bir olay sanırım sürekli şişkin duruyor dokununca küçülüyor.öneriniz nedir ne yapılabilir… şimdiden teşekkür ediyorum iyi günler.

  • Merhaba,

   Görmeden bir yorum yapmak zor. Yüzünüz görünmeyecek şekilde resimlerinizi form doldurarak iletebilirsiniz. İyi günler.

Yorum Yaz :

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz