Jinekomasti

Jinekomasti terimi Yunanca gynec (kadınsı, feminen) ve mastos (meme) kelimelerinden köken alır, erkek meme dokusunun herhangi bir nedenle aşırı büyümesini ifade eder.

Erkek meme dokusu da kadın memesi gibi süt sentezleyen bezler ve kanallar (glandüler doku) ve yağ dokusundan oluşur. Erkekte meme büyümesi Jinekomasti olgularında glandüler doku, yağ dokusu ve meme derisi değişik oranlarda büyür ve genişler. Bu büyüme gözle görülebildiği gibi elle muayene edildiğinde sert meme dokusu hissedilir. Erkek Meme Estetiği Jinekomastiyi oluşturan komponentlerin durumuna göre farklılık gösterir.

Jinekomasti Tedavisi

Jinekomasti Görülme Sıklığı

Jinekomasti her yaşta görülebilir. Yeni doğanlarda anneden geçen östrojen hormonları nedeniyle oluşur ve bir kaç hafta içerisinde geriler. Ergenlik döneminin başında (13-15 yaş) erkeklerin yaklaşık %60’ında değişik derecelerde Jinekomasti gelişir ve bir kaç yıl içerisinde kendiliğinden geriler, 17 yaşına geldiklerinde görülme sıklığı %7.7’ye düşer. İleri yaşlarda da erkeklik hormonunun azalmasına bağlı Jinekomasti görülme sıklığı tekrar artar.

Olguların %25-75 inde her iki memede de Jinekomasti gözlenir. Her iki memenin büyüklüğü olguların üçte birinde birbirinden farklıdır. Memelerde ağrı ve hassasiyet de bulunabilir.

Jinekomasti Nedenleri

Tüm Jinekomasti olgularının %25’inde ve ameliyatla tedavi edilen Jinekomasti olgularının yaklaşık %85’inde bir neden bulunamaz (idiyopatik Jinekomasti). Diğer taraftan kanda östrojen seviyesinin artışına veya hormon seviyesinin azalmasına neden olabilen kanser (adrenal tümörler, testis tümörleri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri vb), endokrin hastalıklar, metabolik hastalıklar, travma, psikolojik stres, obezite, ailesel özellik, viral enfeksiyon ve özellikle ilaçlar gibi bir çok değişik nedenle Jinekomasti gelişebilir.

Plastik Cerraha Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler

Jinekomastinin cerrahi olarak düzeltilmesi öncesinde mutlaka bir endokrinoloji uzmanına muayene olunmalı ve Jinekomastinin nedeni araştırılmalıdır. Özellikle erişkin yaşlarda gelişen olgularda meme büyümesi çok daha ciddi başka bir hastalığın belirtisi olabilir ve kolaylıkla gözden kaçabilir. Diğer taraftan meme dokusunun ultrason ile muayenesi de hem meme kanseri yönünden hem de memenin yapısal durumu hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.

Jinekomasti-Meme Kanseri İlişkisi

Jinekomastili erkek hastalarda meme kanseri görülme sıklığı diğer erkek toplumundan farklı değildir. Ancak Klinefelter Sendromlu hastalarda tek taraflı Jinekomasti geliştiğinde meme kanserinden özellikle şüphelenilmeli ve meme biyopsisi yapılmalıdır.

Jinekomasti-Testis Tümörü İlişkisi

Değişik çalışmalarda Jinekomasti nedeniyle ameliyat edilmiş erkek hasta gruplarında testis tümörü görülme sıklığı artmış olarak bulunmuştur. Bu nedenle Jinekomasti görülen erkeklerin testis tümörü yönünden değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

Ameliyatsız Jinekomasti Tedavisi

Özellikle yeni doğanlarda ve ergenlik döneminde görülen Jinekomasti olgularında beklemek uygundur. Ergenlik döneminde 1-2 yıl içerisinde Jinekomastinin gittikçe gerilemesi beklenir. Eğer 13-15 yaşlarında başlamış bir Jinekomastide 17 yaş civarında hala gerileme olmuyorsa ve kişide ciddi psikolojik etkileri oluyorsa ameliyat yönünden değerlendirilmelidir.

Eğer Jinekomastiye yol açabilecek bir neden tespit edilirse, nedenin tedavisi ile Jinekomastide bir gerileme beklenebilir. İlaçlara bağlı gelişen Jinekomastide ilaç kullanımı kesildikten sonra bir yıl beklemek uygundur.

Jinekomastinin bekleme döneminde, meme dokusunu küçültmek amacı ile göğüs kaslarını geliştiren fizik egzersizler yapılır, ancak gelişen göğüs kasları Jinekomastiyi daha da belirgin hale getirir.

Jinekomasti Tipleri

Aşırı büyüyen meme dokusunun yapısına göre Jinekomastiyi 3’e ayırmak mümkündür:

 1. Glandüler Tip: Sert meme dokusu ağırlıktadır, cerrahi olarak çıkartılması gerekir.
 2. Karışık Tip: Glandüler doku ve yağ dokusu fazlalığı vardır, cerrahi ve yağ alma (liposuction, liposakşın) kombine edilir.
 3. Yağlı Tip: Yağ dokusu ağırlıktadır, sadece liposakşın ile tedavi edilebilir.

Simon tarafından 1973’te yapılan başka bir sınıflamada meme dokusunun büyüklüğü ve deri fazlalığı değerlendirilir:

 • Tip I: Küçük, deri fazlalağı yok. Meme başının altında küçük ve sert bir doku vardır; meme başına yapılan küçük bir kesi ile girilerek doku cerrahi olarak çıkartılır.
 • Tip IIA: Orta derecede büyük, deri fazlalığı yok.
 • Tip IIB: Orta derecede büyük, deri fazlalığı var. Bu tiplerde hakim olan doku tipine göre sadece liposakşın, sadece cerrahi veya ikisi birlikte kombine olarak tedavi edilir. Deri fazlalığı genellikle ameliyat sonrası 6 aylık dönemde kendiliğinden geriler. Nadiren deri de çıkartmak gerekir.
 • Tip III: Fazla büyük, deri fazlalığı var. Meme başı aşağıya sarkmış olabilir. Memenin aşırı büyük olması ve derinin fazla olması nedeniyle belirgin bir iz bırakmadan memeyi küçültmek zordur. Farklı teknikler kullanılarak fazla deri çıkartılır, sarkmış olan meme başı olması gereken yere getirilir. Bazen sadece meme dokusundaki fazlalık çıkartılır ve 6-9 aylık bir bekleme döneminden sonra fazla derinin toparlamayan kısmı çıkartılarak daha az iz bırakma yoluna gidilir.

Jinekomastinin Cerrahi Tedavisi

Jinekomasti ameliyatının planlamasında

 • Deri fazlalılığının miktarı,
 • Meme ucundaki sarkmanın derecesi,
 • Memedeki sert glandüler dokunun miktarı,
 • Memedeki yağ dokusunun miktarı,
 • Meme başındaki kahverengi kısmın boyutu göz önünde bulundurulur.

Meme derisinin aşırı fazla olmadığı durumlarda, memenin sert glandüler dokusundaki fazlalık genellikle, meme başının kahverengi kısmı içerisinde kalacak şekilde yapılan küçük kesilerden girilerek, cerrahi olarak çıkartılır. Eğer meme dokusuna yağlı doku hakim ise sadece liposakşın yapılır. Genellikle hem glandüler doku hem de yağ dokusu fazlalığı olduğu için cerrahi çıkartma işlemi ve liposakşın birlikte kullanılarak memeye daha iyi şekil verilebilir.

Eğer her iki meme başının çapları arasında fark varsa bu çapları eşitleyecek şekilde kesiler yapılabilir.

Meme ucunda sarkma varsa meme ucunu olması gereken yere getirecek farklı kesiler tasarlanabilir.

Deri fazlalığı olan Jinekomasti olguları:

Deri fazlalığının söz konusu olduğu Jinekomasti olgularında derinin elastikiyeti ve kendini toparlama kabiliyeti önemlidir. Genç insanlarda, deri kalitesinin bozulmamış olduğu olgularda liposakşın ile yağlar alındıktan sonra 4-6 hafta süre ile bandaj uygulaması ile deri büzülür ve yeni şeklini alabilir; böylelikle fazla deriyi çıkartmak için ek kesiler yapmaya ve izler bırakmaya gerek kalmaz. Ancak aşırı derecede deri fazlalığı olan olgularda kesiler fazla deriyi de çıkartacak şekilde planlanır; sadece meme başı çevresinde daire şeklinde veya lolipop şeklinde veya ters-T şeklinde farklı izler oluşturulabilir.

Bazen fazla izden kaçınmak için önce liposakşın ve küçük kesi ile girilerek sadece meme dokusundaki fazlalık çıkartılır ve 6-9 ay beklenir. Bu süre zarfında fazla deride toparlanma olur. Bu süre sonunda hala deri fazlalığı söz konusu ise bu fazlalık çıkartılarak daha az iz bırakma yönüne gidilebilir.

Özet olarak; Jinekomastinin tek ve standart bir tedavisi yoktur. Hangi yöntemin hasta için en uygun olacağına plastik cerrah hasta ile konuşarak ve olası sonuçları tartışarak birlikte karar verir.

Jinekomasti Ameliyatında Anestezi

Çok küçük ve sınırlı olgularda intravenöz sedasyon ve lokal anestezi ile ameliyat yapılabilir. Daha ciddi ve çift taraflı olgularda ameliyatın genel anestezi altında yapılması daha konforludur.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası ameliyat alanlarında kan ve sıvı birikimini önlemek üzere bir kaç gün süre ile drenler bulunabilir.

Dikişler genellikle deri içine gizlenecek şekilde atılır. Cilt dikişleri var ise 5-7 gün sonra alınır.

Ameliyat bölgesinde kan ve sıvı birikimin önlemek, derinin zemine yapışmasını ve toparlanmasını sağlamak için 4-6 hafta süre ile tubüler bandaj kullanmak gerekir.

Ameliyat sonrası dönemde ameliyat bölgesinde yara açılmasını, kan veya sıvı birikmesini önlemek amacıyla 6 hafta süre ile aktif spor aktiviteleri kısıtlanır.

Jinekomasti Ameliyatının Komplikasyonları

En sık gözlenen estetik komplikasyonların başında, plastik cerrah olmayan doktorların yaptığı ameliyatlara bağlı, meme başında bir krater gibi içeriye çökme (çay tabağı görüntüsü) veya tam tersi sahanda yumurta şeklinde farklı biçimlerde olabilen şekil bozuklukları gelmektedir.

Ameliyat sonrası erken dönemde en sık ameliyat bölgesinde hematom (kan) veya seroma (doku sıvısı) birikimi, enfeksiyon ve meme başının tam veya kısmi dolaşım bozukluğu gözlenir.

Ameliyat sonrası geç dönemde en sık memedeki deformitenin aşırı düzeltilmesi veya yetersiz düzeltilmesine bağlı şekil bozuklukları, her iki meme arasındaki asimetriler ve meme başının yanlış yerde olması gibi komplikasyonlar izlenebilir. Meme ucunda uyuşukluk, kahverengi kısımda renk değişiklikleri, ameliyat izinde kötü yara iyileşmesi diğer komplikasyonlar arasında sayılabilir.

Jinekomastinin gizlenmesi

Ergenlik çağındaki bir erkekte büyük meme görüntüsünün kendiliğinden azalması için bekleme döneminde veya ameliyat tarihine kadar memelerin gizlenmesine yardımcı ”düzleştirici jinekomasti atletleri” kullanılabilir.

Jinekomasti ameliyatı için bekleme sürecinde veya ameliyat sonrasında jinekomastinin dışarıdan bakıldığında anlaşılmasını engelleyecek jinekomasti atletleri kullanılabilmektedir.

Meme Estetiği
Meme Büyütme
Meme Küçültme

Meme Dikleştirme
Meme Ucu Estetiği
Asimetrik Meme

Erkek Meme Estetiği, Erkekte Büyük Meme, Jinekomasti konularında bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel Sky Türk TV’de Meme Estetiği hakkında bilgi veriyor. İzlemek için tıklayınız.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Açıkel, Jinekomasti, Erkekte Büyük MemeErkek meme büyümesi, Erkek Meme Estetiği

Jinekomasti Sık Sorulan Sorular

Jinekomasti Görülme Sıklığı
Jinekomasti Nedenleri
Jinekomasti için Plastik Cerraha Başvurmadan Önce Neler Yapılmalı?
Jinekomasti Meme Kanseri İlişkisi
Jinekomasti Testis Tümörü İlişkisi
Ameliyatsız Jinekomasti Tedavisi
Jinekomasti Tipleri
Jinekomastinin Cerrahi Tedavisi
Jinekomasti Ameliyatında Anestezi
Jinekomasti Ameliyatı Sonrası
Jinekomasti Ameliyatının Komplikasyonları
Jinekomasti Gizlenebilir Mi?

26 Temmuz 2016


Jinekomasti
Puanlama:
5 Ekim 2017

33 yorum

 • Merhaba fiyat ogrenebilirmiyim, 26 yasindayim ve 4 seviye Jinekomasti var?

 • Fiyat alabilir miyim ?

 • jinekomasti ile alakali fiyat ve bilgilendirme maili alabilirmiyim iyi gunler

 • Hocam merhaba, operasyon olduğum gün taburcu olabilirmiyim? İşe dönmem kaç gün sürer?Ameliyat sonrası ağrı sızı gibi durumlar olur mu? Aynı gün araba kullanabilirmiyim? (şehir dışından geleceğim) Operasyonun şekline göre maliyeti ne kadar olabilir? Şimdiden teşekkürler.

 • Muayene ve ameliyat ücretlerini , nerede muayene olduğunu öğrenmek isterim

 • bende fiyatlar hakkında bilgi alabilir miyim?

 • Selam hocam gögüs bölgemde yağlanma var ve meme uçlarım içeri göçük Ağustos’un sonuna doğru tedavi olmak istiyorum isterseniz resimde atabilirim. Hangi hastanede tedavi ediyorsunuz gerek ameliyat gerek giriş çıkış test kontrol ücretleri nekadar fiyata mal olur. İşin ehli bir hocaya güvenerek tedavi olmak istiyorum saygılar.

 • Ameliyat sonrası uzun dönem ağrı oluşur mu? Ameliyat sonrası spor yapabilecek miyim? Ne kadar zaman sonra başlarım? Ameliyatın vücudumdaki başka organlara zararı olur mu? Yada yeni hastalıkların tetikleyicisi olur mu? Şehir dışından gelecekler için tavsiniz nedir? Kaç günümüzü ayırmamız gerekir yada kaç kez gelmemiz İcap eder?Tüm bu sorulardan sonra ücret ne kadar olur mail yoluyla cevaplarsanız memnun olurum.

 • Merhaba hocam 31 yaşındayım jinekomasti şikayetim var muayne operasyon ve diğer masraflarla ortamalama fiyat alabilirmiyim iyi günler

 • isim vermek istemiyorum

  jinekomasti ameliyatı olduğumda 18 yaşındaydım ancak ameliyat yapan doktor bir genel cerrah olunca kesti biçti. Yara izlerim var, yağ alındığı için çukurlar mevcut. Yara izleri düzelterek ve yağ enjekte edilerek nasıl bir sonuç elde edilebilir ve bilateral müdahelenin ücreti ne olacaktır. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.

 • Fiyatlar hakkında ve hastane hakkında bilgi alabiliryim

 • Merhabalar,
  27 yaşındayım 175 boy ve 72 kiloyum.Uzun zamandır spor yapsamda jinekomastim geçmedi.Zaten geçmeyeceğimi de araştırınca öğrendim.
  Fiyatlarınız konusunda bilgi alabilir miyim?

 • Mail adresime ameliyat öncesi ve sonrası görüntü örnekleri göndermeniz ve ameliyat artı muayene ücretleri detaylı bilgi göndermeniz mümkün müdür ? Gönderirseniz sevinirim ve o na göre hazırlık yaparım

 • Fiyat bilgilerini mailime gönderir misiniz ?

 • İsim vermek istemiyor

  Fiyat alabilirmiyim

 • İsim vermek istemiyorum

  Hocam iyi günler 3 tane tedavi yöntemi okudum yazınızda acaba fiyatlarını öğrenebilirmiyim

 • Merhaba,
  Ücretler hakkında bilgi alabilirmiyim..

 • Merhaba
  muayene ücreti ve jinekomasti ameliyat fiyatı hakkında bilgi verirmisin.

 • merhabalar hocam yurt dışında çalışmaktayım bu ameliyatı olup geri dönücem bunun için kaç gün izin almamı önerirsiniz gelince sıra beklemeden hemen ameliyat olabilir miyim ve döndüğümde işime sorunsuz devam edebilirmiyim.
  Birde fiyat belirtirseniz bütün masraflar için sevinirin

 • Merhaba,

  Yıllardır ben de bu durumdan şikayetçiyim. Ameliyat sonrası hastanede yatmam gerekiyor mu? Fiyat bilgisi alabilir miyim?

 • Son 1 yıldır bu ameliyat ve ameliyat özelinde doktor tavsiyeleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım ve araştırmalarım sonucunda ameliyatı Sn. Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam’a olma kararı aldım ve 10 Kasım 2016 tarihinde de ameliyatımı oldum. Sonuçtan çok ama çok memnun kaldım. Ameliyat olacak arkadaşlara önerim Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam’ı tereddütsüz seçmeleri yönünde olacaktır. Ameliyat her ne kadar nispeten basit seviyede sınıflandırılsa da vaka deneyimi muazzam seviyelerde olan güvenli ellere emanet olmak gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Bu sebeple konunun duayeni Sn. Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam kesinlikle ve kesinlikle doğru adres. Konuyla ilgili yöntem araştırması sürecinde internetten çok fazla fikir edindim lakin söyleyebilirim ki internette ve forumlarda yönlendirici bilgilerin yanında çok da fazla yanıltıcı bir bilgi kirliliği var malesef. Bu sebeple Prof. Dr. Cengiz Açıkel Hocam ile yapacağınız size özel değerlendirme randevusunda size özel vaka değerlendirmesi özelinde herşey netleşiyor, yani kendisine ön muayene olmanızı mutlaka tavsiye ediyorum.
  Ayrıca kendisi gerçekten muhteşem bir insan: bilgi birikimi, küresel akademik müfredatı ve güncel teknoloji & yöntemleri herdaim yakından takip etmesi, güven veren açıklamaları ve duruşu ile samimiyeti ve içtenliği tanıştığınız an sizi zaten ikna etmeye yetiyor.
  Uzun süredir bana sağlık açısından rahatsızlık veren bu durumdan beni kurtararak 3 gün içinde normal hayat rutinime sağlıklı, ağrısız ve dinç bir şekilde kavuşturduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.

  • Toplam ne kadar ücret ödediniz? Biliyorum ücreti hastaya ve derecesine göre değişir ama en adından yaklaşık bir ücret öğrenebilsek yine yeter.

 • Hocam fiyat alabilir miyim

 • Selam arkadaşlar. 1 yila dayanan uzun araştırmalarım sonucu Cengiz Açıkel gibi emin ele ihtiyaç duydum. Geçen hafta jinekomasti ameliyatı oldum. Tek bir ağrım sızım olmadan atlatiyorum. Müthiş profesyonel birisi, hemsireler oldukca ilgili, kendisi şeker tadinda bir insan, kendisiyle tanişmaktan oldukça mutlu oldum. Benim gibi güven problemi yaşayan arkadaşlar var ise, kesinlikle ‘Emin El’ Cengiz Açıkel’dir. İşin ehli.. müthiş sıçakkanlı, ilgili bir hoca. Şiddetle tavsiye ederim. Saygılar.

 • İyi günler,

  Ben jinekomasti ile ilgili bilgi almak istiyorum. Yazılan bölümlerden az çok bilgim oldu. Ameliyat olmayı düşünüyorum.
  2 tane sorum olacak;
  1- Ameliyat öncesi muayeneye gelmem gerekiyor sanırım. Gerek muayene gerekse de ameliyatın ücretini öğrenebilir miyim?
  2- Aktif olarak spor yapıyorum. Yazınızda 6 hafta spor yapılmaz yazmışsınız. Bu bütün sporlar için geçerli mi? Örneğin salonda yapılan kondisyon antrenmanı veya kol için yapılan ağırlık antrenmanı gibi.

  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba,

   e-Mail yoluyla tarafınıza detaylı jinekomasti bilgisi verilmiştir. İyi günler.

 • İsmini Vermek İstemiyor

  Merhaba,
  Boyum 1,86 kilom 81.Ağustos un son haftası ameliyat olmayı düşünmekteyim.düzenli spor yapmaya çalışan birisi olarak ileri dereceden jinekomasti olmadığımı düşünmekteyim.ortalama ameliyat fiyatı söyleme şansınız var mıdır acaba ?

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba,

   e-Mail yoluyla jinekomasti ameliyatı hakkında detaylı bilgi ve fiyat açıklaması yapılmıştır. İyi günler dilerim.

 • Merhaba cengiz hocam sikayetim göguslerimde tavsiye uzerine buldum sizi yillardir jinekomasti denilen rahatsizlik var yaşim 24 kisacasi fiyat ogrenmek icin yazdim ortalama fiyatlar ne kadar oluyo ameliyatin muanenin hastaneden cikisimmin komple fiyati nedir hocam bu konuda beni aydinlatirsaniz cok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler.

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba Samet Bey,

   e-Mail yoluyla jinekomasti tedavisi hakkında detaylı bilgi sizinle paylaşılmıştır. İyi günler dilerim .

 • sayın dr.cengiz bey;
  23 yaşımdayım fakat göğüs uçlarından şikayetçyim jinekomasti denilen bir olay sanırım sürekli şişkin duruyor dokununca küçülüyor.öneriniz nedir ne yapılabilir… şimdiden teşekkür ediyorum iyi günler.

  • Prof. Dr. Cengiz Açıkel

   Merhaba,

   Görmeden bir yorum yapmak zor. Yüzünüz görünmeyecek şekilde resimlerinizi form doldurarak iletebilirsiniz. İyi günler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir