fbpx
Burun Estetiği Hakkında

Burun Törpüleme Ameliyatı

Burun Törpüleme Ameliyatı Nedir?

Burun törpüleme ameliyatı, burun estetiği veya rinoplasti ameliyatı adı altında gerçekleştirilen birçok cerrahi yöntemden bir tanesidir. Her burunda düzeltilmesi gereken deformasyon aynı değildir.

Bu nedenle burun ucu, burun sırtı, burnun kemik ve kıkırdak çatısı, burun kanatları, burun delikleri, alın-burun açısı, burun-dudak açısı ve burnun yüzün diğer yapıları ile olan ilişkisi her hasta için değerlendirilerek mevcut sorunlar belirlenir ve ona göre bir ameliyat planı yapılır.

Burun törpüleme ameliyatı kemerli burunlarda burun sırtındaki fazla kemik ve kıkırdak dokunun törpülenerek burun kökü ve burun ucu arasında kalan burun sırtı kısmın daha düz bir hale getirilmesi işlemidir.

Burun Törpüleme Ameliyatı

Kemerli Burun Tipleri ve Tedavi Seçenekleri

Burnun profil görünümünde, burun kökü (burun-alın birleşme bölgesi) ile burun ucunu birleştiren bir doğru parçası çizildiğinde, eğer burun sırtı bu çizgi ile aynı hizada veya daha gerisinde değil de daha önünde ise kemerli burun deformitesi söz konusudur.

Kemerli burun görünümüne yol açan farklı anatomik nedenler ve buna bağlı farklı tedavi yöntemleri söz konusudur. Bu nedenle ameliyat öncesinde burnun niçin kemerli göründüğü iyi analiz edilmeli ve cerrahi plan doğru yapılmalıdır.

Tedavide amaç burun sırtının burun kökü-burun ucu hattının, kadınlarda 1-2 mm kadar gerisine, erkeklerde ise bu hatla aynı hizaya getirmektir.

Burun Törpüleme İstanbul

Kemerli Burun Tipleri ve Tedavi Yaklaşımları:

 • Burun kökü ve burun ucu projeksiyonu normal ve burunda kemer var

Bu tip burunların tedavisinde fazla kemik ve kıkırdak doku törpülenir.

 • Burun ucu projeksiyonu artmış ve burunda kemer var

Bu tip burunda önce burun ucu projeksiyonu düşürülür ve daha sonra burun kemeri törpülenir.

 • Burun ucu projeksiyonu düşüklüğüne bağlı yalancı kemer görüntüsü var

Burun ucu projeksiyonu olması gerekenden az olduğu için burun ucu ile burun kökü arasında çizilen doğru daha geri plandan geçer ve burun kemerli gibi görünür. Bu tip burunlarda burun ucunu yükseltmek doğru yaklaşımdır. Eğer düşük olan burun ucu referans alınarak burun törpülenirse estetik ve fonksiyonel sorunlar görülür.

Kemerli Burun

Böyle bir burunda düşük olan burun ucu referans alınırsa burun kemerli gibi görünür oysa doğru tedavi burun kemerini törpülemek değil bu hastada yapıldığı gibi burun ucu projeksiyonunu artırmaktır.

 • Burun kökünün olması gerekenden daha çukur olması

Burun kökü olması gereken seviyeden daha geridedir ve burun kökü çökük olduğu için burun kemerli görünür; tedavide burun kökü bölgesini doldurmak, yükseltmek gerekir. Bu amaçla bu bölge derisi altına, kıkırdak dokusu, yağ dokusu veya hazır dolgu malzemeleri (kalıcı veya geçici) uygulanabilir.

 • Karma tip kemerli burun

Burunda kemer vardır, burun ucu yüksekliği ideal konumda değildir ve burun kökünde de çukurlaşma olabilir. Pratikte en sık karşılaştığım kemerli burun tipidir. Tedavide öncelikle burun ucu yüksekliği olması gereken noktaya getirilir (burun ucu projeksiyonu düşürülür veya artırılır) ve daha sonra burun kemeri törpülenir.

İdeal Burun Ucu Projeksiyonu (Yüksekliği) Nasıl Belirlenir?

Burun – dudak açısı olması gereken açıya getirildikten sonra burun kökü ve burun ucu arasındaki burun sırtının uzunluğu ile burun ucu projeksiyonu arasındaki oran 1:0.67 şeklindedir.

Kemerli Burun

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere kemerli bir burunda öncelikle ameliyat öncesinde çok iyi bir analiz yapılmalı ve burun kökü, burun sırtı ve burun ucunun birbirleri ile olan ilişkisi ve yüz tipi ortaya konmalıdır. Kemerli görünüme neden olan faktörler belirlenmeli ve ona göre cerrahi plan oluşturulmalıdır.

Tüm bu ameliyat öncesi analiz, planlama ve cerrahi uygulama süreçleri ciddi derecede bilgi ve deneyim gerektirir.

Burun Törpüleme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Burun törpüleme işlemi gerektiren burunların büyük çoğunluğunda burun ucuna, burun deliklerine, burun açılarına ve burun kemiklerine de müdahale gerekir ki bu işlemlerin tümüne burun estetiği, estetik burun ameliyatı ve veya rinoplasti denir. Başka bir deyişle, burun törpüleme işlemi estetik burun ameliyatında yapılan bir dizi işlemden bir tanesidir ve genel anestezi altında yapılır.

Kapalı veya açık teknik kullanılarak burun sırtı derisi altındaki kemik ve kıkırdak dokulardan ayrılır, burun kökü ve burun ucu olması gereken yüksekliğe getirildikten sonra bu iki nokta referans alınarak burun sırtı törpülenir.

Törpüleme işlemi keski, törpü veya ultrasonik aletler kullanılarak yapılır. Törpüleme sonrasında burun kemikleri hareketli hale getirilir, burnun kemik ve kıkırdak çatısı yeniden oluşturulur.

Erkek Kemerli Burun

Burun Kemeri Ne Kadar Törpülenmeli?

Burun kökü ve burun ucu doğru yüksekliğe getirildikten sonra bu iki noktayı birleştiren hat referans alındığında burun sırtı kadınlarda bu hattın 1-2 mm gerisinde erkeklerde ise bu hatta teğet olmalıdır. Özellikle kadın burunlarında yüzün tamamı incelenmeli ve yüz tipine göre burun-dudak açısı ve burun profili belirlenmelidir.

Bazı yüz tiplerinde daha kavisli ve kalkık burunlar yüz ile uyumlu iken bazı yüz tiplerinde daha düz ve keskin açılı burunlar yüzle uyumlu olmaktadır.

Kadın Kemerli Burun

Burun Törpüleme İşleminde Burun Kemiklerine de Müdahale Gerekir mi?

Burun sırtındaki fazla kemik ve kıkırdak dokusu törpülendiğinde üçgen prizma şeklindeki burun çatısı kaldırılmış olur burun kemiklerinin burun sırtında birbirleri ile oluşturduğu çatı bozulur. Bu nedenle, sağ ve sol burun kemikleri farklı teknikler kullanılarak hareketli hale getirilir ve yeniden bir çatı oluşturacak şekilde birbirlerine yaklaştırılır ve o şekilde kalıba alınır.

Bu işlem yapılmaz ise burun kemikleri birbirleri ile bir çatı oluşturacak şekilde birleşmez, ayrı durur ve burun sırtında “açık çatı deformitesi” (open roof deformity) denilen bir şekil bozukluğu ortaya çıkar.

Açık Çatı Deformitesi

Hastalarımız “burun kemiklerine dokunulmadan sadece burun sırtını törpüleseniz olmaz mı?” şeklinde sıkça sormaktalar. Burun kemeri burun kemiklerinden değil de sadece burun kıkırdaklarının fazlalığına bağlı ise sadece törpüleme işlemi yapılabilir.

Ancak, büyük çoğunlukla kemerin nedeni hem kıkırdak hem kemik yapılardaki fazlalıktır ve kemik çatı törpülendiğinde mutlaka burun kemikleri hareketli hale getirilerek yeniden çatı oluşturulmalıdır. Sizin burnunuzda nasıl bir işlem gerektiğini ameliyat öncesi muayenede estetik plastik cerrahınız size açıklayacaktır.

Burun Törpüleme Ameliyatında Burnun Diğer Bölümlerine de Müdahale Edilir mi?

Pratikte burun törpüleme nadiren tek başına yapılır, çoğunlukla burun ucuna, burun içerisinde septum kısmına, burun deliklerine ve kanatlarına da müdahale edilerek tüm buruna 3-Boyutlu bir şekillendirme yapılır ki bu işlemlerin bütününe burun estetiği, estetik burun ameliyatı veya rinoplasti ameliyatı denir.

Burun Törpüleme Ameliyatının Riski Var mıdır?

Her ameliyatta olduğu gibi burun törpüleme ameliyatının da anestezi ve cerrahi yönüyle bazı riskleri vardır. Burada özellikle estetik riskine değinmek istiyorum. Eğer, burun törpüleme işlemi esnasında kemik ve kıkırdak yapılar gereğinden fazla törpülenirse burun çatısında bir çökme gelişir.

Bu durum estetik olarak kötü bir görüntüye neden olacağı gibi burundan nefes alma işlevini de bozar. Bu nedenle burun törpüleme işlemi son derece dikkatle yapılmalı ve burun içerisinde solunum fonksiyonu için gerekli olan mesafeler ve açılar (internal valv) ek kıkırdak destekleri ile korunarak işlem yapılmalıdır.

Burun Törpüleme Kimler İçin Uygundur?

18 yaşını tamamlamış, herhangi bir fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu olmayan, kemerli bir buruna sahip olan ve bu görüntüden rahatsız olan, ameliyattan beklentileri gerçekçi olan kişiler uygun adaydırlar.

Burun Törpüleme İşlemi Estetik Ameliyat mıdır?

Evet, burun törpüleme ameliyatı bir estetik ameliyattır ve sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz.

Lokal Anestezi ile Burun Törpüleme Yapılır mı?

Sadece kıkırdak kısımların törpülenmesi gibi çok sınırlı uygulamalar damardan sakinleştirici ve lokal anestezi altında yapılabilir ancak ben kendi pratiğimde tüm burun törpüleme operasyonlarımı genel anestezi altında yapıyorum çünkü törpüleme esnasında çoğu zaman burun kemiklerine ve burnun diğer kısımlarına da müdahale etmek gerekiyor.

Burun Törpüleme Sonrasında Revizyon Gerekir mi?

Burun törpüleme işlemi sonrası eğer burun sırtı gereğinden fazla veya az törpülenmişse veya burun kemikleri ile yeniden oluşturulan kemik çatısı açık kalmış ise veya burun sırtında arzu edilen düz hat elde edilememişse, burun törpüleme işleminden en az 1 yıl sonra yapmak üzere revizyon gerekebilir.

Burun Törpüleme Ameliyatı Sonrası Şişlik ve Ödem

Estetik burun ameliyatı sonrası az veya çok bir miktar şişlik ve ödem olacaktır. Bu şişlik ameliyat gecesi başlayacak ve ertesi gün gecesi maksimuma ulaşacaktır.

Takip eden günlerde en yukarıdan yani göz çevrelerinden aşağıya doğru yer değiştirmeye başlayacak önce yanaklara sonra üst dudağa daha sonra alt çene ve boyuna doğru inerek zaman içerisinde tamamen kaybolacaktır.

Burun ameliyatı sonrası burun ve çevresindeki göz, yanak ve üst dudak gibi yapılarda gelişen şişliğin derecesi bir çok faktöre bağlıdır.

Bunlardan bir tanesi burunda yapılacak olan düzeltme işleminin boyutuna bağlıdır. Burun kemiklerine hafif törpüleme dışında müdahale edilmeyen veya sadece burun ucuna müdahale edilen operasyonlardan sonra şişlik daha az olacaktır.

Diğer taraftan burun kemiklerine müdahale edilerek burun çatısının yeniden şekillendirildiği ve ek olarak burun içerisindeki konka ve septum deviasyonu gibi yapılara da müdahale edilen ameliyatlardan sonra şişlik ve ödem daha fazla görülecektir.

Diğer taraftan aynı şekilde ameliyat yapılmasına rağmen her kişide aynı şekilde ödem olmamaktadır çünkü her bireyin dokuları aynı özellikte değildir.

Bazı kişilerin yapısı ödem ve şişliğe daha yatkındır. Diğer taraftan, ameliyat sonrasında hastanın yarı oturur pozisyonda kalıp kalmaması, ameliyat sonrası soğuk uygulama yapılıp yapılmaması, ameliyat sonrasında aşırı ıkınma, sık sık hapşırma, tansiyon yüksekliği gibi diğer bazı faktörler de şişliğin derecesinde rol oynamaktadır.

Burun Törpüleme Ameliyatı Sonrası

Burun estetiğine yönelik tüm ameliyatlarda uygulanan ve cerrahlar arasında genel kabul görmüş bazı uygulamalar söz konusudur.

Ameliyatı takip eden saatler içerisinde yatakta yarı oturur bir pozisyonda olmak, burun çevresine soğuk uygulama yapmak ve olabildiğince sakin kalmak bunlardan bazılarıdır.

Ameliyattan 2 saat sonra ağızdan beslenmeye başlanır ve bir kaç saat sonra hemşire yardımı ile ayağa kalkılır ve kısa yürüyüş yapılır. Burundan bir miktar kan sızıntısı olması normaldir.

Tuvalete gidildiğinde aşırı ıkınmadan ve öne eğilmeden kaçınılmalıdır. Burun törpüleme ameliyatını takip eden günlerde burun içerisi doktorun tarif ettiği şekilde temiz tutulmalı ve önerilere harfiyen riayet edimelidir.

Ameliyat sonrası dönemde kan sulandırıcı ilaç, gıda ve besin desteklerinden yeşil çay gibi bitkisel ürünlerden en az 2 hafta süre ile uzak durulmalıdır. Yeterince sıvı ve proteinden zengin gıda tüketilmelidir.

Burun törpüleme ameliyatı sonrasında burun üzerindeki bantlar çıkartıldığında ilk göreceğiniz burun şekil burnunuzun son hali değildir, gerçek görünümüne göre daha ödemli ve şiş bir görünümdedir.

Bu süreçte estetik görünüm hakkında yorum yapmak için acele edilmemeli ve sabırla ödemlerin geçmesi beklenmelidir. Özellikle ameliyatı takip eden ilk 6 hafta buruna bir travma gelmesinden kaçınılmalıdır.

Burun Törpüleme Fiyatları 2024

Burun kemeri törpüleme fiyatları ameliyatın yapılacağı hastaneye, ameliyatın zorluk derecesine ve ameliyatı yapacak estetik plastik cerrahi uzmanının insiyatifine göre değişiklik gösterir. Sizin için belirlenecek ameliyat fiyatını öğrenmek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

İlgili Makaleler

48 Yorum

  1. Merhaba, WhatsApp hattımız üzerinden iletişime geçerseniz eğer yardımcı olabiliriz, saygılarımla

  1. Merhaba, konu ile ilgili bilgi verebilmek adına e-posta adresiniz üzerinden iletişime geçilmiştir sizinle, saygılarımla

  1. Merhaba, bilgi verebilmemiz adına e-posta adresinizden iletişime geçilmiştir, kontrolünü sağlayabilirsiniz. Saygılarımla

 1. Burun kemeri törpüleme operasyonu ücretlerini nedir acaba? Burun ucum kalkık fakat burnun ortasında kemerim var.

  1. Merhaba, bilgi verebilmemiz adına e-posta adresinizden iletişime geçilmiştir, kontrolünü sağlayabilirsiniz. Saygılarımla

  1. Merhaba,
   Yüzünüzün direkt karşıdan, burun delikleriniz görünecek şekilde alttan ve her iki yan profilden fotoğrafını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

  2. Merhaba,
   Yüzünüzün direkt karşıdan, burun delikleri görünecek şekilde alttan ve her iki yan profilden fotoğrafını;
   -cengizacikel@gmail.com e-posta adresime gönderebilir veya
   – 0535 875 20 20 nolu telefonun WhatsApp’ına mesaj atabilirseniz uygulanacak ameliyat yöntemi ve ücreti hakkında size daha doğru bilgi verme şansım olur.
   Saygılarımla

 2. Daha once deviasyon ve geniz eti ameliyati olmustum ancak doktorum burun kemerime estetik mudahalede bulunmadi. Kemer torpuleme vb. bir ameliyatin yaklasik ucreti ne kadar olmaktadir?

  1. Merhaba,
   E-posta adresinize 24 saat içerisinde bilgilendirme yapılacaktır.
   Saygılarımla

 3. Yasim 16 burun tikanikligi akıntı ve surekli hapşırma var kulak burun bogazdan randevu aldim hastaneye gideceğim ameliyat gerekirmi egerki ameliyat olacam durumdaysam bunla beraber torpuleme islemi yapilabilir burun kemerim var asiri buyuk cok cirkin duruyor

  1. Merhaba,
   E-posta adresinize 24 saat içerisinde bilgilendirme yapılacaktır.
   Saygılarımla

 4. 1 sene önce burun ameliyatı oldum sonradan koyulan burun sırtındaki kıkırdaklar hala erimedi zamanı varmıdır yoksa tekrardan törpülemek mi gerekir
  doktor hatası var mıdır ?

 5. SELAM HOCAM
  Burnum kemer li hem et hemde kemik eğriliği var ameliyat olmak istiyorum bununiçin sizden fiyat alabilirmiyim

  1. Merhaba Yağmur Hanım, Burun Törpüleme Ameliyatı burnun kemerli olması durumunda tercih ediliyor. Fiyatlar ve tedavi hakkında bilgi vermek için e-mail adresinizden sizinle iletişime geçmeye çalıştık. Mailimizin size ulaşmaması durumunda bizimle tekrar iletişime geçiniz lütfen. https://www.cengizacikel.com/iletisim/

   1. Merhaba Gül Hanım, evet burunda kemer olması durumunda Burun Törpüleme Ameliyatı ile tedavi yapıyoruz. Şehir dışından 1 gün önce gelmeniz yeterli. Daha öncesinde detaylı muayene de olmanız gerekmektedir. İletişim bilgilerinizden sizinle iletişime geçerek detaylı bilgi vereceğiz. E-mailimizin size ulaşmaması durumunda lütfen tekrar iletişime geçiniz. https://www.cengizacikel.com/iletisim/

 6. burnumda çok hafif bir kemer olmasına rağmen beni çok rahatsız ediyor fiyat alabilir miyim

 7. hocam merhaba kolay gelsin öncelikle benımde burnumda kemer var ve rahatsız edici bi şelikde oldugu ıcın amelıyat olmak ıstıyorum bunun için fiyat rica edebiliriyim ayrıca ben ıspartadan yazıyorum kac gun orda kalmam gerekir bilgi alabilirmiyim ilginiz ve zaman ayrıdıgınız için tsk ederim

  1. Merhaba, fiyat öğrenmek için 05358752020 numaralı WhatsApp hattımızla iletişime geçebilirsiniz. Ameliyattan 1 gün sonra hastaneden hastalarımızı taburcu ediyoruz. İlk 1 hafta sonrası günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.

 8. Burnumda hafif bir kemer var ayrica burun ucunun da kalkik olmasi icin fiyat ogrenebilirmiyim, operasyon kac dk suruyor ve günlük hayata hemen baslanabiliyor mu

  1. Merhaba Merve Hanım, iletişim bilgilerinize burun törpüleme ameliyatı fiyatı hakkında bilgi verici bir e-mail ilettik. Kontrol edebilir misiniz?

 9. Merhabalar,

  Burun törpüleme ameliyatı için fiyat almak istiyorum. Burnumda hafif bir kemer var. Fiyat alabilir miyim?

  1. Merhabalar burun törpüleme fiyatını öğrenecektim en kısa zamanda bilgilendirirseniz sevinirim.

   1. Merhaba Gizem Hanım, mail bilgilerinizden sizinle iletişime geçmeye çalıştık. Mail bilgilerinizi kontrol edebilir misiniz? Mailin size ulaşmaması durumunda lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçiniz. İyi akşamlar.

   2. Merhaba, mail bilgilerinizden size ulaşmaya çalıştık. Mailimizi eğer almadıysanız iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler.

  2. Merhaba Başak Hanım, burun törpüleme ameliyatı ile ilgili olarak size mail yoluyla ulaşmaya çalıştık. Mailin size ulaşmaması durumunda lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçiniz. İyi günler .

  1. Merhaba, yorumunuz prof. dr. cengiz açıkel’e iletilmiştir. mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. iyi günler dileriz.

  1. merhaba, yorumunuz prof. dr. cengiz açıkel’e iletilmiştir. mail bilgileriniz doğru ise en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. iyi günler dileriz.

 10. Burun törpüleme ile burun kemeri düzelcek durumda soradan darbeye bağlı olarak oluşan bir durum saglik çalışanı olarak uygun fiyatlarınız nedir..iyi çalışmalar dilerim..ilginize şimdiden teşekkürler..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu