Meme Büyütme

Silikon implant ile meme büyütme ameliyatı nedir?

Ameliyathane koşullarında meme dokusu veya göğüs kası altına plastik cerrahi uzmanı tarafından bir silikon implant (protez) yerleştirmek suretiyle meme boyutunun büyütülmesi, dolgunluğunun artırılması ve şeklinin değiştirilmesi işlemidir; halk arasında “göğüs büyütme” veya “silikon ameliyatı” olarak da bilinir.

Silikon meme protezi (implantı) için uygun adayın özellikleri

 • 18 yaşını doldurmuş, göğüs kafesi gelişimi tamamlanmış
 • Fiziksel ve psikolojik sağlığı yerinde
 • Memelerinde belirgin bir sorun var; örneğin boyutu küçük, asimetrik, içi boşalmış ve düzleşmiş veya sarkmış.
 • Meme büyütme ameliyatından beklentileri gerçekçi
 • Operasyonun risklerini ve komplikasyonları hakkında da bilgisi var

Meme büyütme ameliyatı için uygun olmayan adayın özellikleri

 • 18 Yaşından küçük
 • Ciddi genel sağlık sorunları var (enfeksiyon, tedavi edilmemiş kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları gibi)
 • Ciddi psikolojik sorunları var
 • Gebe veya bebek emziriyor
 • Tedavi edilmemiş meme kanseri var
 • Aşırı alkol, sigara veya madde tüketiyor
 • Ameliyattan beklentileri gerçekçi değil

Kadınlarda ideal meme şekli ve büyüklüğü nedir?

Kadınlarda ideal meme veya en çok tercih edilen, estetik bulunan meme şekli ve büyüklüğü kültürlere, cinsiyete ve yaş gruplarına göre değişebilmektedir. İdeal meme büyüklüğü orta yaşlı kadınların çoğu tarafından C-beden olarak belirtilirken, erkeklerin en çok tercih ettiği beden ölçüsü D dir.

Meme şekli büyüklükten farklı bir kavramdır ve meme estetiğinde büyüklükle birlikte değerlendirilir. Yaklaşık 12 farklı meme şekli tanımlanmıştır. Bunlar arasında en estetik bulunanı memenin üst ve alt yarısının eşit oranda ve dolgun olduğu yuvarlak meme şeklidir.

Bir memeye yandan bakıldığında meme ucu mutlaka meme altı kıvrımının yukarısında kalmalı yani sarkık bir görünümde olmamalıdır. Meme uçları hafif yukarıya dönük olmalıdır. Meme ucunun yukarısında kalan kısmın konturu ne çok içbükey ne de çok dışbükey olmalıdır. Meme ucu ile meme altı kıvrım arasındaki meme alt kutup konturu ise hafif dış bükey ancak gergin olmalıdır.

Silikon implant (protez) çeşitleri nelerdir?

Meme büyütme amacıyla en sık kullanılan implantların yapısı tıbbi silikon bir kılıf içerisine yerleştirilmiş farklı kıvamlarda olabilen silikon jel ile doldurulmuş yapılardır. Bunların serum fizyolojik sıvı ile doldurulan tipleri de vardır ancak ülkemizde çok tercih edilmemektedir.  Silikon implantlar “yuvarlak” ve “anatomik (damla)” olmak üzere iki şekilde olurlar.

Yuvarlak implantların yatay ve dikey çapları eşit olduğunda vücutta dönme hareketi yapsalar dahi bir sorun oluşturmaz. Yuvarlak protezlerde silikon hacmi her yerde eşit dağılmıştır, bu tip protezler memenin üst kısmını doldurmada daha başarılıdır. Diğer taraftan özellikle sıfır beden memelerde meme şekli vermek için kullanılan anatomik tip implantların dikey ve yatay çapları farklıdır. Vücut içerisinde dönme hareketi olmasın diye üzerleri özellikle pürtüklü yapılmıştır.

Son zamanlarda pürtüklü yüzey implantlarda gözlenen bazı riskler (büyük hücreli anaplastik lenfoma) nedeniyle kullanımları azalmıştır. Anatomik şekilli implantların yüzeyi, yerleştirildiği cepte dönme hareketini önlemek üzere pürtüklü tasarlanmıştır. Yuvarlık şekilli implantlar ise düz yüzeyli veya pürtüklü yüzeyli olabilir. Son yıllarda düz yüzeyli yuvarlak implantların kullanımı artmıştır.

Ben de kendi pratiğimde düz yüzeyli yuvarlak implantları daha çok kullanmaktayım. Kullanılacak olan implantın şekline ve yüzey özelliğine karar verildikten sonra, farklı taban çapları ve yükseklikleri içeren bir katalogdan kullanılması muhtemel olan implantlar seçilir. Hangi implantın kullanılacağının son kararı ameliyat esnasında oluşturulan cebe önce test protezleri yerleştirilerek en ideal implant şekil ve büyüklüğü belirlendikten sonra verilir.

Ameliyatta kullanılacak olan silikon implant büyüklüğü nasıl belirlenir?

Öncelikle bilinmelidir ki her kişiye istediği büyüklükte implant kullanılması mümkün değildir. Kullanılacak implantın büyüklüğünü belirleyen en temel ölçü kişinin meme taban çapıdır ve bu ölçü kişiden kişiye değişmektedir. İmplant büyüklüğünü belirleyen diğer önemli bir faktör ise meme dokusunun ve derisinin esnekliğidir; meme altına yerleştirilen hacme meme dokuları yeterince esneyerek izin vermelidir.

Çok sıkı derili sıfır beden bir memeye ilk seferde büyük bir implant konulması mümkün değildir. Diğer taraftan, kas altına yerleştirilecek implantlar kas üstü implantlara daha göre daha küçük taban çapı ve hacimli olmak durumundadırlar. Mevcut olan meme dokusunun hacmi de göz önüne alınması gereken başka bir faktördür.

Kısacası, kullanılacak implantın büyüklüğünü sınırlayan bazı anatomik kriterler vardır ve bu kriterleri zorlayarak optimal büyüklükten daha büyük bir implant koymaya kalkışmak ki sık karşılaştığım bir durumdur, ameliyat sonrasında farklı deformasyonlar ve yakınmalara yol açmakta ve ikinci bir ameliyatla daha küçük bir implantla değiştirme gereği ortaya çıkmaktadır.

Medyada gördüğümüz ve çok büyük bedenlerdeki göğüsler bir ameliyatla o hale gelmemiştir. Uygun ölçülerde konulan ilk silikon implant etkisi ile üzerindeki meme dokusu ve derisi zamanla gevşer ve gebe bir kadının karnı gibi yeni durumuna uyum sağlar.

Bu aşamadan sonra, istenirse aynı taban ölçülerinde ancak projeksiyonu daha fazla olan daha büyük hacimli bir silikon implant ile eski implant değiştirilebilir. Bu şekilde aşamalı olarak birkaç ameliyatta daha büyük meme boyutlarına ulaşmak mümkündür. Ancak, implant hacmi büyüdükçe ağırlığının artacağını ve zamanla memelerde daha hızlı ve fazla sarkmaya yol açacağını da unutmamak gerekir.

Memeye silikon implant nereden kesi yapılarak konur? Hangi kesi daha iyidir?

Aşağıdaki bölgelerden birinden yapılan 3-4 cm’ lik bir kesi kullanılarak meme altına ulaşılır;

 • Meme altı kıvrımı (meme alt yarısının göğüs kafesi ile birleştiği hat)
 • Meme ucu çevresindeki kahverengi bölgenin alt yarısı
 • Koltuk altı bölgesi

Her kesinin kendine has avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Vakaların durumu ve cerrahların kişisel tercihleri seçimde rol oynamaktadır. Ben kişisel olarak ameliyatlarımın çoğunda meme altı kıvrımı üzerindeki kesiyi kullanıyorum çünkü bu kesi ile, meme başı çevresindeki keside olduğu gibi, meme dokusuna ve süt kanallarına temas etme durumu yoktur ve implant için hazırlayacağım cebi bu kesiden çok daha rahat ve kontrollü hazırlayabiliyorum.

Koltuk altı kesisi ile implantın yerleştirileceği alanı tam olarak hazırlamak zordur, implantın yukarıya ve dışa doğru yer değiştirmeye meyli vardır. Ayrıca koltuk altı bölgesi başkaları tarafından günlük hayatta görülme ihtimali olan bir bölgedir (mayo, kısa kollu kıyafet vb.) ve kesi izi güzel iyileşmez ise gizlemesi daha zor olacaktır.

Silikon implant kas altına mı yoksa kas üstüne mi konmalı?

Meme dokusunun altında göğüs kası ve onun altında da kaburgalar vardır. Silikon implant kas üstü-meme altı plana veya kas-altı plana konulabilir. Kas üstü plana daha geniş tabanlı implantlar daha kısa sürede konulabilir ancak implantın üzerini örten meme dokusu yeterince kalın değilse ki çoğu hastada böyledir, implant etrafında belirgin bir sınır oluşur, meme-göğüs kafesi geçişi doğal olmaz ve memeye yapay bir görünüm verir.

Kas altı yerleştirilen implantların üzerini kas dokusu ve meme dokusu birlikte kaplayacağı için dışarıdan bakıldığında daha doğal bir görünüm elde edilir. Ayrıca kas altı yerleştirilen implantlarda kapsül kontraktürü görülme ihtimali daha düşüktür.  Pratikte en sık tercih ettiğim yöntem “dual plan” denilen kas altı uygulama tekniğidir. Bu yöntemde meme başı seviyesinin yukarısında kalan implant kısmı kas altındadır, meme başı seviyesinin aşağısında kalan kısım ise meme altı plandadır.

Silikon implant ile meme büyütme ameliyatı öncesi

Göğüs büyütme ameliyatı öncesinde ameliyatı yapacak olan plastik cerrah ile hasta yüz yüze görüşmeli ve tüm süreç ayrıntıları ile konuşulmalıdır, bu görüşme aceleye getirilmemelidir. Bu görüşmede öncelikle kişinin meme büyütme operasyonu için uygun bir aday olup olmadığı değerlendirilir.

Uygun adayların meme, göğüs kafesi ve beden ölçüleri alınır, boyun-göbek deliği arasında kalan gövde kısmının farklı açılardan fotoğrafları çekilir, göğüs kafesinin yapısı, memelerin şekli, asimetri olup olmadığı gibi birçok özellik cerrah tarafından değerlendirilir.

Daha sonra uygulanacak olan silikon implantın şekli, büyüklüğü, hangi kesiden konulacağı ve hangi plana (kas altı veya üstü) konulacağı gibi detaylar tartışılır ve karara bağlanır. Yöntemin olası risk ve komplikasyonları hakkında bilgilendirme yapılır. Hastanın tüm soruları yanıtlanır.

Ameliyat öncesi dönemde memelerin sağlık durumunu netleştirmek için bir genel cerrahi uzmanı tarafından rutin meme muayenesi yapılmalı, herhangi bir kitle veya patoloji olup olmadığı ultrason ve gerekli görülen diğer yöntemlerle tetkik edilmelidir. Çok genç yaşlarda ve tamamen normal görünen memelerde dahi bu tetkikler yapılmalıdır çünkü bu kişilerde dahi daha önce fark edilmemiş sorunlar tespit edilebilmektedir.

Hastanın ameliyata hazırlık amacıyla hangi konulara dikkat etmesi gerektiği, neleri tüketip neleri tüketmeyeceğinin detaylı bir şekilde açıklandığı bilgilendirme formu kendisine verilir ve tüm bu önerilere harfiyen uyması beklenir.

Özellikle kan sulandırıcı özelliği olan yeşil çay gibi çaylar, vitaminler, ilaçlar ve besin desteklerinin tüketimi ameliyattan en az 15 gün öncesinden mutlaka kesilmelidir.  Ameliyat öncesi anestezi doktoru ile görüşme ve gerekli tetkiklerin yapılmasını takiben, ameliyata engel herhangi bir sorun saptanmadığı taktirde, ameliyat aşamasına geçilir.

Ameliyatsız Göğüs Büyütme Yöntemi Var Mıdır?

Sağlıklı, güvenli ve uzun etkili bir göğüs büyütme yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Silikon implant kullanımı göğüs büyütme işleminde altın standart olmaya devam etmektedir.

Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

 Ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yapılır. Daha önceden kararlaştırılan bölgeden bir cilt kesisi yapılarak meme altında silikon implantın konulacağı bir cep oluşturulur. Bu cepte çok titiz bir kanama kontrolü yapılır, farklı antibiyotik veya antiseptik içeren solüsyonlarla cep yıkanır.

Oluşturulan cebe hangi büyüklük ve şekildeki implantın uygun olduğu test protezleri konularak son kez kontrol edildikten sonra kullanılacak orijinal implantlar yerlerine konur. Plastik cerrahın tercihine göre, implant etrafında birikecek olan kan ve doku sıvısının dışarıya alınabilmesi için, “dren” dediğimiz bir silikon borucuk cebe konur ve bir ucu dışarı çıkartılır. Ameliyatın başında yapılan kesi “gizli ve kendiliğinden eriyen” dikişlerle dikilir, bandaj uygulanır ve ameliyat sonlandırılır.

Meme büyütme ameliyatı kaç saat sürer?

Kullanılan cerrahi tekniğe ve cerrahın çalışma şekline bağlı olarak ameliyat süresi genellikle 1-3 saat arasında değişir.

En çok tercih edilen silikon türü hangisidir?

Son literatür bilgileri ışığında ben kendi pratiğimde en sık yuvarlak ve düz yüzeyli silikon implantları kas altı planda kullanmaktayım.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan 2 saat sonra ağızdan beslenmeye geçilir ve 4 saat sonra ayağa kalkıp yürümeye başlanır. Yatak yarı oturur pozisyondadır. Yakından takip ve tedavi yapılabilmesi bağlamında ameliyat gecesinin hastanede geçirilmesinde yarar vardır.

Bu süreçte kolları zorlayıcı hareketlerden, kolları yukarı doğru fazlaca kaldırmaktan, tuvalette aşırı ıkınmaktan ve fazla yürüyüşten kaçınmak gerekir. Drenlerden 24 saat içerisinde gelen sıvının rengine ve miktarına göre çekilmesine karar verilir, bu süre genellikle 2-3 günü bulur. Fazla hareket eden ve kollarını kullanan hastalarda daha fazla sıvı gelişi olur ve drenler daha geç çekilir. Ameliyat sonrası dönemde özel sutyen korse kullanılır.

Hastaneden taburcu olurken mutlaka yapılan ameliyatın detaylarının açıklandığı ameliyat notu ve kullanılan silikon implant bilgilerini içeren firmaya ait implant kimlik belgesi talep edilmeli ve gerektiğinde kullanılmak üzere saklanmalıdır.

Ameliyattan 1 hafta sonra, kolları çok zorlamamak kaydıyla yavaş yavaş günlük hayata dönülebilir. Kolların yoğun kullanıldığı yüzme veya tenis gibi sporlara 6-8 hafta sonra başlanabilir.

Özellikle implantın kas altı konulmuş olduğu hastaların ağır kaldırma, barfiks çekme gibi göğüs kaslarını aşırı zorlayan sporlardan kaçınmaları önerilir çünkü kasların itici gücü ile silikon implant aşağıya ve dışa doğru yer değiştirebilir. İlk 2 ay saunaya girilmemeli, solaryum veya uzun süre aktif güneşlenmekten kaçınılmalıdır.

Ameliyattan sonraki ilk 3 gün göğüsler çok gergin ve şiş olur, 3. günden sonra yavaş yavaş ödem gerilemeye ve göğüsler yumuşamaya başlar. İlk haftalarda gözlenen meme görüntüsü son estetik görüntü değildir. İlk haftalarda gergin, hareketsiz, göğüs uçlarının öne doğru çok çıkmış olduğu görüntü, 2. aydan itibaren değişmeye başlar; göğüsler yumuşar, daha hareketli hale gelir, göğüslerin dekolte kısımlarındaki ödem geriler, göğüs uçları biraz daha yukarıya döner, kısacası göğüs ameliyatı takip eden 1-6 ayda daha da doğallaşır ve gerçek görünümünü alır.

Bu süreçte meme uçlarının duyusunda değişmeler, memede elektrik çarpması, yanma gibi farklı ağrılar, adet dönemleri ile uyumlu şişlik vb. rahatsızlıklar gözlenmesi normaldir. Memedeki ameliyat izi için iz azaltıcı bazı kremler kullanılır, yara izinin son halini alması 2 yılı bulur.

Ameliyattan sonra periyodik kontroller önemlidir. Genellikle ameliyattan 1, 3, 6 ve 12 ay sonra kontroller yapılır. Bir yıldan sonra ise her yıl kontrol yapılmasında fayda vardır. Özellikle hem memenin hem implantın durumunu yakından takip etmek ve olası bir olumsuzluğu zamanında fark etmek için yıllık düzenli meme muayenesi ve ultrason ve MR gibi tetkiklerin yapılması gerekir.

Meme büyütme ameliyatı ile elde edilen estetik sonuç kalıcı mıdır?

 Meme statik bir organ değildir, ameliyat sonrası elde edilen estetik görünüm ömür boyu kalıcı olmayacaktır. Göğüslerin şekli zaman içerisinde yaşlanma, yer çekimi, kilo alıp verme, gebelik gibi nedenlerle sürekli değişim gösterir.

Silikon implantların kendi ağırlığı da göz önüne alındığında zamanla memelerde sarkma gevşeme kaçınılmazdır. Bu süreç kişinin meme derisinin sıkılığına ve maruz kaldığı çevresel koşullara göre kimilerinde daha hızlı kimilerinde daha yavaş olacaktır.

Uzun dönemde silikon implantın sızıntı yapması veya patlaması, ters dönmesi, implant çevresinde aşırı kapsül oluşumu, kapsül veya meme dokusunda tümöral kitle gelişimi, memede sıvı toplanması, şekil bozukluğu gelişmesi gibi nedenlerle tekrar ameliyat gerekebilmektedir.

Meme büyütme ameliyatının risk ve komplikasyonları

Her ameliyatta olduğu gibi meme büyütme ameliyatının da risk ve komplikasyonları söz konusudur ve bu konuda ameliyat adayları yeterince bilgilenmelidir. Ameliyat öncesi ve sonrası süreçte doktorunun önerilerini ciddiye alan ve uygulayan kişilerde bu tür komplikasyonların çoğunun önüne geçmek mümkündür.

 • Kanama: Ameliyat sonrası erken dönemde özellikle ilk 15 gün, silikon implantın yerleştirildiği cepte kan birikmesi (hematom) olabilir. Meme aniden şişmeye, büyümeye ve ağrı yapmaya başlar. Ameliyathane koşullarında implant çıkartılır, kanama kontrolü yapılır ve implant tekrar yerine konur. Bu tür komplikasyonlardan kaçınmak için kan sulandırıcı ilaç ve gıdalar ameliyattan en az 15 gün önce kesilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde ise kan basıncını yükseltici ve göğüs kasını zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekir.
 • Enfeksiyon: Ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişebilir; memede kızarıklık, ağrı, akıntı, yüksek ateş gibi belirtiler gözlenir. İmplant çıkartılır, ameliyat alanı temizlenir ve antibiyotiklerle enfeksiyon kontrol altına alınır. Aynı bölgeye birkaç ay sonra tekrar yeni bir implant yerleştirilebilir.
 • Kesi yerinde yara iyileşmesi sorunları: İmplantın yerleştirilmesi için deride yapılan kesi normal iyileşmeyebilir; kızarıklık, kabarma, sertlik, çevre deriden farklı renkte iyileşme gibi sorunlar görülebilir.
 • İmplant çevresinde aşırı kapsül dokusu gelişimi (kapsül kontraktürü): Normalde her silikon implantın çevresinde oluşan kapsül dediğimiz ince zar tabakası bazen normalden fazlaca kalınlaşır sertleşir ve implantı sıkıştırarak hem görsel şekil bozukluklarına hem de ağrılara neden olur. Söz konusu kapsülün ameliyatla temizlenmesi, implantın değiştirilmesi ve kas-üstü bir cepte ise yeni oluşturulan kas-altı cebe konulması gerekebilir.
 • Meme ucu ve derisinde his kaybı: Meme başında ve tüm meme derisinde özellikle ameliyattan sonraki ilk haftalar duyuda azalma veya tamamen kayıp gözlenebilir. Genellikle aylar içerisinde düzelen bu durum nadiren kalıcı olabilir.
 • Silikon implantın bütünlüğünün bozulması, patlaması: Zaman içerisinde silikon implantın dış kılıfında yırtılma ve açılmalar sonucu içerisindeki silikon jelin etrafa yayılması gözlenebilir. Meme şeklinde değişiklik, ağrı, alerjik reaksiyonlar, koltuk altlarında veya akciğerlerde lenf bezlerinde büyüme şeklinde ortaya çıkabileceği gibi tamamen rutin meme kontrollerinde de ultrason veya MR ile saptanabilir. İmplantın yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Birçok implant firması bu tür durumlar için yeni implantı ücretsiz olarak vermeyi garanti ederler. Bu nedenle ameliyat sonrası implant bilgilerini içeren belge muhafaza edilmeli ve bu gibi durumlarda kullanılmalıdır.
 • Seroma: Silikon implant etrafında travma, aşırı egzersiz veya tümöral kitle oluşumu nedeniyle aşırı sıvı birikimi ve memede şişme gelişebilir. Bazen istirahatle düzelebilen bu durum devam ediyorsa sıvının incelenmesine yönelik örnek alınması ve drenaj için ek cerrahi işlemler gerekebilir.
 • Silikon implant çevresinde gelişen “anaplastik büyük hücreli lenfoma”: Çok nadir de olsa, silikon implant çevresinde oluşan kapsül denilen kılıfın silikon implanta bakan yüzünde veya kapsül içerisinde lenf hücrelerinden kaynaklanan ve zamanında teşhis konulduğunda cerrahi olarak tamamen tedavi edilebilen bir tümör (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, BIA-ALCL) gelişebildiği tıp literatüründe bildirilmektedir. Bu tümör bir meme kanseri değildir. Dünyada yaklaşık 20 milyon silikon implant taşıyan hastaların 2019 yılına kadar 577’sinde bu tümöre rastlanmıştır. Tümör tespit edilen olgularda implantların büyük çoğunluğunun pürtüklü yüzey olduğu gözlenmiş ve bu nedenle Allergan firması bu tip silikon implantlarını (Biocell) piyasadan çekmiştir. Halen bu marka ve tip silikon implantı olan kişilerin doktorları ile iletişimde olmaları ve rutin kontrollerini aksatmadan yaptırmaları önerilmektedir. En sık gözlenen belirtileri; memede yavaş yavaş gelişen bir büyüme, asimetri, ağrı, memede veya koltuk altında kitle oluşumu, memenin sertleşmesi, meme derisinde döküntü gelişmesi veya implant etrafında sıvı birikimi (seroma) oluşumudur. Bu belirtiler ameliyatın üzerinden en az bir yıl geçtikten sonra başlayabilmekte ve en sık ameliyattan 8-10 yıl sonra gözlenmektedir. Bu nedenle silikon ameliyatı olan kişiler her yıl düzenli olarak kontrollerini yaptırmalı ve bahsedilen belirtileri fark ettiklerinde vakit geçirmeden doktorları ile iletişime geçmelidirler.
 • Tatmin edici olmayan estetik sonuç: Ameliyat sonrasında memelerin estetik görünümü büyüklük, şekil veya simetri açısından hastanın beklediği gibi olmayabilir, tekrar ikinci bir ameliyat gerekebilir.

 Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme

Çok seçilmiş uygun hastalarda kişinin kendi bedeninden alınan yağ dokusunun meme çevresine enjeksiyonu ile bir miktar meme büyütme yapılabilmektedir ancak halen meme büyütme işleminde altın standart silikon implant olmaya devam etmektedir. Bazen silikon implant uygulamasına yardımcı olarak aynı seansta yağ enjeksiyonu da yapılabilmektedir.

Meme Büyütme Yöntemleri

Erişkin yaşa gelmiş kadınlarda hacim olarak küçük memelerin büyütülmesindeki altın standart silikon implant ile meme büyütme yöntemidir. Bazen silikon implant ile meme büyütme işlemi esnasında implantın dışarıdan daha doğal görünmesi amacıyla çevresine yağ dokusu enjeksiyonu yapılabilmektedir. Çok seçilmiş nadir olgularda ise sadece yağ enjeksiyonu ile meme boyutlarında bir miktar artış elde etmek mümkündür. Diğer taraftan, sentetik bazı dolgu malzemeleri ile meme büyütme işlemi yapıldığı belirtilmektedir ancak allerjik reaksiyon riski olan, zamanla eriyen hyaluronik asit türevi dolguların büyük hacimlerde memelere enjekte edilmesini ben kişisel olarak doğru bulmamaktayım.

Hazır dolgu maddesi ile meme büyütme

Etken maddesi hyaluronik asit olan hazır/geçici dolgular ile sınırlı hacimde de olsa bir miktar meme büyütme işlemi yapılabilmektedir ancak yabancı bir madde olması ve etkisinin geçici olması nedeniyle ben tercih etmiyor ve uygulamıyorum.

Kullanılan silikon implantların ömrü ne kadardır kaç yıl dayanır?

Silikon implantın ömrü üretici firmanın kullandığı teknolojiye göre değişebilmektedir. Pratik uygulamada silikon implant ile meme büyütme ameliyatı olan kişilere implantların değiştirilmesi veya çıkartılması için özel bir tarih verilmemektedir. Kişinin meme estetiği veya genel sağlığı ile ilgili sorunları yoksa ve rutin kontrollerinde implantında herhangi bir sorun gözlenmediği taktirde implantlar yerinde tutulmaktadır.

Bazı silikon protez üretici firmalar implanttaki yapısal kusura bağlı protez değişimi gerektiğinde yenilerini ücretsiz vermeyi ömür boyu garanti etmektedirler. Hatta, bu işlem ameliyattan sonraki ilk 10 yıl içerisinde gerekli olursa hastane ücretini de ödemektedirler.

Silikon implant gebeliğe ve süt vermeye engel mi ve süte geçer mi?

Silikon implant meme dokusunun altına hatta göğüs kasının altına yerleştirildiği için süte herhangi bir silikon parçacığının geçmesi söz konusu değildir ve implant süt vermeye de engel değildir. Ancak, meme başından yapılan kesi ile silikon yerleştirilmiş ise süt kanallarının bir kısmı zarar görmüş olabilir.

Sarkmış göğüsler bu ameliyatla düzeltilebilir mi?

Meme ucunun meme altı kıvrımı hizasından daha aşağıya sarkmadığı hafif olgular sadece meme büyütme ameliyatı ile düzeltilebilir ancak sarkmanın daha fazla olduğu olgularda mutlaka meme dikleştirme ameliyatı gerekir. Sarkık olan meme hacim olarak da küçük ise, içi boşalmış ise, dikleştirme ve silikon implant ile meme büyütme işlemi aynı seansta ve birlikte yapılır. Eğer sarkmış olan göğüs hacmi normalse sadece dikleştirme ameliyatı yapılır.

Kişisel deneyimlerime göre ilk başlangıçta hafif sarkmış göğüslerde ek izler oluşturmamak adına sadece meme büyütme işlemi yapılan hastalarda zaten gevşek olan meme derisi uygulanan silikon implantın da ağırlığı ile daha hızlı sarkma sürecine girmekte ve birkaç ay- birkaç yıl içerisinde gelişen sarkma nedeniyle tekrar meme dikleştirme ameliyatına gerek duyulmaktadır.

Bu nedenle, meme dokusunda az da olsa gevşeme ve sarkma olan hastalarımda meme büyütme ameliyatını sıklıkla meme dikleştirme işlemi ile kombine etmekte ve daha uzun vadeli ve daha estetik sonuçlar elde etmekteyim.

Silikon ameliyatı olduğum anlaşılır mı sonuç doğal olur mu?

Dışardan bakıldığında, silikon implant ile meme büyütme ameliyatı yapıldığı anlaşılmayacak kadar doğal sonuçlar elde etmek mümkündür. Çok büyük hacimli implantlar zaten ince olan meme dokusunun hemen altına yerleştirilirse yapay bir görünüm olur, ancak beden ölçüleri ile uyumlu büyüklükte bir implant özellikle de kas altına yerleştirilmiş ise veya kas üstüne yerleştirilmiş ancak üzerini yeterince kapatacak ve kamufle edecek kadar meme dokusu mevcut ise doğal bir meme görünümü elde edilebilir.

Dokunulduğunda meme protezinin anlaşılıp anlaşılmaması konusu da implantın yumuşaklığına, çevresinde belirgin bir kapsül oluşup oluşmadığına göre değişir; implantın dokunulduğunda anlaşılmayacağı yönünde bir garanti verilemez.

Hastanede herhangi bir nedenle akciğer filmi çekildiğinde veya memeleri de içerisine alan bilgisayarlı tomografi veya MR gibi tetkikler yapıldığında implantlar da filmlerde görülmektedir.

Ameliyat ile büyültülen meme ileride sarkar mı?

Meme dokusunun ve derisinin sıkılığına, çevresel koşullara ve yaşam biçimine bağlı olarak erken veya geç dönemde memelerde bir miktar sarkma kaçınılmazdır. Silikon implantın kendi ağırlığı da bu sarkmada rol oynar; implant ne kadar büyükse o kadar ağırdır ve sarkma da o kadar daha fazla olacaktır. Meme büyütme ameliyatı olan kişiler yaşamlarının bir döneminde memelerinde sarkma olacağını ve tekrar bir toparlama dikleştirme ameliyatına gerek olabileceğini bilmelidir.

Meme büyütme ameliyatı için en uygun mevsim veya dönem ne zamandır?

Meme büyütme ameliyatı her zaman yapılabilir ancak ameliyat sonrası özellikle ilk bir hatta iki ay yüzme, tenis oynama, ağır kaldırma gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınılması ve güneşten korunulması gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle tatil planları yapılırken ameliyat tarihi ile bu tür aktiviteler arasına yeterli zamanı koymak gerekir.

Meme büyütme ameliyatı çok acı verir mi çok ağrılı mıdır?

Meme büyütme ameliyatında hissedilen acı veya ağrının derecesi bazı faktörlere bağlıdır. Silikon implant ne kadar büyükse meme dokusu o kadar fazla gerilir ve ağrıya neden olabilir. Kas altına konmuş implantlarda kol hareketleri de ağrıya neden olabilir. Ameliyat sonrası içeride birikecek sıvının dışarıya alınması için bir dren kullanılmamış ise bu sıvının oluşturduğu ek basınç da ağrıyı artırabilir. Tabi ki, hastaların ağrı eşikleri de farklıdır ve aynı şiddetteki bir ağrıyı farklı algılayıp farklı tepki verebilirler.

Ameliyatı takip eden ilk saatlerde ve ilk gece ağrının en fazla algılandığı dönemdir ve bunun için de ağrıyı azaltmaya yönelik bazı işlemler yapılır. Ameliyat bitiminde ameliyat sahasına lokal anestetik madde enjeksiyonları yapılabilir ve ameliyat sonrasında güçlü ağrı kesiciler damar yoluyla verilerek hastanın ciddi bir ağrı duymasının önüne geçilir.

Ameliyatın ikinci gününden itibaren ağrı azalmaya başlar, çoğu zaman hastalar herhangi bir ağrı kesiciye gerek duymazlar. Eğer şiddetli ağrı duyuluyorsa kanama vb bir komplikasyon habercisi olabilir ve doktora haber verilmelidir. Hastalarımı ameliyatının ertesi günü taburcu ederken ağrı kesici olarak sadece parasetamol tablet reçete etmekteyim ve yeterli olmaktadır.

Estetik sonrası göğüsleri korumak için ne yapmalı?

Ameliyat sonrası ilk 6 hafta doktorunuz tarafından verilen özel korseyi kullanarak göğüsleri mümkün olduğunca desteklemek, hareketlerden korumak gerekir. Sonraki dönemlerde de silikon implantın ağırlığı nedeniyle sarkma ihtimaline karşı sutyen kullanmak faydalı olacaktır. Kas altına konulmuş implantların aşağıya doğru yer değiştirmesini önlemek için ağır kaldırma, barfiks gibi kolları zorlayıcı egzersizlerde aşırıya kaçmamakta fayda vardır. Memelerin doğrudan yoğun travmaya maruz kalmamasına da dikkat edilmelidir.

Meme büyütme sonrası masaj gerekli mi?

Meme büyütme sonrası masaj tartışmalı bir konudur. Ben hastalarıma masaj önermiyorum çünkü masaj yapayım derken implant çevresinde sıvı toplanmasına veya kanamaya neden olunabilir. Ancak implant çevresinde oluşan kapsülde bir sertleşme sıkılaşma gözlenirse bu kapsülü yumuşatmak ve esnetmek amacıyla kontrollü şekilde masaj yapılabilir.

Silikon implantın yırtıldığını nasıl anlarım?

Silikon implantın dış kılığı bir nedenle yırtılır ve bütünlüğü bozulursa içerisindeki silikon jel implantın çevresine sızmaya başlar. Buna bağlı memede hacim azalması, şekil bozukluğu, asimetri, ele gelen sertlik ve kitle, memede ağrı, koltukaltı lenf bezlerinde şişme gibi belirtiler olabileceği gibi hiçbir belirti gözlenmeyebilir ve rutin ultrason veya MR kontrollerinde fark edilebilir. Vakit geçirmeden yırtık implant yenisi ile değiştirilmelidir.

Bazı implant üreticisi firmalar çıkartılan implantları kendi laboratuvarlarında inceledikten sonra yeni implantları ücretsiz olarak vereceklerini garanti etmektedirler. Bu nedenle meme büyütme ameliyatında kullanılan implantın kimlik kartı hastane ve hasta tarafından saklanmalıdır.

Silikon implantımı çıkarttırabilir miyim?

Herhangi bir nedenle göğüslerinizdeki silikon implantları tamamen çıkarttırmak isteyebilirsiniz ve bu mümkündür. Ancak, implant çıkartıldıktan sonra göğüslerinizin ameliyattan önceki gibi görünmeyeceğini bilmelisiniz.

İmplantın etkisi ve geçen zamanın doğal sonucu olarak kendi meme dokunuzda az veya çok gevşeme, sarkma ve bir miktar da meme kitlesinde azalma ve hatta göğüs kafesi kemiklerinde bir miktar çökme ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle implantların çıkartılması ameliyatında genellikle bir meme dikleştirme toparlama işlemi de gerekli olmaktadır.

Meme büyütme ameliyatının alt ve üst yaş sınırları nedir?

Meme büyütme ameliyatı için göğüs kafesi ve meme dokusu gelişimi tamamlanmış olmalıdır ki bu süreç 18-22 yaşlarını bulur. Ameliyatın implant kullanımı açısından bir üst yaş sınırı yoktur, genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki kişiye yapılabilir.

Emzirme bittikten ne kadar sonra ameliyat olabilirim?

Bebeği sütten kestikten sonra süt bezlerinin süt üretimini bitirmesi ve gebelik öncesi hallerine dönmesi için beklenmelidir. Bu süre genellikle 3-6 ay sürmekle birlikte kişiden kişiye değişmektedir.

Silikon implant ile meme büyütme ameliyat fiyatı nedir nasıl belirlenir?

Ameliyat fiyatı, ameliyatın yapılacağı hastanenin ücreti, kullanılacak olan silikon implantın ücreti ve doktor ücretinin toplamıdır ve değişiklik gösterir. Güncel ameliyat ücreti bilgisi almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Göğüs Büyütme Ameliyat Fiyatının Değişiklik Göstermesinin Nedeni Nedir?

Döviz kurundaki değişimler dövizle ithal edilen silikon implant fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Ayrıca, hastane ücretleri de her yıl başı enflasyon oranında artmaktadır. Meme büyütme ameliyatının güncel fiyatı hakkında bilgi almak için form doldurarak veya WhatsApp hattı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

34 YORUMLAR

  • Damla Hanım Merhaba, hocamızın değerlendirebilmesi adına öncelikle görmesi ve yapılacak olan müdahaleye göre bilgi aktarımı yapılması gerekmektedir. Randevu alarak gelip muayene olabilir ya da 0535 875 2020 numaralı WhatsApp hattına fotoğraf gönderebilirseniz detaylıca bilgilendirme yapabiliriz. Saygılarımla

  • Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

  • Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

  • Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

  • Merhaba,

   İletişim formu ya da 0535 875 2020 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde fiyat dahil detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır tarafınıza.
   Saygılarımla

 1. Merhabalar. Ben 3 gün önce kas altı silikon taktirirarak meme buyutme ameliyati oldum. Sikayetlerim normal seyrindeydi ancak bugun sag meme yan tarafinda kan birikmesi oldu ve endiselendim. Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz bu ciddi bir soruna isaret midir?

 2. Sayın hocam 2017 temmuzda meme büyütme ve toparlama ameliyatı oldum dr İyi ve güvenilir olduğunu düşündüm bir kaç arkadaşımda kendisinde oldu ama ilk ameliyatım olduktan 1 gece sonra şişme oldu ve tekrar ameliyat olmak için 1 gün sonra tekrar cagrildim sonrasında protez düştü ve 1 buçuk ay beklemem söyledi ve ekimde 3 cu oldum ve şu an protez tekrar düşmeye başladı ve aynı dr artık gidemem tamamen güvenim sıfır yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

 3. Merhaba hocam bir ricam olacaktı 2hafta oldu ğögsüme silikon takılalı.. Ameliyattan nezaman sonra ve nasıl sütyen tercihinizdir. Tesekkür saygılar…

 4. Merhabalar cengiz bey, ben goguslerimi belli ölçülerde büyütmek istiyorum suan 70 bedenim 80 beden istiyorum sayfanızı okudum benim soracağım sorular şu. Fiyatlarınız nelerdir ve ödeme plani nasil dir

 5. Hocam 2014. Mart ayında mentor marka silikon taktırdım 6 aya girdiğimde vücudumda Ürtiker başladı taki dün gittiğim doktora kadar bilmiyordum otoimmün hastalığına yakalandığımı söyledi. Kan değerlerim kötü o gün bugündür antihistaminik ilaçlar arada bir kortizonlu iğneler hayatım karardı. İşimi kaybettim hep yatıyorum halsizim yüzüm gözüm şişiyor. Bunlardan mı olduğunu nasıl anlarız ne yaptırmam gerekiyor ne gibi bir test tahlil. Çıkartsam şayet eskisi gibi olurmuyum sağlıklı yoksa artık bu hastalıkla yaşamak zorundamıyım. Ameliyat olmadan önce çok sağlıklı bir bayandım ameliyat oldum hayatım karardı ne olur bana yardım edin

 6. Cengiz beyde1 ay önce meme büyütme ameliyatı oldum. Yıllardır istediğim fakat bir türlü cesaret edemediğim bu operasyon için doktoruma muayeneye gitmem yeterli oldu. Uzun uzun anlattı ne yapacağını. Son derece güvenerek girdim ameliyata. Sonuçtan çok çok memnunum. Ameliyat sonrası sizinle sürekli iletişim halinde oluyor. Asla pişman olmasınız.

 7. Silikon taktırmak istiyorum 75 olan göğüslerim için uygun olursa 85 90 ölçülerine gelmek istiyorum. Fiyat bilgisi konusunda çok az bilgi sahbiyim. Ortalama fiyatlar konusunda bilgi aldıktan sonra uygun olursa yer zaman görüşmek isterim. Saygılarımla

Yorum Yaz :

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz