Meme Büyütme

Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2019 Güncellenme Tarihi: 17 Mart 2020 Yazar:
UT Southwestern Medical Center, Dallas Amerika'da araştırma görevlisi, GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Tıp Fakültesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Cengiz Açıkel halen İstanbul Batı Ataşehir'de bulunan özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Meme Büyütme Ameliyatı

Meme büyütme (Göğüs Büyütme – Meme Protezi, Silikon Ameliyatı) küçük boyutlu bir memenin meme dokusu altında oluşturulan cebe silikon protez yerleştirilerek büyütülmesi işlemidir. Meme küçük ancak meme başında ve derisinde belirgin sarkma varsa meme toparlama (meme dikleştirme, mastopeksi) işlemi ile birlikte meme büyütme ameliyatı yapılır. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kişinin psikososyal durumunu son derece olumlu etkileyen bir ameliyattır.

ABD’ de sadece 2018 yılında 313.735 silikon protez ile meme estetiği ameliyatı gerçekleştirilmiş ve en sık yapılan estetik ameliyat olmuştur (Kaynak: Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği). Göğüs büyütme amacı ile farklı ilaçlar veya yöntemler ileri sürülse de halen silikon protezler ile meme büyütmede altın standarttır.

Meme Büyütme Yöntemleri

Erişkin yaşa gelmiş kadınlarda hacim olarak küçük memelerin büyütülmesindeki altın standart silikon implant ile meme büyütme yöntemidir. Bazen silikon implant ile meme büyütme işlemi esnasında implantın dışarıdan daha doğal görünmesi amacıyla çevresine yağ dokusu enjeksiyonu yapılabilmektedir. Çok seçilmiş nadir olgularda ise sadece yağ enjeksiyonu ile meme boyutlarında bir miktar artış elde etmek mümkündür. Diğer taraftan, sentetik bazı dolgu malzemeleri ile meme büyütme işlemi yapıldığı belirtilmektedir ancak allerjik reaksiyon riski olan, zamanla eriyen hyaluronik asit türevi dolguların büyük hacimlerde memelere enjekte edilmesini ben kişisel olarak doğru bulmamaktayım.

Ameliyatsız Göğüs Büyütme Yöntemi Var Mıdır?

Sağlıklı, güvenli ve uzun etkili bir göğüs büyütme yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Silikon implant kullanımı göğüs büyütme işleminde altın standart olmaya devam etmektedir.

Silikon Ameliyatı

Silikon ameliyatı, küçük boyutlu bir memenin meme altında oluşturulan bir cebe silikon implant (protez) yerleştirilerek büyütülmesi yani meme büyütme ameliyatıdır. Küçük boyutlu memelerin büyütülmesi yanı sıra sarkık ve küçük hacimli memelerde toparlama, meme dikleştirme işlemi ile birlikte de yapılabilir. Kişinin psikolojisini ve yaşam kalitesini son derece olumlu yönde etkileyen silikon ameliyatı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en sık tercih edilen estetik ameliyatlardandır.

Meme Büyütme Ameliyatı

Meme Büyütme Ameliyat Yaşı

Meme büyütme ameliyatı için meme dokusunun gelişimini tamamladığı 18 yaş sonrası önerilir. Ancak ergenlik çağında bir memenin fazlaca geliştiği diğer memenin gelişmediği “asimetrik memeler” kişi için ciddi psikolojik sorun oluşturuyorsa gelişmemiş olan memenin daha erken yaşlarda meme protezi ile diğer memeye eşitlenmesi mümkündür.

Meme Büyütme Ameliyat Öncesi

Meme büyütme ameliyatı öncesi meme muayenesi yapılmalı; şüpheli durumlarda veya 40 yaş üstü kişilerde meme ultrasonografisi ve mamografi ile meme değerlendirilmelidir. Gözden kaçan meme hastalıkları ameliyat öncesinde tespit edilmiş olur. Göğüs büyütme ameliyatı sonrası için de bir referans değerlendirme yapılmış olur.

Emzirme Bittikten Ne Kadar Süre Sonra Meme Büyütme Ameliyatı Yapılabilir?

Meme Büyütme Ameliyatında kullanılan silikon meme protezleri gebelik ve süt vermeye engel değildir. Süt verme (emzirme) bittikten en az 3 ay sonra, bazen memenin durumuna göre 6 ay sonra meme büyütme ameliyatı yapılabilir.

Meme Büyütme Ameliyatında Anestezi

Ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında yapılır. Göğüs büyütme ameliyatının süresi kullanılan tekniğe göre 1-2 saattir.

Meme Büyütme Ameliyat Tekniği

Meme büyütme ameliyatında meme altında oluşturulan ceplerin doğru ve simetrik hazırlanması, çok iyi kanama kontrolü yapılması, meme dokusuna zarar verilmemesi ve meme protezinin doğru konumda yerleştirilmesi kritik önem taşır. Bence yukarıda söz edilen noktalar hangi kesiden daha iyi yapılabiliyorsa o kesi tercih edilmelidir. Burada plastik cerrahın deneyimi ve tercihi önemli rol oynar. Ameliyat izinin nerede daha kabul edilebilir olduğu ise tartışmalıdır.

Meme Büyütme Meme Altına Giriş Yeri

Meme başı, meme altı kıvrımı veya koltuk altına yapılan 3-4 cm lik kesilerden girilir. Her kesinin avantaj ve dezavantajları vardır. Göbek deliğinden girilerek serum fizyolojik ile şişirilen protezlerin konulması yeterince kontrollü ve öngörülebilir olmaması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.Koltuk altına yapılan kesi izi kötü iyileşirse saklamak daha güçtür, tüm kısa kollu kıyafetlerde izin görülme ihtimali vardır. Koltuk altı kesiden meme altında cep oluşturmak ve kanama kontrolü yapmak teknik olarak daha güçtür, özel aletler ve deneyim gerektirir. En sık gözlenen sorun protezlerin olması gerektiğinden daha yukarıda ve dışarıda kalmasıdır.

Meme başındaki kahverengi kısım etrafında yarım ay şeklinde yapılan kesi ile meme altına girilebilmesi için bu kısmın çapının en az 3 cm olması gerekir. Bu kesiden girildiğinde meme dokusunu keserek veya etrafından dolaşarak meme altına ulaşılır. Süt kanallarında yerleşik bakterilerin protezi enfekte etme ve meme ucunda kısmi duyu kaybı ihtimali daha yüksektir. Kesi kötü iyileşirse karşıdan bakıldığında daha göz önündedir.

Memenin alt tarafta göğüs ön duvarı ile birleştiği kıvrıma yapılan kesiden girildiğinde meme altı cebi hazırlamak çok daha kolaydır. Kan damarlarını birebir görmek ve kanamayı kontrol etmek mümkündür. Yine göğüs kasının altında cep hazırlamak daha kontrollü ve kolaydır. Meme başı ve meme dokusu ile doğrudan temas edilmez. Kesi izi tam meme altı kıvrımına denk getirildiğinde çok iyi gizlenir, ancak bu kıvrımın üst veya alt tarafında kalırsa dikkat çeker. Özellikle bikini giyildiğinde meme başındaki iz gizlenirken bu iz gizlenmeyebilir. Diğer taraftan memeye karşıdan bakıldığında meme başına göre daha az dikkat çekecek konumdadır.

Meme Silikon Protezinin Yerleştirildiği Alan

Protez için meme altında hazırlanan cep hemen meme dokusunun altında (subglandüler) veya meme dokusunun altında bulunan göğüs kasının (pektoral kas) altında (subpektoral) hazırlanabilir. Hangi planın hasta için daha uygun olacağını belirleyen birçok faktör vardır. Kişinin mevcut meme dokusunun hacmi, meme deri ve deri altı dokusunun kalitesi ve kalınlığı, göğüs kafesinin yapısı, göğüs kaslarını kullanma durumu, plastik cerrahın deneyimi ve tercihleri bu faktörler arasındadır.

Hemen meme altına protez yerleştirmek daha kolay ve ağrısızdır. Meme daha kolay şekillendirilir. Ancak meme protezini gizleyecek kadar meme ve cilt altı dokusu olmadığı durumlarda protez kenarları dışarıdan görülecek şekilde belirginleşir ve memeye yapay bir görünüm verir. Elle dokunulduğunda daha kolay fark edilir. Yine protez etrafında kapsül formasyonu denilen komplikasyon daha sık görülür.

Genellikle, protezin üst kısmı kas altında alt kısmı ise meme altında kalacak şekilde “dual plan” denilen teknik daha çok tercih edilir. Böylelikle protez kenarları üst dekolte tarafında kas altında gizlenirken, alt tarafta protez göğüs dokusunun hemen altında olduğu için daha iyi şekil verilmiş olur.

Silikon Meme Protezleri

Silikon Ameliyatı

Meme Büyütmede Protezin Büyüklüğü ve Türüne Nasıl Karar Verilir?

Meme büyütme amacıyla kullanılacak olan silikon implantın hacmi, şekli ve yüzey özelliklerine göre uygun implantın belirlenmesi operasyonu gerçekleştirecek olan plastik cerrahın sorumluluğundadır.

Her türlü ameliyatta kullanılabilecek tek ve ideal bir silikon implant çeşidi yoktur. İmplantın büyüklüğü belirlenirken hastanın meme taban çapı, meme dokusunun ve derisinin esnekliği ve hastanın beklentisi göz önüne alınır. Silikon implantın büyüklüğünde belirleyici olan en temel faktör hastanın göğüs kafesinin genişliğidir. Uygulanacak implantın taban çapı kişinin meme taban çapından büyük olamaz. Yine göz önünde tutulması gereken bir diğer konu, implant büyüklüğü arttıkça ağırlığının da artacağı ve yıllar içerisinde memede sarkmanın daha fazla olacağıdır. Diğer taraftan, kişinin meme dokusunun esnekliği ve silikon implantın yerleştirildiği plan da silikon implantın büyüklüğünü etkileyen faktörler arasındadır. Kas altı yerleşimde kas üstü yerleşime göre bir miktar daha küçük implant kullanılmaktadır.

Sıfır beden olarak tarif edilen, memenin hiç gelişmediği olgularda anatomik (damla) tip ve pürtüklü yüzey implantlar daha fazla tercih edilmekte idi. Son yıllarda yuvarlak ve düz yüzeyli implant kullanımına bir dönüş gözlenmektedir. Özellikle meme ucunun üst yarısında kalan dekolte kısımlardaki dolgunluğu elde etmede yuvarlak implantlar daha etkilidir. Son yıllarda güncel literatür bilgileri ışığında yuvarlak ve düz yüzeyli protezlerin tercih edilme oranlarında artış olduğunu söyleyebilirim. Bazı özel durumlarda, farklı yüzey özelliklerinde ve farklı şekillerde implantlar da kullanılmaktadır. 

Normal standartlarda bir meme silikonu usulüne uygun konulduğunda dışarıdan anlaşılması mümkün değildir. Medyada yer alan çoğu ameliyatlı memeler normal sınırlarını zorlayan veya yanlış uygulamalar sonucu yapay bir görünüm kazanmış memelerdir. Anatomik ve fizyolojik sınırları zorlayan bir hacimde implant konmaya çalışıldığında değişik komplikasyonlara yol açar. Medyada görülebilen ve normalden daha büyük hacimde memelere uygulanan implantların bir ameliyatta değil, yıllar içerisinde meme derisi gevşedikçe daha büyük hacimli ve projeksiyonlu implantların konduğu bir dizi operasyon geçirildiği bilinmelidir.

Plastik cerrahlar kendi deneyimleri ve bilgileri doğrultusunda nasıl bir implant kullanılacağına karar verirler ve bu karar doktordan doktora değişiklik gösterebilir. Hastanın farklı doktorlardan farklı teknik ve silikon implant önerisi alması doğaldır. Son kararı, açıklamaları kendisine daha makul gelen doktoru seçmek suretiyle hasta verir.

Meme Protezinin Silikon Yapısı

Meme protezlerinin dış kılıfı silikondan yapılmıştır; pürtüklü (textured) veya düzgün yüzeyli (smooth) olabilir. Pürtüklü yüzey olanların protez etrafında kapsül oluşturma ihtimali daha düşüktür.

Protez kılıfının içerisinde serum fizyolojik (tuzlu su) veya farklı akışkanlıkta olabilen silikon jel bulunur.

Tuzlu su ile şişirilen protezler A.B.D.’de silikon jel dolu protezlerin FDA onayı almasından önce sık kullanılıyordu. Bu tür protezler şişirilmeden önce çok küçük kesilerden meme altına yerleştirilir ve sonrasında şişirilir. Her iki meme arasındaki küçük asimetrileri eşitleme avantajı vardır (bir göğüs daha az, diğeri biraz daha fazla şişirilebilir). Ancak bu meme protezlerinin içindeki suyu dışarı kaçırma, sönme ihtimalleri daha fazladır. Bazen içindeki sıvının çalkantı sesi duyulabilir, hemen meme altına yerleştirildiğinde meme derisi üzerinde şekil bozuklukları oluşturabilir.

Son dönemde “koheziv jel” denilen daha yoğun kıvamdaki silikon jeller gündeme gelmiştir. Protezin kılıfı delinse dahi içindeki jel dışarı akmaz. Aynı zamanda, bu protezlerin yapısı nedeniyle memeye daha iyi şekil vermek ve o şekli uzun süre muhafaza etmek mümkündür. Kıvam olarak da meme dokusu kıvamına daha yakındır. Asimetrik memelerde farklı büyüklükte ve yapıda protezler kullanarak başarılı sonuç almak mümkündür.

En çok tercih edilen silikon türü hangisidir?

Son literatür bilgileri ışığında ben kendi pratiğimde en sık yuvarlak ve düz yüzeyli silikon implantları kas altı planda kullanmaktayım.

Meme Protezinin Şekli

Meme protezleri yuvarlak ve anatomik şekil (damla model) olmak üzere başlıca iki ana gruba ayrılır. Anatomik tip protezler normal bir memenin şeklini daha iyi taklit eder; meme başı ve altında kalan kısım daha dolgundur. Meme dokusunun çok az olduğu durumlarda özellikle tercih edilir. Bu protezler farklı en, boy ve yükseklik kombinasyonlarında üretilir. Doğru kombinasyonu belirlemek plastik cerrahın deneyimine kalmıştır.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

Meme büyütme estetiği ameliyatından bir kaç saat sonra ayağa kalkılabilir ve yemek yenebilir. Geceyi hastanede geçirmek yatağın pozisyonu, ağrı kontrolü ve olası komplikasyonların yakından izlenmesi bakımından yararlıdır.

Balensiz sporcu sütyeni veya özel sütyen ödem ve ağrı kontrolünde faydalıdır.

3-5 gün sonra duş alınabilir ve işe başlanabilir.

Meme büyütme ameliyatı sonrası ilk hafta meme olduğundan daha büyük ve gergindir. Günler içerisinde gerçek boyutuna döner ve yumuşar.

Protez kas altına yerleştirilmiş ise bir hafta süre ile ağır kaldırmak, araba kullanmak gibi göğüs kaslarını zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. 4-6 hafta süre ile memelerin güneşten korunması önerilir. Özellikle kesi izi 50 faktörlü güneş kremi ile veya bantla güneşten korunmalıdır aksi takdirde iz daha koyu bir renk alır.

Yüzme, tenis oynama, ağırlık kaldırma gibi kolların aktif kullanıldığı sporlara 6-8 hafta sonra başlanır.

Meme büyütme Ameliyatı sonrası doktorun belirlediği periyotlarla (1, 3, 6 ay gibi) kontrole gidilmelidir.

Kesi izinin sorunsuz iyileşmesine yardımcı olacak bantlar veya merhemler kullanılabilir. Kesi izi son halini ortalama bir yılda alacak ve ten rengine dönecektir. Sabırlı olunmalıdır.

Meme Büyütme Ameliyatında Komplikasyonlar

Silikon ameliyatı sonrası en sık gözlenen komplikasyon meme protezinin yerleştirildiği cebe kan birikmesidir (hematom). Memede ani büyüme ve şiddetli ağrı olur. Tekrar ameliyathaneye alınarak biriken kan boşaltılır ve kanama kontrolü yapılır. Kanama ihtimali nedeniyle aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ameliyat öncesi ve sonrasında en az 10 gün süre ile kullanılmamalıdır. Ikınma, ağır kaldırma gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.

Ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişirse protezin çıkartılması gerekebilir. Enfeksiyon geçtikten bir süre sonra tekrar protez konabilir.

Dikiş atılan bölgede yara iyileşme sorunları olabilir.

Geç dönemde protez etrafında bir zar (kapsül) oluşmasına bağlı ağrı ve memede şekil bozukluğu gelişebilir. Derecesine göre ameliyatla düzeltilir.

Protezlerin patlaması ancak delici bir alet batırıldığında mümkündür. Veya uzun yıllar sonra protezin dış zarındaki zayıflama sonucu dış zar yırtılabilir ve bütünlüğü bozulur; protezin değiştirilmesi gerekir.

Meme Büyütme Meme Protezinin Ömrü

Teorik olarak meme protezi ömür boyu vücutta kalabilir dense de protezin dış çeperindeki yıpranma nedeniyle belirli bir süre sonra deformasyon gelişme olasılığı vardır. Dış çeperin yapısına ve kalitesine göre bu süre değişir. Ortalama 15 yıllık bir süre söylenebilir. Genellikle bu süre sonunda memelerde sarkmada olduğundan hem sarkmalar toparlanır hem de protezler değiştirilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında Gebelik ve Süt Verme

Meme protezleri gebelik ve süt vermeye engel değildir.

Meme Büyütme Ameliyatından Sonra Sütyen Kullanabilir Miyim?

Ameliyattan 3 ay sonra balenli sütyen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında Rutin Meme Kontrolleri

Ultrasonografi ve mamografi ile düzenli kontroller protez ameliyatı olmayan kişiler gibidir. Film çekilirken proteziniz olduğunu belirtmelisiniz; memeye ona göre pozisyon verilir.

Göğüs büyütme ameliyatından sonra iz kalır mı?

Uygulamakta olduğum yöntemde meme altı kıvrımı üzerinde orta kısımda yaklaşık 4 cm lik bir hat üzerinde ince bir çizgi şeklinde yapılan kesiye bağlı iz oluşmaktadır. Bu iz ilk aylar daha belirgin iken ameliyattan 1- 2 yıl sonra dikkat çekmeyecek hale gelmektedir.

Meme Silikon Protezin Yırtıldığını Nasıl Anlarım?

Memede hacim azalması ve şekil bozukluğu dikkat çeker. Ele gelen sertlik, kitle ve ağrı olabilir. Meme US, mamografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı kesinleştirilir. Böyle bir durumda protez en kısa sürede yenisi ile değiştirilmelidir.

Göğüs büyütme İstanbul ile birlikte tüm Türkiye için son dönemlerin en çok tercih edilen estetik ameliyatları arasında görülmektedir.

Göğüs Büyütme Ameliyat Fiyatının Değişiklik Göstermesinin Nedeni Nedir?

Döviz kurundaki değişimler dövizle ithal edilen silikon implant fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Ayrıca, hastane ücretleri de her yıl başı enflasyon oranında artmaktadır

Fiyat için en sağlıklı cevap hasta ile uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek muayene sonrasında verilebilmektedir.

Gerçekleştirilecek meme estetiği yöntemi ve silikon miktarı meme estetiği fiyatı için belirleyici olacaktır. Meme Büyütme Estetiği öncesinde gerçekleştirilecek detaylı muayene ile uzman cerrah ve hastanın tüm beklentilerini bu aşamada sağlıklı bir şekilde görüşmesi önerilir. Bu görüşme meme büyütme estetiği için yol gösterici olacaktır.
Meme Büyütme işleminin uzman cerrah tarafından gerçekleştirilmesi son derece önemli bir ayrıntıdır. Bu konularda bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Silikon Ameliyatı Olanların Yorumları

32 yorum

 • Merhaba meme büyütme fiyat alabilir miyim

  • Prof Dr Cengiz Açıkel

   Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

 • Merhabalar, göğüs büyütme için şehir dışından gelmeyi planlıyorum, süreç ve fiyat bilgisi alabilir miyim

  • Prof Dr Cengiz Açıkel

   Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

 • Merhaba göğüs büyütme ameliyatı için fiyat bilgisi almak istiyorum ve adres bilgisi.

  • Prof Dr Cengiz Açıkel

   Merhaba,
   Boyunuzu, kilonuzu ve yüzünüz görünmeyecek şekilde göğüslerinizin (boyun – göbek deliği arasında kalan bölge) önden ve her iki yandan ve her iki çaprazdan çekilmiş fotoğraflarını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

 • Karın bölgesindeki yağları meme büyütme için kullanabiliyormusunuz ve fiyatı hakkında bilgi verirmisiniz

 • Silikon ücreti hakkında bilgi alabilir miyim.
  Teşekkürler.

  • Prof Dr Cengiz Açıkel

   Merhaba,

   İletişim formu ya da 0535 875 2020 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde fiyat dahil detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır tarafınıza.
   Saygılarımla

 • iki cocuk emzirdim ve kilo kaybindan dolayi memelerim sarkti ve dolgunluguda gitti. ben size yurt disindan yaziyorum umarim yardimci olabilirsiniz.

 • Kilo kaybından ötürü göğüslerim sarktı ve kırıştı ortalama silikon ücreti nedir

 • Merhabalar. Ben 3 gün önce kas altı silikon taktirirarak meme buyutme ameliyati oldum. Sikayetlerim normal seyrindeydi ancak bugun sag meme yan tarafinda kan birikmesi oldu ve endiselendim. Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz bu ciddi bir soruna isaret midir?

 • Merhaba hocam meme estetik fiyatlarınız nedir bilgi alabilir miyim ?

 • Sayın hocam 2017 temmuzda meme büyütme ve toparlama ameliyatı oldum dr İyi ve güvenilir olduğunu düşündüm bir kaç arkadaşımda kendisinde oldu ama ilk ameliyatım olduktan 1 gece sonra şişme oldu ve tekrar ameliyat olmak için 1 gün sonra tekrar cagrildim sonrasında protez düştü ve 1 buçuk ay beklemem söyledi ve ekimde 3 cu oldum ve şu an protez tekrar düşmeye başladı ve aynı dr artık gidemem tamamen güvenim sıfır yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

 • Merhaba hocam bir ricam olacaktı 2hafta oldu ğögsüme silikon takılalı.. Ameliyattan nezaman sonra ve nasıl sütyen tercihinizdir. Tesekkür saygılar…

 • Meme büyütme ameliyatin fiyati nedir ve kac gün istanbulda kalmak icab ediyor

 • Meraba, meme buyutme icin fiyatlar nekadar?

 • FİYAT BİLGİSİ RİCA ETSEM TEŞEKKÜR EDERİM

 • Merhaba meme buyutme fiyatini ogrenmek istiyordum.

 • Eşimin göğüsleri 75 beden ve 85 bedene büyütmeyi düşünüyoruz fiyat alabilirmiyiz

 • Merhabalar cengiz bey, ben goguslerimi belli ölçülerde büyütmek istiyorum suan 70 bedenim 80 beden istiyorum sayfanızı okudum benim soracağım sorular şu. Fiyatlarınız nelerdir ve ödeme plani nasil dir

 • Hocam 2014. Mart ayında mentor marka silikon taktırdım 6 aya girdiğimde vücudumda Ürtiker başladı taki dün gittiğim doktora kadar bilmiyordum otoimmün hastalığına yakalandığımı söyledi. Kan değerlerim kötü o gün bugündür antihistaminik ilaçlar arada bir kortizonlu iğneler hayatım karardı. İşimi kaybettim hep yatıyorum halsizim yüzüm gözüm şişiyor. Bunlardan mı olduğunu nasıl anlarız ne yaptırmam gerekiyor ne gibi bir test tahlil. Çıkartsam şayet eskisi gibi olurmuyum sağlıklı yoksa artık bu hastalıkla yaşamak zorundamıyım. Ameliyat olmadan önce çok sağlıklı bir bayandım ameliyat oldum hayatım karardı ne olur bana yardım edin

  • Neden sadece olumlu yorumlara cevap veriyorsunuz. Hayatı kararan silikonu düşenler var? Maksat sadece para almak mı?

 • Cengiz beyde1 ay önce meme büyütme ameliyatı oldum. Yıllardır istediğim fakat bir türlü cesaret edemediğim bu operasyon için doktoruma muayeneye gitmem yeterli oldu. Uzun uzun anlattı ne yapacağını. Son derece güvenerek girdim ameliyata. Sonuçtan çok çok memnunum. Ameliyat sonrası sizinle sürekli iletişim halinde oluyor. Asla pişman olmasınız.

 • Silikon taktırmak istiyorum 75 olan göğüslerim için uygun olursa 85 90 ölçülerine gelmek istiyorum. Fiyat bilgisi konusunda çok az bilgi sahbiyim. Ortalama fiyatlar konusunda bilgi aldıktan sonra uygun olursa yer zaman görüşmek isterim. Saygılarımla

Soru Sorun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir