fbpx
Burun Estetiği Hakkında

Yüz Tipinize En Uygun Burun Şekli Hangisidir Nasıl Belirlenir?

Yüz Tipine Uygun Burun Şekli Nedir?

Hastalarımızdan “benim yuvarlak (oval, kare, uzun, kısa, geniş vb.) bir yüzüm var benim yüz tipime en uygun burun şekli hangisidir?” şeklinde sorular alıyorum. Bu yazımda bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

Burun estetiği ameliyatında amaç yüzün diğer öğeleri ile uyum içerisinde olan bir estetik burun elde etmektir. Oluşturulan burun ile alın, elmacık kemikleri, dudaklar, alt çene ucu ve gıdı ile uyumlu olmalıdır. Bu fasiyal harmoniyi yakalamak için bazen sadece burna doğru şekli vermek yeterli olurken bazen de yüzün diğer kısımlarına da estetik dokunuş gerekir.

Farklı etnik kökenlerde ve farklı toplumlarda estetik açıdan güzel ve doğal sayılan burun tipinde küçük farklar söz konusudur. Burun estetiği yapacak cerrah hem burunla ilgili bu detaylara hâkim olmalı hem de yüze bütüncül (holistik) yaklaşabilmelidir.

Yüz Tipinize En Uygun Burun Şekli Nasıl Belirlenir?

Genel olarak, erkek ve kadınlarda estetik olarak güzel kabul edilen binlerce burun ve yüz tipi incelenerek hem burun hem de yüz içerisindeki bazı açılar, ölçüler ve oranlar belirlenmiştir. Bunlardan bazıları;

 • Burun uzunluğu,
 • Burun ucu projeksiyonu (yüksekliği),
 • Burun sırtı ile burun ucu projeksiyonu arasındaki oran,
 • Alın-burun açısı,
 • Burun-dudak açısı,
 • Burun tabanının genişliği,
 • Burun deliklerinin boyutu ve biçimi.

Karşıdan, profilden ve çaprazdan bakıldığında estetik açıdan önemli olan bu oran ve ölçülere sadık kalındığında estetik bir burun görüntüsü elde edilir.

Plastik cerrahlar tarafından iyi bilinen ancak hastalar tarafından yeterince anlaşılmayan bir konuya değinmek isterim. Şöyle ki; her burun tipine her istenilen şekil verilemez. Örneğin, kalın ve yağlı bir derisi olan bir burnu çok küçültmek ve ince açısal detaylar vermek mümkün değildir.

Yine, burnu olabildiğince küçültmek daha estetik bir sonuç vermez, burun içerisindeki uyumu sağlamak için burnun bir bölümünü küçültülürken bir bölümünü daha belirgin hale getirmek gerekebilir. Örneğin, burun kemeri törpülenirken burun ucu yüksekliği daha artırılarak burun boyu ve burun ucu boyu arasında estetik oran yakalanır. Veya çok çökük bir burun kökü doldurularak daha düz bir burun sırtı elde edilebilir. İşte bu olası değişikliklerin hangisinin o kişi için daha doğru olduğunu belirlemek ciddi deneyim ve estetik öngörü gerektirir.

Burun estetiğinde çok önemli bir diğer konu ise erkek ve kadın burunlarında cinse özgü bazı farkların olduğu ve bu detaylara dikkat edilmesi gerekliliğidir. Örneğin, bir erkeğe kavisli ve gereğinden kalkık bir burun yapmak yüzün erkeksi özelliklerini zayıflatacak ve yüze kadınsı bir görüntü verecektir.

Diğer taraftan, her erkeğin veya kadının yüzüne uyan tek tip bir burun şekli yoktur. Elmacık kemikleri ve çene kenarları güçlü, yüz açıları belirgin bir kadın yüzünde küçük kavisli ve kalkık bir burun doğal durmayacaktır. Böyle bir yüz tipinde burun sırtı daha düz, burun açısı çok kalkık olmayan güçlü bir burun yüzle daha uyumlu olacaktır.

Burun ve yüz arasında estetik uyumu yakalamanın bir ayağı rinoplasti ameliyatı iken diğer ayağı da yüzün diğer kısımlarına yapılacak olan estetik dokunuşlardır.

Örneğin alnı düz, elmacık kemikleri silik, alt çene ucu küçük ve geride olan bir hastada (kuş yüzü, bird face deformitesi) istediğiniz kadar güzel bir burun yapın sonuç mükemmel olmayacaktır. Bu tür bir yüz tipinde burun boyutlarını çok küçültmeye çalışmak doğru değildir. Bunun yerine yeterince belirgin olmayan elmacık kemiklerini ve alt çene ucunu belirgin hale getirmek daha doğrudur. Böylelikle burun biraz küçültülürken çevresindeki yapılar da biraz büyütülerek olması gereken estetik uyum sağlanmış olur.

Elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi burnun daha küçük görünmesine yol açacaktır. Orta yüz kısmının geride ve çökük olduğu, alt çenenin önde olduğu ve dişler arasında kapanış bozukluğu olan bir yüz tipinde burun estetiğinden önce ortognatik cerrahi yöntemler kullanılarak önce alt ve üst çene arasındaki uyumsuzluk giderilmeli ve daha sonra bu temel üzerinde yeni burun şekillendirilmelidir.

Alt çene köşelerinin ve çiğneme kaslarının çok belirgin olduğu ve çene ucunun nispeten küçük olduğu bir yüze uygun burun şeklini konuşurken sadece burnu değil, çene köşelerinin törpülenebileceği ve çene ucunun daha öne alınarak daha oval ve orantılı bir yüz elde edilebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüzün karşıdan bakıldığında üst, orta ve alt yüz kısımlarının yüksekliği, alın genişliği, elmacık kemiklerinden geçen hat üzerinde yüzün eni, elmacık kemiklerinin çıkıklığı, alt çene köşelerinin belirgin olup olmaması, alt çene hattının şekli ve alt çene ucunun büyük veya küçük olmasına göre farklı yüz tipleri ile karşılaşırız. Genel olarak en sık gözlenen yüz tiplerinden bazıları şöyledir;

 • Elmas (Baklava) yüz
 • Oval yüz
 • Yuvarlak yüz
 • Kalp şekilli yüz
 • Kare yüz
 • Dikdörtgen yüz

Elmas – Baklava Yüz Tipine Uygun Burun Şekli Hangisidir?

Baklava şeklindeki yüz tipinde yatay düzlemde yüzün en geniş bölgesi elmacık kemiklerinden geçen düzlemdir. Alın ve çene köşeleri daha dar iken çene ucu belirgindir. Alın bombeli, elmacık kemikleri, çene hattı ve çene ucu belirgindir ve geçişler daha açılıdır. Hem yatay hem düşey düzlemde orantılı olan bu yüz tipi en estetik bulunan yüz tiplerinin başında gelir.

Elmas - Baklava Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde burun ucu projeksiyonu belirgin ve burun sırtı ise nispeten düz olmalıdır. Böyle bir burun yüzün belirgin olan elmacık kemikleri ve çene ucu ile daha uyumlu bir görüntü sergiler. Dudak burun açısı da fazla geniş yani fazla kalkık olmamalıdır. Burun bölümleri arasındaki geçişler de çene hattında olduğu gibi daha açılı olmalıdır.

Oval Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Çene hattı daha yuvarlaktır, çene köşeleri çok açılı değildir. Yüzün üst yarısı alt yarısına göre daha belirgindir. Yatay düzlemde yüzün en geniş kısmı elmacık kemiklerinden geçen düzlemdir. Bu yüz tipi yüze kadınsı bir özellik katar. Hatlar köşeli ve keskin değildir, geçişler daha yumuşaktır. Güzel bulunan birçok kadının yüzü oval yüz tipine uyar.

Oval Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde burun hatları da çene hattına uygun olarak daha yuvarlak ve yumuşak geçişli olmalı, keskin hatlardan kaçınılmalıdır.

Yuvarlak Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Yüzün eni boyuna eşit veya yakındır. Çene hattı daha yuvarlaktır, keskin açılı geçişler yoktur.  Yüzün alt ve üst yarısı da birbirine eşittir.

Yuvarlak Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde burun hatları da daha kavisli ve yumuşak geçişli olabilir. Diğer taraftan, böyle bir yüzde çene ucunun yüksekliğini implant veya yağ enjeksiyonu ile arttırmak, yanaklardaki dolgunluğu bişektomi veya liposuction ile azaltarak elmacık kemiklerini ön plana çıkartmak ve yüzü yuvarlak görünümden daha oval bir görünüme kavuşturmak düşünülebilir. Bu şekilde sadece burun estetiği ile elde edilebilecek olandan daha estetik bir yüze sahip olmak mümkündür.

Kalp veya Ters Üçgen Şeklindeki Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde yüzün en geniş yeri elmacık kemiklerinden geçen düzlemdir, çene hattı çene ucuna doğru ani bir daralma gösterir, çene ucu küçük ve dardır.

Kalp veya Ters Üçgen Şeklindeki Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Böyle bir yüzde yeterince küçük olmayan bir burun zaten belirgin olan orta yüzü daha da belirginleştirecektir. Küçük bir burun yanısıra, çene ucu kenarları ve çene hattı yağ enjeksiyonu ile daha dolgun ve oval hale getirilirse orta yüzle daha dengeli ve toplamda daha estetik bir yüz elde edilir.

Kare Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde yüzün eni boyuna yakındır ve yuvarlak yüzden farklı olarak çene köşeleri ve çene ucundaki geçişler daha keskin açılıdır. İki çene arasındaki mesafe elmacık kemikleri ve alın düzlemlerinden geçen mesafeye eşittir.

Kare Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Böyle bir yüzde yüz hatlarının düz ve açılı olması nedeniyle burun hatları da buna uygun olarak daha düz ve keskin açılı olmalıdır.

Yüzün boyu eninden fazla uzun olmadığı için burun uzunluğu da kısa tutulmalıdır.  Bu yüz tipinde elmacık kemiklerini yağ enjeksiyonu ile daha belirgin hale getirmek, çene köşelerini törpülemek, çene hattına yağ enjeksiyonu yapmak ve çene ucunu uzatmak suretiyle daha uzun ve yumuşak hatlara sahip bir yüz elde edilebilir. Bu işlemler yapıldığında daha yumuşak hatlara sahip bir burun yapılabilir.

Dikdörtgen Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Dikdörtgen yüz tipinde de kare yüze benzer şekilde alın, elmacık kemikleri ve çene köşeleri arasındaki mesafeler birbirine eşittir ancak kare yüzden farklı olarak yüzün boyu eninden daha uzundur. Bu yüz tipinde de çene hattı belirgin açılanma gösterir ve yüze sert bir görüntü verir.

Dikdörtgen Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde burun uzunluğu da orta yüz yüksekliğine paralel olmalıdır. Böyle bir yüzde kısa ve küçük bir burun doğal durmayacaktır. Çene hattının ve genel olarak tüm yüz çevresinin köşeli olması nedeniyle burun yapıları arasındaki açılar daha belirgin olmalı, fazla yumuşak olmamalıdır. Diğer taraftan çene köşelerinin törpülenmesi yüze daha oval bir görünüm kazandıracaktır.

Uzun Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Bu yüz tipinde yüz yüksekliği yüz eninden belirgin derecede fazladır. Elmacık kemikleri fazla belirgin ve geniş değildir, oysa yüz üst, orta ve alt 1/3’lük kısımlarının tamamında uzundur.

Uzun Yüz Tipine Uygun Burun Hangisidir?

Böyle bir yüzde burun uzunluğu da yüzle orantılı olarak uzun olmalıdır. Küçük, kavisli ve kalkık bir burun uzun bir yüzde doğal durmayacaktır. Diğer taraftan, elmacık kemiklerini yağ dolgusu ile belirginleştirerek yüzün enini artırmak ve en-boy oranını biraz daha doğal boyutlara çekmek mümkündür. Çene ucunun çok belirgin ve uzun olduğu yüzlerde ise çene ucunu küçültmek daha orantılı ve estetik bir görüntü sağlayacaktır.

Hokka Burun – Kavisli Burun Hangi Yüz Tipine Uygundur?

Geçmiş yıllarda, ülkemizde estetik burun ameliyatının yeni yeni uygulamaya girdiği dönemlerde, yapılan yanlış kullanılan cerrahi tekniklere bağlı burun sırtının gereğinden fazla kavisli yapılması, burun ucunun gereğinden fazla kaldırılması ve burun uzunluğunun kısaltılması sonucu ortaya çıkan görüntü hatalı olarak “hokka burun” şeklinde tanımlanmıştır. Bu şekilde yapılan burunlar yüzün diğer kısımları ile herhangi bir uyum göstermezken, burnun orta bölümünün çökmesine bağlı olarak ciddi solunum sorunları ile de karşılaşılmaktadır.

Gerçek hokka burun veya kavisli burun kavramında ise burun sırtı, burun kökü ile burun ucunu arasındaki hayali çizginin 2 mm kadar gerisinde kalır. Burun sırtı burun ucu dahil tamamen düz bir hat şeklinde değildir, burun sırtı ile burun ucu arasında bir açılanma söz konusudur. Burun ucu geniş ve etli değil küçük ve kibardır.  Buna ek olarak dudak burun açısı da normalden birkaç derece daha geniştir yani burun daha kalkıktır ancak yine de normal sınırlar içerisindedir.

Eğer hokka burun terimini bu tarif ettiğim kriterler için kullanacak olursak, hokka burnun yüze son derece kadınsı ve yumuşak bir ifade verdiğini söyleyebiliriz. Bu burun tipi özellikle ince derili, çene ve yüz hatları keskin ve açılı olmayan, oval veya yuvarlak yüz tiplerine daha uygundur diyebiliriz.

Bu burun şekline Carey Mulligan’ın burnunu örnek verebiliriz.

Hokka Burun - Kavisli Burun Hangi Yüz Tipine Uygundur?

Siz de öncelikle yüzünüzün hangi tipe girdiğini belirleyip o yüz tipindeki kişilerin burunlarının önden ve profilden görüntülerini inceleyerek gözünüze hoş gelen burun tipini belirleyebilirsiniz. Böyle bir burun şeklinin sizin burnunuzda ne derece yapılıp yapılamayacağını estetik plastik cerrahınızla konuşabilirsiniz.

Estetik burun ameliyatında amaç göze doğal ve güzel görünen bir burun ve bu burun ile yüzün diğer bölgeleri arasında ideal uyumu sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak ameliyat öncesi burun ve yüz bir bütün halinde değerlendirilir. İstenilen estetik uyumu yakalamak adına burunda ve yüzün diğer kısımlarına yapılması gereken estetik müdahaleler belirlenir. Bu aşamada özellikle profil fotoğraflarında yapılacak simülasyonlarla burun sırtı ve burun ucu arasındaki ilişki değerlendirilir.

Burun ucunun yüksekliği ve burun ucunun kalkıklığı (burun dudak açısı) için küçük değişiklikler yapılarak farklı alternatifler ortaya konabilir. Bu küçük farklılıklardan hangisinin hastanın yüzü için daha uygun olacağı hasta ile birlikte değerlendirilebilir. Bütün bunlar yapılırken fotoğraflar üzerinde yapılan değişimlerin gerçek biyolojik sistemler üzerinde her zaman aynı şekilde gerçekleşmeyebileceği de unutulmamalıdır.

Kemerli Burun

Kemerli burun toplumumuzda en sık görülen ve düzeltilmesi en fazla talep edilen burun tipidir. Kadınlarda kemerli burun tipi kadın yüzüne daha sert bir görünüm verir ve burun estetiği ameliyatı ile burun törpülendiği zaman daha feminen daha kadınsı ve yumuşak bir yüz görünümü elde edilir. Erkeklerde ise bir miktar kemerli burun güçlü ve lider kişilik özelliği olarak algılanabilir ve ameliyat gerekmeyebilir. Ancak ileri derecede kemerli olan ve karadeniz bölgesinde sık görülen kemerli ve uzun burun tipleri burun düzeltme ameliyatı ile düzeltilebilmekte ve yüzle uyumlu, daha doğal bir burun görünümü elde edilmektedir.

Sonuç olarak; güzel bir yüz ve bu yüzle uyumlu güzel bir burun tasarımı son derece deneyim ve bilgi gerektiren ve her birey için ayrı ayrı üzerinde çalışılması gereken bir konudur.

Estetik burun ameliyatı için uygun adaylar, ameliyat öncesi, ameliyat yöntemleri, ameliyat sonrası ve rinoplasti hakkında sık sorulan sorular için burun estetiği sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynakça

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu