fbpx
Estetik Ameliyatlar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Nedir?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, ülkemizde Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı ile girilen ve 5 yıl süren bir uzmanlık eğitimi programının adıdır. Plastik cerrahi terimi içerisinde kullanılan plastik kelimesi yunanca “plastike” kelimesinden köken alır ve yeniden şekil verme, şekillendirme anlamına gelir. İnsan vücudunda kafatasından ayak parmağına kadar doğumsal veya edinsel kaynaklı şekil bozukluklarının “şekil” ve “işlev” olarak düzeltilmesi plastik cerrahinin başlıca konusudur.

Doğumsal yüz ve kafatası şekil bozuklukları, yarık dudak, yarık damak, çene deformiteleri, kulak kepçesi deformiteleri, doğumsal el ve vücut anomalileri, doğumsal tümörler, yumuşak doku kitleleri ve benlerin tedavisi plastik cerrahinin ilgi alanlarından bazılarıdır. Estetik veya kozmetik cerrahi ise plastik cerrahinin bir alt grubudur ve burun, yüz, meme veya vücut şekillendirme gibi görselliğin daha ön planda olduğu bir disiplindir.

Estetik cerrahi de fonksiyon normal olsa dahi estetik açıdan daha ideal, daha genç ve daha güzel bir görüntü elde etmek amaçlanır. Örneğin kemerli bir buruna yapılacak burun estetiği veya sarkık bir memeye yapılacak meme estetiği söz konusu organların daha güzel bir görünüm kazanmasına ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesine yol açar. Rekonstrüksiyon kelimesi ise “yeniden inşa etme veya yeniden yapım” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.

Rekonstrüktif cerrahi yanık, yaralanma veya tümör çıkartılması gibi nedenlerle bütünlüğü bozulmuş yapıların çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak yeniden inşa edilmesi ve eski form ve fonksiyonlarına kavuşturulması ile ilgilenir.Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmış bir kişinin kemiklerinin plak vida sistemleri ile onarılması, kopan bir parmak veya elin mikrocerrahi yöntemler kullanılarak yerine takılması, yanıkta yok olan deri kısımların yerine konması, yanık sonrası gelişen deformitelerin onarılması veya çıkartılan bir tümör sonrası oluşan doku eksikliklerinin yerine konularak o bölgenin yeniden inşası Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanlarına verilebilecek örneklerdendir.

Estetik Plastik Cerrah Nasıl Olunur?

Ülkemizde 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimin bitirip Tıp Doktoru unvanı alan kişiler üniversite sınavına benzer bir sistemle Türkiye genelinde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı girerler ve aldıkları puana göre uzmanlık eğitimi için tercihlerde bulunurlar. Tıpta birçok uzmanlık eğitimi veren branş vardır, bunlardan bir tanesi de Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı tarafından verilen ve 5 yıl süren uzmanlık eğitim programıdır. Pratisyen hekimler arasında en fazla tercih edilen ve en yüksek puanı alan hekimlerin hak kazanabildiği plastik cerrahi eğitimi gerek fiziksel gerek mental yönden son derece zorlayıcı ve yoğun bir süreçtir.

Kendimden örnek verecek olursam; Kuleli Askeri Lisesi ve GATA Tıp Fakültesi’nden ikincilikle mezun olduktan sonra girdiğim Tıpta Uzmanlık sınavında askeri doktorlar arasında en yüksek puanı alarak Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi branşında uzmanlık eğitimi almaya hak kazandım. Bu programı başarı ile bitiren doktorlar Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı unvanı alırlar.

Eğitim uzman olduktan sonra da devam eder; uzmanların birçoğu bir alanda daha derinlemesine eğitim almak için, yurtdışındaki saygın merkezlerde 1-2 yıllık “araştırma görevlisi” programlarına katılırlar. Ben de UT Southwestern Medical Center Dallas, TX, USA’ de 1 yıl süre ile araştırma görevlisi olarak çalıştım. İçerisinde “estetik” kelimesi geçen tek tıpta uzmanlık eğitim programıdır.

Ülkemizde yukarıda bahsettiğim yoğun eğitimi almadığı halde kısa süreli bazı kurslara veya programlara katılarak kendilerine estetik cerrah unvanı veya görüntüsü veren doktorları gerçek estetik plastik cerrahi uzmanları ile bir tutmamak gerekir. Yetkin olmayan kişilerce yapılan ameliyatlar sonucu düzeltilmesi güç ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, ameliyat yapacak doktorun gerçek bir Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olduğundan emin olunmalıdır.

Estetik Cerrahi Nedir?

Estetik Cerrahinin Konuları Nelerdir?

Estetik Cerrahinin ilgilendiği konuları genel olarak yüz estetiği, meme estetiği ve vücut estetiği ana başlıklarında toplayabiliriz. Yüz bölgesinde yapılan ameliyatlar arasında alın germe, kaş kaldırma, göz kapağı estetiği, yüz germe, yüz gençleştirme, burun estetiği, elmacık kemikleri estetiği, çene ucu estetiği, gıdı boyun germe, dudak estetiği, kulak kepçesi estetiği ve saç ekimi sayılabilir. Meme estetiği ana başlığı altında ise erkeklerde büyük memelerin (jinekomasti) tedavisi, meme küçültme, silikon implant ile meme büyütme, meme dikleştirme, meme dikleştirme ve büyütme, meme ucu küçültme gibi ameliyatlar yer alır.

Vücut şekillendirme ameliyatlarının başında ise karın germe, mini karın germe, liposuction, yağ enjeksiyonu, popo estetiği, bacak estetiği ve genital bölge estetiği sayılabilir.  Geçirilmiş yaralanma, yanık, ameliyat veya kendi bedenine zarar verme davranışı sonucu oluşan yara ve kesik izlerinin daha iyi bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılan ameliyatlar da estetik cerrahinin önemli bir parçasıdır.

Burun estetiği ameliyatının tıbbi adı rinoplasti ameliyatıdır. Burundaki şekil bozukluğunun yanı sıra burun içerisinde solunum güçlüğüne neden olabilen septum deviasyonu ve burun etlerindeki büyüme sorunları da giderilebilmektedir. Burun kemiklerinin normal olduğu ancak burun ucunu oluşturan yapıların normalden geniş ve deforme olduğu durumlarda ise tip rinoplasti dediğimiz burun ucu estetiği ameliyatı yapılır. Bu ameliyatta burun kemiklerine dokunulmaz veya çok az törpülenir.

Meme estetiği başlığı altında memenin şekli daha estetik bir hale getirilir, meme ucu olması gereken seviyeye taşınır, yani dikleştirilir ve hacmi değiştirilir. Büyük memelerden doku çıkartılarak meme hacmi küçültülürken yani meme küçültme operasyonu yapılırken, küçük memelerde ise silikon implant ile meme büyütme ameliyatı yapılır.

Yüz gençleştirme başlığı altında yüz germe, göz torbalarının giderilmesi, yüzdeki çukur alanlara yağ enjeksiyonu, kaş kaldırma ve alın germe gibi ameliyatlar tek tek veya duruma göre kombine bir şekilde yapılır.

Normal kilosundaki kişilerin vücudunda oransız olarak depolanmış ve kontur bozukluğuna neden yağ birikimleri liposuction yöntemi ile giderilir.

Karın bölgesinde doğumlar ve kilo alıp vermelere bağlı deri sarkması ve karın kaslarındaki gevşemeler karın germe ameliyatı ile tedavi edilir. Deri fazlalığının göbeğin aşağısında yoğun olduğu durumlarda ise sadece bu alana müdahale eden mini karın germe ameliyatı yapılır, komşu bölgelere ise liposuction ile şekillendirme yapılabilir.

Popo büyütme amacıyla silikon implant veya yağ enjeksiyonu yapılabilir. Her iki ameliyat da komplikasyon ihtimali yüksek olan ve ciddi deneyim gereken ameliyatlardır. Özellikle yağ enjeksiyonu ile popo büyütme ameliyatında enjeksiyon miktarı ve tekniği çok önemlidir.

Cerrahi yöntemlerin yanı sıra hazır dolgu enjeksiyonu, lazer uygulamaları, kimyasal soyma vb. ofis ortamında yapılan işlemlerde estetik cerrahların uygulama alanlarındandır.

Estetik Cerrahiye Neden Başvurulur?

Yüz, meme ve vücut bölgesindeki yapıların görsel açıdan daha estetik, daha genç ve daha dinamik görünmesi için sıklıkla estetik cerrahi operasyonlarına başvurulur. Burnu son derece deforme olan bir genç, göğüsleri hiç gelişmemiş bir genç kız, göğüsleri normalden büyük bir genç erkek, yüzü yaşlı ve yorgun görünen orta yaşlarda bir kişi veya birkaç doğum sonrası göğüs ve karın bölgesinde sarkma ve şekil bozuklukları gelişen bir kadının kendine olan özgüvenlerinde azalma ve sosyal yaşamlarında olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Estetik ameliyatlarla söz konusu sorunların giderilmesi ve daha estetik bir görünüm kazandırılması bu kişilerin özgüvenlerinde ve psikolojilerinde son derece olumlu değişimlere yol açabilmektedir.

Fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığın da önemli olduğu göz önüne alındığında, ciddi deformasyonları olan ve arkadaşları tarafından alay edilen bir çocuğun veya gencin bir estetik ameliyatla normal görüntüye kavuşmasının önemi yadsınamaz. Diğer taraftan, çok bariz deformasyonlar olmamasına rağmen popüler kültürün bireylere empoze ettiği bazı estetik normlara uymak, daha güzel ve daha çekici olmak adına estetik plastik cerrahlara başvuranların sayısı da her geçen yıl artmaktadır.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kimler İçin Uygundur?

Fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlamış, belirgin bir deformasyonu olan ve bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilenen bireyler estetik ve plastik cerrahi için uygun adaydırlar. Estetik ameliyat düşünen adayların ameliyatın olası risk ve komplikasyonlarını anlayacak bilinç düzeyinde olması, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte doktoru ile doğru iletişim kurması ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi beklenir. Diğer taraftan, ciddi psikolojik veya fiziksel hastalıkları olan, aşırı mükemmeliyetçi ve narsistik kişilik sahibi olan ve estetik cerrahiden gerçek dışı beklentileri olanlar ise estetik operasyonlar için uygun olmayan adaylardır. Estetik cerrahinin sihirli bir değnek olmadığı ve kişinin yaşamındaki her türlü sorunu çözemeyeceği de unutulmamalıdır.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Öncesi ve Sonrası Süreç Nasıldır?

Başarılı bir estetik plastik ameliyat süreci ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası süreç olarak 3 ana bölümde incelenebilir. Ameliyat öncesi dönemde herhangi bir estetik yakınma ile başvuran kişinin estetik ameliyat için uygun aday olup olmadığı plastik cerrah tarafından değerlendirilir. Acil olmayan bir estetik ameliyat kişinin fiziksel ve psikolojik olarak en iyi olduğu dönemde yapılmalıdır. Ameliyat öncesinde ameliyat sürecinde olumsuz yan etkilere neden olabilecek ilaç ve besin destekleri tüketilmemeli, anemi hipertansiyon gibi sorunlar kontrol altına alınmış olmalıdır.  Estetik operasyonlar hafife alınmamalı ve kesinlikle sterilite koşulları ve her türlü tıbbi destek imkanları olan ruhsatlı ameliyathanelerde yapılmalıdır.

Ameliyat sonrası erken dönemde doktorun önerilerine harfiyen uymak, doktorun bilgisi haricinde ilaç veya besin desteği kullanmamak çok önemlidir. Olası komplikasyonlar hakkında bilgili olmak ve herhangi bir olumsuzluk durumunda vakit geçirmeden ameliyatı gerçekleştiren cerrahı bilgilendirmek yaşamsal öneme sahiptir. Ameliyat sonrası dönemde ameliyat olan kişinin günlük ihtiyaçlarına yardımcı olacak bir refakatçı olması gerekir. Yeterli sıvı ve besin alımına özen gösterilmelidir. Doktorun istirahat önerisine uyulmalı ve zamanından önce vücudu zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Ameliyatın erken dönemlerinde depresif bir ruh hali normaldir. Şişlik, morluk ve ödem nedeniyle estetik sonuç tam olarak ortaya çıkmamıştır, sabırlı olunmalıdır. Ameliyatı izleyen haftalarda ödemler geçtikçe ve dokular yerli yerine geldikçe estetik sonuç daha iyi ortaya çıkacaktır. Ameliyat izlerinin son halini alması 1-2 yılı bulacaktır. Ameliyat sonrası plastik cerrahın önerdiği zamanlarda periyodik kontrollere gidilmeli ve önerilere göre davranılmalıdır. Ameliyat alanında eğer bir revizyon gerekecek ise yeterli süre beklenmelidir. Estetik ameliyatı sonrası detaylı bilgi için: https://www.cengizacikel.com/ameliyat-sonrasi-nelere-dikkat-etmeli/

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz AÇIKEL

GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini alan Prof. Dr. Cengiz Açıkel, 2002-2003 yıllarında UT Southwestern Medical Center, Dallas, USA’de araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2009 yılında Doç. Tbp. Kd. Albay rütbesi ile kendi isteği ile emekli olduktan sonra akademik hayatına Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam etmiş ve bu kurumda profesör kadrosuna atanmıştır. Prof. Dr. Cengiz Açıkel, 2014 yılından itibaren İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir ilçesindeki özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Kaynakça

  1. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  2. American Society of Plastic Surgeons

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu