fbpx
Meme Estetiği Hakkında

Memede Silikon Protez Kayması

Silikon protez ile göğüs büyütme ameliyatı sonrasında protezin göğüs kafesi üzerinde olması gereken konumun dışına yer değiştirmesi durumu “silikon protez kayması” olarak bilinir ki plastik cerrahi literatüründe bu durum “implant malpozisyonu” yani silikon implantın yanlış yerleşimde olması şeklinde isimlendirilir. Amerika’da yapılan bir çalışmada göğüs büyütme ameliyatı olan hastaların yaklaşık %5’ inde 10 yıl içerisinde silikon protez kayması gözlendiği bildirilmiştir. Meme büyütme ameliyatını izleyen yıllarda tekrar revizyon ameliyatı gerektiren sorunların başında “kapsül kontraktürü” ile birlikte “silikon protez kayması” gelmektedir. Memede silikon implanta bağlı görülebilen sorunlardan bir tanesine bu yazımda açıklık getirmek istedim.

Silikon Protezin Normalde Olması Gereken Yer Neresidir?

Basitçe tarif edecek olursak; silikon protez üzerindeki memenin ucunu ortalayacak şekilde ve meme dokusunun tam altında olmalıdır. Sarkık olmayan, normal bir meme ucundan geçen dikey bir hattı düşünecek olursak, protezin yarısı meme ucunun iç tarafında diğer yarısı ise meme ucunun dış tarafında kalmalıdır. Zamanla protez biraz daha aşağı inecek ve %60’ı meme ucunun aşağısına inecektir. Bu ölçüyü tutturmanın yolu silikon implantın konulacağı cebin doğru hazırlanması ve meme taban çapı ile uyumlu olan doğru boyutlarda memede silikon implant kullanılmasından geçer.

Meme ucundan geçen yatay bir hattı düşünecek olursak, implantın en çıkıntılı kısmı meme ucunun altına denk gelmelidir. İmplant meme ucu seviyesinden daha aşağıya veya daha yukarıya konulduğunda meme ucunun pozisyonu ve genel olarak memenin görünümü de bozulacaktır. Diğer önemli bir nokta ise meme altı kıvrımının doğru yerde olması ve silikon implantın da bu kıvrımın daha aşağısına geçmemiş olmasıdır.

Silikon Protez Kaymasının Çeşitleri Nelerdir?

Silikon protezler meme ucu referans alındığında yukarıya, aşağıya, içeriye veya dışarıya doğru başka bir deyişle her yöne yer değiştirebilir. İmplantın olması gereken pozisyondan başka bir yöne yer değiştirmesi memenin genel görünümünü bozması yanı sıra meme ucunun da yönünü değiştirir; meme ucu implantın kaydığı yönün aksi yöne doğru döner ve estetik olarak çok can sıkıcı bir görüntü oluşur.

Yukarıya Kayma: Bu tip silikon protez kaymasında silikon implantın büyük kısmı meme ucunun daha yukarısında kalır, meme ucu aşağıya doğru bakar. Memenin alt yarısında olması gereken dolgunluk yoktur. Koltuk altından yapılan kesi ile konulan silikon protezlerde bu sorunun görülme sıklığı daha fazladır. Dekolte kısımları daha dolgun göstermek için sürekli alttan destekli sutyen kullanan kişilerde de implant yukarıya doğru kayabilir. Başka bir yukarıya kayma nedeni ise geç dönemde gelişen kapsül kontraktürüdür.

Ameliyatı izleyen yıllarda meme dokusunun silikon implantın üzerinden aşağıya doğru kayması sonucu implant yukarıya kaymış gibi görünebilir ancak bu durum ve tedavisi farklıdır. Gerçek yukarıya kayma sorununda implant daha aşağıya konumlandırılırken, ikinci durumda implant yerinde kalır, memeye dikleştirme işlemi yapılarak aşağıya kaymış olan meme dokusu yukarıya taşınır.

Aşağıya Kayma: Silikon implantın büyük kısmının meme ucunun daha aşağısına kayması durumudur. Meme ucu ile meme altı kıvrımı arasındaki mesafe artmıştır. Meme ucunun aşağısındaki meme derisi daha gevşemiş ve gerilmiştir. Meme ucunun yukarısında kalan kısım ise dolgunluğunu kaybetmiştir. Meme uçları karşıya değil yukarıya bakar hale gelmiştir. Bu duruma İngilizce literatürde “bottoming out” deformitesi denir. Bazı aşağıya kayma durumlarında ise implant meme altı kıvrımının daha aşağısına kayarken ikinci bir meme altı kıvrımı ortaya çıkar. Bu tip aşağıya kayma deformitesine ise “double bubble” deformitesi denir.

Genel olarak  aşağıya doğru olan silikon protez kayması farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Ameliyat esnasında hazırlanan cebin alt sınırı gereğinden fazla geniş hazırlanmış olabilir. Diğer taraftan, meme dokusun ve derisinin çok gevşek olması ve implantın ağırlığı nedeniyle zamanla aşağıya kayma durumu da söz konusu olabilir. İmplantın göğüs kası altına konulduğu olgularda, göğüs kaslarını aşırı kullanan sporcularda da zamanla kasın implantı aşağıya doğru ittirmesi söz konusu olabilir.

Dışa Kayma: Dışa doğru silikon protez kayması durumunda implant vücudun dışına ve yanına doğru, koltuk altına doğru yer değiştirmiştir. Göğüsler birbirinden daha ayrık görünür. Meme uçları içeriye doğru bakar. Göğüs kafesinin çok kavisli olduğu durumlarda, meme derisinin çok gevşek olduğu kişilerde daha sık görülür. Ameliyat esnasında implantın hazırlanacağı cebin uygun hazırlanmaması nedeniyle de oluşabilir. Genellikle meme taban çapından daha geniş ve daha büyük hacimli implantlar konulmaya çalışıldığında görülür. İmplantlar ağırlıkları nedeniyle dışarıya ve aşağıya doğru kayar. Ameliyat sonrası erken dönemde sürekli yüz üstü yatma alışkanlığı olan kişilerde de dışa doğru silikon protez kayma sorunu görülebilir.

İçe Kayma: Silikon implantın büyük kısmı meme ucuna göre daha içeridedir. Meme uçları ise daha dışarıya bakar. Ameliyat sonrası dönemde göğüsleri birbirine daha yakın göstermek için implantları dışarıdan içeriye doğru iten destekli sutyenlerin uzun süre kullanılması sonucu oluşur.

Silikon Protez Kaymasının Nedenleri Nelerdir?

Cerrahi Tekniğe Bağlı Nedenler: Ameliyat esnasında silikon implantın konulacağı cebin uygun hazırlanmaması durumudur. Cebin implanta göre daha geniş hazırlandığı durumda implant geniş olan tarafa doğru yer değiştirir. Cebin implanta göre daha dar hazırlandığı durumlarda ise implant genellikle yukarıya veya dışarıya doğru yer değiştirir. Bu durumda kapsül kontraktürü oluşma riski de artar. Cep kas altı planda hazırlanıyorsa, göğüs kasının meme ucunun aşağısında kalan kısmı yeterince serbestleştirilmelidir. Aksi halde implant yukarıda kalır. Koltuk altı veya meme başından yapılan kesilerle konulan implantlarda kayma riski daha fazladır. Yine kas altı konulan implantlarda kas üstü konulan implantlara göre bu risk daha fazladır. Tüm bu sorunların görülme sıklığı plastik cerrahın deneyimi ile ters orantılıdır.

Silikon Protez Kaymasında Silikon İmplanta Bağlı Nedenler: Büyük boyutlu implantlarda hem boyutu hem de ağırlığı nedeniyle silikon protez kayma sorunları daha sık gözlenir. Düz yüzeyli implantlar pürtüklü yüzeyli implantlara göre kaymaya daha meyillidir.

Silikon Protez Kaymasında Hastaya Bağlı Nedenler: Hastanın göğüs kafesindeki veya memesindeki gelişim bozuklukları kayma sorunlarına yol açabilir.

 • Tubuler meme deformitesinde olduğu gibi meme derisinin yeterince gelişmediği ve meme altı kıvrımının normalin daha yukarısında olduğu olgularda “double bubble deformitesi” görülme riski artar.
 • Yaşlanma, gebelik ve aşırı kilo alıp verme durumlarında da meme dokusu azalır, meme derisi esnekliğini kaybeder, gevşer ve kayma sorunları yaşanır.
 • Göğüs kafesinde “güvercin göğsü (pectus carinatum)” deformitesi varsa implant dışa doğru kaymaya meyillidir. “Kunduracı göğsü (pectus excavatum)” deformitesinde ise implantın içeriye doğru kayma riski artar.
 • Ameliyatı izleyen dönemde silikon implant etrafında yeterli kapsül dokusu oluşmaz ise implant ağırlığı etkisi ile aşağıya doğru daha kolay kayar. Diğer taraftan, bir geç dönem komplikasyonu olan kapsül kontraktürü gelişmesi durumunda da meme deforme olur, implant sertleşir ve yer değiştirir.
 • Dekolte kısımları daha belirgin hale getirmek için implantları yukarıya ve içeriye doğru ittiren sutyenleri yıllarca ve sürekli kullanmak da önemli bir implant kayma nedenidir.
 • Sürekli yüz üstü yatma alışkanlığı olan kişilerde de eğer meme dokuları da gevşek ise zamanla dışarıya ve aşağıya doğru implant kayması gözlenebilir.

Silikon Protez Kaymasının Tedavisi

Öncelikle, detaylı bir muayene ile silikon protez kaymasının nedenleri ortaya konur. Göğüs kafesinin yapısı, meme dokusunu gevşeklik durumu, implant çevresindeki kapsülün durumu, implantın boyutları ve hazırlanan cebin durumu değerlendirilir. Genellikle birde fazla neden belirlenir ve tedavide her bir nedeni düzeltmeye yönelik sistematik bir yaklaşım belirlenir.

Silikon Protez Boyutunun veya Şeklinin Değiştirilmesi: Göğüs taban çapına göre çok daha büyük taban çapında ve hacminde bir implant konulmuş ve buna bağlı bir aşağıya ve dışarıya kayma söz konusu olmuş olabilir. Bu durumda, büyük protez çıkartılır ve yerine doğru taban çapı ve hacimde bir protez konur.

Protezin Konulduğu Cebin Revizyonu: Memede silikon protez kayması hangi yöne doğru ise yani implant hangi tarafa doğru yer değiştirmiş ise o taraftaki cep farklı teknikler kullanılarak daraltılır. Daraltılan yönün tam karşısındaki cep bölgesi ise genişletilir.

Yeni Bir Cep Hazırlanması: Memede silikon implantın bulunduğu cep iptal edilip yeni bir cep hazırlanabilir. Kas üstü yerleştirilmiş bir implant yeni hazırlanmış bir kas altı (dual plan) cebe konulabilir. Memede silikon implantın kas altı yerleştirilmiş olduğu durumlarda kas üstü planda veya mevcut kapsülün ön duvarı ile kas altında yeni bir cep hazırlanabilir.

Meme Altı Kıvrımının Doğru Konuma Getirilmesi: Meme altı kıvrımı olması gereken seviyenin yukarısında veya aşağısında konumlanmış olabilir. Bu kıvrım doğru konumda yeniden oluşturulur ve güçlendirilir.

Göğüs Kasının Serbestleştirilmesi: En sık kullanılan cep hazırlama yöntemlerinden bir tanesi dual plan yani kısmi göğüs kası altı plandır. Söz konusu  teknikte göğüs kası meme ucu hizasından başlanarak aşağıya doğru iman tahtasına (sternuma) yapıştığı yerden kesilerek serbestleştirilir. Bu serbestleştirme işlemi yeterince yapılmamış ise implant kas her kasıldığında yukarıya ve dışa doğru kayma yapar. Böyle durumlarda göğüs kasında daha fazla serbestleştirme yapılarak implantın içeriye ve aşağıya inmesi sağlanır.

Silikon Protez Kaymasını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Memede silikon protez kaymasını önlemek için plastik cerrahın ve hastanın dikkat edeceği farklı noktalar söz konusudur. Ameliyat öncesi yapılan muayene ve ön görüşmede göğüs kafesi ve memenin yapısı ve ölçüleri çok iyi değerlendirilmelidir.

 • Meme taban çapına uygun boyut ve hacimde bir silikon implant seçilmelidir. Sınırları zorlayacak derecede büyük bir implant koymaya çalışılmamalıdır.
 • Memde silikon implantın yerleştirileceği cep usulüne uygun hazırlanmalı ve implant boyutu ile uyumlu olmalıdır. Cep boyutları çok geniş veya çok dar olmamalıdır.
 • Ameliyat sonrası dönemde en az 2 ay özel sutyen korse kullanılmalıdır. Bu sutyen memenin boyutları ile uyumlu olmalı ve memeyi 3-boyutlu olarak desteklemelidir yani yerinde tutmalıdır.
 • Silikon protezleri dekolte kısma doğru ittiren özel destekli sutyenler sürekli kullanılmamalıdır.
 • Ameliyattan sonra en az 3 ay yüzüstü yatılmamalıdır.
 • Memede silikon implantın kas altı plana konulduğu durumlarda tenis oynama, yüzme, barfiks çekme, şınav çekme veya ağırlık kaldırma gibi zorlayıcı sporlar en az 2 ay yapılmamalıdır. Daha sonraki dönemlerde de bu tür sporlar yapılırken destekleyici sporcu sutyenleri kullanılmalıdır.
 • Ameliyat sonrası dönemde implantlara rutin masaj yapılmamalıdır. Ameliyatı yapan doktor masaj öneriyorsa önerdiği şekilde ve sıklıkla yapılmalıdır.

Kaynakça

 1. Implant malposition: prevention and correction. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu