Meme Ucu (Nipple) Küçültme Ameliyatı

Gerek erkeklerde gerekse kadınlarda meme uçlarının normal boyutlardan büyük olması beden algısı ile ilgili psikolojik sorunların yanı sıra günlük yaşamda giysi kullanımında da sıkıntılara neden olabilmektedir.

Büyük meme uçları, kadınlar tarafından uygun sutyen kullanımı ile kamufle edilebilirken erkeklerin vücuda oturan sıkı kıyafetler giymesini engelleyen bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle jinekomasti ile birlikte olduğunda bu durum daha da belirgin hale gelmektedir.

Ortalama 18 süt bezi kanalının açıldığı meme ucunun boyutları ve şekli genetik olarak belirlenmekle birlikte gebelik, emzirme, hormonal hastalıklar veya travmalar sonrasında da değişebilmektedir. Estetik olarak normal kabul edilen bir meme de meme ucu (nipple) ve etrafındaki renkli halkanın (areola) uygun boyut ve oranda olması beklenir.

2009 yılında 600 kadın memesinde yapılan bir çalışmada ortalama meme ucu taban çapı 13 mm ve ortalama meme ucu yüksekliği 9 mm olarak saptanmıştır. (Kaynakça 1) Erkeklerde meme ucu boyutları ise 2001 yılında 100 erkek üzerinde yapılan bir çalışmada ortaya konmuş ve ortalama meme ucu taban çapı 6.9 mm ve ortalama meme ucu yüksekliği 2,7 mm olarak bulunmuştur. (Kaynakça 2)

Normal boyutlardan büyük ve farklı şekillerde olan ve kişileri rahatsız eden meme uçları plastik cerrahi uzmanları tarafından değişik cerrahi teknikler kullanılarak küçültülebilmekte ve yeniden şekillendirilebilmektedir. Kullanılan cerrahi teknikler temelde meme ucuna açılan süt kanallarını kesen ve kesmeyen teknikler olarak iki grupta incelenebilir.

Özellikle emzirme planlayan kadınlarda bu konu önemlidir, hatta çok gerekmedikçe meme ucu küçültme işleminin çocuk sahibi olma ve emzirme dönemlerinden sonraya ertelenmesi önerilir. Meme ucu küçültme işleminde meme ucunun yüksekliği azaltılırken eğer çok geniş ise meme ucu taban çapı da daraltılabilir.

Fazla meme ucu dokusunun kama biçiminde çıkartılıp geride kalan dokunun dikişler yardımı ile birbirine yaklaştırılması en pratik ve etkin yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle erkeklerde ve emzirme dönemini geçirmiş kadınlarda sık kullanılan bir cerrahi tekniktir. Bu yöntemde süt kanalları korunmaz.

Meme ucu küçültme ameliyatı nasıl yapılır?

Diğer yandan, süt kanallarını koruyarak 3 boyutlu meme ucu şekillendirmeyi amaçlayan daha karmaşık cerrahi teknikler de mevcuttur. (Kaynakça 3) Bunlardan nispeten daha az karmaşık olan bir teknikte meme ucunun fazla olan kısmı bir simit şeklinde çıkartılır ve kubbe şeklindeki tavan kısım tabana yeniden dikilir. Bu teknikte süt kanalları korunur.

Meme ucu küçültme ameliyatı tek başına lokal anestezi altında yapılabildiği gibi jinekomasti, meme küçültme veya meme büyütme gibi memeye yönelik diğer cerrahi girişimlerle birlikte de yapılabilir.

Meme ucu küçültme ameliyatı öncesi hazırlık

Ameliyattan 2 hafta öncesinden itibaren kan sulandırıcı ilaç ve gıdalar tüketilmemelidir. Meme veya meme ucunda aktif bir enfeksiyon veya başka bir patolojik durum olmamalıdır.

Ameliyat sonrası

Ameliyat bitiminde meme uçlarına pansuman yapılır ve uygulanan dikişler ortalama 7 gün sonra alınır. Lokal anestezi altında yapılan işlemlerden sonra hastalar aynı gün günlük hayata dönebilirler.

Meme ucu küçültme ameliyatının risk ve komplikasyonları

  • Yara izi
  • Dikiş açılması
  • Enfeksiyon
  • Meme ucunda duyu değişiklikleri
  • Meme ucu dokusunda dolaşım bozukluğu
  • Estetik olarak tatmin edici olmayan sonuçlar

Ameliyatsız meme ucu küçültme mümkün müdür?

Mümkün değildir.

Kaynakça:

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18626683/
  2. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/110776/1/00006534-200112000-00015.pdf
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352587819300269